Inhoud Jaargang 19 nummer 2, 2020

 

Prince. E. Bestuurlijke zaken Na de corona-lockdown zijn de vrijwilligers van de VOL op 8 juni weer begonnen in de Vergulde Zwaan. Door de lockdown zijn vele evenementen van de vereniging niet doorgegaan.
Redactie Bij de voorplaat Op een foto bij het gemeentehuis van na de oorlog staan burgemeester Van Rijckevoorsel en dierenarts Kraak.
Nieuwsflitsen Vereniging “De Hollandse molen” 100 jaar Nico Papineau Salm, voorzitter van ‘De Hollandse molen’ bracht een speciaal bezoek aan de Lisserpoelmolen. Info over de molen wordt gegeven.
Nieuwsflitsen Wederwaardigheden van Arie in ’t Veld Arie in ’t Veld heeft zijn heup gebroken. Hij is redactielid van het Nieuwsblad
Nieuwsflitsen Opening van de Kwakel bij Dever Het wandelroutenetwerk in Lisse is uitgebreid met een route vanaf Zemelpoldermolen naar de Achterweg. Via een nieuwe kwakel bij de Vennestraat  kan men nu langs Dever wandelen.
Nieuwsflitsen Het nieuwe plan van pand De Zon Blokhuis BV, eigenaar van het pand, heeft nieuwe plannen gepresenteerd aan de VOL en  omwonenden.
Brouwer, L. en W. Hazelaar Zeskamp Olympiade 1971-1972 Lisse wilde graag mee doen met Zeskamp van de NCRV. Dat lukte in het seizoen 1971/72. De VOL heeft een plakboek van deelneemster Wilmy Hazelaar gegeven. Zij heeft voor het artikel mondeling toelichting gegeven. Het is een mooi overzicht geworden.
Redactie 75 jaar bevrijding Mooie foto’s van de bevrijding en een gedicht van kapelaan Wuyster
Else Wesseling Van de verhalentafel Else memoreerde  tijdens een bijeenkomst van de verhalen tafel hoe haar liefde voor oude boeken ontstaan is.
Brouwer, L. Sparen Dit is een  oproep om mee te doen aan de verhalentafel. Ook kan men herinneringen naar de VOL opsturen.
Brouwer, L. Schooltijd: wat nu als de school dicht is? Tijdens een bijeenkomst van de verhalentafel kwam de schooltijd tijdens de oorlog aan de orde. Diverse scholen werden gevorderd.
Schenk, F. Hoe een klein jochie de oorlog beleefde In een ingezonden brief beschrijft Frans Schenk, geboren in 1938, zijn herinneringen aan  de oorlog en aan de bevrijding.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Klopjes van Lisse De Kloppenbrug is vernoemd naar de klopjes, lekenzusters, die bij de schuilkerk aan het Mallegat  kerkelijke diensten deden.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Klopjes en kwezels Uitgelegd wordt wat het verschil is tussen klopjes, kwezels, begijnen em nonnen. Het zijn allemaal vrome vrouwen.
Grimbergen, R. Dagboekje van Anneke Ruys Van het dagboek is een boekwerk gemaakt met de naam ‘T WORDT VAST GAUW VREDE. Anneke, geboren in 1929, was de dochter van de bekende dochter van dominee Ruys.

