Kanaalstraat 22a – Pannenkoekenhuis

Pannenkoekenhuis, vroeger zomerhuis van boerderij ‘Hulsebosch’.

Kadaster: D-4804. Bouwjaar: ca. 1900

Het pannenkoekenhuis en de voormalige boerderij kregen in 1995 de erepenning van de VOL.

Het vroegere zomerhuis

 

 

Kanaalstraat 22 – Voormalig boerderij ‘Hulsebosch’

Boerderijcomplex met zomerhuis, karnmolen, hooiberg, wagenschuur en hek.

Kadaster: D-4804. Bouwjaar: ca. 1900.

Het pannenkoekenhuis en de voormalige boerderij kregen in 1995 de erepenning van de VOL.

De boerderij is nu een restaurant

Kanaalstraat 33 – vroegere winkel ‘Magazijn de Zon

De vroegere winkel van Tissing met opvallende hoek-entree.

Kadaster: D-4222. Bouwjaar: ca 1935.

Winkelmagazijn De Zon

Kanaalstraat 56 – Winkelpand

Deze winkel was vroeger onderdeel van de RK Coöperatie ondeling belang, nu is er een opticien.

Kadaster: D-3293. Bouwjaar: 1929.

Het winkelpand is gebouwd in 1929 heeft als adres Kapelstraat 2. Het winkelpand met bovengelegen woonhuis (Kanaalstraat 56), is een gaaf voorbeeld van de architectuur uit die tijd. Architect C.W. Barnhoorn uit Lisse ontwierp dit pand in de stijl van de Amsterdamse School. Naast het winkelpand was in de Kapelstraat oorspronkelijk de woning van de bedrijfsleider. Dit pand is gesloopt.

Het hoekpand heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen onder een samengesteld schilddak. De muren aan de rechter kant (kant Kanaalstraat) zijn iets hoger opgemetseld, waardoor de vensteropeningen in het hogere muurvlak op de 1e verdieping groter zijn.
De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen in kettingverband. De vensteropeningen op de begane grond worden omlijst door bakstenen kapitelen voorzien van decoratief metselwerk en afgesloten door natuurstenen ornamenten. Een doorlopende, ronde latei boven de vensteropeningen verbindt het geheel met elkaar.
In de afgeschuinde hoek bevindt zich de entree met een deuromlijsting van betonnen blokken. Rechts in de kopgevel bevindt zich de toegang tot de bovenwoning.

De raampartijen op de begane grond zijn in de loop der tijd veranderd.
Tussen de twee bouwlagen zijn enkele uitkragende bakstenen banden aangebracht. De gevel wordt door een aangesmeerde kroonlijst en een uitstekende bakgoot afgesloten.

De winkel werd lange tijd gebruikt door de RK. Coöperatie. De telefoongids van 1950 vermeldt onder nummer 3324 Coöp. Verbruiksvereen. Onderling belang door steun verkregen. Het pand is nu in gebruik als opticien.

De oude foto toont nog een ingang aan de linker kant die blijkbaar later is prijsgegeven.

Kanaalstraat 56

Laan van Rijckevorsel 09 en 11 – Woonhuizen

In 1959 is de rechter woning uitgebreid. In 2003 nogmaals.

Kadaster: D-4602 en D-4603. Bouwjaar: 1951 met uitbreiding in 1959. Architect: bureau Paardekooper en Barnhoorn.

De woningen staan dwars op de Laan van Rijckevorsel

Laan van Rijckevorsel 16 – Boerderij ‘Zwanendrift’

De eigenaren kregen in 2017 de erepenning van de VOL voor de grondige renovatie.

Kadaster: D-6328. Bouwjaar: 18e eeuw met oudere kern.

Zwanendrift vóór de renovatie in 2016

 

Zwanendrift na de renovatie in 2016

Loosterweg-Noord 7 – Villa ‘De Looster’

Linkerhelft met één bouwlaag, rechter helft met 2 bouwlagen. Bijzonder dak met grote dakkapellen.

Kadaster: C-4236. Bouwjaar: va 1905.

Villa De Looster

Oranjelaan 76 – Voormalig school ‘Dominicus Savio’

Sinds 2014 is er een uitvaartcentrum. Daarvoor  het Nova College.

Kadaster: D-6173. Bouwjaar; 1955. Architect: Bureau Paardekooper en Barnhoorn.

In 1955 is deze school, de RK Dominicus Savio mulo, ontworpen door het bekende architectenbureau Paardekooper-Barnhoorn uit Lisse. De bouwkosten bedroegen in 1955 f175.000 De stijl waarin dit gebouw is ontworpen is Delftse School met invloeden van de Bossche School.
De school is duidelijk herkenbaar als een Paardekooper.
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, is twee bouwlagen hoog en wordt afgedekt met dubbel zadeldak. De voorgevel is symmetrische met zeven vensterassen en een galerij voorzien van arcadebogen. De voorgevel wordt afgesloten met twee frontons. Gevelbeëindiging door middel van een omlopende betonnen lijst met daarboven een fries met siermetselwerk.
De gevel is opgetrokken in rode baksteen in wildverband. Gevelbeëindiging door middel van betonnen lijst met daarboven fries met siermetselwerk in ruitmotief en twee frontons, waarvan de timpanen in vlak metselwerk zijn uitgevoerd.

