BOERDERIJ MIDDELBURG: LISSESE BOEREN DE GROOTSTE SLACHTOFFERS VAN BRANDSCHATTENDE SPANJAARDEN

De geschiedenis van Boerderij Middelburg wordt besproken. Het is een verkort verhaal van Hulkenberg, dat in het Leidsch jaarboekje stond. De geschiedschrijving begint in 1585 met de troebelen. Het heette daar de Hooge Moschveenen. Middelburg heette toen Moschveen of Mosveen.

LISSE TOEN: BLOEMISTKNECHTS STAKEN VOOR 16 GULDEN LOON PER WEEK

Besproken wordt het resultaat van diverse stakingen in 1913 en 1914. Uiteindelijk werden de partijen het eens over een loon van 16 euro. De staking duurde 14 dagen.

WELGELEGEN WAS EERST EEN ZOMERHUIS

Boerderij Welgelegen behoorde ooit tot buitenplaats Dubbelhoven. Het lag op de hoek van de Heereweg en Vuursteeglaan. De bewoners vanaf 1767 worden besproken.

VEEL PACHTERS KONDEN HET NIET BOLWERKEN: ARMOE TROEF OP DEVERBOERDERIJ

Volgens Hulkenberg werd de eerste boerderij bij Dever gebouwd aan het einde van de 16e eeuw. De geschiedenis en de bewoning van de boerderij wordt besproken.

DE BOERENGEMEENSCHAP VAN LISSE: ‘BOUWMANSWONINGEN’ IN HET CENTRUM

In de 17e eeuw stonden de boerderijen tot in het dorp. De boerderijen werden ook bouwmanswoningen genoemd.

BOLLENSCHUREN VOOR DE MONUMENTENLIJST

Een beschrijving van een groot aantal bollenschuren wordt weergegeven. door de redactie NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 4, oktober 2002 De foto’s zijn overgenomen van het CHG Bollenstreek, Werkgroep  Bollenschuren De […]

WAAROM WORDT EEN PAND GESELECTEERD VOOR DE MONUMENTENLIJST?

Een beschrijving van een groot aantal gemeentelijke monumenten wordt weergegeven. Redactie NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 4, oktober 2002 Tijdens het samenstellen van een lijst van nieuw geselecteerde gemeentelijke monumenten in […]

DE AGATHAKERK EN HET KATHOLICISME

Een beschrijving van het katholicisme in de Bollenstreek wordt gegeven.