Nieuws van de Vereniging Oud Lisse en nieuws uit de omgeving die relevant is voor VOL

Het ruiterbeeld van de 75 jarige Keukenhof.

Sporen van vroeger (LisserNieuws)                                                           

 2 juli 2024

door Nico Groen

Een van de opvallendste blikvangers op het tentoonstellingsterrein is het beeld ‘Paard en ruiter’ van Paul Koning (1916-1998). Het beeld raakte zo verbonden met de Keukenhof dat het bijna een beeldmerk is geworden. Paul maakte het paard in zijn atelier aan het Rapenburg te Amsterdam in 1952.

In samenwerking met de ijverige vereniging Kunst en Gezin, die de kunst tot het Nederlandse volk probeerde te brengen en de kring der Nederlandse beeldhouwers zijn er in het park in 1952 een vijf en twintigtal beelden opgesteld, waaronder dus het ruiterbeeld. Het beeld is direct opgebouwd uit beton op een metalen frameDit was toen een geheel nieuwe techniek.

Toen hij het beeld na negen maanden noeste arbeid af had, gaf Paul een groot afscheidsfeest, want de volgende dag zou het transport naar Lisse plaatsvinden. Maar op het laatste moment ontdekte hij pas dat het paard te groot was geworden voor de deuropening, zodat een hele muur gesloopt moest worden. Vele kranten uit 1952 berichtten er over. Hieronder volgt een samenvatting van deze krantenartikelen.

Het beeld heeft zo’n volksoploop  veroorzaakt, dat de bereden politie er aan te pas moest komen. Ook waren er veel persfotografen. Men heeft van acht tot twaalf gekeken hoe het uit zijn atelier werd gehaald. Het muurtje was gauw gesloopt. Dat werd gedaan door een Haarlemse steenhouwer-sloper, die specialist was in transporten van beeldhouwwerk. Met een dommekracht en een paar ijzeren staven kreeg men het gevaarte in de richting van de gevel. Er was alleen nog een balk, die het hoofd van de ruiter belette de straat op te gaan. Daar zaagde men een stuk uit, terwijl de overgebleven balk gestut werd om zo het wat gammele atelier overeind gehouden. Langzaam en statig rolde het witte beeld in de richting van de smalle straat. Hangend in takels is het standbeeld de straat uitgebracht om aan het einde op een platte wagen te worden gezet. En samen met twee beelden van Pauline Eecen, die haar atelier naast dat van Koning had, is het wonderlijke transport, voorafgegaan door de verkeerspolitie, richting Lisse gereden. Er moest tevoren toestemming van de verkeersinspectie worden aangevraagd. Een en ander is in maart 1952 uitgevoerd. Er ging een licht gejuich op, toen het witte hoofd van het paard de straat in kwam steken. De kijkers waren aangegroeid tot een kleine menigte, waarbij vele collega-beeldhouwers.

In de Rapenburgerstraat bleef het atelier enigszins ontwricht zonder gevel achter.

Er was ook kritiek op het beeld. “Omdat het wit gemaakt is, komt dat de uitstraling niet ten goede. Over het geheel genomen is, wat hier tot stand kwam, evenwel zeer de moeite waard en we geloven, dat er een heilzame invloed op de bezoekers zal uitgaan. Als ze zelf tuinen hebben, zullen ze aan beelden gaan denken en dat is ook de bedoeling” aldus de vereniging Kunst en Gezin.

In 1995 verscheen het boek Paul Koning sculptuur en grafiek Eemnes met reproducties van zijn beelden en grafisch werk.

Foto: Het paard in volle glorie te zien door bezoekers met narsissenhoofdtooi.
Foto: Keukenhof. De foto is uit 1954.

Het paard wordt uit het atelier gereden

Open Monumentendag

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Noteer zaterdag 14 september aanstaande: Open Monumentendag. De voorbereiding is al enkele maanden in volle gang. Lisse is rijk aan monumenten en gelukkig stellen vele daarvan hun deuren opnieuw open op de achtendertigste Open Monumentendag. Het thema is dit jaar: routes, netwerken en verbindingen. Eén van de attracties wordt in dit verband een rondrit met een antieke NZH bus! Verder zal het kunstenaarscollectief van de BIB in de voor het eerst opengestelde voormalige Mariakerk een grootse manifestatie houden. In het kader van de Poelpolder die dit jaar 400 jaar bestaat, wordt een deel van de fototentoonstelling die later in de bibliotheek wordt georganiseerd, op die dag reeds getoond in de Pauluskerk en in de prachtig gerestaureerde boerderij van Langeveld. In totaal doen weer 19 locaties mee en vele verschillende attracties en activiteiten worden georganiseerd. Het volledige programma zal ook op de site van
de VOL worden getoond. Het wordt weer verrassend en een prima dag om kennis te maken met de verschillende aspecten van de roemruchte historie van Lisse.