Inhoud Jaargang 19 nummer 1, 2020

Nieuwsflitsen Galerie De Zwarte Tulp Op 16 december 2019 opende Galerie De Zwarte Tulp zijn deur. Hierin staan 80 kleurrijke tulpenbollen van 185 cm in doorsnee voor te verkoop ter ondersteuning van het museum.
Nieuwsflitsen Herontwikkeling plan ‘De Zon’ Er zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor het monumentale gebouw van Tissing ‘De Zon”.
Nieuwsflitsen Panorama Tulip Land blijft nog ingepakt Tot eind maart had Museum De Zwarte Tulp de  tijd om Heereweg 131 aan te kopen. Dit is niet gelukt. De plannen voor Panorama gaan dus niet door.
Brouwer, L. Yad Vashem voor de familie Potman-Hageman uit Lisserbroek De familie Potman-Hageman van de Lisserdijk heeft tijdens de Tweede Wereldoolog veel Joodse onderduikers in huis genomen en verder geholpen. Daarvoor kregen zij in 2019 postuuum de YadVashm onderscheiding.
Brouwer, L. Van ver gekomen: Tjechische  Tulp-verteller. Helena Vink komt uit het Tjechische Bohemen. Een verslag vanaf de Eerste Wereldoorlog is opgenomen. Verteld wordt hoe en waarom Helana in Lisse terecht is gekomen. Zij is nu vrijwilliger bij Museum De Zwarte Tulp.
Redactie Bij de hartpagina: 4 landkaarten uit de 16e eeuw Op 4 landkaarten is de invloed van het Haarlemmermeer bij Lisse te zien.
Koning, A. de De Waterwolf: kijk op de wereld van een laat Middeleeuwse Lisser (Deel 2) De oeverafslag aan de westkant van het Haarlemmer wordt uitgebreid beschreven.
Boogerd, D. Het staartje van de Waterwolf Bij de aanleg van de Ringvaart werd Lisse in tweeen verdeeld. De oostkant van Lisse werd bij de Haarlemermeer ingedeeld. Families werden gescheiden.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Verdwenen begraagplaatsen De geschiedenis van de begraafplaatsen bij de Dorpskerk, de Schuilkerk bij het Mallegat en de eerste begraafplaats bij de Agathakerk worden besproken.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Recht of krom De waarde van de gulden in 1911 wordt vegeleken met de waarde in 20218. Het is nu ongeveer 10 keer zo veel.
Kerkvliet, L. Oud Nieuws: Liefdewerk “Oud papier” In 1874 werd de vereniging Liefdewerk “Oud papier” opgericht en in 1969 ontbonden. De afdeling Lisse had een achtkoppig bestuur.
Grimbergen, R. Pareltje met een zwart randje De onderwijzer Joh. Dekker schreef in 1952 de streekroman “Onwaardig” over de werkloosheid en armoede onder de bollenarbeiders in de crisisjaren. Het verhaal speelt zich in Lisse af.
Redactie Verhalen tafel Op initiatief van Marius Nieuwenhuis en Else Wesseling is de verhalentafel verhuist van Museum De Zwarte Tulp naar de inloop van de VOL, De Vergulde Zwaan. Er zijn al 2 geslaagde bijeenkomsten geweest. Zodra de Coronacrisis voorbij is gaat de verhalentafel weer verder. Iedereen is welkom om herinneringen uit het verleden op te halen. De verhalen worden opgetekend voot later.
Boogerd, D. Het kan raar lopen Een schilderij van Piet Horsman voorstellend een smederij is in het bezit gekomen van zijn zoon. Beschreven wordt hoe dit gebeurd is.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 18 nummer 4, december 2019

Nieuwsflitsen In memoriam Frits Treffers Op 21 november is Frits Treffers overleden. Hij heeft veel voor de vereniging betekend.
Bij de voorplaat Redactie Op een foto uit 1920 staat de de draaibrug over de Ringvaart..
Nieuwsflitsen Opening Langeveldshof In de gymzaal van de Openbare school is nu Langeveldshof geopend. Het is een ontmoetingscentrum met dagbesteding.
Nieuwsflitsen Een schakelklas komt in de Beekbrugschool In 2018 stopte de RK basisschool Beekbrug in de Engel. De internationale Schakelklas (ISK) Duin- en Bollenstreek vestigt er per 1 januari 2020.
Nieuwsflitsen Lisse Tijdreis en LTR Archief komen beschikbaar Afgelopen tijd heeft het team dat de Lisser TijdReis Bewoners 1830 en het LTR-archief een presentatie gegeven over de resultaten. De resultaten komen in 2 stappen beschikbaar voor de vrijwilligers.
Nieuwsflitsen In de CNS school komen senior appartementen De Christelijke Nationale School wordt verkocht aan een projectontwikkelaar voor de bouw van appartementen voor senioren in het gebouw.
Bosch, W. Hongaarse roots van de familie Paardekooper In de serie ‘Van Ver Gekomen. wordt deze keer de voorouders van Kees Paardekoopen onder de loep genomen. Op 17 februari 1924 is zijn moeder op 12 jarige leeftijd naar Nederland gekomen.
Noordermeer, K. Streepje Over kunstenaar JAS (Johan Ariaan Smit) worden zijn schilderijen en gedichten belicht.
Redactie Bij de hartpagina Melchior Bolstra maakte voor het Hoogheemraadschap van Rijnland een kaart met groeilijnen van het Haarlemmermeer.
Koning, A. de De waterwolf: Haarlemmermeer (deel 1) De geschiedenis over de Haarlemmermeer vanaf de middeleeuwen tot de drooglegging wordt beschreven.
Bourgondië, Jos van Boekpresentatie ‘Het Oude Koningshuys’ Stichting Oud Sassenheim presenteerde het boek over het Oude Koningshuys van Rob Pex. Het boek is goed gedocumenteerd. Met prachtige illustraties en ook verkrijgbaar bij boekhandel Grimbergen
Brouwer, L. Veredeling van bollen en bellen (vervolg) In det tweede deel van dit verhaal gaat Herman de Graaff voornamelijk in over veredeling van de bellen: de fuchsia.
Veld, A. in ‘t De posterijen Een overzicht van de posterijen is in 1920 gemaakt door A. van der Meij. Het is bewerkt door Arie in ’t Veld
Grimbergen, R. Grimineel dingboek VOL droeg financieel bij aan de aanschaf van het achttiende eeuwse Crimineel dingboek. Enkele voorbeelden worden gegeven.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 18 nummer 3, oktober 2019

