INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 3, juli 2002

Nieuwsflitsen Oproep CHG voor publicatie over 1800 De Stichting Historische  Genootschap Duin- en Bollenstreek bereidt een publicatie voor over het leven in de Bollenstreek rond 1800. Er is een oproep voor schrijvers.
Nieuwsflitsen Oproep CHG voor oproep oude verhalen De Stichting Historische  Genootschap Duin- en Bollenstreek wil de nog aanwezige kennis van de Bollenstreek  vast leggen. Men zoekt mensen, die verhalen te vertellen hebben.
Nieuwsflitsen S-bocht in de Schoolstraat vermijden De gemeente wil het Patronaatsgebouw ‘Welkom’ en de ‘Voorhof’ slopen om de Hobahostraat te verlengen naar het Raadhuisplein. De monumentencommissie en de VOL zijn tegen.
Nieuwsflitsen Nieuwe website www.lisse-actueel.nl Nieuws van Lisse is sinds kort snel en makkelijk te lezen op de website www.lisse.nl en www.lisse-actueel.nl.
Nieuwsflitsen Lindeboom Heereweg 21 verplant De gemeente verbond aan de bouwvergunning voor nieuwbouw voor van der Zwet op Heereweg 21 voorheen huize Bercosa de voorwaarde, dat de monumentale lindeboom verplaatst moet worden.
Nieuwsflitsen Lindebomen in Oegstgeest verwijderd In Oegstgeest zijn 12 monumentale lindes gekapt ten behoeve van een rotonde.
Nieuwsflitsen Historisch museum Z. Kennemerland tentoonstelling over tulpen In het Historisch Museum Zuid-Kennemerland is de tentoonstelling ‘Tulpen uit Haarlem – 400 jaar bloemenstad’ te zien.
Nieuwsflitsen Enquête over traditionele feesten Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft een enquête gehouden over het immaterieel Nederlands erfgoed.
Nieuwsflitsen Geschiedenis van Z. en N. Holland in 1500 pag. Er komt een serie van 3 delen in 4 banden over de geschiedenis van Holland van totaal 1500 pagina’s met 700 illustraties bij Uitgeverij Verloren.
Nieuwsflitsen Praktijkboek Instandhouding Monumenten Bij SDU Servicecentrum Uitgevers is Praktijkboek Instandhouding Monumenten verschenen.
Nieuwsflitsen Restauratie Grote Kerk De restauratie van de Grote Kerk is vertraagd door de vondst van meer graven dan verwacht onder de vloer.
Nieuwsflitsen De erepenning VOL voor Heereweg 304 De erepenning van VOL is in 2002 uitgereikt aan familie Jurgens, Heereweg 304, het oude politiebureau, vanwege de perfecte renovatie.
Veld, A. in ‘t Het tweede leven van de Grachtbrug; een maquette De oorspronkelijke bouwtekeningen van de ophaalbrug over de Gracht naar de Schoolstraat was aanleiding voor Chris Balkenende om een maquette te maken van de brug en omgeving. Chris vertelt ook over het ontstaan van de brug en school de Akker.
Redactie Komt de Grachtbrug terug? Er zijn Lissers, die er van dromen, dat de Gracht weer wordt open gegraven en dat de ophaalbrug weer wordt herbouwd.
Pex, R.J. Problemen met bruggen in de 16e en 17e eeuw In Lisse zijn vanaf de 16de eeuw veel bruggen over zandsloten gemaakt in de Heereweg en de Achterweg. Besproken worden De Engelenbrug, De Staalbrug, de Jannetjesbrug, De brug over de Vennesloot in de Achterweg, De Zemelbrug, en de Lisserbrug.
Redactie Wanneer wordt een gebouw gemeentelijk- en/of rijksmonument? Wanneer komt een pand in aanmerking om op de lijst van Rijkst- dan wel Gemeentelijke monumenten geplaatst te worden met alle daaraan verbonden voor- en nadelen. Een korte schets.
Veld, A. in ‘t Lisse toen: De bloemistknechts op de barricaden Rond 1900 werden de arbeiders in de Duin- en Bollenstreek steeds mondiger. De nieuwe arbeidsorganisatie Flora in Hillegom werd in 1900 opgericht. Zij hadden diverse eisen, maar men kwam niet overeen met de werkgevers.
Pex, R.J. De geschiedenis van Wassergeest (3) Het definitieve einde De periode van 1900 tot heden wordt beschreven. De bewoners van het Reigerbos passeren de revue. In 1965 werd een groot deel van het Reigerbos afgegraven.
Maes, I. Verleden en heden van de Zemelpoldermolen De geschiedenis van de molen wordt beschreven. Het oudste jaartal in de molen is 1743. Het is een wind schepradmolen met ijzeren bovenas en houten wieken. De Zemelpolder was 71 ha. In 1943 is de molen gekocht door de gemeente Lisse.
Veld, A. in ‘t Agathakerk; paniek rond zwabberende potloodtoren De Agathakerk viert in 2003 het honderdjarig bestaan. De geschiedenis van de eerste jaren wordt beschreven.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 2, april 2002

 

