Gemeentelijke monumenten

Heereweg 441c – Bollenschuur ‘Guldemond’

Opvallende betonnen rond dak. Door uitkragende stenen een mooie voorgevel.

Kadaster: B-2067. Bouwjaar: ca. 1950. Architect: Bureau Paardekooper en Barnhoorn.


De bollenschuur van Guldemond

Heereweg 450a en 452 – Woonhuis en bollenschuur ‘Van der Zon’

Op de naast de woning gelegen bollenschuur staat ‘ANNO .H.v.d.Zon. 1928’. Invloed van de Amsterdamse School.

Kadaster: B-2605 en B-2606. Bouwjaar: 1928: Architect: Th. van Rijswijk.

De oude bollenschuur van Van der Zon

Woning van der Zon

Heereweg 453 – Voormalig broederhuis, nu Thomashuis

Onderdeel van een scholencomplex. Opvallend is de baksternen schoorsteen in de voorgevel.

Kadaster: B-1815. Bouwjaar: 1934. Architect: J. Duinstee.

Het broederhuis vanaf de zuidkant

Heereweg 460-460A – Voormalige boerderij ‘Bergman’

Voor is het woongedeelte. De bollenschuur is aan de woning vastgebouwd.

Kadaster: B-2892, B-2891 en B-3233. Bouwjaar: woonhuis 1877, bollenschuur 1908. Vrijstaande schuur ca. 1900.

Bij deze boerderij is de overgang van veehouderij naar bollenteelt nog af te lezen. De voorgevel van de boerderij heeft mooie, rijk geornamenteerde windveren die met een makelaar worden afgesloten. Boven in de voorgevel zit een zgn. engelenraam. Een engelenraam (of engelenvenster) is een driedelig venster waarbij het middelste raam hoger is dan de andere ramen en een gebogen bovenregel heeft. In de rechter zijgevel van het woonhuis en ook in die van de bollenschuur zit een hardstenen jaarsteen, respectievelijk 1877 en 1908. Rechts van het hoofdgebouw staat een bakstenen schuur in eenzelfde stijl als de boerderij. Dit gedeelte heeft als wagenschuur dienst gedaan. In dit bedrijf is professor E. van Slogteren, ‘de plantendokter ‘, directeur van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, ooit zijn laboratorium begonnen. De start was op een zolder, waar nu nog een stelling is. Op 11 april 1917 begon hij zijn onderzoek in een kamertje in de Rijkstuinbouwwinterschool (later de tuinbouwschool). In die periode moet hij dus een soort tijdelijk laboratorium gehad hebben op Heereweg 460. In 1920 begon men met de bouw van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek.

Heereweg 460 – Boerderij met bollenschuur

Heereweg 460 – Zijschuur

Heereweg 460 – bollenschuur

Heereweg 462 – Villa ‘Catharina’

Eerst was het één woning, later verbouwd voor gebr. Bergman tot 2 woningen.

Kadaster: B-2412. Bouwjaar: 1914, verbouwd tot 2 woonhuizen 1928.

Huize Catherina

school Beekbrug de Engel

Heereweg 455 – School ‘Beekbrug’

Oorspronkelijk een jongens- en een meisjesschool met een gymzaal er tussenin.

Kadaster: B-2637 en B-2738. Bouwjaar: 1930, eerste verdieping 1948. Architect: C.W. Barnhoorn.

school Beekbrug de Engel

De school “Beekbrug” sluit zijn poorten in 2018

boerderij,landgoed,woning

Heereweg 473 – Boerderij ‘Ter Beek’

Boerderij met poortje en losstaand bijgebouw.
Kadaster B-2537. Bouwjaar: 1910.

Boerderijcomplex met boerderij en karakteristiek bijgebouw. Hoofdgebouw bestaat uit een pand met een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog onder een zadeldak gedekt met gesmoorde pannen. Topgevel met vijf vensterassen en nagenoeg symmetrische gevelindeling. Rijke detaillering.

Architectonisch gezien een gaaf voorbeeld van bouwstijl, als uiting van tijdgebonden architectuur.

Boerderij ‘Ter Beek’ kreeg in 1996 de erepenning van de VOL voor de grondige renovatie.

 

boerderij,landgoed,woning

Boerderij Ter Beek

Kanaalstraat 22a – Pannenkoekenhuis

Pannenkoekenhuis, vroeger zomerhuis van boerderij ‘Hulsebosch’.

Kadaster: D-4804. Bouwjaar: ca. 1900

Het pannenkoekenhuis en de voormalige boerderij kregen in 1995 de erepenning van de VOL.

Het vroegere zomerhuis

 

 

Kanaalstraat 22 – Voormalig boerderij ‘Hulsebosch’

Boerderijcomplex met zomerhuis, karnmolen, hooiberg, wagenschuur en hek.

Kadaster: D-4804. Bouwjaar: ca. 1900.

Het pannenkoekenhuis en de voormalige boerderij kregen in 1995 de erepenning van de VOL.

De boerderij is nu een restaurant

Kanaalstraat 33 – vroegere winkel ‘Magazijn de Zon

De vroegere winkel van Tissing met opvallende hoek-entree.

Kadaster: D-4222. Bouwjaar: ca 1935.

Winkelmagazijn De Zon