0 Wie weet raad


Algemeen
Agenda
Actueel
Ouder Nieuws
Monumenten
Lisse Toen
Historie
Publicaties
Buurten
Activiteiten
Lokale bladen
Geschriften
Raaphorst

Sponsors
Links

WIE WEET RAAD

Regelmatig krijgen we als Vereniging Oud Lisse te maken met foto's die we niet goed thuis kunnen brengen. We willen daarvoor uw hulp inroepen en zullen regelmatig foto's met een vraag publiceren.



TURBULENTE JAARWISSELINGEN IN LISSE
Burgemeester de Graaf had naar het schijnt een bepaling ingevoerd of wilde die invoeren om het gebruikelijke vuurwerk met oudjaarsnacht te verbieden. Naar verluidt pikte de opgeschoten jeugd van Lisse dat niet en men besloot in grote getale naar de burgemeesterswoning te trekken om daar flink te gaan keten met vuurwerk. Waarop de Lissese gendarmerie uit moest rukken met wapenstok en zwieplat om de Von Bönninghausenlaan en de Veldhorststraat schoon te vegen. Nadien is de jaarwisseling jarenlang het strijdtoneel gebleven tussen de Lissese jeugd en de hermandad, het was altijd spannend! Wie weet over deze tijd nog precies wanneer dit speelde? Ook deze gebeurtenissen horen bij de geschiedenis van Lisse!
L Hierover willen we in het herfstnummer een artikel aan wijden, dus kom met zoveel mogelijk informatie. Ook vuurwerk van een wat zwaardere klasse is toegestaan, wij willen alles weten, ook de minder fijne dingen.



KINDERCORSO 1955
Wat werd er veel zorg aan besteed en eindelijk was het dan zo ver, rijden maar.
Bekende koppies? Zeker! Wie zijn het ook al weer? Namen die we graag van u willen weten. Maar ook andere verhalen en foto’s van dit kindercorso zijn natuurlijk welkom.
Uw reactie
We kregen een reactie van Josephine van den Aardweg: De dame helemaal rechts op de foto is wijlen mijn tante, mevrouw Jopie van den Aardweg-Straathof. De meisjes achter de corsowagen uit 1955 zijn mijn zus Hélène Hofman-van den Aardweg (rechts, met donker haar) en Nel Verhaar. De jongen op de wagen is Ronald Kranenburg en ondergetekende is het meisje op de wagen. De wagen werd indertijd gesponsord door de Hobaho.
Achteraf lijkt 1955 als jaartal voor het kindercorso niet helemaal juist. Ik ben van oktober 1952 en was in april 1955 2,5 jaar oud. Daar zie ik niet naar uit op de foto. Ik kende Ronald van de kleuterschool, dus ik vermoed dat de foto uit het voorjaar van 1956 of zelfs 1957 is.




De man in het midden is Leen Boogaards. Hij is omringd door een heel stel jongens. Hun namen zijn bekend en we weten ook dat die jonge gasten graag luisterden naar zijn verhalen. Was u één van die jongens? Misschien weet u meer over de mens Boogaards. Naar zijn levensverhaal zijn we benieuwd.
Uw reactie
Volgens de Hr. Flip van Hoven die ook wel eens bij Leen Boogaards kwam, was Leen een ongehuwde man. Naast zijn werk bij de gemeente gaf hij ook muziekles. Dat kan de reden zijn dat de leeftijden van de jongens behoorlijk varieert. Leen zou in de kleine huisjes bij "de Heul" gewoond hebben. De foto is waarschijnlijk genomen in de studio van fotograaf Mieloo.




Bijgaande foto is van 1930.
Het laboratorium werd feestelijk heropend na de brand uit 1928. Wie weet nog namen van personen die op deze foto staan. Een naam noemen we, de heer C. M. Grullemans staat op de eerste rij, 4e van rechts. We zijn benieuwd naar de reacties.
Mocht u nog aardige verhalen of foto’s hebben over het laboratorium, ook daar is “oud lisse” in geïnteresseerd.
Voor een grote foto klik hierop     Uw reactie
We kregen de volgende reactie van Maarten Timmer: Omdat het lab een onderdeel was van de LH opende de president-curator van die instelling jonkheer S. van Citters op 13 februari 1930 het na de brand weer opgebouwde lab. Hij staat links naast de man met de hoed in hand, Van Slogteren die uiteraard middenvoor op de foto staat. De vrouw links achter hem hem met de bloemen is de vrouw van Van Slogteren en de twee kinderen zijn Puck van Slogteren en haar broer Dick (die later bij zijn vader zou gaan werken). Op de vijfde plaats van links staat prof. F. Went en aan de andere kant dus vijfde van rechts staat (waarschijnlijk) prof. H. Quanjer en naast hem de directeur van het Willie Scholten Lab en in 1917 de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland Johanna Westerdijk (zij deed in 1916 ook onderzoek naar het aaltje in narcissen, samen met Ritzema Bos).




