Algemeen
Agenda
Actueel
Ouder Nieuws
Monumenten
Lisse Toen
Historie
Publicaties
Buurten
Activiteiten
Lokale bladen
Geschriften
Raaphorst

Sponsors
Links

OUDER NIEUWS


Erepenning 2015
De Poelpolder toen
        Geschiedenis Poelpolder
        De Poelpolder is ouder dan Lisse
Stichting Kasteel Keukenhof koopt het oude NS station
Halfweg nieuwe buurtschap in Lisse
Brit van Kesteren. Verhaal over lisse
De Vergulde Zwaan geopend
Molen vijftig jaar op Keukenhof
Trekvaart 350 jaar
Wethouder Guus Mesman over het monumentenbeleid
Vrijwilligers gezocht voor de Genealogische Werkgroep
Het oude stoomgemaal wordt totaal vernieuwd
Wat de gek er voor geeft
Op een klein stationnetje
Bert Kölker uit Lisse laat de stenen spreken
Monumentale bollenschuren
De schatten in de bibliotheek van kasteel Keukenhof
Erepenning 2009 uitgereikt
Erepenning 2010 uitgereikt
Erepenning 2011 uitgereikt
Erepenning 2012 uitgereikt
Erepenning 2013 toegekend
 
 


Stichting Kasteel Keukenhof koopt het oude NS station

Stichting Kasteel Keukenhof, eigenaar van het complete landgoed, kocht in maart 2008 van NS een flink stuk land langs de spoorbaan en tevens het oude stationsgebouw waar nu restaurant De Verloren Koffer resideert.
Zoals wellicht bekend is, was de NS indertijd van plan om het stationsgebouw te slopen. Daar werd toen een stokje voor gestoken door uw Vereniging, die er keihard voor heeft geknokt om het gebouw te behouden. Die kans kregen we door in 1992 via de nieuw opgerichte Stichting Oud Lisse het pand van de NS te huren en het gebouw te restaureren, waarna het werd onderverhuurd aan De Verloren Koffer. Omdat de NS het pand zonder huurder wilde verkopen, begon de NS in 2004 een gerechtelijke procedure tegen de Stichting Oud Lisse om het huurcontract dat tot 2019 doorloopt te verbreken. Na voor de Stichting Oud Lisse zeer positieve uitspraken door het Kantongerecht en het Gerechtshof, dreigde men met een cassatieprocedure, maar gelukkig heeft de NS nu eieren voor zijn geld gekozen en het pand onverwacht verkocht aan de Stichting Landgoed Keukenhof.


De heren Ignus Maes en Frits Treffers bij het voormalige station

Vrijwilligers gezocht voor de Genealogische Werkgroep
De Vereniging Oud Lisse krijgt met enige regelmaat vragen van mensen over de geschiedenis van hun familie. Om in de toekomst beter in te kunnen spelen op deze vragen, is er een Genealogische Werkgroep opgericht. Naast het beantwoorden van specifieke vragen, zal deze werkgroep zich hoofdzakelijk bezig houden met het verzamelen van informatie over Lissese families (zoals Van Larum, de Roo, van der Klugt en Vreeburg).
"Vele handen maken licht werk". Daarom is de Genealogische Werkgroep naarstig op zoek naar geďnteresseerden die mee willen helpen met het genealogisch onderzoek. Daarnaast zijn er misschien ook mensen die al uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar bepaalde Lissese families. In dat geval zou het heel mooi zijn als zij hun bevindingen zouden willen delen met de Genealogische Werkgroep. Deze werkgroep verkeert namelijk nog in een opbouwfase, en daarom is alle informatie welkom.
Wilt u meedoen met de Genealogische Werkgroep, of heeft u genealogische gegevens die u met de werkgroep wilt delen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. De Genealogische Werkgroep komt regelmatig bijeen in het servicepunt van de Vereniging Oud Lisse aan de 1e Havendwarsstraat in Lisse. Zie hiervoor het schema van de openingstijden onder agenda.