Het landgoed van Dever wordt wat groter

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Op perceel Heereweg 351 te Lisse bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf. Gelet op de ingeklemde ligging tussen het bedrijventerrein ‘Dever’, ’t Huys Dever en de nieuw te bouwen woonwijk ‘Geestwater’, zal een nieuw agrarisch bedrijf niet levensvatbaar zijn. Het doel is om woning, hooiberg en wagenschuur te behouden. Woning en hooiberg zullen bestemd worden als Wonen-Landgoed. Wat inhoudt dat de voormalige  bedrijfswoning een bestemming als burgerwoning krijgt. De overige bebouwing wordt gesloopt. De gronden met de te behouden wagenschuur krijgen de bestemming Agrarisch-Waardevolle graslanden. Het idee is om de gronden toe te voegen aan de tuin van ’t Huys Dever. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze tegen het bestemmingsplan ingediend. De zienswijze leidt niet tot wijziging van het bestemmingsplan. Besloten is om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Heereweg 351” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Aldus is ongewijzigd besloten.

 

Boek ‘Samen Duin- en Bollenstreek’

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Begin april verscheen het boek ‘Samen Duin- en Bollenstreek’, een uitgave van de Stichting Graaf Carel van Lynden en de Gemeente Lisse. Het 75-jarig bestaan van de bloemententoonstelling Keukenhof was de aanleiding de cultuurhistorische instellingen en musea van de Duin- en Bollenstreek uit te nodigen een bijdrage aan het boek te leveren. Het boek opent met het verhaal van kasteel en landgoed Keukenhof, dat door de uitdrukkelijke wens van Jan Carel Elias graaf van Lynden, vastgelegd in zijn testament, behouden is gebleven. Ook het samengaan met de bloemententoonstelling Keukenhof in 2015 onder de naam Stichting Graaf Carel van Lynden wordt door Charlotte Ebers, conservator van Keukenhof, beschreven. De historische verenigingen van Noordwijkerhout en Voorhout vertellen de geschiedenis van respectievelijk de Abdij van Leeuwenhorst, het klooster voor adellijke vrouwen, en het Huis Boekenburg, beide lang geleden verdwenen. Ook Warmelda heeft een historische bijdrage. André van Noort schrijft over rijke stedelingen die in de achttiende eeuw in Warmond buitenplaatsen bewoonden en geheel in de geest van de tijd de natuurwetenschappen bestudeerden. Nico Groen en Jan van der Voet pleiten ervoor samen de verhalen over de geschiedenis te beleven. Hoe anders kijk je naar het dorp en de streek waar je woont als je wat van de historie weet. De Cultuur-Historische Vereniging ‘Oud Lisse’ wil graag midden in de samenleving staan en zij wil onderzoek naar de geschiedenis van Lisse en de beschrijving daarvan graag behouden voor volgende generaties. Ontroerend is de weg die Fons Hulkenberg aflegde van zevenjarige verzamelaar van plaatjes van Dever en Teylingen uit het plaatjesalbum ‘de Bloemenvelden’ tot redder van de ruïne van Dever en zijn inspanningen voor de restauratie ervan. Schrijver Ed Olivier kon voor dit zeer onderhoudende artikel gebruik maken van een ringband met Hulkenbergs dagboekaantekeningen over de aanloop tot en het herstel van Dever, die zich bevindt in het Dever-archief. Marca Bultink en Leo van Steijn delen namens het CHG (CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek) hun zorgen over de toekomst van het landschap en het erfgoed van de Bollenstreek, dat van zoveel kanten wordt bedreigd. Zij blijven strijden tegen de aantasting ervan en roepen op samen op de bres te staan voor het behoud van de waarden van de Duin- en Bollenstreek.
Dit is een greep uit de zeventien artikelen die het boek telt. Gebonden met leeslint en met de vele kleurenillustraties is het voor het zeer schappelijke bedrag van euro 20,00 verkrijgbaar in de boekhandel.