Een foto uit de mobilisatietijd.
De tweede van links staand is Jan Lamboo uit Lisse. Deze foto is in Santpoort gemaakt. Daar werden meer Lissese jongens ingekwartierd. Misschien staan er wel bekenden op deze foto uit 1939, genomen in Santpoort. We zijn benieuwd naar reacties.
Voor een grotere foto klik hierop    Uw reactie




Drukte bij firma de Vroomen op de Wolf.
De dames nemen even de tijd om te poseren met Gijs Walraven.
Wie herkent de bollenpelsters? We horen graag de namen.     Uw reactie
De heer J.C.M. Hoes geeft de volgende namen door:
vierde persoon van links: mevr Ali de Klerk, zevende persoon van links: mevr. Ciel van Winsum, later hertrouwd met Lascaris



Een foto van een schattig tweetal. De namen zijn zelfs bekend want achterop de foto staat: Hubert en Elly Peperkorn. Genomen 8 juni 1944. Maar verder komen we niet.
Wie weet iets van dit duo af?  :   Uw reactie
Hubert Peeperkorn heeft gereageerd op deze oproep. Het bijzondere verhaal van de familie Peperkorn in Lisse staat in het Nieuwsblad van april 2016



Een foto (een kopie van een kopie?), blijkbaar van november 1931. De Agathakerk staat er prominent op. Maar ook een paard met draaiorgel. Daar zijn we geïnteresseerd naar. Weet iemand wie de orgelman was? Wat voor soort orgel was het? Er waren diverse orgelbouwers. Perlee is misschien wel de bekendste, maar er zijn nog veel meer orgelbouwers. Misschien weet iemand nog de naam van het orgel. Was het op een vaste dag in Lisse en ging het daarna door naar Sassenheim? Laat ons weten wat u zich hiervan herinnert.     Uw reactie

Er is een reactie gekomen van Rob Blinkhof (documentalist Kring van Draaiorgelvrienden).
Hij schrijft:
Jammer dat er tot nog toe geen reactie is. Er zouden toch ongetwijfeld in Lisse e.o. foto's in familiealbums te vinden moeten zijn, waarop een draaiorgel bij bijv. feestelijkheden is afgebeeld.
Deze afbeelding komt uit het archief van de "Kring van Draaiorgelvrienden" en is jammer genoeg een (slechte) kopie.
Het zou mooi zijn als bekend zou worden in wat voor blad of kroniek deze afbeelding heeft gestaan, om daarmee tot een beter (of misschien zelfs origineel) te komen. Het lijkt erop dat het iets moet zijn geweest wat buiten de bollenstreek is uitgebracht, misschien wel in een landelijk tijdschrift ?
Het is zeer waarschijnlijk dat het draaiorgel van het Belgisch fabricaat "Steenput" is geweest en eigenaar de Haagse orgelfirma Theo Denies. Het behoort tot een kleiner type straatorgel. Deze orgels werden verhuurd en in dit geval misschien aan een Leidse orgeldraaier, maar het blijft natuurlijk een vermoeden.
Graag dus verder spitten en reacties opsturen!



