Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 1 winter 2017

 

Redactie Anders dan anders Het Nieuwsblad is veranderd. Het is een full colour uitgave op A4 formaat geworden. Dit eerste nummer heet winternummer in plaats van januarinummer. Het is tevens een jubileumnummer geworden met terugblikken van oud-bestuursleden op de afgelopen 25 jaar.
Treffers, F. Bouwkundige activiteiten afgelopen 25 jaar De high liths van de afgelopen 25 jaar worden weergegeven.
Prince, E. Bestuurlijke zaken het Nieuwsblad is veranderd. Het is een full colour uitgave op A4 formaat geworden. Dit eerste nummer heet winternummer in plaats van januarinummer. Het is tevens een jubileumnummer geworden met terugblikken van oud-bestuursleden op de afgelopen 25 jaar.
Rouwhorst, T. Van barricade tot VOL Ton Rouwhorst was voorzitter van 1994 tot 2004. Een terugblik van die periode wordt gegeven.
Beijsens-Berg, H. Bestuurlijke zaken Helmi Beijsens is de nieuw secretaris. Zij vertelt een en ander over zichzelf.
Bosch, W. Groei naar VOLwaardige Historische Vereniging Wim Bosch is vanaf het begin tot 1999 bestuurslid. Van 2004 tot 2014 was Wim voorzitter. Hij blikt terug over deze periodes.
Segers, P. Bestuurlijke zaken Pier Segers is nieuw bestuurslid. Hij stelt zichzelf voor.
Koning, A. de Prangende vragen De impost was een belasting bij huwelijk en begrafenis. De hoogte van de impost geeft een indruk van de economische betekenis van de betrokkenen.
Maas Geesteranus, G. Sic Transit Gloria Mundi Guus Maas Geesteranus,oud bestuurslid, vermeldt alle wetenswaardigheden rondom de sloop van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek.
Redactie Uit de oude doos Op een foto uit ca 1930 staan de Noord en Zuid Hollandse Reddingsmaatschappij met aan aanhanger, waarop de reddingsboot staat.
Bemelman, L. Pastoor Hugo van der Vlugt in Noorwegen (2) De verdere familie wordt besproken, evenals zijn persoonlijke geschiedenis.
Redactie Reacties op het vorige Nieuwsblad Volgens Dirk Floorijp zijn er maar 3 plaatsen in Nederland met de straatnaam De kromme Elleboog. In het artikel stond, echter dat vele dorpen  en steden zo’n naam hebben.
Brouwer, L. Gregor Mendel en Grullemans Er was een directe verbinding tussen de firma Grullemans en Mendel. Grullemans handelde ook in erwten. Mendel bestelde bij de firma erwten vanuit een groot aantal landen.
Lisses kwartiertje Jan Jacobus Grullemans Het Lisser Kwartiertje gaat over Jan Jacobus Grullemans (1926-2006).
Nieuwsflitsen De geschiedenis van het bloemencorso Het bloemencorso rijdt voor de 70ste keer.Vrijwilligers worden gevraagd om de geschiedenis te archiveren.
Nieuwsflitsen Behoud schoolgebouw De VOL zet zich in voor behoud van de Openbare Lagere School.
Nieuwsflitsen Ontwikkeling in de Monumentencommissie De Monumentencommissie heet nu Erfgoedcommissie. Naast monumenten wordt nu aandacht geschonken aan cultuurhistorie en archeologie.
Nieuwsflitsen Rustoord wandversiering Rustoord heeft veel grote foto’s van de VOL opgehangen in diverse ruimtes.
Nieuwsflitsen Powerpointpresentatie in de bibliotheek In de bibliotheek is een presentatie gegeven over ‘Lisse in vogelvlucht’.
Nieuwsflitsen Ontwikkelingen plan De Zon Ons bezwaar tegen de plannen van Plan ‘De Zon’ zijn door de Raad van State afgewezen. Er zijn nu echter wettelijk andere voorwaarden. De omgevingsfactoren  zijn belangrijk geworden. Wordt vervolgd.
Nieuwsflitsen Boek familie Duineveld Het familieverhaal van Duineveld uit de Engel wordt beschreven door Harrie Duineveld uit Weesp.
Nieuwsflitsen Over de brug De subsidiegevers voor het boek over ‘Wandel- en fietsroutes  langs bruggen in Lisse’ worden in het zonnetje gezet.
Nieuwsflitsen Waardevolle bomenlijst In 2016  is een nieuwe lijst waardevolle bomen opgesteld door de gemeente. De VOL-werkgroep Groen, Landschap en Bomen heeft een bijdrage geleverd.
Boogerd, D. Poortje van Kleef Voor 1927 was er een poortje naar achteren aan de Heereweg tussen de Julianastraat en de Nieuwstraat. Het heette Poortje van Cleef. Waarom het zo heet  wordt uitgelegd. Was er een herberg?
Redactie Website story De bedoeling is om de website van de VOL te vernieuwen.
Redactie Even voorstellen Jos van Bourgondië Jos van Bourgondiën is lid van het bestuur van de VOL geworden. Hij stelt zich voor.
Redactie Even voorstellen Jasper de Jong Jasper de Jong is lid van het bestuur van de VOL geworden. Hij stelt zich voor. Hij wordt penningmeester.
Wie weet raad Foto van Leen Boogerd. Wie staan er op de foto?
Wie weet raad Heropening LBO-gebouw Op een foto uit 1930 staan veel mensen bij het nieuwe gebouw van het Laboratorium voor bloembollenonderzoek. Wie staan er op de foto?
Wie weet raad Corso 1955 Wie staan er op de foto van het kindercorso in 1955?