 

GEVELSTEEN VAN DE POELEWAY: WIE WEET RAAD?

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Beste mensen, voor de projectgroep 400 jaar Poelpolder zijn we op zoek naar de gevelsteen van de boerderij “De Poeleway”. Deze boerderij was een van de eerste boerderijen die in de drooggemalen Poelpolder is gebouwd. In de jaren 70 is de boerderij gesloopt. Toen is de steen nog gezien en gefotografeerd, maar daarna ontbreekt ieder spoor. In het kader van een tentoonstelling 400 jaar Poelpolder die wij proberen samen te stellen, zou die steen een geweldig item zijn.
Wie o wie weet of de steen nog ingemetseld is geweest in de Poeleway school en of waar die zich nu bevindt. Als u iets weet kunt u dit melden via info@oudlisse.nl Na de tentoonstelling wordt de gevelsteen natuurlijk gewoon weer teruggegeven.

 

Zeer geslaagde Dag van het Kasteel 2024 bij Dever

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

De “Dag van het Kasteel” is altijd wel een soort feestdag bij ‘t Huys Dever. Dat was het afgelopen 2e Pinksterdag ook weer. Het weer was precies goed tussen begin en het eind van deze dag, dat helpt altijd heel goed om er een geslaagde dag van te maken. Op de voorhof liet re-enactment groep “De Graven van Holland” zien hoe je in de middeleeuwen een stoofpotje maakte onder een zgn. vuurluifel. Het thema van de landelijke DvhK was dan ook “Aan Tafel”. Voor het eten werd dan ook goed gezorgd. In de ridderzaal stond een dame in middeleeuwse kledij uit te leggen over kruiden uit de omgeving. Tuinkruiden voor de smaak maar ook voor medisch gebruik. Beneden in de middeleeuwse oven die het al 650 jaar doet op takkenbossen werden de allerlekkerste broodjes gebakken, met gebruik van zuurdesemdeeg naar oud recept, verkregen van het bakkersbedrijf “BROOD VAN NU” uit Noordwijkerhout. Buiten stond de smid zijn vuurtje ook behoorlijk op te stoken, “je moet het ijzer smeden als het loeierheet is” en dat deed hij dan ook. Naast hem stond een dame die liet zien hoe men in de middeleeuwen tegels bakte. De vaste cateraar van Dever stond er met wat hedendaagse lekkere hapjes. Er was ook een fantastische verteller die jongelui vertelde hoe je vroeger met middeleeuwse wapens moest omgaan. De hele dag had Dever flink wat aanloop van zeer geïnteresseerde mensen. Komende “Open Monumentendag” op 14 september gaan we de middeleeuwse oven ook weer opstoken en dan doet onze vroegere dorpsbakker Koos den Butter weer zijn best om de lekkerste broodjes uit de oven van ‘t Huys Dever te toveren. Je moet er snel bij zijn hoor, ze gaan als zoete broodjes…

Twee nieuwe straatnamen in Lisse

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Dus moest de straatnamencommissie weer bijlkaar komen om met wat goeds voor de dag te komen. Dat is uiteindelijk gelukt! Straks kunnen we wonen op “Welgelegen”! Deze straatnaam is ooit de naam geweest van de boerderij aan de Heereweg die voor een groot deel is afgebroken om plaats te maken voor wat nu het politiebureau is. Er staat nu nog een deel van de boerderij. Het land er achter richting ter Specke wordt bebouwd. Het deel halverwege tot naast de fietstunnel gaat “Bosch en Veld” heten, naar het huis op Achterweg 29. De door de straatnamencommissie voorgedragen namen zijn op 7 mei 2024 door het college van B&W goed gekeurd en daarmee een feit. Op het plan is “Welgelegen” met rood aangegeven. “Bosch en Veld” is in blauw aangegeven. Beide straten zijn bereikbaar via de Vuursteeglaan. Het plan is goed voor 82 woningen. Zowel sociale huurwoningen als wel koopwoningen.

