Gemeentelijke monumenten

Bondstraat 13 – ‘Patronaatsgebouw’

Het pand werd voorheen gebruikt door de RK Volksbond. Nu is Dansschool ‘Welkom’ er gevestigd.

Kadaster: D-6186. Bouwjaar 1918. Architect: C.W. Barnhoorn.

Dit is het voormalige patronaatsgebouw van de St. Agathaparochie. Het ontwerp uit 1918 is van de hand van C.W. Barnhorn. Hij was toen nog student. In de top bevindt zich een aangesmeerde gevelsteen met: ‘PATRONAAT’, omrand door rode strengperssteen. De voorgevel wordt afgesloten met een topgevel van siermetselwerk in bloktandmotief, bekroond met stenen kruis. De zijgevels zijn in gelijke stijl uitgevoerd.

De voorkant van het patronaatsgebouw

Voor DSL beschrijving klik hier: Bondstraat_13

Heereweg 211 – voorheen Pastorie Hervormde Kerk

Na de functie als pastorie was het gebouw in gebruik als tandartspraktijk. Anno 2018 kunstwinkel.  Het gebouw staat bekend onder de naam De Oude Pastorie, Grachtweg 2.

Kadaster: D-6208. Bouwjaar: 1876.

De oude pastorie isnu een antiek winkel

 

De Oude Pastorie

Voor DSL beschrijving klik hier: Grachtweg_2

 

Heereweg 219 – Museum De Zwarte Tulp

Hier was vroeger de werkplaats van timmerman en molenmaker van de Zaal gevestigd voorheen Grachtweg 2a.

Kadaster: D-7117, D-5545 en D-7123. Bouwjaar: 1903.

De huidige tuin

Heereweg 219 – Timmermanswerkplaats, nu museum De Zwarte Tulp

De vroegere tuin

Zo zag het er vroeger vanuit de lucht uit

Voor DSL beschrijving klik hier: Grachtweg_2a

 

Heereweg 004 – Villa ‘Noordduin’

De villa hoorde bij het  oorspronkelijk bollencomplex ‘Noordduin’ 

Kadaster: C-3667. Bouwjaar: 1907.

Villa ‘Noordduin’

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_4

Heereweg 007 – Woonhuis ‘Buitenlust’

Het is een van de eerste bollenvila’s gebouwd voor de familie Nieuwenhuizen

Kadaster: C-3334. Bouwjaar: ca. 1900.

Villa ‘Buitenlust.  is een voorbeeld van één van de eerste “bollenvilla’s van Lisse. Een vrijwel identiek huis staat op Heereweg 33, villa “Baka”. Villa “Buitenlust” is iets smaller. Beide huizen werden gebouwd voor leden van de bekende bloembollenfamilie Nieuwenhuis.
De villa “Buitenlust” werd rond 1900 gebouwd voor de bekende Dirk Nieuwenhuis (oude D). Villa Baka werd gebouwd voor zijn zoon Dirk Jr.
Het huis heeft een rijke detaillering in een eclectische stijl.

Villa Buitenlust

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_7

Heereweg 011 – Villa

Het bijzondere aan deze villa is de vorm van het rieten dak zonder goten.

Kadaster: C-3335. Bouwjaar 1928. Architect: J.C. Brand.

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_11

Heereweg 028 – Villa ‘Somalo’

De villa  behoorde bij het bollenbedrijf van de fa. Driehuizen.

Kadaster: C-2553. Bouwjaar: 1914. Architect: Leen Tol sr.

Villa “Somalo” werd in 1914 ontworpen door architect Leen Tol sr. voor de heer W. Driehuizen. De naam van de villa is afgeleid van de beginletters van de echtgenote van deze eerste bewoner. Haar naam luidde Sophia Maria Louise.
De kwekersvilla maakte deel uit van het bloembollenbedrijf firma Driehuizen. Tot dit complex behoorden ook villa Rutsbo en de inmiddels tot appartementencomplex omgebouwde bollenschuur.

De villa vertoont elementen uit de Jugendstil en het neo-empire. Het entreeportiek is gekornist met een halfronde boog met meelopende houten kroonlijst. Hierboven is in een spaarveld een festoen in het pleisterwerk aangebracht. Kenmerkend zijn de gebogen erkers. Er is nog veel glas-in lood bewaard gebleven.

De villa is enige tijd in gebruik geweest als gezinsvervangend tehuis.
De villa wordt inmiddels al weer geruime tijd particulier bewoond.

Deze foto uit 1992 is gemaakt door Koos Schippers.

Nieuwbouw van de villa’s Rutsbo en Somalo

Een foto van J. van IJperen  uit 1978.

Villa Somalo 1914

De villa is uit 1914

Samalo is één van de gemeentelijke monumenten

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_11

Heereweg 033 – Villa ‘Baka’

De villa  behoorde bij het bollenbedrijf van de familie Nieuwenhuis.

Kadaster: D-7368. Bouwjaar: 1905.

