Links naar andere websites op cultuur historisch gebied

Links van de Vereniging Oud Lisse

Beeldbank Lisse Beeldbank Lisse  is een gezamenlijke website van de Vereniging Oud Lisse en de gemeente Lisse. De beeldbank bevat een grote collectie foto’s met info over Lisse. De rubriek Genealogie geeft data uit gemeentelijke persoonsregistratie weer. Op dit moment is er alleen info over de foto’s te vinden. De foto’s zelf niet.
Facebook van de Cultuurhistorische Vereniging Oud Lisse De Vereniging Oud Lisse is ook actief op Facebook onder de naan Cultuurhistorische Vereniging Oud Lisse
Youtube pagina van de Vereniging Oud Lisse met films Op de Youtube pagina van de Vereniging Oud Lisse staan tientallen  oude films over Lisse, Deze is gemaakt door Simon van Dijk, vrijwilliger bij de VOL
Lisse Tijd Reis Deze website is ontwikkeld door de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”. De website ontsluit informatie van het dorp Lisse zoals het was in het jaar 1830 en het jaar 1880. Daarnaast bevat LisseTijdReis een archief met diverse digitale collecties.
reserve

Lissese websites

Je bent Lisser als.. Deze facebook-pagina wordt bijgehouden door Chris Balkenende, vrijwilliger bij de VOL. Er staan veel foto’s en info over het oude, maar ook nieuwe Lisse.
Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren Dit project zet zich in voor behoud en herbestemming van de meest waardevolle schuren in de streek. Het is een project van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG).
Museum De Zwarte Tulp Museum de Zwarte Tulp is gehuisvest in een mooi gerestaureerd, oud gebouw in het hart van Lisse. Het toont de geschiedenis van de Bloembollenstreek en het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollencultuur.
Uitgeverij Lokaal Boek Uitgeverij Lokaal Boek heeft als specialisme de recente geschiedenis van de Bollenstreek- ruwweg de periode tussen 1900 en 2000.
Lisse in beeld Jan van Rooyen presenteert ‘Lisse in Beeld’.
Fotogallerij Lisse Op deze site van Flickr staan bijna 4000 foto’s van Lisse. Honders heeft het beheer hiervan.
Reserve
Landgoed Keukenhof In de rubriek ‘Over kasteel Keukenhof’ staat de geschiedenis van het Landgoed
Donjon Dever Op deze website wordt de historie van kasteel Dever beschreven.
Zicht op Lisse Pentekeningen van Dirk Honders van gebouwen in Lisse
Blik op Lisse Actueel nieuws over Lisse. Ook ouder nieuws is te zien

Cultuurhistorische verenigingen

Cultuur Historisch Genootschap Het CHG is een overkoepelende federatie van de historische verenigingen, stichtingen, musea, kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in de Duin- en Bollenstreek. Het CHG heeft veel publicaties over de Duin- en Bollenstreek staan. Zie hiervoor

https://www.chg-duinenbollenstreek.nl/publicaties

Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek In de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek worden alle nog herkenbaar aanwezige cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven, die kenmerkend zijn voor het wereldwijd unieke karakter van deze streek.
www.rijnlandgeschiedenis De Stichting Historisch Publicaties HollandRijnland benadrukt de samenhang van de gezamenlijke geschiedenis van HollandRijnland en versterkt de uitwisseling.
Historisch Genootschap de Blauwe tram Op de site staat veel info over het verwerven van documentatie en voorwerpen met betrekking tot het trambedrijf van de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg (Vervoer) Maatschappij, de NZH. Ook het beheer van het materiaal dat in bezit is van het museum.
Stichting Meer-Historie Het doel van de stichting Meer-Historie is het behoud van het erfgoed van historie, natuur en cultuur in de gemeente Haarlemmermeer en omgeving
Vereniging Haerlem De Historische Vereniging Haerlem wil de geschiedenis van Haarlem levend houden. De Vereniging Haerlem zet zich sinds 1901 in om de geschiedenis van Haarlem en Kennemerland onder de aandacht te brengen.
Vrienden van Oud Hillegom De Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich in voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom.
Portaal naar de drie historische verengingen in de gemeente Teylingen De gemeente Teylingen is op 1 januari 2006 ontstaan door een fusie van de gemeenten Warmond, Voorhout en Sassenheim. Elk voormalig dorp kent zijn eigen geschiedenis en zijn historische vereniging.
reserve
Stichting Genootschap Oud de Zilck De stichting Genootschap Oud de Zilck zet zich in om de geschiedenis van de Zilk levend te houden.
Katwijks Museum Het museum wordt beheerd door het Genootschap Oud Katwijk. Allerlei werkgroepen zijn binnen deze vereniging actief. Zij zorgen voor de inrichting, het onderhoud, voorlichting, rondleidingen en archivering van het geheel. Er worden per jaar een zestal thematentoonstellingen en/of kunstexposities gehouden.