   
Eric Prince Bestuurlijke zaken Het project LISSE TIJD REIS 1830 van de VOL nadert zijn votooien. Het project gaat uit van de kadasterkaarten van 1812 en het bevolkingsregister van 1830, aangevuld met veel informatie. Binnenkort hoort u daar meer over.
Redactie Bij de voorplaat In het boek Rhynlands fraaiste gezichten  door A. Rademakers staan 100 afbeeldingen. De grote kerk is er daar één van.
Nieuwsflitsen Adviseurs van de VOL in de HLT erfgoedcommissie Op 10 oktober jl werden Eric Prince en Wim Bosch officieel aangesteldc als vertegenwooordigers van de VOL in de HLT efrgoedcommissie. Daardoor krijgen zij nu alle relevante informatie.
Nieuwsflitsen Hernieuwde focus op dahliateelt Dit jaar is het telen van dahlia’s weer sterk gepromoot door een dahliaexpositie bij CNB, een dahliatuin, mozaieken, een corsowagen en een dahlia’s rondom kasteel Keukenhof.
Nieuwsflitsen Open Monumentendag Dit jaar was open monumentendag weer een succes. Er werden 3857 bezoekers uit 45 verschillende plaatsen gesteld.
Nieuwsflitsen Herdenking bij het B-17 monument Op 26 september was het 75 jaar geleden dat een bommenwerper bij de Engel neerstortte. Dit feit werd op 7 september met vele sprekers in de HH Engelbewaarderskerk herdacht.
Brouwer, L. Van ver gekomen: bloemen en de liefdesmarkt Jose Alvares werd in 1963 in west Spanje in de regio Extremadura geboren. Hij wordt verliefd op Carolien Kortekaas en komt in 1989 naar Nederland. Sinds die tijd staat hij op de markt in Lisse om maandag bloemen te verkopen.
Redactie Burgemeester van Bönninghausen 100 jaar geleden gestorven In het Leidsch jaarboekje staat een memoriam. Dit wordt in zijn geheel weergegeven.
Redactie Bij de hartpagina Een foto van landgoed Wildlust uit 1927 net voor de sloop.
Floorijp, D. Postkoets over de kop De componist George Friedrich Händel reed in 1750 door Lisse op weg van Den Haag naar Haarlem. Tussen Lisse en Hillegom moet de koets gekanteld zijn. Hij had behoorlijk gekneusde vingers en kon in Haarlem niet op het orgel spelen.
Grimbergen, R. Pareltjes van de bovenste plank. In de bibliotheek van de VOL bevindt zich een facsimile uit 1967 van Rhynlands fraaiste gezichten van Abraham Rademaker.
Brouwer, L. Veredeling van bollen en bellen Herman de Graaff, een nazaat van Herman de Graaff van de firma H. De Graaff en zonen vertelt over zijn familie en het bedrijf. Ook over zijn hobby, het veredelen van Fuchsia, vertelt hij graag.
Grimbergen, R. Misterieus meesterwerk in Lisse.  De schilder Johannes Simonisz van der Beeck allias Torrentius was bevriend met van der Laen van huis ter Specke. De wetenswaardigheden van deze schilder en zijn bijzondere schilderstechniek zonder perseeltrepen wordt besproken.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 18 nummer 2 juli 2019