Maarten van Bourgondiën (coördinator van de Genealogische Werkgroep)
e-mail: info@oudlisse.nl
  De Vergulde Zwaan geopend
Op zaterdag 10 maart is in de 1e Havendwarsstraat nr 4 in Lisse het 'Centrum voor cultuurhistorie Duin- en Bollenstreek' officieel in gebruik gesteld. De heren J.Wienen en A. de Roon, die in het dagelijks bestuur van de Regio Holland Rijnland de portefeuilles van respectievelijk Ruimte en Cultuur beheren (Adri de Roon is ook nog wethouder in Lisse voor o.m. Cultuur), onthulden een aan de gevel bevestigde goudkleurige zwaan. Want het gebouw waarin het centrum is gevestigd, heet De Vergulde Zwaan. Eigenaar Lisse Centrum Beheer (van de gebroeders Zwetsloot) heeft het pand ter beschikking gesteld aan Lissese erfgoedorganisaties, waaronder uw Vereniging Oud Lisse, als vergader-, werk- en documentatieruimte.
Uw Vereniging Oud Lisse is druk doende om in dit pand een Servicepunt in te richten. Daar kan men een aantal malen per maand, zowel overdag als in de avond, terecht voor het stellen van vragen, voor hulp bij onderzoek, voor het inzien van naslagwerken en verzamelingen en dergelijke.

Molen vijftig jaar op Keukenhof
Eén van de jongste monumenten op het landgoed Keukenhof is de molen die zich op het terrein van de bloemententoonstelling bevindt. Het is niet zozeer het jongste monument in jaren, maar wel wat het predikaat 'monumentaal' betreft, want pas sinds 2004 is de molen opgenomen op de Rijks Monumentenlijst. Het is ook een zeer bekende molen en wellicht het meest gefotografeerde exemplaar ter wereld, want vanaf het moment dat de molen op Keukenhof verrees, hebben honderdduizenden mensen het monument bezichtigd en beklommen, om vanaf de omloop de omliggende bloembollenvelden en Keukenhof te bekijken. Het betreft een zogenoemde Stellingmolen, die in 1892 werd gebouwd en oorspronkelijk dienst deed als watermolen in de Rozenburgpolder in Groningen. De molen werd aan Keukenhof geschonken door de Holland Amerika Lijn, in 1957 geheel ontmanteld en op het tentoonstellingsterrein opnieuw opgebouwd, waar hij op 4 april in gebruik werd genomen. Dat is dus op 4 april van dit jaar precies vijftig jaar geleden! Een reden voor Keukenhof om daar bij stil te staan, niet in het minst omdat dit 'jubileum' valt in het Jaar van de molen, 2007.Trekvaart 350 jaar
Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de Trekvaart tussen Haarlem en Leiden gegraven werd. In één jaar tijd! Met de hand! Het jubileum wordt op verschillende wijzen gevierd. Begin maart komt er een boek uit van de hand van Miep Smitsloo-de Graaf getiteld 'Tussen tol en trekvaart, 350 jaar het water, het monument en de mensen'. Het gaat over de historie en over de mensen die er hun voetsporen hebben achtergelaten.
In mei verschijnt het boek 'Blauwe ader van de Bollenstreek, 350 jaar Haarlemmertrekvaart - Leidsevaart 1657-2007' Het is een geschiedenisboek dat is samengesteld in opdracht van het provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland en het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Op 29 en 30 september is er een vlootschouw gepland van Haarlem via Warmond naar Leiden met westlanders, hagenaars, sloepen, schuiten en andere lage schepen.
In Museum de Zwarte Tulp in Lisse wordt een tentoonstelling georganiseerd over 350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart. De expositie opent op 11 mei en sluit op 30 september 2007.
Monumentale bollenschuren
Vijftig eigenaren van waardevolle bollenschuren hebben van de projectgroep 'Behoud en Herbestemming Bollenschuren' een schildje ontvangen om op hun schuur te schroeven. Met dat blauw-witte bordje waarop in grote letters de woorden 'Monumentale Bollenschuur' staan, hoopt men meer aandacht te krijgen voor het behoud van deze in het bollenlandschap beeldbepalenede elementen. De vijftig maken deel uit van de Regionale Collectie Bollenschuren, in totaal honderd stuks die bouwkundig en cultuurhistorisch waardevol zijn.
Erepenning 2010 uitgereikt

