Algemeen
Agenda
Actueel
Ouder Nieuws
Monumenten
Lisse Toen
Historie
Publicaties
Buurten
Activiteiten
Lokale bladen
Geschriften
Raaphorst

Sponsors
Links

LISSE TOEN (slot)

door Arie in 't Veld

MARGRIETE SO WAS HAAR NAME


In aantal afleveringen hebben we de oude geschiedenis van Lisse gevolgd zoals die is beschreven in het standaardwerk "Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden", oorspronkelijk beschreven door Mattheus Brouerius van Nidik, R.G. en Isaac le Long, tweede druk 1792.
De oorspronkelijke tekst hiervan werd behouden. Deze tekst is niet bepaald gemakkelijke kost, omdat men indertijd nogal lange zinnen maakte. In het vorige stukje werd kort verteld over het landgoed Meerenburgh dat in 1638 werd gebouwd.
"Niet onaanmerkelijk is het verhaal van den geschiedkundige P. Scriverius", aldus de schrijvers. In zijn aanteekeningen op de levensbeschrijving der Graven van Holland,waarin hij meldt dat Diederik, Graaf van Kleef, in het jaar 1182 in den echt tredende met Margaretha van Holland, dochter van Graaf Floris den III van Holland, en van vrouwe Ada, zuster van den Koning van Schotland, (in Lisse) zijn bruiloft gehouden heeft.
In de Kronijk der Abdij van Egmond, gedrukt in kwarto, gedenkt Melis Stoke in zijn IIde boek vers 687, dit huwelijk in het leven van Graaf Floris III met deze woorden: Als LXXX en twee was beschreven, Nam Diedric de Grave van Cleven,Grave Floris dochter en vrouw Aden, Met groter feesten, met hoghen daden, Als hem heden was bekwame: Margriete so was haar name". Achthonderd jaar later zou Lisse naar aanleiding daarvan op grootse wijze feest vieren.


We sluiten hiermee de rondgang door beide scribenten af en zullen proberen om de middenpagina's van uw Nieuwsblad vanaf het volgende nummer op een geheel andere manier te vullen. Een manier die bovendien iedereen de ruimte biedt om te reageren of om vooraf elementen aan te dragen.


Copyright 2007 Vereniging Oud Lisse
laatst gewijzigd 31 maart 2007