 

   
Eric Prince Bestuurlijke Zaken Het bestuur stimuleert de vrijwilligers,
Redactie Bij de voorplaat Dit prachtige wandtapijt van Jacob Bouwhuys werd ontworpen voor kalkzandsteenfabriek van Herwaarden in 1954. Het is nu in het bezit van Museum De Zwarte Tulp. 
Nieuwsflitsen Excuus voor dit late VOLnieuwsblad Door omstandigheden is dit blad veel later uitgekomen dan gepland.
Nieuwsflitsen  Keukenhof sluit succesvol seizoen af Er kwamen 1,5 miljoen bezoekers. Dat is 10% meer als vorig jaar. Bij landgoed Keukenhof  zijn van 21 tot 25 augustus 2019 Dahliadagen.
Nieuwsflitsen HTL-Erfgoedcommissie De VOL heeft verzocht om informatieverstrekking vóór de vergaderingen van de HTL-Erfgoedcommissie. Deze krijgt de VOL nu niet. Dat is tegen de afspraken in met de gemeente Lisse.
Nieuwsflitsen De Zwarte Tulp hoopt te verhuizen. Het nieuwe museum moet komen in het oude pand van MicroFormat. De naam wordt veranderd in Holland Tulip Museum. Het is de bedoeling dat Panorama Tulip land er een plek krijgt.
Nieuwsflitsen De Gereformeerde Kerk gaat dicht. De Protestantse Gemeente Lisse heeft besloten de Klister af te stoten. De erfgoedcommissie wil onderzoeken of het pand monumentwaardig is. 
Nieuwsflitsen In memoriam Ton Schrama VOLvrijwillger Ton Schara (1943-2019) is overleden. In een memoriam wordt aangehaald dat hij altijd bereid was om te helpen, zoals bij het inrichten van exposities.
Grimbergen, R. en A. Heus Van ver gekomen: vanachter het ijzeren gordijn (2) Ditmar Müller van foto Engel vertelt zijn levensverhaal. Hij is in 1938 geboren in Hilbersdorf in Oost-Duitsland. Hij vluchtte op 18 jarige leeftijd naar het westen.
Brouwer, L. Landschapsverandering: van Wildernisse tot kleurenorgie In de 17e en 18e eeuw onstonden buitenplaasen, die beschreven zijn door Ds. Craandijk. Grootschalige bollenteelt ontstond aan het begin van de 19e eeuw. In 1904 werd de Kunstzansteenfabriek Arnoud opgericht. De duinen werden afgegraven ten behoeve van de uitbreidende bollenteelt. Daar werden stenen van gemaakt. Later heette het bedrijf Van Herwaarden.
Redactie Bij de hartpagina  Een aquarel van Arnoldus Johannes Eymel uit 1870 met zicht op Lisse vanaf Veenenburg. Het is allemaal nog duingebied.
Koning, A. de Oud Nieuws: vergiftenisdrama in Lisse Voor de rechtbank in Haarlem verschenen Hendrica van der M. en Casparus van de L. Zij worden beschuldigd van het vergiftigen van J.L. van den B., voormalig echtgenoot van Van der M. Via een kop chocolademelk met arsenicum was hij vergiftigd. Beide daders werden veroordeeld.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Biersteker betrapt in de Engel In 1689 werd de biersteker Willem Klaverweijde betrapt op het ontduiken van belasting (impost) op boter. De deurwaarders werden ingeschakeld, maar de boter was ondertussen verdwenen. Daardoor kon de boter niet in beslag worden genomen.
Veld, A.in ‘t H. de Graaff en Zonen: opkomst en ondergang In 1978 werd het bollenbedrijf van H. de Graaff en zonen gesloopt voor woningbouw. Het was allemaal begonnen in 1742. Claas symonsz. de Graaff kocht de grond en begon in een bollenteeltbedrijf. De geschiedenis wordt beschreven.
Phipps, C. Don’t forget to remerber them. Waarom? Hierom! Op 7 september wordt herdacht dat een bommewerper 75 jaar geleden neerstortte bij de Engel. Er is een herdenking in de Engelbewaarderskerk en bij het herdenkingsmonument, dat in 2012 onthuld is. Carole Ann Phipps, dochter van een van de bemanningsleden, bedankt de inwoners van Lisse. Speciaal Erwin de Mooij.
Grimbergen, R.  Pareltjes uit de VOL Bibliotheek In de bibliotheek bevindt zich een geprinte versie van het dorp Lisse uit 1799 uit de serie “De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijving”. Rs. Bakker schreef deel 7 over Lisse. Nieuwsgierig naar de volledige tekst van de beschrijving? Jos van Bourgondiën, de beheerder van de bibliotheek, helpt u graag verder.
Floorijp, D. en A. Verstraete Verborgen verleden in Lisse Van Heereweg 209, Foto Engel, wordt de bewoningsgeschiedenis beschreven. De namen van alle bewoners en hun beroep vanaf 1585 zijn bekend. Maar dat geldt voor veel panden niet. Daarom zoekt de VOL mensen met interesse voor de dorpsgeschiedenis om samen dit verre verleden weleer te doen herleven.Voelt u hier iets voor?

