Rijks-MonumentenAANGEWEZEN RIJKSMONUMENTEN
Click voor
grote foto en
aanvullende
informatie
ADRES KADASTER (OORSPRONKELIJKE) FUNCTIE Monnr.
Achterweg Zuid 35,37,39 B-2820 Boerderij met bollenschuur 516112
Heereweg 30 C-3676 Woonhuis met bollenschuur 516108
Heereweg 124-128b / Westerdreef 1,1a C-4224 Bankgebouw Incassobank (Interieur is niet beschermd) 516109
Heereweg 250 C-3548 Ned.Herv.Kerk (grote kerk) 25894
Heereweg 289, Zwanendreef 2a D 4145 Woonhuis en bollenschuur (Nw Zomerzorg) 516110
Heereweg 347c B-2743 Portierwachterswoning bij 't Huys Dever 25897
Heereweg 349a B-1962 't Huys Dever 25895
Heereweg 443, 443A, 443B en 443C B-3189, B-3288, B-3291, B-3292, B-3294 Boerderij Heemskerk 25896
't Lange Rack 2 E-1981 Stolpboerderij (vh.Ooievaarstraat 289) 25905
Leidsevaart A-1272 Lageveense molen (Wipwatermolen) 25903
Loosterweg Noord 6 C-3306 Boerderij Middelburg 25904
3e Poellaan B 2434, B 553, B 554, B 555, B 556, B 557 Tuin- en parkaanleg Buitenplaats Ter Leede 528400
Rooversbroekdijk 100 E-2264 Lisserpoelmolen 25907
Stationsweg 57,59 C 4408 Spoorwegstation 516111
Stationsweg 166 C-4456 Keukenhofmolen 527689
COMPLEX AGATHAKERK   St. Agatha e.a. 516101 Info
Heereweg 273 D 7939 Agathakerk 516102
Heereweg 275,277 D 7939 Pastorie 516103
Heereweg 258 C 4360 Klooster 5161041
COMPLEX DE ENGEL  l H.H.Engelbewaarderskerk e.a. 516105  
Heereweg 457 B 2937 R.K. Kerk Heilige Engelbewaarders 516106
Heereweg 459 B 2637 Pastorie Heilige Engelbewaarders 516107
COMPLEX KEUKENHOF  l Buitenplaats Keukenhof 511407
Keukenhof 1 A-1302 Kasteel Keukenhof 511406
Keukenhof bij 1 A 1202, A 1203, A 1244, A 1245, A 1246, A 1247, A 1269, A 1302, C 3230, C 4202, C 4207 Tuin- en parkaanleg 511408
Keukenhof bij 1 A 1302 Toegangshek met siervazen 511409
Keukenhof 5 A-1302 Boerderij met bakhuisje 511410
Keukenhof 2,3,4,6,8 A-1302 Koetshuis 511411
Keukenhof 9 A 1302 Washuisje 511412
Keukenhof 11 A 1302 Speelhuis met urinoir 511413
Keukenhof bij 1 A 1302 Moestuin met koude bakken 511414
Keukenhof bij 1 A 1302 Eendenhuis-follie 511415
Keukenhof bij 1 A 1302 Sparrenhuisje 513980
Stationsweg 51 A-1302 Bijgebouw voormalig Jagershuis 513982
Stationsweg 53/55 C-3230 Boerderij 't Lammetje Groen 511418
Stationsweg 57,59 C-4408 Spoorwegstation 516111  
Stationsweg 164, 166 C-4502 Dienstwoning 't Hoogje 511416
OfficiŽle lijst van Rijksmonumenten van het Ministerie Info
Gemeentelijke Monumenten Info


Copyright © 2010 Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 16 januari 2010