Hervormde School Lisbloemstraat. Kleuterklas 1945. Voorste bank meisje met lichte jurk is Jellie Meijer, naar links Atie Noort dan links Kees Smit.
We hopen de namen te achterhalen van alle klasgenootjes hierboven.
Reactie van Jeltje Boonstra-Meijer, samen met Mary Imthorn en Irma Wijnhout
Hierbij de namen van de kleuterklas 1945, wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd in onze herinnering de namen van deze klas te noemen. De namen van de foto gaan van links naar rechts.
1ste rij. 1e Kees Smit- 2e Atie Noort - 3e Jellie Meijer - schuin achter Jellie - Lies v.d. Berg
2e rij: 1ste meisje de vries ? - 2e meisje Boot v.d. Steenhouwer - 3e meisje onbekend - 4e Mary Imthorn.
3e rij: 1ste Gerrit Minee - 2e Jacob Boerema - 3e Sjors van Loenen
4e rij: 1ste Rietje v.d.Stelt - 2e Rietje v.d. Weert(tweeling) 3e Iep Wesseling - 4e meisje v.d. Weert(tweeling) - achter het hoofd van de 4e (tweeling) van L.naar r. Dik van Rhoon - Koos Pauw - Wim Kuiper(v.d.bakker)
achterste rij: van links naar rechts.1ste Annie Luier - 2e onbekend - 3e Atie v.d. Heuvel - 4e Lillie Nieuwenhuis - 5e Gina Goldberg ? 6e Ada de Leeuw
Voor Juffrouw Parlevliet meisje met de geruite strik is Irma Wijnhout - links van haar Riek v.d. Tang - rechts van Irma meisje Varkevisser
Naast Juf Parlevliet naar rechts voor het raam de derde (onder het gordijn) is Sjaak Vledder.

Voor een grotere foto klik hierop     Uw reactie



Bollenpelsters voor de schuur van Jan Guldemond. Ongeveer 1918.
Het meest linkse meisje is Jasperina de Groot en de vijfde van links is Froukje de Groot.
We zoeken de namen van de andere personen op deze foto. En we willen graag weten waar de schuur stond.
Voor een grotere foto klik hierop     Uw reactie



Foto 88 Is dit Lisse? Wie is dit? Wanneer?
Voor een grotere foto klik hierop
Uw reactie



Foto 89 Is dit Lisse? Wie is dit? Wanneer?
Voor een grotere foto klik hierop
Uw reactie



Foto 90 Is dit Lisse? Wie is dit? Wanneer?
Voor een grotere foto klik hierop
Uw reactie



Foto 91 Is dit Lisse? Wie is dit? Wanneer?
Voor een grotere foto klik hierop
Uw reactie



Het planten van de prins Bernardboom ter gelegenheid van het huwelijk van prins Bernard en prinses Juliana in 1937.
De boom staat precies op de kruising van de Van Bönninghausenlaan met de Veldhorststraat.
Wie herkent nog personen die op deze foto staan?
Voor een grotere foto klik hierop
Uw reactie



De Rijksstraatweg (Heereweg). Maar waar precies? Er wordt duidelijk geposeerd. Wat zou het leuk zijn wanneer we nog namen zouden kunnen achterhalen.
De groep uitvergroot

Mevrouw Walenkamp-Schrama reageerde. Zij is in dit huis geboren. Tegenwoordig is het adres Heereweg 90.
De op de foto witte aanbouw is volgens mevrouw al voor 1942 gesloopt ten behoeve van de bouw van het huis op nummer 92. Om de lelijk geworden muur na deze sloop te verbergen, is de muur gestuukt en de deur naar het balkon is vervangen door een raam.
Uw reactie



Op de foto zien we dat er duizenden bloembollen worden gedumpt (doorgedraaid). Weet u meer van dit fenomeen. In welke periode speelt dit? Herkent u mensen?
Uw reactie

Hier kregen we reacties op, o.a. van Maarten Timmer. Hij is de schrijver van het boek "Bloembollen in Holland", waar over de bewuste periode veel informatie in staat. Hij schrijft:

"Er is echter geen sprake van dumpen en nog minder van doordraaien.

Dumpen wordt gebruikt als bollen ver beneden de kostprijs worden aangeboden of zo maar ergens worden neergegooid. Daarvan is hier geen sprake.
Doordraaien wordt gebruikt als tuinbouwprodukten op de veiling beneden een bepaalde minimumprijs komen. Dan wordt het aanbod teruggenomen en doorgedraaid. Ook daarvan is hier geen sprake.
Wat dan wel?
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog werd er in het vak steeds gevreesd voor overproduktie en werden allerlei maatregelen verzonnen om het grote aanbod te beperken. Zo voerde de Vereniging De Hyacint (een ondervereniging van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) in de jaren dertig een vrijwillige inlevering in. Elk lid leverde een bepaalde hoeveelheid plantgoed is en dat werd vernietigd op de manier zoals op de foto staat.
Toen de Landbouwcrisiswet kwam werd het een verplichte terugname van het areaal en ook inlevering van overschotten, van tulpen,hyacinten en narcissen.
Als jullie meer weten over het jaar waarin deze foto is gemaakt kan dat onderscheid worden gemaakt. Zo te zien is er wel sprake van hyacinten."