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 18 nummer 1 januari 2019

Redactie Bij de voorplaat John Rabou  maakte de tekening, die op de voorpagina staat. De plaat symboliseert de tulpomania, de windhandel in tulpen in de 17e eeuw.
Nieuwsflitsen In memoriam burgemeester van der Kroft Burgemeester Gerard van der Kroft was geboren in 1933. Hij was vanaf 1985  tot 1998 burgemeester van Lisse. Hij overleed op 10 januari 2019.
Nieuwsflitsen Verzoek om info over burgerparticipatie De VOL heeft B&W verzocht de niet-confidentiële stukken van de Erfgoedcommissie in het kader van burgerparticipatie beschikbaar ter stellen aan de VOL. We kregen deze vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer.
Nieuwsflitsen Bestemmingsplan Stationsweg 1-3 Het CHG en de VOL hebben een zienswijze ingediend om de bollenschuur van De Wolff uit 1906 te behouden.
Nieuwsflitsen Aanvraag monumentenstatus voor de bollenschuur De Wolff Het CHG heeft op 11 februari 1919 een aanvraag ingediend om de bollenschuur van de Wolff aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Nieuwsflitsen In memoriam  Jan van der Linden Jan van de Linden (1934-2019) was actief vrijwilliger van de VOL. Hij was een nauwgezet archivaris.
Grimbergen, R. en A. Heus Van ver gekomen: van achter het IJzeren Gordijn (1) Dietmar Müller van foto Engel vertelt zijn levensverhaal. Hij is in 1938 geboren in Hilbersdorf in Oost-Duitsland. Hij vluchtte op 18 jarige leeftijd naar het westen.
Timmer, M. Ernst Heinich Krelage (1869-1956) Een samenvatting van de lezing in februari 2018 van Maarten Timmer over de betekenis van Krelage voor Lisse wordt beschreven. De lezing zelf staat op de website van de VOL .
Veld, A. in ‘t Tulpomania, de windhandel in tulpen een Gouden tijd. In de 17e eeuw werden de meest waanzinnige prijzen voor tulpenbollen betaald. Het schilderij De Floaes Gecks-kap , dat op de hartpagina staat, wordt beschreven. Het beeld van de windhandel wordt op een fantastische manier weergeven. De windhandel wordt uitgebreid beschreven.
Nieuwsflitsen Succesvolle avond voor inwoners bij CNB De CNB bestaat 100 jaar. Op 2 avonden was iedereen welkom bij de tentoonstelling en een presentatie over de CNB, gemaakt in samenwerking met de VOL.
Nieuwsflitsen Jos en Kees van Driel: samen goed voor 47 jaar corso Vanaf 1957 tot 1998 ontwiepen vader en zoon van Driel alle cosowagens.
Foorijp, D Oud Nieuws: Kwaadaardige honden op Dever Heer van Dever Jhr. Willem de Wael van Vronesteijn (1648-1699) had veel problemen met zijn windhonden. Zij vielen schapen en zelfs een bezoeker aan, die ernstig aan zijn been verwond werd.
Grimbergen, R. Pareltje van 30 cent uit de VOL collectie Arie Raaphorst heeft in 1922 een boekje gemaakt met de titel Gids voor een wandeling langs de bloembollenvelden in Lisse. In dit 32 pagina’s dikke boekje gaat hij in op alle historisch belangrijke gebouwen, al of niet meer bestaan in die tijd. Het boekje is in bezit van de VOL.
Boogerd, D. Een ouder Dever? Op een luchtfoto in een van de vorige Nieuwsbladen waren  op zo’n 400 m. ten zuidoosten van Dever plekken in het gras te zien, die mogelijk duiden op bebouwing in vroegere tijden. Archeologische amtenaren  van de HLT-samen  zijn enthousiast om nader onderzoek te faciliteren. Het terrein is van STEK en de dijk van het Hoogheemraadschap Rijnland. Overleg volgt.
Redactie Dirk Floorijp vrijwilliger 2018 van de VOL Op de jaarvergadering van 19 maart 2019 is Dirk gehuldigd als vrijwiller van het jaar. Hij doet veel archiefonderszoek en weet  daar heel veel over.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 4 Herfst 2018