Villa Baka is een voorbeeld van een van de vroege “bollenvilla’s” van Lisse. Een vrijwel identiek huis is Heereweg 7, villa “Buitenlust”, alleen zou dat huis 60 cm smaller zijn. Beide huizen werden gebouwd voor leden van de bekende bloembollenfamilie Nieuwenhuis.

Het huis Baka dateert uit 1905. De villa Buitenlust werd rond 1900 gebouwd voor de bekende Dirk Nieuwenhuis (oude D). Villa Baka werd gebouwd voor zijn zoon Dirk Jr.

De villa heeft aan de zijkanten één bouwlaag onder een mansardedak. Bij een mansardedak is het onderste gedeelte van het schuine dak steiler dan het bovenste gedeelte. De voorgevel heeft 2 bouwlagen. Deze is symmetrisch van vorm met beneden de entree-portiek in het midden en aan beide kanten 2 ramen. Boven de entree is een samengesteld raam te zien met aan beide kanten nog een raam. Alle schuifvensters zijn van boven licht gebogen en met glas-in-lood  in de bovenlichten. Het middengedeelte is wit gepleisterd, evenals beide pilasters aan de buitenkanten van de voorgevel. Aan de onderkant van het pand zit een gepleisterde plint om optrekkend vocht te voorkomen. De erfafscheiding met de openbare weg bestaat uit een oud, gemetseld, stenen muurtje, afgedekt met een zogenaamde ezelsrug. De oude rode beuk is helemaal met dit muurtje vergroeid.

 

Het noordelijke deel van de bollenschuur Welbedrogen is in 1905 eigendom van ‘NV Bloembollenkwekerij en Handel Gebroeders Nieuwenhuis’: Jan en Dirk junior. Het zuidelijke deel met villa BaKa is eigendom van “oude” Dirk Nieuwenhuis. Maar die heeft niet in de villa gewoond, omdat die sinds 1901 woonde op de villa BUITENLUST. Deze villa in het noorden van Lisse op Heereweg 7 was toen voor hem gebouwd. Zijn zoon Dirk woonde op BaKa. BUITENLUST en BaKa  zijn vrijwel identiek. BUITENLUST schijnt 60 cm smaller te zijn en is ook een gemeentelijk monument.

De naam Baka verwijst naar de bijbelse betekenis van Baka (Bacha) wat tranendal betekent.

Jarenlang werd, ook in de familie, aangenomen dat deze naamgeving ingegeven was door het overlijden van de 17jarige dochter van de familie Nieuwenhuis aan de Spaanse griep in 1918.

In 2012 werd Vereniging Oud Lisse gewezen op het feit dat er ansichtkaarten bestaan die deze aanname ontkrachten.

Er is bijvoorbeeld een kaart verstuurd in 1914, met als adressering Lisse, Baka. Zonder vermelding van Heereweg of Rijksweg was D. Nieuwenhuis, Lisse, Baka, voor de post blijkbaar voldoende om de kaart correct te bezorgen.

De kaart werd door Rika Nieuwenhuis, de dochter die in 1918 kwam te overleden, aan haar broer gestuurd.

De tragische dood van Rika in 1918 bevestigde zeker de naam Baka. (Dit huis is een tranendal en zal er nooit meer gelachen worden.)

De naam BaKa was dus in 1914 al lang ingeburgerd. Waarschijnlijk stond de naam bij de bouw in 1904 al op de villa. De vraag waarom de naam BaKa is gekozen, is nog steeds in raadselen gehuld. Mogelijk toch tranendal of een samentrekking van de eerste twee letter van 2 namen?

In de voortuin staat een monumentale rode beuk. Zijn omtrek is zo groot geworden dat het fraaie ronde muurtje, dat de tuin van de openbare weg scheidt, fiks bedreigd wordt.

in de voortuin staan ook nog een waardevolle moerascipres en een Noorse esdoorn.

Huize Baka

De wortels van de beuk overgroeien het historisch muurtje

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_33

Heereweg 058 – Woonhuis ‘Vianen’

Opvallende pinakel op de hoek van het balkon met stenen balustrade boven de voordeur. 

Kadaster: C-3712. Bouwjaar: ca 1910.

De voordeur

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_58

 

Heereweg 107 – Villa ‘Maria’

Villa ‘Maria’ heette voorheen  ‘Kornoelje’, gebouwd voor de H. de Graaff en Zn.

Kadaster: D-7380. Bouwjaar 1907. Architect: J. London.

Deze villa is in 1907 ontworpen door architect J. London (1872-1953), voor J. van Til, lid van de firma H.de Graaff en Zonen. De villa kreeg toen de naam Maria.
Een latere bewoner heeft het huis ‘Kornoelje’ genoemd. Bij de oudere Lissenaren is dit huis nog steeds bekend als Kornoelje (naar het prachtig bloeiende gewas Cornus, waarvan een exemplaar in de achtertuin stond).
Noch de naam Maria noch de naam Kornoelje vindt men op de gevel terug.

Het huis heette een periode Kornoelje

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_107