De reactie van de heer Van Hoven sluit hier mooi bij aan. Hij schrijft:

Ooit heb ik van mijn vader, J. van Hoven 1903, gehoord dat hij een kleine bollenkweker was, dus een kleine kraam. Waarschijnlijk was dit eind jaren '20, begin '30.
Op een zeker moment moest iedere kweker/teler bollen inleveren. Was de totale voorraad te groot?? Hoe de regeling was weet ik niet maar hij noemde het verplicht inleveren n.a.v. het "Surplusfonds".
Hij had echter te weinig bollen om aan de verplichting te kunnen voldoen. Maar gelukkig had mijn vader een broer die bollen moest ophalen en brengen naar de "doordraaiplek" en dan bracht hij wat bolletjes uit de grote voorraad van anderen. Zo kon aan de verplichting worden voldaan.

In oktober 2014 een nieuwe reactie van Maarten Timmer:
Ik stuit op een foto in het Weekblad van Bloembollencultuur van 1 november 1932 die dezelfde situatie weergeeft maar dan op een iets eerder moment, maar er staan dezelfde mensen op. Het onderschrift luidt:"Op de foto, donderdag 27 October van de gemeentelijke vuilnisbelt te Lisse genomen, ziet men het aanvoeren en storten door de Lisser hyacinthenkweekers voor vernietiging ingeleverde hyacinthenbollen". Het was dus inderdaad de vrijwillige inlevering georganiseerd door de Vereenging De Hyacinth een ondervereniging van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.



Coll. Jan Mijnders
Deze foto of ansichtkaart is verzonden naar de heer Schippers in de Meer en Houtstraat.
Op de foto staat een groep werkers voor de schuur van famile Segers Zomerzorg. Datering ca. 1914.
Twee namen zijn ons inmiddels bekend, staande 2e van rechts is dhr. Quartel naast, geheel rechts, Reng Segers.
Maar herkent iemand nog andere personen op deze foto? En is er misschien nog iets te melden over de heer Schippers?
Begin 2016 reageerde een mevrouw Schippers op deze foto n.a.v. de melding dat de fotokaart in 1914 geadresseerd is aan de heer Schippers uit de Meer en Houtstraat. Zij veronderstelde dat het om haar overgrootvader zou kunnen gaan.
Laura Bemelman, lid van de genealogiewerkgroep van Oud Lisse ging hier vervolgens mee aan de slag. Ze meldt hierover:
Ik heb e.e.a. uitgezocht en vastgesteld dat het inderdaad om Leendert Arij Schippers moet gaan, die volgens het Bevolkingsregister van 1910/1920 in de Meer en Houtstraat woonde. In 1921-1922 zou hij volgens een lijst van Gemeentelijke Belasting op nummer 7 wonen. Het gezin komt van oorsprong uit Maasdam en drie van hun kinderen zijn in Lisse geboren. Het is aannemelijk dat het gezin naar Lisse gekomen is omdat de levensomstandigheden in de Hoeksche Waard (Zuid-Hollandse eilanden) en in Zeeland indertijd heel slecht waren door een groot gebrek aan werk daar. Veel bewoners trokken rond 1900 naar o.a. de Haarlemmermeer maar ook naar Lisse, waar de opkomende bloembollenteelt veel werknemers kon gebruiken. De gebroeders Segers hebben veel van deze mensen aan het werk genomen, waarbij mogelijk ook overeenkomsten in religie en levenswijze een rol gespeeld hebben.
Uw reactie



