Gemeentelijke monumenten

Heereweg 300 – Vroegere bollenschuren van ‘Trompenburg’

De voorste schuur is met een zadeldak, de achterste schuur met een plat dak.

Kadaster: C-2780. Bouwjaar: voorste schuur  ca. 1900 en achterste schuur ca. 1930.

De oorspronkelijke bollenschuren zijn nu een woning

Heereweg 302 – Villa Trompenburg

Huis en schuren van de familie Tromp. Een naad verraadt de latere 1e verdieping.

Kadaster: C-4342. Bouwjaar: ca. 1900, 1e verdieping ca. 1930.

tTrompenbur

Heereweg 304 – Voormalig Politiebureau

Voormalig Politiebureau, daarvoor woonhuis van Riggel. Nu is het een woonhuis.

Kadaster: B-1984. Bouwjaar: 1890.

Het voormalige politiebureau kreeg in 2002 de erepenning van de VOL.

 

Het voormalige politieburea

Heereweg 315 – Villa ‘Gerharda’

In de voorgevel zitten 2 hardstenen platen met de woorden ‘Villa’ en ‘Gerharda’.

Kadaster: D-2329. Bouwjaar: 1902.

Villa  ‘Gerharda’ is gebouwd voor bollenkwekersfamilie H. de Graaff en Zn.

Heereweg 317 – Huize ‘Maria’s Hof’

Oorspronkelijk een dokterswoning met praktijk. De voorgevel heeft een torentje.

Kadaster: D-3581. Bouwjaar: 1906. Architect: ir A.J. Joling.

Huize Maria’s Hof

Maria’s Hof en Vuursteeglaan ca. 1899

Heereweg 340 – Villa ‘Wassergeest’

Woning, gebouwd voor bollenkweker Belle. Het huis is eenvoudig, maar  gedetailleerd.

Kadaster: B-3101. Bouwjaar: 1925. Architect: Leen Tol sr. 

Villa Wassergeest

Heereweg 341 – Villa ‘De Venne’ met bollenschuur

Gebouwd voor bollenkweker A. Verduyn jr. Fraai huis mer erker en balmkon daarboven.

Kadaster: B-2627 en B-2628. Bouwjaar: ca. 1908.

Villa “ De Venne” is gebouwd op twee percelen die lagen tussen de Heereweg en de Ringsloot van de Poelpolder, en “De Venne” werden genoemd.
Venne is een oud woord voor weiland, mogelijk verklaart dat de naam.

De villa werd omstreeks 1908 gebouwd voor de bloembollenkweker A. Verduyn Jr. De losstaande bollenschuur werd ca. 1925-1930 gebouwd.

Het woonhuis is een samengesteld pand in een L-vorm. Het hoofdgebouw is twee bouwlagen hoog. Het pand heeft een samengesteld zadeldak in Lvorm. Links in de voorgevel een uitspringend deel met afgeschuinde erker met daarboven een overdekt balkon met houtwerk en topgevel.
De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen in kruisverband, voorzien van een gepleisterde plint. Boven de gevelopeningen lateien met daarboven bakstenen banden (uitspringend bouwvolume) en segmentbogen in het lage gedeelte met daarin rode strengperssteen verwerkt. De boogvelden en rechthoekige velden in het fries zijn gepleisterd.
In de topgevel bevinden zich in een rollaag aan weerszijden van het zoldervenster naamstenen die samen de naam van het pand ‘DE VENNE’ vormen. De gevels worden afgesloten met houten bakgoten, met in de topgevel windveren en een eenvoudig gedecoreerde makelaar met hangwerk.

De bollenschuur heeft een L-vormige plattegrond en is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Het pand heeft drie bouwlagen en een zeer licht hellend zadeldak, dat op eenvoudige klossen rust. De gevels zijn symmetrisch van opzet, met rechthoekige gevelopeningen in de eerste twee bouwlagen en vierkante in de derde bouwlaag

De oude bollenschuur, die achter de villa staat  leeg

Villa de Venne

Huize Venne

 

Heereweg 343 en 345 – De voormalige Rijks Middelbare Tuinbouwschool met woning

Architect Leen Tol sr. is later in Lisse gaan wonen. Het pand is nu in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw.

Kadaster: B-3267 en B-3278. Bouwjaar: 1910. Architect: Van nes en Tol.

De pontificale entree

Een oude foto uit de tijd, dat er nog leerlingen waren

De tuinbouwschool

Heereweg 423 – Bollenschuur van ‘Dames & Werkhoven’

De voorste schuur en het kantoor links vormen het monument. Nicolaas Dames was ontdekker van het prepareren van hyacinten.

Kadaster: B-3001. Bouwjaar: 1920.

Nicolaas Dames , de oprichter van het bedrijf en een belangrijke bollenteler in Lisse

Nog een foto van de bollenschuur

De voorkant van de bollenschuur is vanaf de weg goed te zien

Heereweg 429 – Woonhuis met bollenschuur

Voorbeeld van een oude bollenschuur, waar wonen en bedrijf onder één plat dak zijn gebouwd zijn

Kadaster: B-2601 Bouwjaar: ca. 1930.

Het gebouw is ontworpen door de bekende Lisser architect C.W. Barnhoorn. Dit in opdracht van bollenkweker W.V. van Beek. De bollenschuur is aan de achterkant van het woonhuis gebouwd. Het vormt samen één geheel. Het precieze bouwjaar is niet bekend, maar ligt rond 1927. Het heeft 2 bouwlagen onder een plat dak met een schoorsteen aan de achterkant. Er zijn  rode bakstenen gebruikt, behalve voor de onderste lagen. Deze zijn vanaf de fundering opgebouwd uit een betere kwaliteit klinkers met hardere specie en vormen een zg trasraam. Naast het tegengaan van optrekkend vocht, werkt het ook tegen binnendringen van vocht van bijvoorbeeld opspattend regenwater. Verder is de kans kleiner dat zouten uit het optrekkende water voor witte uitslag op de gewone stenen zorgen.

In de voorgevel is siermetselwerk aangebracht in de vorm van vooruitspringende stenen. Dit geeft een speels uiterlijk aan de bovenkant van de voorgevel. De borstwering aan de bovenkant van de andere gevels heeft ook  naar voren uitkragende  stenen met een betonnen gevelafdekking. Te zien is dat Barnhoorn geïnspireerd was door art deco en baksteenexpressionisme. Art deco was een populaire stijlbeweging van 1920 tot 1939 die bij bouwwerken ook tot uiting kwam in de decoraties. Het belangrijkste bij baksteen-expressionisme is, dat het ontwerp niets voor hoeft te stellen. Alleen de vorm is belangrijk.

De ramen en deuren van het woongedeelte zijn van hout met een bovenlicht onder een  horizontale roede. De ramen op de verdieping hebben geen roeden.

Moderne schuur voor die tijd

De schuur heeft geen openslaande ramen voor de ventilatie, maar ventilatieopeningen voor mechanische afvoer van de lucht. Het was namelijk een vooruitstrevend ontwerp met elektrische ventilatie voor het drogen en bewaren van de bollen. De stalen ramen kunnen  wel open voor extra ventilatie. De schuur is dus een goed voorbeeld van het type bollenschuur met mechanische ventilatie.

De Zwarte Tulpprijs 2018 is voor de eigenaren van de woning met bollenschuur. De restauratie is eindelijk klaar. De bollenschuur is nu bij het woonhuis getrokken. De schuur heeft dus een goede herbestemming gekregen.

Heereweg 429