Prent van Andries Schoemaker uit 1724 van de Kerk in Lisse.

Tekst:

AS De kerk te Lis aan de noord sijde Anno 1724
Het dorp Lis
Is gelegen tussen Hillegom en Sassenheim. Is een
zeer vermakelijk dorp en gelegen in Rijnland. De
kerk aldaar is een nette en zindelijke kerk. Aan de
zuidzijde van de toorn vind men noch vele doots stenen
betoonende daar door zijn oudhijt. De glazen in de kerk zijn niet out
en door de wapenen die daar zijn op geschildert zijn vertonende wie dat daar
de gevers van zijn geweest als namentlijk: Holland: Amsteldam:
Alkmaar: Haarlem: Leyden: Rotterdam: s Gravenhage: van der Laan en
Adriaan van Gorinchem zijnde in den jaare 1644 schout tot Lis.
Onder is zijn wapen geschildert soo het in de kerk staat.
In de kerk is een graft sark op de welke des naam
staat Gerard van der Laan overleden 16 februari
des jaars 1625 oudt 82 jaaren

Het wapen van Lisse is dus toch een stuk ouder dan in de gemeentegids staat alleen klopt de rode kleur van de leeuw niet (is nu blauw).

De tekeningen uit de collectie Schoemaker:

De Amsterdamse koopman in ruste, Andries Schoemaker (1660-1735), heeft van veel plaatsen in ons land tekeningen en beschrijvingen nagelaten. Tien jaar lang, gedurende de zomers van 1724-1734, reisde hij rond in de gewesten van de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het merendeel van de tekeningen is of van zijn hand of gemaakt door de meereizende tekenaars Cornelis Pronk en Abraham de Haen. Waar mogelijk werden de tekeningen aangevuld met topografisch- historische beschrijvingen. Dit alles resulteerde in een collectie van 38 banden met in totaal ongeveer 7500 tekeningen. Van de oorspronkelijke 38 banden zijn er nog 22 over. Hiervan berust een deel bij het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in Amsterdam en een ander deel in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De tekeningen uit beide deelcollecties zijn in 2000 op CD Rom uitgebracht door MMF Publications in Lisse (www.mmfpublications.nl / www.microformat.nl).

Copyright 2005 Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 2 augustus 2005