DE BOERENGEMEENSCHAP VAN LISSE: ‘BOUWMANSWONINGEN’ IN HET CENTRUM

In de 17e eeuw stonden de boerderijen tot in het dorp. De boerderijen werden ook bouwmanswoningen genoemd.

BOLLENSCHUREN VOOR DE MONUMENTENLIJST

Een beschrijving van een groot aantal bollenschuren wordt weergegeven. door de redactie NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 4, oktober 2002 De foto’s zijn overgenomen van het CHG Bollenstreek, Werkgroep  Bollenschuren De […]

WAAROM WORDT EEN PAND GESELECTEERD VOOR DE MONUMENTENLIJST?

Een beschrijving van een groot aantal gemeentelijke monumenten wordt weergegeven. Redactie NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 4, oktober 2002 Tijdens het samenstellen van een lijst van nieuw geselecteerde gemeentelijke monumenten in […]

DE AGATHAKERK EN HET KATHOLICISME

Een beschrijving van het katholicisme in de Bollenstreek wordt gegeven.

DE GRAFSTENEN VAN DE GROTE KERK: SCHELM, GUYT, BLOEDSUYGER

Bij de restauratie van de grote kerk werden een aantal interessante grafzerken gevonden.

WANDELING NAAR RUIGENHOEK EN KEUKENHOF IN 1898: BIJ DEN HANDWIJZER RECHTSAF

Daniël Wüstenhoff maakte in 1898 overal wandelingen in de Bollenstreek. Hij beschrijft een wandeling vanaf Noordwijkerhout via de Ruigenhoek naar Keukenhof

LISSE TOEN: BLOEMISTKNECHTS VOCHTEN VOOR HOGER INKOMEN

Omstreeks 1903 verdienden de bloemistknechten weinig. De landarbeidersbond protesteerde hiertegen. Men staakte voor hogere lonen. De arbeiders wonnen

WAT IS DE TOEKOMST VAN DE TUINBOUWSCHOOL?

De school van de Middelbare Tuinbouwschool blijft behouden als gemeentelijk monument. Over de invulling wordt nagedacht.