 

Redactie Bij de voorplaat CNB bestaat 100 jaar. Een oude luchtfoto laat het kantoor en de veilinghallen zien.
Nieuwsflitsen Nieuwe Kroniek is uit De Kleine Kroniek van Lisse in de tachtiger jaren van Arie in ’t Veld is uit. Het is te koop bij Grimbergen.
Nieuwsflitsen In memoriam Jan Wiebes Jan Wiebes, actief vrijwilliger bij de VOL,  is overleden.
Nieuwsflitsen Erfgoedcommissie HLT De erfgoedcommissies van Lisse, Hillegom en Sassenheim worden samengevoegd.
Boogerd, D. VOLwerk: wat we doen en niet kunnen laten Een van de werkzaamheden van de VOL is het transcriberen (hertalen) van oude teksten over Lisse. Uitgelegd wordt hoe dat in zijn werk gaat.
Brouwer, L. Van ver gekomen: de roots van Jozef Rudz (3) De Poolse roots van Jozef Rudz worden beschreven. Hij heeft 40 jaar bij openbare werken in Lisse gewerkt. Zijn vader was voor zijn geboorte naar Nederland gekomen. Het wel en wee van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde.
Grmbergen, R. In bloembollenland: Anna van Gogh-Kaulbach (2) Het boek ‘In bloembollenland’  van Anna van Gogh wordt besproken.
Redactie Bij de hartpagina: HOBAHO terrein Luchtfoto uit ca 1908 vanaf de toren van de Agathakerk. Er is nog geen spoor van de Hobaho en CNB/HBG te zien.
Floorijp, D. en J. Harren Oud Nieuws: Gesjoemel met belasting over Rogge Molenaar Adriaan Luck van de Korenmolen aan de Grachtweg werd in 1739  in staat van beschuldiging gesteld van wegen fraude. Hij wordt er van verdacht belasting op het malen van meel te hebben ontdoken. Hij krijgt een boete en wordt voor een half jaar verbannen.
Brouwer, L. Het kan vriezen en het kan dooien Koos Groen in ’t Woud beschreef een aantal strenge winters in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Wie weet raad? Foto met ene Barnhoorn Welke Barnhoorn zit hier op de fiets en welke jongen staat er naast?
Wie weet raad? Waar is deze foto uit 1937 gemaakt? Waar is deze foto van een besneeuwd landschap uit 1937 gemaakt?
Wie weet raad? Foto van Daatje Sanders De VOL kon mevrouw Bierman uit Noordwijk helpen met een foto van Daatje Sanders van het snoepwinkeltje Daatje.
Wie weet raad? Tour de Lisse 1964 De winnaar op deze foto uit het vorige Nieuwsblad is Gert Jan Faas.
Wie weet raad Foto uit de oorlog Mensen in Volendams kostuum staan bij de bushalte te wachten voor een tour langs de bollenvelden. Op de voorgrond een Duitse bezetter.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 3 Zomer 2018

 