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 4, oktober 2016

Nieuwsflitsen De index: informatiebron bij uitstek voor genealogen Rob Pex heeft een index gemaakt op alfabetische volgorde van persoons- en topografische namen van vele historische boeken. In die index staan de nodige verwijzingen naar boek en paginanummer. De index staat op de website onder historie.
Nieuwsflitsen Bruggenboek Het boek ‘Wandel- en fietsroutes langs bruggen in Lisse’ is uit. Er staan 2 routes langs alle benoemde 21 bruggen in Lisse. Daarnaast staan er nog vele andere bruggen vermeld.  De historie van brug, weg en water wordt beschreven.
Nieuwsflitsen Behoud openbare Lagere School Er is een stichting opgericht om de Openbare Lagere School te behouden. Men maakt een financieel businessplan.
Nieuwsflitsen Nieuwsblad In januari 2017 komt het Nieuwsblad uit in A4 formaat en in full colour.
Nieuwenhuis, M. De familie Marseille Hendrik Marseille overleed in 1939. De eerste in Nederland wonende Marseille  is rond 1670 geboren in Clermond in Frankrijk en overleden in Amsterdam in 1734.
Veld, A. in ‘t Ter Gouw schoenen bestaat 60 jaar Jan Janssen van schoenenspecialist Ter Gouw vertelt over de afgelopen 60 jaar.
Bemelman L. Pastoor Hugo van der Vlugt in Noorwegen (1) Maarten van der Vlugt kwam met zijn gezin in 1820 naar Lisse.Hij pachtte boerderij Middelburg. De familie geschiedenis wordt besproken.
Lisses kwartiertje Hugo Martinus van der Vlugt Pastoor  van der Vlugt is geboren in Lisse op 10 april 1904 en overleden op 5 maart 1943.
Koning, A. Smeden van Lisse De eerst  vermelde smid in Lisse Jan Dirckzn kocht in 1586 een huis. Deze smid  en de latere smeden van van Lisse komen aan de orde.
Ann. Werkgroep Genealogie Leden van de werkgroep Genealogie zijn druk bezig met een omvangrijk project ‘Bewoningsgeschiedenis van panden in Lisse’.
Floorijp, D. Bestraten Berkhout tot Heereweg 1725 In 1723 werd de Heereweg bestraat Twee jaar later werd de weg naar landgoed Berkhout bestraat.
Möhlman, C. Reacties op het Rottenest Als reactie op de  brief van Mevrouw Slotje-Kooyman geeft Chris Möhlman  diverse tips over het Rottenest.
Redactie Straatnamencommissie Deen Boogerd is lid van de nieuwe Straatnamencommissie van de gemeente Lisse
Boogerd, D. De Kromme Elleboogsteeg Lisse had een eeuw geleden een straat die Kromme Elleboog heette.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 3, juli 2016

 