Inhoud Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Voet, J. van der Bestuurszaken In onze vereniging doen we onderzoek en verzamelen we allerlei gegevens. Dat materiaal is de basis van verhalen over de geschiedenis van Lisse. Je ziet het bijvoorbeeld terug in ons Nieuwsblad, in boeken en lezingen.
Redactie Bij de voorplaat Waar De Gewoonste Zaak stond, graasden lang geleden de koeien van boer Jurriaan (Gregorius) Vreeburg. Straks staat hier het appartementencomplex met een naam die ons herinnert aan de bloembollenhandel: “De Commissionair”.
Nieuwsflits Open Monumentendag Noteer zaterdag 14 september aanstaande: Open Monumentendag. De voorbereiding is al enkele maanden in volle gang.Het thema is dit jaar: routes, netwerken en verbindingen.
Nieuwsflits Twee nieuwe straatnamen in Lisse Het bouwplan achter de Vuursteeglaan gaat twee straten bevatten: “Welgelegen” en  “Bosch en Veld”.
Nieuwsflits Zeer geslaagde Dag van het Kasteel 2024 bij Dever Op de voorhof liet re-enactment groep “De Graven van Holland” zien hoe je in de middeleeuwen een stoofpotje maakte onder een zgn. vuurluifel. Het thema van de landelijke DvhK was dan ook “Aan Tafel”.
Nieuwsflits GEVELSTEEN VAN DE POELEWAY: WIE WEET RAAD Voor de projectgroep 400 jaar Poelpolder zijn we op zoek naar de gevelsteen van de boerderij “De Poeleway”.
Nieuwsflits Samen Duin- en Bollenstreek Begin april verscheen het boek ‘Samen Duin- en Bollenstreek’, een uitgave van de Stichting Graaf Carel van Lynden en de Gemeente Lisse. Het 75-jarig bestaan van de bloemententoonstelling Keukenhof was de aanleiding.
Nieuwsflits Het landgoed van Dever wordt wat groter De gronden achter Dever worden toegevoegd aan Dever. De gronden met de te behouden wagenschuur krijgen de bestemming Agrarisch-Waardevolle graslanden.
Paul Stelder Een ziekenhuis en nieuw bloed in de huisartsengroep Er was echt eens een ziekenhuis in Lisse! Op de plek waar je nu vanaf de Heereweg de Nassaustraat in rijdt. Paul Stelder schrijft erover in zijn serie over de zorg in Lisse door de jaren. Dat stukje Lisse komt aardig aan bod in dit nummer.
Redactie DE LISSERPOELPOLDER 400 jaar: Geschiedenis en Verandering Dit boek beschrijft de boeiende geschiedenis van de Lisserpoelpolder, met nadruk op twee belangrijke kantelpunten: de droogmaking in 1624 en de woningbouw aan het eind van de
20e eeuw. Dit boek is nu te estellen bij de VOL.
Dirk Floorijp Oud Nieuws: HOEFSMEDEN IN LISSE De smid is al eeuwenlang een zeer gewaardeerd ambachtsman. Ook in Lisse hebben we er al heel wat gehad. Dirk Floorijp heeft daar flink wat onderzoek naar gedaan en geeft ons een inkijkje. Ook een kort stukje over de patroonheilige van de smeden.
Redactie Bij de hartpagina: Een luchtfoto uit 1974 van het sportpark Weer zo’n prachtige vogelvluchtopname. We vliegen nu over sportpark Ter Specke en we kijken richting Lisse. Ga er maar even voor zitten, want er is weer genoeg te zien. Even lekker herinneringen ophalen uit de tijd dat je zelf nog een balletje trapte.
Laura Bemelman BRAND BIJ NOTARIS VAN STOCKUM!!! Februari 1906 gaat de boel in de hens bij notaris J. B. van Stockum. Laura Bemelman schrijft over dit stukje Lisse, maar ook Liesbeth Brouwer gaat op pagina 30 nog eens in op Heereweg 107 in onze rubriek.
Ted Cobelens en Ed Olivier NIEUW LICHT OP LIQUIDATIES IN 1944: Een groep roovers die Lisse in de oorlog onveilig maakte (2) Met Ted Cobelens doet Ed Olivier nog een boekje open over de oorlogsjaren. Een stel rovers die de boel in onze buurt nogal onveilig maakte. Geheimzinnige toestanden bij het Leeghwater-gemaal aan De Kaag.
Louise Kerkvliet-van Kampen HET BRUINE CAFÉ (2): Van Bondsgebouw naar uitgaansgelegenheid Er is weer een bruin café minder in Lisse. Blijven er nog wel over? De Gewoonste Zaak is met de grond gelijk gemaakt. Hier wordt niet meer gefeest. Een ereplek op de cover en Louise Kerkvliet -van Kampen denkt even terug.
Ria Grimbergn PARELTJE: Ode aan het leven binnen de dijken van de Poelpolder,een pareltje van Klaas Hulsbos Ria Grimbergen heeft weer een alleraardigst boekje opgedoken met de titel “In de polder”. Het lag al in de doos van de weggevertjes. Net op tijd zag zij dat het over de Poelpolder ging. Het is geschreven door en met foto’s van Klaas Hulsbos.
Lisbeth Brouwer KIJK NOU EENS: Huize Maria of Kornoelje De bewoners van huize Maria of Kornoelje op Heereweg 107 worden weergegeven. Ook wordt het huis uit  907/08 beschreven.
Oorlogsslachtoffers Tweede Wereldoorlog

