Het onderhoud en bestraten van de wegen in Lisse.

door Arie Koning 9 oktober 2018 Het onderhoud en bestraten van de wegen in Lisse. In de vroege jaren van de 18e eeuw kon men nauwelijks van wegen of straten spreken in Lisse, zo was de Heereweg niets meer dan een karrepad van zand en puin zoals deze er al eeuwen bij gelegen had. Er […]

DE ONDERGANG VAN HET BOLLENLABORATORIUM

Guus Maas Geesteranus,oud bestuurslid, vemeldt alle wetenswaardigheden rondom de sloop van het Laboratorium voor Bloeembollenonderzoek.

Voorgenomen bezuiniging op monumentenzorg in Lisse

De VOL is tegen het voornemen om de bijdragen aan eigenaren van monumenten te schrappen. Daarmee is  de monumentenzorg vrijwel verdwenen.

Beroep tegen het bestemmingsplan en besluit omgevingsvergunning (de Zon).

De VOL heeft op 24 maart 2015 beroep aangetekend tegen het vaststellen van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning van Kanaalstraat 33. De gemeente heeft onvoldoende rekenng gehouden met de nieuwe MOBO wet.

WATERLOOP VAN DE OUDE BANSIJP

De Oude Banzijp tussen de Heereweg en de Achterweg liep vanaf het Mallegat tot de Vennesloot. Gedeeltes van deze waterloop zijn nog steeds aanwezig. door Deen Boogerd Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 2, april 2015 In het vorige nummer gaf ik al aan dat ik op wat oude namen terug zou komen. Nou, dat doe ik […]

EEN NOTARIËLE AKTE UIT 1868: Vier pandjes op de Heereweg

Herberg Het Wapen van Haarlem met de uitbaters familie Nieuwenhoven

POELPOLDER: Molenaar Duineveld

De bewoningsgeschiedenis van de grote Poelpoldermolen wordt beschreven. Ook andere zaken over de Poelpolder komen aan de orde.