Nieuwsflitsen Hofje van Six blijft toch bestaan Hofje van Six blijft toch bestaan
Nieuwsflitsen Bijzonder archief van Vreeburg De VOL heeft het oude archief van de familie Vreeburg gekregen. Dit gaat tot de 18e eeuw terug.
nieuwsflitsen Burgerinitiatief Openbare School De actiegroep ‘Het Heemskerkplein moet blijven’ heeft een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lisse. Een financieel plan en een beheersplan wordt gemaakt.
nieuwsflitsen Resolutieboeken In het archief van de gemeente Lisse zijn 8 resolutieboeken aanwezig. Ze beslaan de periode 1681 tot 1793. Arie de Koning heeft nu alle resolutieboeken getranscribeerd. Er zijn 8 ingebonden boeken ter inzage. Er is ook een digitale versie, waar gericht gezocht kan worden op bepaalde onderwerpen.
nieuwsflitsen Index op persoons- en topografische namen uitgebreid Onder publicaties/index heeft Rob Pex vele boeken geïndexeerd op personen, die er in voorkomen. Daardoor is heel veel terug te zoeken.
nieuwsflitsen Veel belangstelling op VOL avond over HOBAHO Joop Zwetsloot en Piet Goemans vertelden op een lezing van de VOL over de geschiedenis van de HOBAHO,die in 1921 begon.
Pex, R.J. Uit de politierapporten: Oudejaarsdag 1847 Rob Pex vertelt over de diefstal van een konijn. Deze was voor de verkoop bestemd. Getuigen worden gehoord.
Bemelman, L. Beijsens, bakker en kapper Het Lisser kwartiertje begint bij Antonie Beijsens, geboren in 1825. Hij was onderwijzer. De genealogie en andere wetenswaardigheden worden beschreven.
Lisser Kwartiertje Lisser kwartiertje van F.J.A. Beijsens Het Lisser kwartiertje gaat over Franciscus Johannes Beijsens en Cornelia Johanna van der Vlugt.
Koning, A. De Conscriptie Napoleon voerde in 1810 de algemene dienstplicht in om tegen de russen te vechten. Alle  jongemannen geboren in 1788 in oa Lisse moesten zich melden. Er waren uitzonderingen. Lisse moest 17 manschappen leveren. Zij moesten zich in de Witte Zwaan inschrijven. Namen en omstandigheden van de Lissese rekruten worden beschreven.
Bemelman, L. Plankjes op Dubbelhoven Bij de verbouwing van Dubbelhoven werden enkele plankjes met tekst en namen gevonden. De plankjes waren uit 1993 met een verwijzing naar een plankje uit 1881.
Wie weet raad Wie zijn de dames bij Vroomen, locatie de Wolf Wie zijn de bollenpelsters op een foto van boerderij de Wolf
Floorijp, D. De waert en zijn gasten In 1589 zijn ze vertrokken. Jacob Heemskerck is uitbater van de herberg Aan het kerkhof. Later heette de herberg Het wapen van Lisse. Diverse wetenswaardigheden worden besproken.
Boogerd, D. Reacties op het Rottenest Alle namen van personen op een foto worden genoemd. De ingang naar de 5 huisjes was achter de slagerij. Om er te komen moest soms door het bloed worden gelopen, dat uit de slagerij de straat op liep.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 2, april 2016

 