Donatie ‘Onderhoud grafmonument van Teunis Kulk’

Het grafmonument van Teunis Kulk, gesneuveld voor zijn vaderland mei 1940, behoeft onderhoud.

Wilt u ook doneren voor de restauratie?

Initiatiefnemers: Arie Dubbelaar & Thomas van ’t Wout

Stort uw bijdrage op NL36 ABNA 0822 9624 62 t.n.v. A. Dubbelaar.
Gaarne bij donatie vermelden: ‘grafmonument’.

Teunis Kulk

Teunis Kulk

Op 22 juni 1915 wordt Teunis Kulk geboren in Lisse, in een hervormd gezin met zeven kinderen. In 1935 komt Teunis als dienstplichtige voor het eerst op voor zijn nummer. Hij werkt voor de firma G. van Parijs en Zonen, een bollenkwekerij in Lisse, tot aan de mobilisatie in 1939. Teunis heeft een relatie met Bep Boon. Telkens wanneer hij op oproep is, schrijft hij postkaarten aan zijn familie en vriendin. Teunis en Bep hebben plannen om in de zomer van 1940 te trouwen. Op donderdag 9 mei heeft Teunis zijn laatste verlof, een dag voor de oorlog. Gezien de geringe afstand tussen Valkenburg en Lisse kan hij gemakkelijk op de fiets langs bij zijn familie. Zij zien hem die dag voor het laatst in leven. Hij vertelt hen dat hij de volgende nacht moet wachtlopen en pas zaterdag weer langs zal komen. Teunis loopt in de vroege ochtend van 10 mei wacht op vliegveld Valkenburg. Zijn eenheid, het 3-III-4RI, wordt overvallen door de Duitse overmacht. Na het verlies van het vliegveld die ochtend wordt Teunis als krijgsgevangene meegenomen naar het dorp Valkenburg. Aldaar belandt hij in de Hervormde Kerk van Valkenburg, waar hij op 11 mei door Nederlandse artilleriebeschietingen om het leven komt. Het duurt tot 6 juni voordat de familie van zijn overlijden op de hoogte is. Teunis wordt in eerste instantie begraven in Valkenburg. Zijn lichaam wordt uiteindelijk geïdentificeerd aan de hand van zijn portemonnee en sigarettenkoker die is voorzien van zijn initialen. In plaats van een herbegrafenis op de militaire begraafplaats in Katwijk, wordt Teunis op verzoek van de familie op18 juli 1940 herbegraven op Duinhof in Lisse. Zijn jongste zus Gré heeft tot haar dood bezittingen van Teunis bewaard en zijn graf onderhouden.

 