Aan dit gedeelte van de Oranjelaan/Nassaustraat werden door het architectenbureau Paardekooper-Barnhoorn meerdere gebouwen gereali

seerd met een RK. Signatuur. De Mariakerk en de pastorie werden in 1952 gebouwd. De R.K. lagere school St.Willibrord en Gebouw Mariënburcht, het RK jeugdhuis en kleuterschool (fröbelschool), ontstonden ook in die jaren.

Jarenlang was Oranjelaan 76 het onderkomen van leerlingen. De Dominicus Savioschool was er gevestigd (later Nova College).

Toen het gebouw haar onderwijsfunctie verloor werd gezocht naar een andere invulling. In 2013 resulteerde dat in de verkoop van het gebouw aan Uitvaartzorg Bollenstreek St. Barbara.

Oranjelaan 76 werd na verbouw en aanpassing begin 2014 als Uitvaartcentrum Bollenstreek in gebruik genomen.

De binnenkant van de school

Aan de voorkant is een galerij

De voorzijde van de school

Nassaustraat 45 en Oranjelaan 98 – ‘Mariakerk’

Voormalige RK-kerk met de naam ‘Onbevlekt Hart van Maria’.

Kadaster: D-8527 en D-8529. Bouwjaar: 1952. Architect: bureau Paardekooper-Barnhoorn.

De kerk werd in 1952 ontworpen door het architectenbureau Paardekooper-Barnhoorn uit Lisse, in samenwerking met Dom Hans van der Laan (van de bekende Leidse architectenfamilie en medegrondlegger van de Bossche School) en zijn broer ir. N. van der Laan.

In maart 1950 werd de basis gelegd voor de bouw van deze kerk. De bevolking nam toe en uitbreiding van het dorp was noodzakelijk. Aan de oostzijde van Lisse was nog plaats genoeg voor uitbreiding. En voor het stichten van een parochie en het bouwen van een kerk met pastorie.
Op uitnodiging van de heer G.P.A. van Zuylen, pastoor van de St. Agatha en van het kerkbestuur, bestaande uit de heren K.Barnhoorn, J.Berbee Gzn. J.P.de Koning en N.Stokman, verschenen op 12 maart 1950 (Anno Sancto) in de zaal van de Pastorie van St.Agatha de waarnemend burgemeester van Lisse de heer J.W.A.Lefeber, de heren C.M.Jonkman, Cv.d.Laan, G.A.Ransdorp, H.P.v.d.Reep en A.Th.M.Zwetsloot (de heren P.v.d.Veld, G.H.Intres en Jac.Raaphorst hadden bericht van verhindering gestuurd) voor een vergadering met als onderwerp van bespreking “Het stichten van een derde Rooms Katholieke Kerk met scholen te Lisse”.
Uit deze vergadering vormde zich een actiegroep (het Sint Willibrordus Comité), die aan de arbeid toog en binnen de kortste keren zorgde dat er bij alle katholieken, zowel in Lisse als in Lisserbroek een folder de brievenbus binnengleed, waarin de plannen bekend werden gemaakt. Met de uitnodiging om na de Hoogmis in het KAB-gebouw ( nu ‘De Gewoonste Zaak’) bijeen te komen om nader over de plannen geïnformeerd te worden.
Op zondag 10 september 1950 verscheen de pas benoemde ‘bouwpastoor’ de heer J.Staadegaard voor het eerst op een vergadering. Er zou voor een bedrag van 350.000 gulden gebouwd gaan worden.

Op 29 december 1951 kon de eerste steen worden gelegd, gemaakt door de bekende beeldhouwer Niels Steenbergen uit Teteringen. In april 1952 werd de vlag in top gehesen. Na afronding van de bouwwerkzaamheden schafte men de kruiswegstatie aan. Ene Toorop was hiervan de maker, en deze waren afkomstig uit de Lourdeskerk in Scheveningen. De klok kwam van de bekende klokkengieter Petit.

Eind 1951 worden de plannen voor een eigen kerkhof bij de kerk vastgelegd. Maar het gemeentebestuur liet weten dat men geen toestemming kon verlenen. De parochianen lieten het hier echter niet bij zitten en na veel gepraat was de zaak op 1 juni 1952 rond.

Door Mgr. Huibers, Bisschop van Haarlem, werd op Zondag 20 augustus 1952 de plechtige inwijding van de kerk van het Onbevlekt hart van Maria verricht, toegewijd aan Maria van Fatima.

Na het tweede Vaticaanse concilie werd de kerk soberder. De muren werden wit en de vertrouwde schildering in de apsis verdween onder de verf.

De ontkerkelijking en het tekort aan priesters maakten dat er een einde kwam aan de functie van kerkgebouw.