Ruigrok, W. VOL Oud Lisse De dorpsdichter Willem Ruigrok heeft een gedicht over de VOL gemaakt naar aanleiding van het 25-jarig bestaan. Het hele gedicht wordt weergegeven.
Nieuwsflitsen 25 Jaar VOL Op 19 januari was de start van het jubileumjaar met een gezellige avond voor de leden in het museum de Zwarte Tulp. Frits Treffers werd benoemd tot lid van de orde van Oranje-Nassau. Een herdenkingspenning voor de Vol werd uitgereikt door Frans van der Veld. De dorpsdichter las een gedicht voor.
Nieuwsflitsen Erelid Bert Kölker is erelid van onze vereniging geworden als dank voor het vele werk voor de vereniging. Hij heeft de boeken ‘Kroniek van de Lisser timmerman en molenaar Cornelis van der Zaal 1762-1839’ en ‘Grenspalen in Lisse’ geschreven.
Nieuwsflitsen Erepenning De erepenning voor een goed gerestaureerd gebouw is dit jaar voor Ernst Melssen voor het voormalig kantoorgebouw van de CNB aan de Tulpenstraat.
Veld, A. in ‘t 125-jarige Lissesche IJsclub werkt in stilte De Lissesche IJsclub heeft in Lisse diverse ijsbanen gehad, nadat in het begin op diverse sloten baantjes waren gemaakt. De geschiedenis wordt beschreven. De financiële situatie is steeds goed geweest, vooral door de vele werkzaamheden door de vrijwilligers.
Brouwer, L. Gerrit van der Meij krijgt geleidehond in Lisse In dit tweede artikel over blinde wis- en natuurkundige Gerrit van der Meij worden zijn belevenissen in Lisse met zijn geleidehonden beschreven. Hij heeft diverse lezingen over geleidehonden gehouden.
Bemelman, L. Pastoor Hugo van der Vlugt Pastoor Hugo van der Vlugt was tijdens de oorlog in het verzet in Noorwegen. Hij was in de Engel geboren als zoon van bollenkweker Anthonius van der Vlugt. In 1942 is hij door de Duitsers gearresteerd. Hij is overleden in Sachenhausen.
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje van Maria Anna Theresa Beelen Maria Anna Theresia Beelen is geboren op 11 oktober 1928.
Brouwer, L. Van korenbloem tot zonnepit De voorgeschiedenis van Anna Beelen wordt beschreven.Het verhaal begint bij haar opa, die molenaar was op de Korenmolen van Beelen aan de Gachtweg
Wie weet raad Antwoord op fotocollectie Jan Mijnders Een kaart uit het vorig Nieuwsblad  is verzonden naar Leendert Schippers in 1914, de overgrootvader van mevrouw Schippers, die reageerde op de oproep.
Peperkorn, H. Foto van familie Peeperkorn Hubert Peepenkorn reageert met een uitgebreid artikel op een foto van zijn vader en moeder op tweejarige leeftijd in 1944.
Tang, C. van der Reactie op een artikel over een plank op de Lisserdijk In het vorige Nieuwsblad stond een artikel over een gevonden plankje. Cees van der Tang reageert hier op.
Boogerd, D. Het Rottenest De geschiedenis van het Rottenest, Rattenest of Landzicht wordt beschreven. Het lag aan de Heereweg richting het westen en in de buurt van de Stationsweg.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 1, januari 2016

Nieuwsflitsen Jubileumjaar VOL Samenvatting moet nog worden gemaakt
Nieuwsflitsen Bruggenboek
Nieuwsflitsen Keukenhof
Bemelman, L. Een plankje op de Lisserdijk
Floorijp, D. Het predikantenbord
Koning, A. de Gerrit van der Meij, een ongekend talent uit Lisse
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje van Gerrit van der Meij
Veld, F. van der Tulpen eten in de Tweede Wereldoorlog
Pex, R. J. Uit de politierapporten van Lisse (14): Zwerver Landman
Redactie De kleine Kroniek van Lisse, de jaren vijftig
Boogerd, D. Ode aan de bode
Wie weet raad Wie zijn Hubert en Elly Peperkorn
Reacties Café het Haantje

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 4, oktober 2015

Nieuwsflitsen Nieuw bestuur VOL Samenvatting moet nog worden gemaakt
Nieuwsflitsen Het geheim van de agtkantige toorn
Kaptein, E.M. Café spoorzicht Halfweg, Lisse
Pex, R.J. Een foto van ’t huys Dever uit 1847
Bemelman, L. Wim Randsdorp tewerkgesteld in Duitsland
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje van Wilhelmus Randsdorp
Pex. R.J. Café ’t Haantje/de Haan
Pex. R.J. Opschriften door bollenarbeiders op Oud Zandvliet
Brouwer L. Jeugd in de poelpolder
Reacties Een notariële akte uit 1868: 4 pandjes aan de Heereweg

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 3, juli 2015

Nieuwsflitsen Resolutieboek gemeente Lisse Samenvatting moet nog worden gemaakt
Nieuwsflitsen 40 jaar Tour de Lisse
Nieuwsflitsen Index
Nieuwsflitsen Bestuurswisseling
Nieuwsflitsen Beroep tegen omgevingsvergunning Kanaalstraat 33/van der Veldstraat 2
Nieuwsflitsen Voorgenomen bezuiniging op monumentenzorg in Lisse
Nieuwsflitsen Excursie naar Museum Dorestad
Nieuwsflitsen Museum de Zwarte Tulp heropend
Brouwer, L. Poelpolder: wonen in de Leeuwerikstraat
Bemelman, L. Een plankje van 100 jaar geleden
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje Pieter Johannes Segers
Bemelman, L. Gerrit Segers: van tuinbaas tot bloembollenkweker
Tang, A. van der Een korte zijsprong in het familieverhaal
Koning, A. de De omwenteling
Boogerd, D. Manneke Pis van Lis