Hier ziet u een afbeelding van een olieverf schilderij (80x60 cm).
Het is van de hand van ene Piet Horsman, verdienstelijk amateurschilder, geschilderd in 1965.
Het stelt het interieur van smederij Schuts voor.H( Kanaalstraat hoek Heereweg.) Door de open deur kijk je naar de Kanaalstraat.
Dit schilderij is uit beeld geraakt en men vraagt zich af of en waar het nog ergens hangt.
Dat raadsel is opgelost. Het schilderij hangt bij de oude mevr. Schuts aan de muur. Mevr. Schuts wist nog te vertellen dat het schilderij indertijd verkregen was met gesloten beurs. Niet ongebruikelijk in die tijd. Tegenprestatie was het maken van een kachel.
Uw reactie



Grotere foto

Een foto van RODA. Een grote groep, vooral kinderen, keurig in dezelfde kleding. Ze hebben vast net een demonstratie gegeven. Ook hier willen we graag een volledige opsomming van de namen krijgen. Met natuurlijk nog allerlei aanvullende informatie, anedotes, noem maar op.
Uw reactie



Grotere foto

Een foto die we gekregen hebben van mevr. Grullemans. De foto zal ongeveer dateren uit 1930. Ook zijn er wel wat namen bekend. Maar er blijft nog genoeg over waar we graag antwoord op willen hebben, zoals welke klas en school is dit, kunnen we een complete namenlijst bij elkaar krijgen? Misschien zijn er wel leuke verhalen uit die tijd op te schrijven.
Namen die bekend zijn:
bovenaan de leerkrachten: waarschijnlijk links Juf Bosma en de linker man het hoofd van de school meester Kingma..
Dan de leerlingen. Wat namen: Kees van der Mey (rechts achterin), Marinus, Ied van Zanten, Hooster, ...Alders ....Mastenbroek ...Werkhoven v.d.Mey (Jantje), Werkhoven, Zus Tissing, Wout Schipper.
Een nogal onvolledig lijstje dat vraagt om aanvullingen.
Uw reactie



Uit coll. Jan Mijnders
Grotere foto

Bijna alle namen zijn achterhaald en omschreven vanuit de familierelatie met dhr. Jan Mijnders. Er ontbreken nog een paar namen.
Wellicht brengt deze foto ideeën of herinneringen bij u naar boven. Deel ze met ons.
Uw reactie



Grotere foto
Deze foto is genomen op de "Stationsweg" met op de achtergrond de Leidschevaart met brug.
De Stationsweg buigt later af om het station heen, maar hier staat het station er nog niet. We zijn benieuwd wie er op de foto staan, bij welke gelegenheid is de foto genomen enz. enz.
Uw reactie


Deze keer 2 foto's. Wie zijn het? Bij welke gelegenheid zijn de foto's genomen?


Grotere foto

reactie van Flip van Hoven: De personen op de foto vormen het bestuur van Loof den Heer, oratoriumkoor uit Lisse.
Zittend van links naar rechts: Jacob Kranenburg, Bibliothecaris. Johannes (Jan) Kaak, Penningmeester. Aart Tibboel, Voorzitter. Gerrit van Waveren, Secretaris. Dirk van der Tang Commissaris. Staand waarschijnlijk Dokter de Graaf en zijn echtgenote
Uw reactie


Grotere foto

reactie van Flip van Hoven: vooraan van links naar rechts: v.d.Tang, v.Waveren, Tibboel, Kranenburg en Kaak.
Op de groepsfoto zijn een aantal personen herkenbaar, maar dat krijg je niet compleet.
Dirk Hul, Jansje v.d. Werf, Catrien v. Egmond, Sjoukje Kingma, Riek Eigenbrood, Roel de Leeuw en Betje Balkenende.
Uw reactie



Deze ansicht is waarschijnlijk bewerkt, wat in de betreffende tijd niet ongewoon was. Het is een stellingmolen. Op deze manier kwam de molen boven de gebouwen in de omgeving uit. In het openland zag je deze molen niet. Blijft de vraag waar is de foto genomen en welke molen is er in geprojecteerd.
Uw reactie



De foto is genomen op 28 augustus 1928, ter gelegenheid van de professie van Zr Clasien, Cornelia Bavonia Zonneveld, de meest linkse zuster (met bloemenkrans) gezeten naast Leonardus Petrus Zonneveld, bloembollenkweker. Veel personen op deze foto zijn onbekend.   Grotere foto
Uw reactie