De Vereniging Oud Lisse heeft op 16 maart haar Jaarvergadering gehouden in het Cultuur Historisch Centrum "De Vergulde Zwaan". Na afloop van de vergadering werd de jaarlijkse erepenning "MOOISTE MONUMENT VAN LISSE" van de Vereniging Oud Lisse door Frits Treffers uitgereikt aan de directie van Alma Vastgoed, de gebr. Augustinus.

Alma Vastgoed heeft deze penning gekregen voor het in ere herstellen van het pand aan de Heereweg 225 (beter bekend als het oude pand van familie Van der Zaal gelegen aan het Vierkant).

Dit gemeentelijk monument is in 2005 in enigszins vervallen staat aangekocht van Museum de Zwarte Tulp. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het voormalige woonhuis bij Museum de Zwarte Tulp te trekken en zo de museumruimte te vergroten. Het aanpassen voor een museumfunctie bleek echter geen haalbare kaart. Een deel van de tuin werd benut voor de museumuitbreiding. Het gebouw en de rest van de tuin werd verkocht aan Alma Vastgoed. Alma Vastgoed is een bedrijf dat investeert in verhuurd onroerend goed zoals woningen, winkels, bedrijfsgebouwen welke gelegen zijn in de regio Rijnmond en de Duin en Bollenstreek. Alma is eigendom van de broers Paul, Bart en Ton Augustinus.

In samenwerking met o.a., het Architecten bureau Marco Bruijnes te Nieuwkoop, aannemer van Kampen Bouwbedrijf uit Voorhout, Styliste Natascha van der Salm uit Lisse en Soul Design uit Noordwijk, is het pand gerestaureerd en getransformeerd van woonhuis naar een kantoor. De opdracht is geweest om het oude in ere te houden maar een moderne werkplek te creëren en dat is volgens de Vereniging Oud Lisse goed gelukt en beloond met de erepenning "MOOISTE MONUMENT VAN LISSE". De gebr. Augustinus vonden het een prachtig gebaar en een mooi compliment voor alle geleverde inspanningen van de mensen die aan deze renovatie hebben meegewerkt gedurende 1,5 jaar. Kortom een aanwinst voor Lisse!

Erepenning 2009

Na het algemene gedeelte van de jaarvergadering maakt Frits Treffers bekend wie op een buitengewone manier een pand hebben opgeknapt en daardoor een bijdrage leveren aan het behoud van historisch waardevolle panden in Lisse. Op zijn welbekende enthousiaste manier vertelde Frits Treffers hoe dit keer gekozen is voor een pand in het buitengebied. De spanning werd opgevoerd doordat eerst de top van het pand werd getoond. Te zien was fraai metselwerk en een raam met aan weerszijden het bouwjaar: 1909. Een pand van precies een eeuw oud. Het is een complex van woonhuis met bollenschuur. In de loop der tijd zijn er aanpassingen geweest, maar de beelden tonen hoe zorgvuldig dat gedaan is. Bij een dia van de dakgoot op klossen verzucht Frits Treffers dat zo’n staaltje van vakmanschap in de huidige tijd veel te duur zou worden. Dan wordt het tijd om namen te noemen. De heer Romijn wordt naar voren geroepen om voor zijn pand, Achterweg Zuid 51, de erepenning 2009 in ontvangst te nemen. Het pand is al lang in de familie en puntgaaf onderhouden, wat een oude foto nog eens duidelijk maakt. De oude foto laat echter ook een oud detail zien wat de tand des tijds niet overleefd heeft, nl. het houten ornament in de top. Al met al een terechte toekenning van de penning aan een fraai voorbeeld van bloembollenerfgoed in Lisse.Copyright © Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 12 november 2014