Algemeen
Agenda
Actueel
Ouder Nieuws
Monumenten
Lisse Toen
Historie
Publicaties
Buurten
Activiteiten
Lokale bladen
Geschriften
Raaphorst

Sponsors
Links

AlgemeenDoelstelling van de Vereniging Oud Lisse
Statuten
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Geschiedenis van De Vereniging Oud Lisse
Lidmaatschap van de Vereniging
Bestuur
WerkgroepenDoelstelling van de Vereniging Oud Lisse

De Vereniging Oud Lisse stelt zich ten doel het behoud van het cultureel historisch erfgoed in de gemeente en de streek, in het bijzonder beeldbepalende panden, bomen en landschappen. De Vereniging doet onderzoek naar lokale historie en dorpscultuur, zowel in woord als in beeld en draagt deze kennis uit.Statuten

Op 29 maart 2016 werden, na 25 jaar, de statuten van de Cultuur-Historische Vereniging "Oud Lisse" aangepast. De statuten zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de inloopochtenden of worden opgevraagd bij het secretariaat.Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

RSIN: 803829929Beleidsplan
 a.De Vereniging streeft naar behoud van monumentale en beeldbepalende objecten. De Werkgroepen Bouwkunde en Ruimtelijke ordening onderhouden hiertoe contact met het gemeentebestuur. Tevens is een van de adviseurs van de Vereniging, mede namens de andere culturele organisaties lid van de gemeentelijke Monumentencommissie.
 b.De Vereniging doet onderzoek naar de geschiedenis van Lisse en haar inwoners. Daartoe is de Werkgroep genealogie opgestart. Ieder kwartaal verschijnt in het Nieuwsblad een voorbeeld van een dergelijk onderzoek, een zogenaamd "Lisser kwartiertje". Zo mogelijk aangevuld met leven beschrijving(en) van de personen die genoemd worden in het Lisser kwartiertje.
Daarnaast zijn er de werkgroepen Heemkunde en Archeologie.
 c.De Vereniging geeft per kwartaal een nieuwsblad uit.
 d.De Vereniging houdt iedere eerste dinsdag van de maand een open inloopochtend. Daarnaast worden er regelmatig op dinsdagavond lezingen gepland.Beloningsbeleid
 a.De Vereniging heeft geen professioneel personeel in dienst. De vrijwilligers krijgen geen financiële beloning. Alleen de door hen gemaakte kosten kunnen, tegen overlegging van een bon en geaccordeerd door het bestuur, bij het bestuur worden gedeclareerd.Geschiedenis van De Vereniging Oud Lisse

De Vereniging Oud Lisse is opgericht in 1991 uit verontwaardiging over de plotselinge sloop van een aantal oude, beeldbepalende villa's in het noorden van het dorp.

De Vereniging zet zich sedertdien op krachtige wijze in voor het behoud van beeldbepalende panden, bomen en landschappen in de gemeente.

Na jaren op de barricades te hebben gestaan worden het cultuurhistorisch belang en de doelstellingen van de Vereniging nu algemeen, ook door de gemeentebestuurders, erkend. Leden van de vereniging hebben zitting in gemeentelijke commissies die te maken hebben met de ontwikkelingen in het dorp, bijvoorbeeld de Monumentencommissie.

Als erkenning voor het werk van de Vereniging ontving zij in 2001 de gemeentelijke Vrijwilligersprijs.

Sinds begin 2002 krijgen de leden van de Vereniging Oud Lisse aan het begin van elk kwartaal het Nieuwsblad van de vereniging thuisgestuurd.

Sinds 2012 is onze vereniging aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs aan culturele ANBI's geldt vanaf 2012 een extra giftenaftrek.Lidmaatschap van de Vereniging

Het is eenvoudig om lid te worden van de Verenging Oud Lisse. Download het invulformulier door op onderstaande link te klikken. Print het gedownloade formulier, vul het in inclusief uw bankrekening, onderteken het en zend het op aan de Vereniging Oud Lisse. Met dat formulier geeft u tevens machtiging voor een incasso-opdracht zodat u daar verder geen omkijken meer naar hebt.
Klik hierop om het formulier te downloaden.
U kunt op de openingstijden van de Vereniging ook een formulier vragen, invullen, ondertekenen en meten afgeven.
U ontvangt dan vier maal per jaar het Nieuwsblad van de Vereniging.

Meerdere malen per jaar organiseert de Vereniging thema-avonden, die telkenmale druk worden bezocht.
Eenmaal per jaar ook is er een Jaarvergadering waarop met de leden wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt vooruit gekeken naar de geplande activiteiten in het komende jaar. Na de pauze is er steeds een boeiende lezing of iets dergelijks. Ook deze vergadering wordt jaarlijks druk bezocht.

Open huis in 'De Vergulde Zwaan', Centrum voor Cultuurhistorie Duin- en Bollenstreek, 1e Havendwarsstraat 4, Lisse
        -Elke dinsdagochtend, 9.00-12.00 uurBestuur:
Eric Princevoorzitter
Helmi Beijsens-Bergsecretaris
Jasper de Jongpenningmeester
Jos van BourgondiŽn lid
Piet Segerslid
  
Secretariaat:1e Havendwarsstraat 4
2161 HG Lisse
 e-mail aan de secretaris
  
Adviseurs:
 
Leo Dubbelaar 
Maarten van Bourgondiën 
  
Werkgroepen

Bouwkundige/ Archeologische monumenten en Ruimtelijke ordening:
Frits Treffers, Alfons Verstraeten, Rob Pex, Piet de Baar, Wim Bosch en Hans Verschoor.
Adviseurs: Leo Dubbelaar (Cuypers Genootschap van Architecten) en Henk Hegeman (AWN)

Advertenties en Sponsoring
Wim Bosch

Genealogie en Historie:
Dirk Floorijp, Rob Pex, Jan van der Linden, Laura Bemelman, Jan Wiebes, Ted Freriks, Gert Imanse, Hans Hoes Alfons Verstraeten, Leen Sijpestein en Arie de Koning.

Heemkunde: Brigitte Rink, Rob Pex, Alfons Verstraeten, Deen Boogerd, Wim Bosch

Landschap, groen en bomen: Nico Groen, Wim Bosch

Servicecentrum, digitalisering en archief:
Helmi Beijsens-Berg ledenadministratie en tijdschriften.
Maarten Rueb, Hans Verschoor, Chris Balkenende, Koos van der Zwet, Eric Prince, Hendrik van Drunen, Ted Freriks, Deen Boogerd, Leen Sijpesteijn digitalisering, archivering en documentatie algemeen.

Etymologie en Toponymie
Aad van der Geest, Brigitte Rink, Jaap Bergman, Alfons Verstraeten, Wim Bosch en Rob Pex

Publiciteit/Redactiecommissie Nieuwsblad:
Rob Pex, Arie in 't Veld, Deen Boogerd en Wim Bosch.
e-mail aan de redactieCopyright © Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 28 februari 2017