Algemeen
Agenda
Actueel
Ouder Nieuws
Monumenten
Lisse Toen
Historie
Publicaties
Buurten
Activiteiten
Lokale bladen
Geschriften
Raaphorst

Sponsors
Links

Nieuwsflitsen januari 2017
Burgerinitiatief om de oude Openbare Lagere School te behouden moet een gedegener plan maken.

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief uit Lisse om de oude Openbare Lagere School te behouden , Ronald van der Berg en Jacqueline Oosthoek, hadden in april 2016 hun ondernemersplan ’De Oude School’ ingediend. Ze kregen op maandag 6 juni 2016 van de gemeenteraad een half jaar de gelegenheid om dit plan financieel te onderbouwen en dit plan te betrekken bij de planvorming ” De Factorij”.

Op 8 december 2016 presenteerden ze de onderbouwing aan de commissie Ruimte & Infrastructuur van de gemeente Lisse.
N.a.v. deze presentatie hadden de commissie verschillende vragen. O.a. missen ze een heldere omschrijving van de kernactiviteiten, het doel voor de komende 3-5 jaar, marktgegevens, trends en ontwikkelingen, een concurrentieanalyses, de aanwezige risico’s en tegenmaatregelen en financiële onderbouwing. Geconstateerd werd dat het plan niet getoetst is door een financiële expert.

Daarom kon men op 8 december 2016 nog geen gefundeerd besluit nemen over de haalbaarheid van dit plan. De haalbaarheid blijkt niet uit de door de initiatiefnemers aangeleverde stukken, Ronald van der Berg, voorzitter van de stichting in oprichting gaf aan, dat ze onder grote tijdsdruk moesten werken en dat ze pas 3 weken voordat de stukken moesten worden ingeleverd een architect in het pand konden laten kijken. De initiatiefnemers erkenden dat het binnen de stichting i,o. ook al duidelijk was, dat door tijdsgebrek, de financiële onderbouwing niet sterk genoeg was en dat door omstandigheden pas ter elfder ure een kosten-baten analyse gemaakt moest worden.

De initiatiefnemers gaven aan dat ze binnen 2 weken meer professionele hulp denken te hebben om de zaken te regelen, waarna er op 1 maart 2017 een goed en gedegen plan op tafel kan liggen.

De commissie stemde er mee in om de initiatiefnemers extra tijd te gunnen om de onderbouwing te voltooien om de complete onderbouwing voor 1 maart 2017 uit te werken. De onderbouwing dient de eerder met de initiatiefnemers gecommuniceerde 15 essentiële stukken te bevatten, Ondersteuning door een extern deskundig bureau is gewenst en werd door de gemeente ter waarde van een maximum lijkt bedrag van €10000 incl. BTW aangeboden.

Vanaf week 50 in 2016 zijn er nieuwe gesprekken gestart tussen het gemeentebestuur en de initiatiefnemers om het voorstel van de commissie te bespreken zodat alle facetten van het ondernemingsplan in beeld gebracht worden voor de besluitvorming in de raadsvergadering van 30 maart 2017. Daarin zal dan worden getoetst of het een haalbaar plan is, dat meegenomen zal worden in een van de uit te werken scenario’s voor het plangebied ” De Factorij”, waaruit de raad later een keuze zal maken.

Copyright © Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 21 februari 2017