Deze belangrijke wederopbouwkerk is in maart 2007 aan de eredienst onttrokken. De Mariakerk in Lisse is op 18 maart 2007 dichtgegaan. Een dag eerder, zaterdagavond 17 maart, was de allerlaatste viering in het kerkgebouw aan de Nassaustraat. Een bijzonder moment was het moment waarop de Godslamp werd uitgeblazen. Dat maakte het einde definitief.

Het gebouw in een gezondheidscentrum geworden. Aan de Nassaustraat staat een dagkapel. Deze Mariakapel werd op 20 februari 2010 ingezegend door Adrianus Kardinaal Simonis em. aartsbisschop en voormalig inwoner van Lisse, en door Mgr. A.H. van Luyn, bisschop van Rotterdam. De kruisen van het dak zijn verwijderd om plaats te maken voor ‘kristallen’ zoals het exemplaar dat zich ook op de Mariënhof bevindt. De kerkklok is terug in een klokkenstoel, die op het kerkplein is geplaatst.

Architectuur
De kerk is een driebeukig, bakstenen pand op rechthoekige plattegrond, in het centrale deel twee bouwlagen hoog en afgedekt met een schilddak. Symmetrische voorgevel met vijf vensterassen en inwendig portaal met twee betonnen zuilen en betonnen latei. Aan de achterzijde wordt de kerk met een apsis afgesloten. Kleine vensteropeningen en eenvoudig siermetselwerk in gevels.
De gevels zijn van rode baksteen in wildverband. Op de begane grond in de voorgevel is een inwendig portaal met twee betonnen zuilen en een betonnen latei. Een grote rechthoekige ingang met rijk beschilderde deuromlijsting binnen een dubbelsteens rondboog. Aan weerszijden in de zijbeuken een smalle, lichtgetoogde vensteropening een tweeënhalf steens strek. In tweede bouwlaag centrale deel drie vierkante spaarvelden, elk voorzien van een vierkante, lichtgetoogde vensteropening onder een bakstenen strek. De gevel wordt door een omlopende betonnen lijst en banden in siermetselwerk afgesloten. De zijgevels zijn in eenzelfde stijl opgetrokken met samengestelde rondboogvensters onder dubbelsteens rondbogen in de zijbeuken, een sierlijk klokkengeveltje in de linker zijbeuk en een aangebouwd portaal in elk van de zijbeuken als kenmerkende elementen. Aan de achterzijde wordt de kerk met een apsis afgesloten.
In de entree van het centrale deel grote, rijk bewerkte houten paneeldeuren. In aangebouwde portalen eveneens houten paneeldeuren. In de boogvensters glas-in-lood ramen. Schilddak met nok haaks op de voorgevel. Op dak gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen en twee pirons in kruisvorm. Het kerkgebouw is door midden van een tussenlid met de pastorie verbonden. Beide bouwdelen zijn in de stijl van de kerk uitgevoerd.
ir. A.H.J. Paardekooper (1918-1991), die na de oorlog in de Bollenstreek zijn architectenpraktijk begon, was een bevlogen architect. Verhoudingen/maten waren zeer belangrijk. Onderdelen van gebouwen zijn op elkaar afgestemd. Bij de Mariakerk is de speciaal gemaakte baksteen precies 5 cm hoog. Met de specie meegerekend wordt de hoogte van een gemetselde laag precies 7 cm. Het heilige getal zeven: zeven sacramenten, zeven hoofdzonden, zeven dagen in de week.

Detail van de muren en kozijnen

Het oude interieur

Mariakek vanuit de lucht

 

Schoolstraat 11a – School ‘De Akker”

De school had eerst 4 lokalen, korte tijd later  is de school uitgebreid naar links.

Kadaster: D-7247. Bouwjaar: 1905.

Sinds 1901 was er de leerplichtwet, maar onder bepaalde groepen was er een grote achterdocht voor de openbare scholen. Hoewel een groot financieel offer werd gevraagd van de ouders, werden er overal scholen voor bijzonder onderwijs opgericht. Eind 1904 werd in Lisse de “Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag” opgericht. Het terrein waarop de school staat kwam in 1905 in handen van deze vereniging. Maar ten behoeve van de school moest men ook op eigen kosten een brug over de toen nog niet gedempte gracht laten aanleggen. Dank zij voortvarende gemeenteleden kwamen de financiën rond en in dec. 1905 werd de eerste gereformeerde school in Nederland met 4 lokalen, geopend. De brug en de woning voor het hoofd waren ook gereed. De school had zelfs verwarming, maar waterleiding was er niet. Dank zij enkele gemeenteleden kreeg men echter een mooie regenbak van 1200 liter cadeau. Tot de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in 1920 blijft het exploiteren van een school een moeizame onderneming, vooral omdat het in die tijd economisch achteruit ging. Men ondernam van alles om de zaak rond te krijgen. Zo werd het water uit de regenbak verkocht voor 2 cent de emmer. Ook werden er bollen geteeld op het terrein van de school. In 1918 werd er zelfs turf (veenlaag van 10 turven dik,achter de school) gestoken voor de verkoop. In 1920 worden openbaar en bijzonder onderwijs gelijkgesteld. Er hebben diverse uitbreidingen van de school plaatsgevonden. In 1984 krijgt de school de naam “de Akker”.