Inhoud Nieuwsblad 23 nummer 1 2024

Voet, J. van der Bestuurszaken Onze vereniging bestaat niet niet alleen bestaat om te onderzoeken en te bewaren, maar vooral ook om verhalen te (laten) vertellen. Hoe meer mensen betrokken raken bij ons werk, hoe groter de kans dat het niet alleen bij eenrichtingsverkeer blijft.
Redactie Bij de voorplaat Deze luchtfoto is gemaakt toen De Keukenhof voorjaarsbloemententoonstelling50 jaar bestond. We zijn inmiddels weer 25 jaar verder in de tijd. De Keukenhof mag nu haar 75-jarig jubileum vieren.
Nieuwsflits Gemeenten scoren financieel onvoldoende Lisse scoort erg onvoldoende. Redenen voor de lage score van Lisse zijn o.a. de kosten voor sportpark Ter Specke en Floralis
Nieuwsflits Van bondsgebouw en horeca naar Commissionair In 1914 werd in de Schoolstraat een bondsgebouw opgericht voor de katholieke arbeiders. Het gebouw had een markante gevel met in de balustrade ingemetseld twee gevelstenen: ANNO en 1914. Het is gesloopt. Het nieuwbouweappartementengebouw gaat De Commissionair heten.
Nieuwsflits Dag van het Kasteel 2024 bij Dever alleen op 2e Pinksterdag De dag van het Kasteel 2024 wordt  bij Dever alleen op 2e Pinksterdag gehouden in plaats van het hele Pinksterweekend
Nieuwsflits Kapvergunning gevraagd voor een gezonde waardevolle boom in de Zwanendreef. In het vorige Nieuwsblad werd bericht over een kapvergunning voor een boom in de Zwanendreef waar bezwaren tegen waren ingediend. Op ons bezwaar moet nog een  uitspraak volgen
Nieuwsflits Jubilerend Keukenhof 75 jaar en nog steeds jong Wij van Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” feliciteren Keukenhof voorjaarsbloemententoonstelling met hun jubileumjaar
Nieuwsflits Stichting tot instandhouding van het Dorpsbeeld “Oud Lisse” ontbonden Deze stichting werd destijds opgericht om middelen te hebben bij dreigende teloorgang van historische panden. Dankzij de inspanningen van de stichting kon het markante station van Lisse gerestaureerd worden.
Nieuwsflits Vereniging Oud Lisse feliciteerd Langeveldshof Bij deze onze felicitaties voor het prachtige werk wat jullie nu alweer 5 jaar lang doen. Geweldig fijn dat jullie er zijn. Vooral zo door gaan.
Paul Stelder Huisartsen in bezet Nederland Er waren heel wat Duitse soldaten ingekwartierd in Lisse tijdens de bezetting. Als huisarts kwam je er niet onderuit om af en toe ook één van die ongenode gasten te helpen. Hun paarden hadden ook zorg nodig van dierenarts Jan Kraak.
Drik Floorijp OUD NIEUWS: Het verhaal over Joris van Steijn uit de gevangenis in Lisse Vroeger konden ze pas straffen! Voor elatief kleine vergrijpen werden hoge straffen geëist. Soms werd er dan wat milder gevonnis, maar echt mild was dat toen ook weer niet. Dirk Floorijp heeft een verhaal opgediept over ene Joor die het met de wet niet zo nauw nam.
Redactie Bij de hartpagina: Een luchtfoto uit 1974 van de Stationsweg Een halve eeuw geleden lag de Stationsweg er braak bij. Maar er was ook nieuwbouw. In dat jaar kwam dat leuke boekje, nu te zien bij de schenkingen, uit. Vanuit de hartpagina liep je over de Stationsweg richting de voorplaat van dit nummer
Redactie Teunis Kulk ligt begraven op Duinhof In 1935 komt Teunis als dienstplichtige voor het eerst op voor zijn nummer. Hij is een van de oorlogslachtoffers. Zijn grafsteen moet gerenoveerd worden. Een fundraising is gestart.
Ria Grimbergen Pareltjeje uit de bibliotheek van de VOL: driemaal De Graaff Er is weer wat graafwerk verricht in de bibliotheek van VOL en er is goud gedolven in de vorm van een gouden graaf. De gouden graaf was het logo van bollenbedrijf De Graaff en zn. Een schat die bestaat uit wel drie pareltjes
Ed Olivier LIQUIDATIES IN OORLOGSTIJD: Lissese politieman gaf opdracht om Waasdorp en Tiben uit de weg te ruimen (1) Ted Cobelens, kleindochter van Jaap Waasdorp, dook samen met journalist Ed Olivier in de dossiers van het Nationaal Archief en het Erfgoed Leiden. Om helder te krijgen wie de opdracht gaf om de liquidaties uit te voeren
Louise Kerkvliet-van Kampen HET BRUINE CAFÉ: ’t Loosje Een nieuwe serie over bruine café’s. Bruine cafés verdwijnen uit het straatbeeld, dat is ook heel merkbaar in Lisse. Waar voorheen zoveel bruine cafés en schenkerijen (huiskamercafés) waren, zijn er nu nog enkele in het dorp te vinden.
Liesbeth Brouwer KIJK NOU EENS Weet u al waar het haasje uit het vorige Nieuwsblad vinden is? Liesbeth Brouwer doet de deur voor u open en dan kijken we van binnenuit onder het haasje door naar buiten.
Elders in het blad is plek gemaakt voor een nieuwe ‘KIJK NOU EENS’.