Algemeen
Agenda
Actueel
Ouder Nieuws
Monumenten
Lisse Toen
Historie
Publicaties
Buurten
Activiteiten
Lokale bladen
Geschriften
Raaphorst

Sponsors
Links

Kroniek Van der Zaal in boekvorm verschenen"Het ei is gelegd" (maar dan in het West-Fries). Zo opende Bert Kölker zijn toespraakje bij de aanbieding van het eerste exemplaar van de 'Kroniek van de Lisser Timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal, 1762-1839'. Dat "het ei" een lange draagtijd had gehad werd in de rest van zijn toespraak maar al te duidelijk.

Bert was vanaf 2007 met dit project bezig. Eerst zette hij het manuscript, dat vaak moeilijk te lezen was, om in verstaanbaar Nederlands met respect voor de authentieke tekst. Zo werd leye dus Leiden en aapenis werd Abbenes. En zo zijn er ontelbare voorbeelden te noemen. Een gigantisch karwei, ook omdat

Bert Kölker tijdens zijn toespraak in Museum de Zwarte Tulp. Historische grond want Van der Zaal woonde en werkte hier.
Van der Zaal geen leestekens gebruikt. Maar met alleen het transcriberen van de tekst stelde Bert zich niet tevreden. Een genealogie van de Van der Zaals hoorde in dit boek thuis evenals wat basiskennis over molens.
Vervolgens ging hij op zoek naar nadere historische gegevens van alle molens waar Van der Zaal aan gewerkt had. Meestal waren het poldermolens en werd ook gezocht naar de geschiedenis van de polders. Hoeveel uren in het archief zijn doorgebracht met navorsingen? Onnoemelijk veel! Een geluk was dat hij tijdens het onderzoek in contact kwam met de familie Beelen, van de vroegere korenmolen in Lisse, en hun archief mocht onderzoeken. Dat leverde een schat aan aanvullende informatie op.

Bert deed in zijn toespraak dan ook een oproep aan iedereen die over een (bedrijfs)archief in de familie beschikt om daar heel zorgvuldig mee om te gaan en de gegevens beschikbaar te stellen voor onderzoek. Eind 2011 was Bert's onderzoek klaar en stond alles in concept. Toen kwam de periode van de vormgeving. Buurman Ron Stolk, pas gepensioneerd, kreeg er bijna een nieuwe job aan.

Het werd een rijk geïllustreerd boek, met meer dan 100 illustraties die uit een veelvoud daarvan werden geselecteerd.

De 'Kroniek van de Lisser Timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal, 1762-1839' is bij de boekhandel en bij Vereniging Oud Lisse te koop voor € 17,50. ISBN/EAN: 978-90-815252-0-6

Mevrouw Penny Raggers, (de overgrootvader van haar overgrootvader schreef de kroniek) zei blij te zijn dat er nu zo'n mooie uitgave ligt. In 1998 was er in Museum de Zwarte Tulp een expositie over 'Wie zijn die Lissers' waarbij ook de familie van der Zaal centraal stond. In de expositie was een schaaf te zien uit 1736. En dat wekte de belangstelling van een lid van de Vereniging Ambacht & Gereedschap. Via de oude schaven uit de familie kwam het logboek ter sprake.

Waarschijnlijk zijn de aantekeningen uit de Kroniek opgetekend op basis van andere, uitgebreidere, aantekeningen. Een oud krantenartikel vertelt hier ook over. Daarin zouden uitgebreider persoonlijke aantekeningen gezet zijn. Het heeft er alle schijn van dat deze aantekeningen de basis zijn geweest van het boek 'In de schaduw der Molenwieken'. Jammer dat deze uitgebreidere aantekeningen spoorloos zijn. Kölkers oproep om familiegeschriften te behouden zal mevr. Raggers uit het hart gegrepen zijn.

Wim Bosch overhandigt Adri de Roon een Kroniek

Bert Kölker toont de Kroniek van Van der Zaal. foto coll. In ‘t Veld

In Museum de Zwarte Tulp bedankt Wim Bosch vrijwilliger Ron Stolk voor zijn bijdrage aan de uitgave van de 'Kroniek van de Lisser Timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal, 1762-1839'. foto coll. In 't Veld


Copyright © 2012 Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 26 oktober 2012