DE BOLLENSCHUUR OP ZANDVLIET

Museum de Zwarte Tulp concludeert in het rapport Bollenschuren Revisted 2002 dat een derde van de waardevolle schuren in de Bollenstreek in de afgelopen 4 jaar zijn gesloopt. Het project Herbestemming oude bollenschuren werd daarom in 1998 gestart.

LISSE TOEN: MACHINES? JE KON EEN GRAAF IN JE NEK KRIJGEN!

Verreweg de meeste arbeid moest vroeger met de hand gebeuren bij de bollenteelt. Ook in de bollenschuren kwamen machines nauwelijks voor. Bollen mocht je alleen met de handen als eieren aanraken. Machines verpestten de structuur van de grond. Hoofdschuddend zullen ondernemers en hun personeel de eerste plant- en rooimachines op de percelen tekeer hebben zien gaan.

DANKZIJ GRONDRUIL VOOR BEGRAAFPLAATS: RESTAURATIE KOETSHUIS KEUKENHOF

De restauratie van het koetshuis van Landgoed Keukenhof is in 2003 gestart.

BEGRAFENISVERENIGING ST. BARBARA JUBILEERT

In 1902 werd de begrafenisvereniging Sint Barbara opgericht. De geschiedenis van de vereniging wordt besproken.

NOSTALGISCHE WANDELING DOOR LISSE VIA OUDE ANSICHTEN VAN WIM VAN HAGE

In een interview met de heer Hage worden veel ansichtkaarten over Lisse besproken. Hij heeft ook elf ingelijste tekeningen van Mandemakers.

LISSE SCHEIDT ZICH KERKELIJK AF

Nieuwsflitsen NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 1, januari 2003 Het jaar 1460 moet voor de toenmalige pastoor, Bartholomeus Siemonsz van Schiedam, een moeilijke tijd zijn geweest, want het bestuur van de […]

DRAMA IN SPEELHUISJE OP KEUKENHOF

NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 1, januari 2003 Nieuwsflitsen De lezing met dia’s die Piet van Leeuwen uit Lisse op woensdagavond 23 oktober jl. gaf in De Gevulde Mand trok een […]

STOLPBOERDERIJ VAN LANGEVELD IN OUDE GLORIE HERSTELD

De stolpboerderij van Langeveld in de Poelpolder is in 1642 bebouwd. Bij de restauratie aan het einde van de twintigste eeuw komen veel originele objecten voor in de erg vervallen boerderij.