Rouwhorst, T. Behoud van het dorpse karakter De  voorzitter schrijft in het voorwoord dat de VOL na de verkiezingen de constante factor in het uitvoerend gemeentelijk beleid is. We zijn onder andere betrokken bij de gemeentelijke monumentenlijst en de Centrumvisie.
Nieuwsflitsen Wonder der natuur Na het omploegen van de landerijen van Wassergeest kwam een half jaar later weer knikkende vogelmelk (Ornithogalum  sultans), een beschermd bolgewas, weer te voorschijn.
Nieuwsflitsen Markante lindeboom Heereweg 21 De oude lindeboom  op perceel Heereweg 21 mag niet weg. Hij krijgt een vergunning mits de boom op het perceel verplaatst wordt.
Nieuwsflitsen Bomen naast school Tweemaster Het schoolbestuur van de Tweemaster aan de Gerard Doorstraat wilde 2 grote bomen kappen. Na overleg is er maar één gekapt.
Nieuwsflitsen Reis door de tijd De internetsite www.reisdoordetijd.nl is geopend voor kinderen. Zij worden gelokt naar archeologische monumenten.
Nieuwsflitsen Prehistorische weg in Drenthe Een weg van 4500 jaar oud in Drenthe bestaat uit boomstammetjes door een moerassig veengebied.
Nieuwsflitsen Toerisme Bollenstreek uit de gratie Er komen steeds minder toeristen naar Lisse.
Nieuwsflitsen Aardbevingen in de Bollenstreek In de jaren 1832, 1850 en 1852 werden diverse aardschokken gevoeld. Waarschijnlijk als gevolg van het dempen van de Haarlemmermeer. Allerlei onderaardse waterkanalen moesten nu andere wegen zoeken, spoelden veenlagen uit en holten stortten in.
Elzinga, I. Lisse heeft weer een buitenplaats; Reigersbos In het Reigerbos, op de plaats waar vroeger het huis van de rentmeester van het buitengoed Wassergeest stond, is een schitterend landhuis verrezen.
Veld, A. in ‘t Barbier: 5 cent Aan het begin van de twintigste eeuw gaf de Federatie van Bloemistwerklieden  Verenigingen een lijst uit, waarop stond wat een gezin  per week kon uitgeven. Het gangbare weekloon was 9-10 gulden.
Pex, R.J. De geschiedenis van Wassergeest (2) Deel 2 over Wassergeest behandelt de periode van 1804 tot 1900. De opbloei en neergang van het landgoed wordt besproken.
Linde, P. De mythe van de Witte Zwaan Naar aanleiding van Lisse 800 met de bouw van de Witte Zwaan filosofeert de schrijver over de geschiedenis van de Witte Zwaan. Er staat ook een gesprek met de laatste huurder van de Witte Zwaan vermeld
Pex, R.J. Hulkenberg; zoveel ging helaas verloren! Een interview met de 87-jarige Fons Hulkenberg. Hulkenberg begon zijn eerste onderzoek naar aanleiding van 500 jaar Agathakerk in 1960.

Lezing op 16 oktober 2018 over de Familie Veldhuyzen van Zanten

                                                                                                                                                     

Het bestuur van de Vereniging Oud Lisse nodigt leden en belangstellenden uit voor een lezing op dinsdag 16 oktober 2018 door:

Arie Dwarswaard

“Familie Veldhuyzen van Zanten”

De familie Veldhuyzen van Zanten is al ruim twee eeuwen een begrip in de Bloembollenstreek. Vooral in de bloembollenteelt en -handel heeft de familie naam gemaakt.

Vorig jaar verscheen het boek “Van vader op zoon”, geschreven door Arie Dwarswaard. Dit boek gaat in het bijzonder over de familie Veldhuyzen van Zanten, die vijf generaties actief was rondom kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg in Hillegom. In het boek besteedt hij echter ook enige aandacht aan het bredere verband van de familie.

Dinsdag 16 oktober zal hij het verhaal van deze familie komen vertellen. Wie was de eerste Veldhuyzen van Zanten, wie gingen er in de bollen, en hoe zit het met de Lissese tak?

Op die vragen zal hij deze avond antwoord geven,

Plaats: De Vergulde Zwaan, 1ste Havendwarsstraat 4, Lisse

De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur.

Niet leden betalen € 3,00 entree.

Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje!

Nadere informatie per e-mail: info@oudlisse.nl

Helmi Beijsens-Berg, Secretaris

De schuur van Veldhuyzen van Zanten in Hillegom. Foto: CHG Bollenstreek

Verantwoording van foto’s en tekst


Zonder schriftelijke toestemming van de Cultuur-Histotische Vereniging “Oud Lisse” is het niet toegestaan foto’s en/of tekst digitaal te kopieren.

De Cultuur-Histotische Vereniging “Oud Lisse” stelt zich niet aansprakelijk voor foto’s, waar copyright van fotografen op zit.

Met foto’s zijn we zo zorgvuldig mogelijk omgegaan. Mochten er echter foto’s in staan, die niet zijn toegestaan, meldt het de VOL. De foto zal dan worden verwijderd of het onderschrift wordt aangepast.

De website moet nog groeien en nog belangrijker worden voor de bezoekers en de VOL. Van belang is om nu ervaringen op te doen om het geheel te verbeteren en fouten te herstellen. Mocht u fouten in de tekst of bij de foto’s vinden, wilt u dit dan melden bij de VOL.