Cultuur-Historische

Vereniging “Oud Lisse”

CULTUUR-HISTORISCHE

Vereniging “Oud Lisse”

De Vereniging “Oud Lisse” richt zich op het beschikbaar maken en behouden van het Lissese erfgoed en de geschiedenis van haar bewoners.

De Vereniging onderneemt activiteiten in werkgroepen, zoals: Genealogie en historie, Ruimtelijke ordening, Digitalisering en archivering, en Promotie en publiciteit.

Periodiek worden lezingen verzorgd. Ieder kwartaal wordt een Nieuwsblad uitgebracht. Verder zijn er in de loop der jaren diverse boeken uitgegeven.

Wilt u kennismaken met de vereniging, of heeft u vragen over de geschiedenis van Lisse en haar bewoners, kom dan naar een inloopochtend, iedere dinsdagochtend vanaf 09:30 in de Vergulde Zwaan. Of stuur een bericht door middel van het contactformulier.

Vindt u het werk van de Vereniging “Oud Lisse” van belang, steun dan de vereniging, word lid en meldt u aan door middel van het inschrijfformulier. U ontvangt gratis het Nieuwsblad en heeft vrij toegang tot de lezingen.

Lees meer  over de VOL

Lees meer over verantwoording van foto’s en tekst op de website.

De vereniging is ook actief op de website Beeldbank Lisse ,  op Facebook onder de naam Cultuurhistorische Vereniging Oud Lisse  en op  Youtube.

De VOL heeft een project dat LisseTijdReis heet. Meer weten over LisseTijdReis, de website is bereikbaar via http://data.oudlisse.nl Ddat zijn de kaarten van 1830 en 1880 .

De vereniging heeft een ANBI-status als culturele instelling.

MONUMENTEN

De Gemeente Lisse beschikt over 93 Gemeentelijke monumenten. Daarnaast telt Lisse 35 inschrijvingen in het register van Rijksmonumenten. Bovendien is er in 2005 een overzicht gemaakt van de waardevolle bomen. Lijsten van de monumenten en de bomen ziet u wanneer u doorklikt op het betreffende onderwerp.
Vereniging Oud Lisse is bezig om van alle monumenten gegevens te verzamelen en die op deze site te zetten. Dat project verkeert in een beginfase. Van veel monumenten is de beschikbare informatie nog niet in een staat dat ze op de site gezet kan worden. Toch willen we al wat informatie met u delen.

Kanaalstraat hoek Kapelstraat ca. 1935
Engelenbrug ca. 1905

Heereweg, Vuursteeglaan, ca. 1899

Heereweg 317, villa "MARIA'S HOF" vanuit de Vuursteeg gezien. Het is opvallend hoe smal de Vuursteeg(laan) is.

IN BEELD

De Vereniging Oud Lisse heeft in samenwerking met de Gemeente Lisse een beeldbank samengesteld met duizenden foto’s.

De beeldbank kunt u hier raadplegen.

Op deze plaats laten we een kleine selectie zien. De selectie zal van tijd tot tijd vernieuwd worden. Door middel van klikken op de pijlen kunt u door de selectie wandelen. Door midden op de foto te klikken krijgt u ook een korte toelichting.

© Copyright - Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse