Algemeen
Agenda
Actueel
Ouder Nieuws
Monumenten
Lisse Toen
Historie
Publicaties
Buurten
Activiteiten
Lokale bladen
Geschriften
Raaphorst

Sponsors
Links

Index op persoonsnamen en toponiemen gebaseerd op diverse publicaties

opgesteld door Rob Pex.

Een index is een lijst van eigennamen (topografisch of van personen) in alfabetische volgorde. U vindt zo'n index vaak achterin de betreffende publicatie. Indien u op zoek bent naar een bepaalde persoon, dan hoeft u niet het hele boek door te nemen, maar kunt u volstaan met het raadplegen van de index achterin het boek. Daar staan alle persoons- of topografische namen die in het boek genoemd worden, met een verwijzing naar de paginanummers.

De index die u aantreft op de website van de VOL is echter een bijzondere. Deze heeft namelijk op het oog om de indexen van alle publicaties over Oud Lisse samen te vatten. Momenteel bevat deze index de volgende publicaties:

Herman van Amsterdam/Peter van der Voort, Een bollendorp bezet (Sassenheim 1990)
Herman van Amsterdam/Peter van der Voort, Lisse, de jaren '60 (Sassenheim 1996)
Herman van Amsterdam/Peter van der Voort, Lisse, de jaren '50 (Sassenheim 1992)
Herman van Amsterdam, Tussen Engel en Kerk, 75 jaar H.H. Engelbewaardersparochie (Sassenheim 2004)
M. Bergman, B. Meijer, 50 Jaar geschiedenis van de Engelbewaardersparochie (Lisse 1979)
Arie Dwarswaard, Aan de hand van de kameel (Lisse 1998)
A.J. Kölker, Gevelstenen van Lisse. Manuscript met foto's van gevelstenen in vier delen. Te bevragen via R. Pex.
A.M. Hulkenberg, De Aagtenkerk van Lisse (Lisse, 1960)
A.M. Hulkenberg, Lisse in oude ansichten, deel 1 (Zaltbommel, zesde druk 1987).
A.M. Hulkenberg, Lisse in oude ansichten, deel 2 (Zaltbommel, zesde druk 1987).
A.M. Hulkenberg, Duinlust (Alphen a/d/ Rijn, 1991)
A.M. Hulkenberg, Kent u ze nog…de Lissers (Zaltbommel, derde druk 1987).
A.M. Hulkenberg, 'Het grachthuisje van Lisse', in: Tijdschrift Holland 1976, pp. 2-24.
A.M. Hulkenberg, 't Parochiaal School (Lisse, 1991)
J.L. van Diemen, P. de Ridder, P.A.M. Wassenaar, 'Parochianen van St. Agatha, 1813-1903', deel II, Reeks Genealogische Bronnen van de dorpen rondom Leiden, nr. 10.
Elly Keus, Doop-, trouw en begraafboeken van de Gereformeerde/Hervormde Kerk, 1620-1833, Reeks Genealogische Bronnen van de dorpen rondom Leiden, nr. 16.
Ed Olivier, 'Wat toch een tijd' (Lisse, z.j.). Uitgebracht door de Initiatiefgroep Herinneringsboek Lissese Oorlogsslachtoffers 1940-1945.
Arie in 't Veld, Kleine kroniek van Lisse. 1950 tot en met 1959' (Lisse/Alblasserdam, 2015)
Arie in 't Veld, Kleine kroniek van Lisse. 1960 tot en met 1969' (Lisse, 2010)
Arie in 't Veld, Kleine kroniek van Lisse. 1970 tot en met 1979' (Lisse/Alblasserdam, 2013)
Erik Vergunst, Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden (z.p., 2007) naar informatie boeken Erik Vergunst
Erik Vergunst, Oude ansichten van Lisse.
Harry Zwetsloot, Heeren kom bij! (Lisse, 1996)
Jubileumboek 175 Jaar Brandweer Lisse (z.p. 1998)
Nieuwsbladen van de Vereniging Oud Lisse, vijftien jaargangen.
Rechterlijk Archief Lisse, inv.nr. 1 (Nationaal Archief). Gebruikt is een transcriptie van de hand van H.J. van der Waag op www.hogenda.nl.
Resolutieboek Lisse, deel I (1681-1699). Delen waarin de besluiten die werden genomen door schout en schepenen van Lisse werden opgetekend.
VOL: Registratie Waardevolle Panden in Lisse (Lisse, 1995)
www.graftombe.nl. Op deze website staan alle personen genoemd, waarvan een grafzerk bekend is op diverse begraafplaatsen in o.m. Lisse. De index bevat voorlopig alleen de begravenen op de begraafplaatsen van de St. Agathakerk, de Mariakerk, de Engelenkerk, Duinhof, de Nederlands-Hervormde kerk.

Voorbeeld:
U zoekt op 'Agatha Langeveld'. Het enige dat u van deze persoon weet, is dat ze in 1993 is overleden. Eerst gaat u zoeken op achternaam. In dit geval op de L van 'Langeveld'. Daaronder vindt men dan een lijst van voornamen (in alfabetische volgorde). U zoekt dan op de A van Agatha. U vindt de volgende vermelding:

'Agatha (1897-1993), GT/Agh, PvSA II: 138'

Hoogstwaarschijnlijk is dit de persoon die u zoekt, vanwege de overeenkomst in naam en overlijdensjaar. Daarachter staat o.m. 'GT/Agh'. In een bijgevoegde lijst van gebruikte afkortingen staat deze term vermeld. U kunt hieruit opmaken dat er van de persoon die u zoekt een grafzerk bestaat op de begraafplaats van de St. Agathakerk. Verder kunt u in bovenstaande vermelding lezen dat hij/zij in het boek Parochianen van St. Agatha (deel II) vermeldt staat op p. 138 ('PvSA II: 138').

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar de opsteller van deze indexen: rob.pex@live.nl

Naar de index
Met de toetscombinatie Ctrl F kan in de index op naam gezocht worden.Copyright © Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 5 mei 2017