Cultuur-Historische

Vereniging “Oud Lisse”

CULTUUR-HISTORISCHE

Vereniging “Oud Lisse”

De Vereniging “Oud Lisse” richt zich op het beschikbaar maken en behouden van het Lissese erfgoed en de geschiedenis van haar bewoners.

De Vereniging onderneemt activiteiten in werkgroepen, zoals: Genealogie en historie, Ruimtelijke ordening, Digitalisering en archivering, en Promotie en publiciteit.

Periodiek worden lezingen verzorgd. Ieder kwartaal wordt een Nieuwsblad uitgebracht. Verder zijn er in de loop der jaren diverse boeken uitgegeven.

Wilt u kennismaken met de vereniging, of heeft u vragen over de geschiedenis van Lisse en haar bewoners, kom dan naar een inloopochtend, iedere dinsdagochtend vanaf 09:30 in de Vergulde Zwaan. Of stuur een bericht door middel van het contactformulier.

Vindt u het werk van de Vereniging “Oud Lisse” van belang, steun dan de vereniging, word lid en meldt u aan door middel van het inschrijfformulier. U ontvangt gratis het Nieuwsblad en heeft vrij toegang tot de lezingen.

Lees meer  over de VOL

Lees meer over verantwoording van foto’s en tekst op de website.

De vereniging is ook actief op de website Beeldbank Lisse ,  op Facebook onder de naam Cultuurhistorische Vereniging Oud Lisse  en op  Youtube.

De VOL heeft een project dat LisseTijdReis heet. Meer weten over LisseTijdReis, de website is bereikbaar via http://data.oudlisse.nl Ddat zijn de kaarten van 1830 en 1880 .

De vereniging heeft een ANBI-status als culturele instelling.

MONUMENTEN

De Gemeente Lisse beschikt over 93 Gemeentelijke monumenten. Daarnaast telt Lisse 35 inschrijvingen in het register van Rijksmonumenten. Bovendien is er in 2005 een overzicht gemaakt van de waardevolle bomen. Lijsten van de monumenten en de bomen ziet u wanneer u doorklikt op het betreffende onderwerp.
Vereniging Oud Lisse is bezig om van alle monumenten gegevens te verzamelen en die op deze site te zetten. Dat project verkeert in een beginfase. Van veel monumenten is de beschikbare informatie nog niet in een staat dat ze op de site gezet kan worden. Toch willen we al wat informatie met u delen.

BEELDVERHALEN

Verhalen aan de hand van foto’s. Klik op de foto en ga naar het beeldverhaal.
Heeft u vragen of ziet u iets dat niet klopt, reageer dan via het contactformulier.

Beeldverhaal ‘Wederopbouw in Lisse: naoorlogse sociale woningbouw’

Wederopbouw in Lisse: naoorlogse sociale woningbouw Na de Tweede Wereldoorlog was de woningnood volksvijand nummer één. Tijdens de oorlogsjaren was er vrijwel niet gebouwd, terwijl veel woningen verwoest of beschadigd werden. Het duurde een aantal jaren voordat de woningproductie weer op gang kwam. Intussen maakte een geboortegolf het woningtekort nog groter. Een groot deel van de bevolking was aangewezen sociale woningbouw, de zogenaamde woningwetwoningen. In Lisse waren het vooral de twee woningbouwverenigingen die in de jaren vijftig (de jaren van de “wederopbouw”) flink gingen bouwen. Volksbelang breidde eerst uit in de Oranjebuurt en bouwde daarna de Bloemenbuurt, om onmiddellijk verder te gaan in de Zeeheldenbuurt. Het Gezinsbelang bouwde vooral in De Engel, maar daarna ook in de Zeeheldenbuurt. In dit beeldverhaal ziet u foto’s van de woningbouw in de Oranjebuurt en de Bloemenbuurt. Volksbelang en Het Gezinsbelang zijn in 2000 opgegaan in Trias Woondiensten. Trias is vervolgens onderdeel geworden van Woningstichting Stek.

IN BEELD

De beeldbank van de Vereniging “Oud Lisse” bevat veel oude foto’s die het verhaal van Lisse vertellen. Door de foto’s digitaal op te slaan bewaren we ze voor volgende generaties en voorkomen we dat waardevolle foto’s verloren gaan. Het gaat echter maar om een fractie van de foto’s die ooit genomen zijn en daarom zijn we actief op zoek naar zulke foto’s. Mogelijk heeft u ook oude foto’s die van belang kunnen zijn voor de geschiedenis van Lisse. Wilt u dat die foto’s niet verloren gaan voor toekomstige generaties, stel ze dan beschikbaar aan de Vereniging “Oud Lisse”. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier.

Onze beeldbank is omvangrijk waardoor het niet eenvoudig is om snel inzicht te krijgen in een stuk geschiedenis. Daarom maken we beeldverhalen aan de hand van thema’s. Als eerste thema hebben we gekozen voor de geschiedenis van de honderdjarige Hobaho. Zo proberen we de geschiedenis van het bedrijf ook in een fotoverhaal te vangen. Hiernaast vindt u de link naar het beeldverhaal “Honderd jaar Hobaho”. Laat ons weten wat u ervan vindt en stuur uw reactie via het contactformulier.

© Copyright - Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse