Organigram Vereniging Oud Lisse

Vrijwilligers gezocht voor de Genealogische Werkgroep

De werkgroep Historie en Genealogie zoekt nieuwe leden. Er is veel archiefonderzoek noodzakelijk.

Maarten van Bourgondiën (coördinator van de Genealogische Werkgroep)

Nieuwsblad Jaargang 11 nummer 1, januari 2012

De Vereniging Oud Lisse krijgt met enige regelmaat vragen van mensen over de geschiedenis van hun familie. Om in de toekomst beter in te kunnen spelen op deze vragen, is er een Genealogische Werkgroep opgericht. Naast het beantwoorden van specifieke vragen, zal deze werkgroep zich hoofdzakelijk bezig houden met het verzamelen van informatie over Lissese families (zoals Van Larum, de Roo, van der Klugt en Vreeburg).
“Vele handen maken licht werk”. Daarom is de Genealogische Werkgroep naarstig op zoek naar geïnteresseerden die mee willen helpen met het genealogisch onderzoek. Daarnaast zijn er misschien ook mensen die al uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar bepaalde Lissese families. In dat geval zou het heel mooi zijn als zij hun bevindingen zouden willen delen met de Genealogische Werkgroep. Deze werkgroep verkeert namelijk nog in een opbouwfase, en daarom is alle informatie welkom.
Wilt u meedoen met de Genealogische Werkgroep, of heeft u genealogische gegevens die u met de werkgroep wilt delen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. De Genealogische Werkgroep komt regelmatig bijeen in het servicepunt van de Vereniging Oud Lisse aan de 1e Havendwarsstraat in Lisse. Zie hiervoor het schema van de openingstijden onder agenda.