Artikelen door

Veldhorststraat 100 jaar

Sporen van vroeger (LisserNieuws)                                                            21 juni 2022  door Nico Groen In het eerste kwartaalblad van de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”  staat een uitgebreid artikel met veel […]

OORLOGSPARELTJE: Dagboekje van Anneke Ruys 1943 – 1945

Van het dagboek is een boekwerk gemaakt met de naam ‘T WORDT VAST GAUW VREDE. Anneke, geboren in 1929, was de dochter van de bekende dochter van dominee Ruys. Jaargang 19 nummer 2, 2020 door Ria Grimbergen “Het is tien minuten over twaalf. Veel heb ik dus nog niet beleefd in het nieuwe jaar. Nu […]

Corso al 75 jaar springlevend

Sporen van vroeger (LisserNieuws)                                                            24 mei 2022 Door Nico Groen  Het jaar 1947 kan gezien worden als het begin van het corso voor de Bloembollenstreek. Daarvoor […]

De Grote Kerk op het Vierkant in 1800: DE KERK VOOR DE GELOVIGEN, DE TOREN VOOR DE GEMEENTE

Allerlei perikelen tussen de Hervormde Gemeente en de burgerlijke gemeente van Lisse worden besproken, evenals de problemen tussen de katholieken en de protestanten rond 1800. Zo gaat het er over wie eigenlijk het eigendom heeft van de grote kerk. De gemeente wil bijvoorbeeld de armoedebeleid van buitenkerkelijken overdragen aan de Hervormde Gemeente. Ook over het […]

VAN WILDLUST IS ALLEEN EEN SLAKKENHUIS OVER

De geschiedenis van buitenplaats Wildlust wordt besproken. Het geheel bestond uit een ‘herenhuizing, tuinmanswoning, schuur en verder getimmerte en met de landerijen, bossen en duinen groot 14 morgen. Coenraad Jacob Temminck kocht het in 1819 van Casparus Henricus Wolff. Hulkenberg, A.M. NIEUWSBLAD Jaargang 4 nummer 1, januari 2005 De villa Wildlust op de hoek van […]

Archeologie via internet

De cultuurhistorische waarden van archeologie, landschappen en nederzettingen in ZH worden gedigitaliseerd door de provincie. Zij zijn te zien op www.zuid-holland.nl/GS. Nieuwsflitsen NIEUWSBLAD Jaargang 4 nummer 1, januari 2005 In 2002 heeft de provincie Zuid-Holland de cultuurhistorische waarden van de archeologie, landschappen en nederzettingen in Zuid-Holland inge­tekend op kaarten en voorzien van toelichtingen, ook die […]

Oorlogsslachtoffer Willem Döll

Sporen van vroeger   (LisserNieuws)                                                            10 mei 2022  Door Nico Groen Op 4 mei was in Lisse weer aandacht voor de slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Deze […]

De pastoors van de schuilkerk

Sporen van vroeger                                                             26 april 2022 door Nico Groen Na de hervorming in 1579 verenigden de katholieken in Warmond, Voorhout, Sassenheim en Lisse  zich in een statie. Een statie is de standplaats van een missionaris omdat Nederland als zendingsgebied werd beschouwd. De missionarissen woonden in Sassenheim en zullen mogelijk daar begraven zijn. […]

BIJ DE HARTPAGINA: De bevrijding 75 jaar

Redactie Jaargang 19 nummer 2, 2020 Het hele land vierde feest, wat een opluchting! Vlaggen uit de mottenballen wapperen in alle straten. Verkleedpartijen 0veral. Optochten, bijeenkomsten, het kon allemaal weer. Legervoertuigen van de bevrijders rijden nu over de Heereweg. Iedereen wilde wel zien wat de Duitsers hadden achtergelaten in het bos. Al wat eerder hadden […]