Een oude groepsfoto. Zou het een familiefoto zijn? De kleding lijkt vooroorlogs, maar is het beter te dateren? Wat is het voor groep en bij welke gelegenheid werd de foto genomen?   Grotere foto
Op deze foto kregen we een reactie van de heer Gerard Schrama. Hij schrijft:
"De foto is gemaakt toen Cornelis Schrama (mijn Opa) en Petronella Brouwer (mijn Oma) op 20 juni 1931 vijf en twintig jaar getrouwd waren.
Deze foto is op mijn site te zien op de pagina Oma en Opa Schrama
Uw reactie



Deze huisjes stonden op de Heereweg, waar nu ongeveer Bloemenwinkel Grimme staat.
Weet iemand wie in deze huisjes woonden ??
Uw reactie
Naar aanleiding van deze vraag kwamen diverse reacties binnen.
We noemen:
      Teun de Vreede, gehuwd met J. de Belder, ze hadden 2 zonen.
      Fam. Ippel, Fam. Teun Visser.
      Dhr. Vrijburg, getrouwd met ? Beelen, vrachtwagenchauffeur bij H.B.G.
      fam. Winsen in het kleine huisje geheel rechts op de foto.



(col. A. in 't Veld)
Aan de kleding te zien lijkt het niet zo heel lang geleden. Maar wanneer was het, welke school is het en welke groep staat op de foto?
Uw reactie
Ted Zandvliet reageerde naar aanleiding van bovenstaande foto:
Het is de Willibrord school. De klas is van meester Wilson (met baard)
Ik herken een meisje rechts van waarschijnlijk meneer van Wiekeren, dat is Anja Hartveld
Datering ongeveer 1960


Achterop de hieronder afgebeelde foto staat Lisse. Zo te zien worden er tulpen gekopt.
Maar waar is het? Het huis op de achtergrond kan door ons niet thuisgebracht worden. Wordt er misschien nog iemand herkend?
We rekenen op uw hulp.

Uw reactie
Hans Roest denkt het huis herkend te hebben. Zou nog steeds op de Weerensteinstraat in Hillegom staan. Blijft over de vraag of er personen herkend worden op de foto.
Op Google.maps het huis gevonden. Weerensteinstraat 232. Het is wel enigszins verbouwd maar nog duidelijk herkenbaar. Het gebied waar men op de foto aan het werk is, dus ten westen van de Weerensteinstraat staan thans villa's. Het pand staat ook vermeld op de site van Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed, zie www.bollenschuren.nl/regcol.php



Mooie foto van een uitvoering van de Gymnastiek Vereniging RODA in Lisse.De foto is genomen waar nu ongeveer de Lindenlaan is. Op de achtergrond de St.Agathakerk, nog met oude spits, dus de foto is van plm. 1921.

Op de foto staat links Arie Balkenende, in het midden staand Jan Bouwmeester uit Noordwijkerhout en rechts staat Gerrit Balkenende. Zittend links is Klaas Gort. Kan iemand vertellen wie de andere zes heren zijn ??? (fotocollectie C. Balkenende)

De foto van Gymnastiek Vereniging RODA uit Lisse heeft inmiddels wat reacties opgeleverd. Uit krantenartikelen uit de persiode van de foto blijken de volgende personen lid van de vereniging te zijn geweest:
J.v.d.Laan, J.v.Parijs, J.v.`t Wout, G.Dekker, J.Lucas en S.Wijnhout. Het is ons niet bekend of deze heren ook op de foto staan. De tweede persoon van links is mogelijk Willen (Wim) van Blitterswijk
Uw reactie



Lisser Boys
Coll. Dhr. Koos Reijerkerk

Een foto van Lisser Boys uit vroeger jaren. Wie kan wat meer informatie over de foto geven?
Uw reactie
IH de Kooker schrijft: Ik denk op de voetbal foto van Lisser Boys mijn vader te herkennen, Staande 2e van links is vlgs mij Izaak de Kooker en naast hem in het midden is vlgs mij Jan Bliek. Ook denk ik dat linksvoor Dhr Reyerkerk zit met zijn handen op de schouders van iemand anders.
Reactie van Dhr. Alex Meijer: Middelste rij rechts is mijn vader Jan Meijer, toen ter tijd vriend met Jan Bliek. [En jaren later in het verzorgingshuis zijn kaartmaatje]




Copyright © Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 13 juni 2017