Uitsnede kaart Jan Pietersz Dou 1624

De overeenkomst tussen Lisse en het Vierkant: VUUR

Het wonderlijke avontuur van de gasfabriek deel 1

De Lissese gasfabriek is niet meer. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw velde de slopershamer de fabriek die door de komst van het aardgas niet meer noodzakelijk was. Het was een fabriek die heel wat keren over de tong der politici is gegaan en al ver voordat de eerste spade de grond inging de emoties hoog deed oplaaien.

Het wonderlijke avontuur van de gasfabriek deel 2

Lees de tweede en tevens laatste aflevering van de “Kroniek van Lisse” door Arie Raaphorst.

Na de dood van de pastoor startte de bouw van de nieuwe R.K. kerk deel 2

Uit de geschriften van chroniquer Arie Raaphorst (3) Reeds lang vóór dat er eindelijk eene nieuwe kerk werd gebouwd, was het oude kerkgebouw veel te klein voor de steeds toenemende bevolking van de R.K.Kerkgemeente. De uitgebreide en omvangrijke werkzaamheden van den bouw eener nieuwe kerk waren echter véél te zwaar voor de zwakke schouders van […]

Na de dood van de pastoor startte de bouw van de nieuwe R.K. kerk deel 1

Uit de geschriften van chroniquer Arie Raaphorst (3) Reeds lang vóór dat er eindelijk eene nieuwe kerk werd gebouwd, was het oude kerkgebouw veel te klein voor de steeds toenemende bevolking van de R.K.Kerkgemeente. De uitgebreide en omvangrijke werkzaamheden van den bouw eener nieuwe kerk waren echter véél te zwaar voor de zwakke schouders van […]

De Kapelsteeg werd in 1910 ‘eene straat’

De Kapelstraat, beter bekend onder de naam van Het Slop, was voorheen een smalle steeg van circa 2½ meter breedte. Zijn naam ontleent hij zeer zeker van de Kapellewei, waarover of waarlangs deze steeg indertijd is aangelegd als een voetpad van de Gracht naar de Broekweg.* De Kapelsteeg werd in of omstreeks het jaar 1864 […]