Archieven

Over archieven in het algemeen Op deze website zijn archievenoverzichten, inventarissen en nadere toegangen van ca. 30 archiefdiensten te vinden.
Nationaal Archief Den Haag Het Nationaal Archief is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland en is vrij en kosteloos toegankelijk. Hier ligt een overvloed aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis
Gahetna Ook dit is een website van het Nationaal Archief. Bekijk de archieven, foto’s, kaarten en indexen.
Provinciaal Ergoedhuis ZH De website brengt de geschiedenis van Zuid-Holland en de daarmee verbonden archiefcollecties onder de aandacht van een breed publiek.
Erfgoed Leiden en omstreken Het gemeentearchief bevat talrijke ´verborgen´ schatten. Hoe dieper u graaft, hoe meer u te weten komt van personen en plaatsen uit vroeger tijden. Hoe meer u te weten komt, hoe meer deze personen en plaatsen gaan leven, tot het tenslotte lijkt alsof u ze vandaag nog tegen kunt komen.
Hoogheemraadschap Rijnland Rijnland is een van de oudste waterschapsorganisaties in Nederland. Het waterschap bestaat al sinds de 13de eeuw en hebben een boeiende, uitvoerig beschreven geschiedenis.
Geschiedenis Zuid-Holland Ontdek de verhalen van Zuid-Holland
Trekvaart in Lisse De geschiedenis van de Trekvaart wordt beschreven
Historisch archief CBS Twee eeuwen statistiek van het Centraal  Bureau voor de statistiek (CBS)  zullen hier in de komende jaren online beschikbaar worden. Er staan nu al vele verslagen op.
Archief Noord-Holland Geschiedenis-portaal van de provincie Noord-Holland. Het digitale platform voor iedereen die informatie zoekt of wil uitwisselen over de regionale en lokale geschiedenis.

Overigen

Monumentenwacht Zuid Holland De Monumentenwacht, de onafhankelijke onderhoudsadviseur van de monumenteneigenaar, stelt zich ten doel het verval van cultuurhistorisch belangrijke bouwwerken te helpen voorkomen.
Het Zuid Hollands Landschap Het Zuid-Hollands Landschap komt op voor de natuur bij bedreigingen van buitenaf en zet zich in om de provincie Zuid-Holland leefbaar te houden met meer rust, ruimte en groen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis stimuleert de dienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid.
Anlvgeestgrond  De Agrarische Natuur- en Landschaps Vereniging Geestgrond zet zich in voor behoud en versterking van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Duin- en Bollenstreek. Agrariërs en betrokken burgers werken hierbij samen aan een fraai en duurzaam gebied.
Etymologiebank U kunt zoeken  op woorden in alle beschikbare woordenboeken van heden en verleden.
http://www.topotijdreis.nl/ Deze tijdsreis gaat over 200 jaar topografie. Deze site is van het kadaster.

