Laatste Stationshef van Station Lisse

NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 1, januari 2002 Nieuwsflits De laatste stationschef van Lisse, de heer Philippus Möller, is op 30 september vorig jaar overleden. Hij werd 84 jaar. Hij woonde […]

Gemaal Ringdijk

NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 1, januari 2002 Nieuwflits De eigenaresse van het oude Gemaal aan de Ringdijk in Lisse, mevrouw M.C.M. Roozen-van Gerven van de Middenweg in Lisse, heeft de […]

LIISSE TOEN: SCHRAALHANS IN DE BOLLEN

Rond 1900 zijn de vakbonden in de bollenteelt opgericht. In 1906 zette de Lissese Bond Sint Gregorius jongelingenarbeid hoog op de actielijst.

HET GLAZEN HUIS AAN DE HEEREWEG

Een interview  met eigenaar Hans van Zanten van het glazenhuis of het containerhuis, Heereweg 276. Het gebouw is van architect Wiel Arts. Hij won vele prijzen. Zijn werk staat in het tijdschrift ‘de Architect’ van november 1995. Het kostte weinig moeite een bouwvergunning te krijgen. Rozenheim en schuren waren volgens van Zanten een bouwval.

Acacialaan 1 - schuur Lefeber

Zwarte Tulp prijs: VAN BOLLENSCHUUR TOT WOONHUIS OPACACIALAAN 1.

Leo van Schooten en Luduïna Hassel zijn beloond met Zwarte Tulp prijs. De bollenschuur van Lefeber aan de Achterweg is door de nieuwe bewoners, familie van Schooten gerestaureerd. Er is […]

OUDEJAARSNACHT STILLE NACHT

In het jaar 1757 deden schout en schepenen van Lisse een verordening uitgaan betreffende het vieren van Oudjaar. Want er was de laatste keer met geweren en pistolen geschoten. De aanbrenger kreeg een derde van de boete.

Katholiek naslagwerk met doop-, huwelijks- en overlijdensboeken

  De Archiefgroep van de Agathaparochie, bestaande uit de heren P. de Ridder, J.L. van Diemen en P.A.M. Wassenaar, heeft een register samengesteld op de doop-, huwelijks- en overlijdensboeken van […]

Legpenning VOL voor Heereweg 304

De erepenning 2002 was voor de eigenaren Heereweg 304.