Liefdevolle verzorging ouderen in ‘Piusgesticht’

door Arie in ’t Veld Uit De Lisser van 20 augustus 2008 Toen en nu: het bejaardenhuis van Lisse LISSE – Alhoewel in het begin van de vorige eeuw het […]

De school van meester Strik: de Josephschool

door Arie in ’t Veld Uit De Lisser van 13 augustus 2008 Toen en nu: St. Josephschool aan de Heereweg LISSE – Woensdag 22 november 1978 zijn door de bij […]

Geestwater niet van deze tijd

De naam Geestwater zoals die aan een nieuw te ontwikkelen woonwijk in Lisse is gegeven, is niet van deze tijd. En dat dan in de meest letterlijke zin. Een en ander blijkt uit hetgeen Mattheus Brouerius van Nidik, R.G. en Isaac le Long in het “Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden” (tweede druk 1792) optekenden.

‘We stonden voor een grote uitdaging bij de restauratie’

DOOR WILMA VAN VELZEN Deel 10 – Hart voor Histories Station Lisse Uit het Witte Weekblad van 19 september 2007 Vooroorlogs zicht op Station Lisse. (Foto: archief – Vereniginig Oud […]

Van boerderij met koeien via melkhandel naar restaurants

DOOR WILMA VAN VELZEN Deel 7 – Hart voor Historie: Kanaalstraat 22 en 22a Uit het Witte Weekblad van 29 augustus 2007 LISSE – Beeldbepalend dorpsgezicht in het centrum is […]

‘Ze hadden onderduikers op de zolder van hun kaaspakhuis’

  DOOR WILMA VAN VELZEN Deel 6 – Hart voor Historie: Grachtweg 1a Uit het Witte Weekblad van 22 augustus 2007 LISSE – Grachtweg la is te typeren als een […]

Lisse en haar ontwikkeling

Brit van Kesteren heeft de geschiedenis van Lisse beschreven in ‘Lisse en haar ontwikkeling’. Hoe heeft Lisse zich ontwikkeld ten opzichte van vroeger?
Lisse was vroeger een klein dorpje met heel weinig voorzieningen. Naar mate er meer bewoning kwam in dit dorp, kwamen er ook meer voorzieningen voor etenswaren en kookgerei. Er kwam meer ontwikkeling en na enige tijd werd ook alles steeds luxer.