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 2, april 2015

Nieuwsflitsen Grote Poelpoldermolen Samenvatting moet nog worden gemaakt
Brouwer, L. Poelpolder: molenaar Duineveld
Hoed, A. den Een notariële akte uit 1868: 4 pandjes aan de Heereweg
Bemelman, L. Hoogkamer, een familie in Lisse
Lisser Kwartiertje Cornelis Martinus Hoogkamer
Koning, A. De geboorte van een fenomeen, de tour de Lisse
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (19)
Floorijp, D. Verdronken in de Haarlemmermeer 1688
Boogerd, D. Waterloop van de oude Bansijp
Wie weet raad Wie is de orgelman en wat voor orgel is het?

INHOUD Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 1, januari 2015

 

Nieuwsflitsen Lisse is weer een Hofleverancier rijker (kistenfabriek Bakker) Op 4 december 2014 heeft kistenfabriek en houthandel M. Bakker  & Zonen het predicaat Hofleverancier gekregen. Zij bestaan 100 jaar.
Nieuwsflitsen Beeldbank van start Op 18 december 2014  is de Beeldbank van Lisse van start gegaan. (Beeldbanklisse.nl)
Veld, A. in ‘t De Poelpolder: van uitgestrekte weilanden tot grote woonwijk In 2015 is het vijftig jaar geleden dat begonnen is met bouwen  in de Poelpolder. Arie in ’t Veld heeft daar een boek over geschreven: “De Poelpolder: van uitgestrekte weilanden tot grote woonwijk.
Boogerd, D. Een eeuwenoude naam POELPOLDER In 1624 was de droogmaking van de Lisser Poel voltooid. Het heette toen ‘De bedijkte Lisser Poel’. Later werd dit de Lisser Poelpolder genoemd. Toch wordt er in 1602 al over een Lisser Poelpolder geschreven. Deze lag ten noorden van de huidige Poelpolder waar nu de Zemelpolder is.
Brouwer, L. Belangen in de Poelpolder De geschiedenis van de Lisser Poel van vóór 1624 wordt beschreven.
Schrama, G. De Schrama’s als bewoners van boerderij de Phoenix in Lisse De bewoningsgeschiedenis van boerderij de Phoenix wordt besproken.
Bemelman, L. De grote oorlog in een Hollands dorp Ongeveer vijfhonderd Belgische vluchtelingen werden tussen oktober 2014 en januari 2015 i Lisse opgevangen.
Pex, R.J. De winkel van Tissing (3). Het gaat je goed Kanaalstraat 33 De geschiedenis van Tissing van 1938 tot  1979 wordt beschreven.In 1938 werd het pand aan de Kanaalstraat 33, magazijn De Zon gebouwd voor Tissing.
Lisser kwartiertje Rectificatie Schrama Willem Verdegaal is niet in Lisse overleden, maar in Boekel.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (18) De trouwerij van Aart van der Boon en Gouda van der Tang in 1859 wordt beschreven.

 

INHOUD  NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 4, oktober 2014

Nieuwsflitsen Dringend bestuursleden gevraagd
Nieuwsflitsen Oproep voor leden werkgroep Heemkunde
Nieuwsflitsen Grote schenking van Kölker aan Vereniging Oud Lisse
Nieuwsflitsen Project uitgave boek “Bruggen in Lisse”
Nieuwsflitsen Afronding provinciale Cultuur Historische Atlas vertraagd
Nieuwsflitsen Commentaar VOL op het Raadhuispleinplan
Nieuwsflitsen Index op naam op de website van VOL
Brouwer, L. Roversbroek: familie de Groot
Wie weet raad Wie staat er op een foto van de Lisbloemschool uit 1945
Lisser kwartiertje Willem Johannes Schrama
Bemelman, L. Poeleway en Zwanendrift
Geest, A. van der Kort historisch overzicht van Lisse en de grote kerk aan het Vierkant
Boogerd, D. Raadselen rond Abraham Mandemakers