Heereweg 252 – Kosterij van de Grote Kerk

Cultuur historisch belangrijk vanwege gebruik als kosterij.

Kadaster: C-3548. Bouwjaar: 1912. Architect. Leen Tol sr.

De kosterswoning dateert uit 1912 en is ontworpen door architect Leen Tol sr. De kosterij, met de poortdoorgang, vormen samen met de kerkhofmuur een mooie omlijsting van het kerkgebouw met omliggend kerkhof.

De foto is vanaf het kerkhof genomen

In het midden de kosterswoning

De foto is vanaf het kerkhof genomen

Heereweg 280 – Woonhuis

De voorgevel heeft een rijke detaillering wat pleister- en siermetselwerk betreft.

Kadaster: C-4254. Bouwjaar: 1910.

Dit is een mooie woning

Heereweg 297 en 299 – Dubbel woonhuis ‘Winterrust’

Deze symmetrische gebouwen zijn nog steeds in de originele staat.

Kadaster: D-3323 en D-3324. Bouwjaar: ca. 1905.

Dit dubbel woonhuis is helemaal symmetrisch

Heereweg 300 – Vroegere bollenschuren van ‘Trompenburg’

De voorste schuur is met een zadeldak, de achterste schuur met een plat dak.

Kadaster: C-2780. Bouwjaar: voorste schuur  ca. 1900 en achterste schuur ca. 1930.

De oorspronkelijke bollenschuren zijn nu een woning

Heereweg 302 – Villa Trompenburg

Huis en schuren van de familie Tromp. Een naad verraadt de latere 1e verdieping.

Kadaster: C-4342. Bouwjaar: ca. 1900, 1e verdieping ca. 1930.

tTrompenbur

Heereweg 304 – Voormalig Politiebureau

Voormalig Politiebureau, daarvoor woonhuis van Riggel. Nu is het een woonhuis.

Kadaster: B-1984. Bouwjaar: 1890.

Het voormalige politiebureau kreeg in 2002 de erepenning van de VOL.

 

Het voormalige politieburea

Heereweg 315 – Villa ‘Gerharda’

In de voorgevel zitten 2 hardstenen platen met de woorden ‘Villa’ en ‘Gerharda’.

Kadaster: D-2329. Bouwjaar: 1902.

Villa  ‘Gerharda’ is gebouwd voor bollenkwekersfamilie H. de Graaff en Zn.

Heereweg 317 – Huize ‘Maria’s Hof’

Oorspronkelijk een dokterswoning met praktijk. De voorgevel heeft een torentje.

Kadaster: D-3581. Bouwjaar: 1906. Architect: ir A.J. Joling.

Huize Maria’s Hof

Maria’s Hof en Vuursteeglaan ca. 1899

Heereweg 340 – Villa ‘Wassergeest’

Woning, gebouwd voor bollenkweker Belle. Het huis is eenvoudig, maar  gedetailleerd.

Kadaster: B-3101. Bouwjaar: 1925. Architect: Leen Tol sr. 

Villa Wassergeest

Heereweg 341 – Villa ‘De Venne’ met bollenschuur

Gebouwd voor bollenkweker A. Verduyn jr. Fraai huis mer erker en balmkon daarboven.

Kadaster: B-2627 en B-2628. Bouwjaar: ca. 1908.

Villa “ De Venne” is gebouwd op twee percelen die lagen tussen de Heereweg en de Ringsloot van de Poelpolder, en “De Venne” werden genoemd.
Venne is een oud woord voor weiland, mogelijk verklaart dat de naam.

De villa werd omstreeks 1908 gebouwd voor de bloembollenkweker A. Verduyn Jr. De losstaande bollenschuur werd ca. 1925-1930 gebouwd.

Het woonhuis is een samengesteld pand in een L-vorm. Het hoofdgebouw is twee bouwlagen hoog. Het pand heeft een samengesteld zadeldak in Lvorm. Links in de voorgevel een uitspringend deel met afgeschuinde erker met daarboven een overdekt balkon met houtwerk en topgevel.
De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen in kruisverband, voorzien van een gepleisterde plint. Boven de gevelopeningen lateien met daarboven bakstenen banden (uitspringend bouwvolume) en segmentbogen in het lage gedeelte met daarin rode strengperssteen verwerkt. De boogvelden en rechthoekige velden in het fries zijn gepleisterd.
In de topgevel bevinden zich in een rollaag aan weerszijden van het zoldervenster naamstenen die samen de naam van het pand ‘DE VENNE’ vormen. De gevels worden afgesloten met houten bakgoten, met in de topgevel windveren en een eenvoudig gedecoreerde makelaar met hangwerk.

De bollenschuur heeft een L-vormige plattegrond en is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Het pand heeft drie bouwlagen en een zeer licht hellend zadeldak, dat op eenvoudige klossen rust. De gevels zijn symmetrisch van opzet, met rechthoekige gevelopeningen in de eerste twee bouwlagen en vierkante in de derde bouwlaag

De oude bollenschuur, die achter de villa staat  leeg

Villa de Venne

Huize Venne