Genealogie

website van Gerard Schrama Hierop is veel informatie te vinden over de familie Schrama, die ook in Lisse woonachtig was/is. Er staak ook veel andere informatie over Lisse op.
Centraal Bureau voor Genealogie Ontdek je familiegeschiedenis. Stap voor stap een stamboom maken.
Family Search Family Seacht een website van de mormonen, bevat naast genealogie veel gegeven. Je moet eerst een account aanmaken vervolgen Nederlandse taal kiezen. Zoeken op Nederland, Zuid Holland en Lisse.
Wiewaswie Ga op zoek naar je voorouders.

Kranten e.d.

Delpher kranten U kunt  via een trefwoord in vele kranten zoeken.
In een lezing over kaarten van de Bollenstreek vermeldde Paul van den Brink een groot aantal bibliotheekcatalogi die digitale kaarten hebben. Deze worden hier vermeld. Ook beeldbnker worden vermeld,

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 2, april 2012

Lezing Paul van den Brink

Na het besloten gedeelte van de jaarvergadering was er een interessante lezing van dr. Van den Brink, getiteld “op grote en kleine schaal”, Lisse en de Bollenstreek op de kaart ( en waar die kaarten te vinden). Een keur van prachtige kaarten werd getoond. De lezing begon met een uitleg over hoe via internet kaart- en ander materiaal over Lisse opgezocht kan worden.
Nog even wat suggesties uit de lezing:

PICARTA, http://picarta.pica.nl, is een “meta-catalogus” die titels van boeken, tijdschriftartikelen, kaarten en andere werken bevat, die samen de Nederlandse Centrale Catalogus vormen.

Behalve PICARTA zijn er verschillende andere catalogi die de moeite van raadplegen waard zijn.

Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL): http://catalogus.leidenuniv.nl Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA) http://opc.uva.nl Universiteitsbibliotheek Amsterdam (VU) http://cat.ubvu.vu.nl/webopac Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) http://aleph.library.uu.nl Koninklijke Bibliotheek (KB) http://opc4.kb.nl/ IKAR-Database http://ikar.staatsbibliothek- berlin.de/index.html Regionaal archief Leiden: http://www.leidenarchief.nl/home/collecties/ bibliotheek/zoeken-in-bibliotheek

Regionaal archief Haarlem: http://e-diensten.haarlem.nl/webopac/Vubis.csp Nationaal archief Den Haag: http://bibliotheek.nationaalarchief.nl/xslt/ Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden: http://www.njnland.net/rijnland_0/ bibliotheek Provinciaal Historisch Centrum http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl

Beeldbanken.

De Europeana

beeldbank beoogt alle digitale collecties in Europa in een centraal doorzoekbare database samen te brengen. Het “Geheugen van Nederland” is het

Nederlandse equivalent van Europeana. Het “geheugen” wordt helaas niet meer aangevuld vanwege bezuinigingen. Dan is er de beeldbank “ga het na” van het Nationaal archief. Verder de beeldbanken van het Regionaal Archief Leiden en van Rijnland Kranten zijn ook een bron van informatie. De website “Historische kranten” van de Koninklijke Bibliotheek zal bij voltooiing eind 2012 toegang geven tot ca. 9.000.000 pagina’s van Nederlandse kranten (1618-1995), maar levert nu al zeer veel hits voor Lisse op. Haarlemse kranten: http.7/www.noord-hollandsarchief.nl/kranten/102/456 Leidse kranten: http://www.leidenarchief.nl/home/collecties/kranten/ zoeken-in-kranten

Heel veel informatiebronnen dus. En uit die vele bronnen toverde de heer Van den Brink ons de mooiste kaarten voor van landmeters als Pieter Bruynsz., Sijmon Fransz. van Merwen, Floris Jacobsz., Jan Pietersz.en Johannes Dou. Floris Jacobsz. Steven van Broechuysen, Jan de Smett. Pieter Post, Francois de Roos. Melchior Bolstra. Nicolaas Cruquius en Klaas Vis. De jongste en laatste kaart uit de presentatie was de Nieuwe Stoomvaart-, Zeil- en IJskaart, Aalsmeer-Leidschendam-Lisse-Gouda.