Achterweg 09 – Villa ‘Solsiden’

Solsiden betekent zonzijde. Het dak is bijzonder.

Kadaster: C-3001. Bouwjaar ca 1910.

Villa ‘Solsiden’ werd rond 1910 gebouwd. Solsiden is Zweeds voor zonzijde. Het pand heeft een nagenoeg vierkante plattegrond. Het is twee bouwlagen hoog. De dakconstructie is samengesteld uit drie zadeldaken die in elkaar steken. De zadeldaken hebben kleine wolfeinden, die met een decoratieve piron bekroond worden. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband en beschikken over enkele opvallende details, zoals grote houten kozijnen, geel geprofileerd glas in de bovenlichten en brede ontlastingsbogen. Het pand heeft een fraaie ingang.

In het rijkstelefoonnet van 1915 staat vermeld: ”67 Tuymelaar, J., Notaris, “Solsiden”, Achterweg. Notaris Tuymelaar was blijkbaar de 67e die in deze streek telefoon kreeg.(Haarlemmermeer, Hillegom, Nieuw Vennep, Noordwijkerhout, Sassenheim en Voorhout hoorden ook bij het Rijkstelefoonkantoor van Lisse)

Het huis heeft een bijzonder dak

Solsiden betekent zonzijde

Achterweg 14 – Woonhuis met bollenschuur

Woonhuis met achterliggende bollenschuur ( nu Acacialaan 1) van bollenteler J.W. Lefeber.
Kadaster: C-4546. Bouwjaar: ca 1920.

Van het oorspronkelijke complex van bollenschuren en woonhuis voor de familie Lefeber is rond 1920 het woonhuis vervangen door het huidige pand. Het woonhuis heeft een afgeknot overstekend schilddak. De voorgevel is symmetrisch.
Er zijn mooie originele schuifvensters met glas-in-lood in de bovenlichten. Boven de vensteropeningen dubbelsteens strekken met natuurstenen sluitsteen en gele baksteen. Een ijzeren hekwerk, voorzien van Franse lelies, vormt de erfafscheiding met de openbare weg. Op de erfafscheiding langs de vaart staat een oude beukenhaag.

De voorgevel heeft een symmetrische vorm

Achterweg-Zuid 50 – Woonhuis ‘Ter Specke’

Op deze plaats stond ooit het 15e eeuwse ‘Leengoed Ter Specke. Bij nieuwbouw in 1954 werden de oude stenen gebruikt.

Kadaster: A-1265. Bouwjaar: 1954. Architect: Leen Tol Jr.

De naam Specke wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 1329, waarin Dirck van der Specke door de Hollandse graaf met een stuk grond wordt beleend. In 1416 is sprake van een ‘woningh’.
Rond 1600 werd er een nieuw huis gebouwd, dat rond 1730 werd verbouwd en uitgebreid met twee bouwhuizen. Op een anonieme tekening van circa 1730 is de voorzijde weergegeven. Te zien is een herenhuis dat op het eerste gezicht een achttiende-eeuwse indruk maakt, maar de kruisvensters met daarboven ontlastingsbogen zijn terug te voeren op het gebouw van rond 1600. Het huis zou, gezien de onderkeldering van het zuidelijke gedeelte, een boerderij met herenkamer kunnen zijn geweest. Op de tekening staat direct ten zuiden van het huis een boerderij.
Kort na 1740 is het complex afgebroken

Wat van het oude complex nog rest is het koetshuis (nr. 52)

Achterweg Zuid 50 is gelegen op een restant van een binnenduin gelegen.
In 1954 werd hier door architect Leen Tol Jr een woning neergezet. Hierbij werd gebruik gemaakt van de stenen van de oude boerderij die er stond.

De voorgevel bestaat uit een tuitgevel met asymmetrische gevelindeling. Rechts in de voorgevel bevindt zich een verhoogde ingang, die door middel van een bakstenen trap bereikbaar is. Boven de vensteropeningen zijn ontlastingsbogen met geboorte- en sluitstenen verwerkt. De zijgevels zijn eveneens asymmetrisch opzet van met gevelopeningen op verschillende hoogteniveaus.
De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen in onbekend verband. Op de begane grond zijn links in de gevel twee vensteropeningen aangebracht, door een smalle muurdam van elkaar gescheiden. Rechts in de voorgevel bevindt zich een verhoogde ingang met brede houten deuromlijsting. Op de eerste verdieping zijn drie vierkante vensteropeningen aangebracht. Op de zolderverdieping bevindt zich een kleine vensteropening. Boven het zolderraam is de steen met de naam Huijs Ter Specken ingemetseld. Deze steen in in 1946 bij opgravingen teruggevonden. De steen is afkomstig van het statige huis dat voor de boerderij op het binnenduin stond.

Tekening uit de Rijnlandse gezichten

Het keermuurtje is nog authentiek

Rechts is de woning, links het voormalige Koetshuis

Huis ter Specke

Achterweg-Zuid 51 – Woonhuis met bollenschuur

Woonhuis en bollenschuur vormen één bouwmassa. Het is een mooi voorbeeld van bloembollenerfgoed.

Kadaster: B-2952 en B-2953. Bouwjaar: 1909.

De symmetrische voorgevel is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Er zijn gepleisterde spekbanden ter hoogte van de boven-, wissel- en onderdorpels. In de voorgevel anderhalfsteens rollagen met gepleisterde aanzetstenen boven de gevelopeningen. Eenvoudige rechte muurankers in de zijgevel. De dakgoot is op klossen.
In de top ter weerszijden van het venster het bouwjaar (1909) op een gepleisterd vlak.
Het pand is al lang in de familie en puntgaaf onderhouden. De heer Romijn ontving in 2009 de erepenning van de Vereniging Oud Lisse voor zijn pand.
Deze penning wordt jaarlijks toegekend aan personen die hun historische pand op een buitengewone manier hebben opgeknapt en daardoor een bijdrage leveren aan het behoud van historisch waardevolle panden in Lisse.

Deze woning is uit 1909 is puntgaaf onderhouden

Deze woning staat aan de bollenschuur vast