Redactie Bij de voorplaat Door de RAF werden in 1945 gedetaileerde  luchtfoto’s gemaakt. Zij zjn digitaal beschikbaar in een zeer hoge resolutie. De voorpagina geeft een overzicht van het centrum van Lisse.
Nieuwsflitsen Restauratie oude school De vergunning als woonbestemming voor de school is afgegeven. Nu wordt er vooortvarend gerenoveerd. De eigenaren willen de monumentale sfeer behouden.
Nieuwsflitsen In memoriam Joop Abeling Architect Abeling was tot 2016 lid van de Monumentencommissie namens de VOL. Hij is 84 jaar geworden.
Nieuwsflitsen Grenspaal van Sypensteyn De grenspaal van Sypesteyn aan de Essenlaan is opgenomen op de website van Kasteel Sypesteyn in Nieuw Loosdecht.
Nieuwsflitsen Patronaatsgebouw 100 jaar Het patronaatsgebouw is in 1918 gebouwd voor de RK Volksbond. Nu is dansschool Welkom er gevestigd.
Nieuwsflitsen Website-story De Nieuwe website van de VOL is online.
Brouwer, L. Van ver gekomen: De Poolse roots van Jozef Rudz De Poolse roots van Jozef Ruds worden beschreven. Hij heeft 40 jaar bij openbare werken in Lisse gewerkt. Zijn vader was voor zijn geboorte naar Nederland gekomen. Het wel en wee van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde.
Boogerd, D. VOLwerk: wat we doen en niet kunnen laten In deze nieuwe rubriek komt fotoshoppen van oude, erg onduidelijke foto’s aan de orde.
Redactie Bij de hartpagina Deze luchtfoto van de Nachtegaal en omstreken is uit 1926.
Redactie Scholen Poeleway en Tweemaster Diverse foto’s uit de tijd van meester Kingsma. De foto’s varieren van 1901 tot 1939.
Floorijp, D. en J. Harren Herberg aan de Heerweg Heereweg 191 was het oudste gebouw in Lisse en is een paar jaar geleden helaas gesloopt. Ooit stond hier Herberg Coning van Bohemen op deze plaats. De geschiedenis en de bewoners worden besproken.
Floorijp, D. Boelhuis in de pastorie 1612 Dominee Gilbertus Ophenium stond in Lisse van 1604 tot 1610. De inventarislijst van zijn bezittingen wordt weergegeven.
Foorijp, D. Waardepapieren drogen op Ter Specke In tijd van oorlog een plunderingen werden munten en waardepapieren voor de veiligheid begraven. Zo was een koffer met waardepapieren begraven van de erfgenamen van Gerard van der Laen in 1567. Na opgraving van de koffer bleken de paieren voor een deel erg nat e zijn. Zij werden op Landgoed Ter Specke gedroogd.
Boogerd, D. Wat ligt er onder het grastapijt Luchtfoto’s van de Poelpolder na de zeer droge zomer van 2018 geven merkwaardige droge plekken in de weilanden bij het Geriefbosje van Langeveld. De schrijver suggereert dat hiet mogelijke bebouwing of iets dergelijks gestaan heeft. Het is in de buurt van donjon Dever.
Grimbergen, R. In bloembollenland: Anna van Gogh-Kaulbach.(1) Anna (1869-1960) woonde in Lisse tot 1903 in het pand Heereweg 296. Zij schreef in 1904 een boek met de titel ‘In het bloembollenland’. Het speelt in de Bollenstreek en beschrijft op een eenvoudige manier de bollenteelt
Wie weet raad Bevrijdingsfeest Op een pantstervoertuig op ’t Vierkant zitten Lissers. Wie zijn dit?
Wie weet raad Tour de Lisse 1964 Op 2 foto’s staande winnaars van Tour de Lisse van rond 1964. Wie staan er op?
Wie weet raad Goemans&Visser Bij de foto staat dat die in Lisse genomen is. Dat klopt niet. Het is in Hillegom.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 2 Lente 2018

 

Prince, E. Bestuurlijk zaken De toekomst van de Vergulde Zwaan wordt besproken. Aan de orde komen; taxatie, asbestsanering en financiële  ondersteuning. Veel digitaal archiefmateriaal wordt opgeslagen op de NAS, een soort intranet, benaderbaar voor de vrijwilligers voor de VOL.
Nieuwsflitsen Verdwenen straatbeeld keert terug Op het parkeerterrein van de Haven komt een bronzen beeld van Frans en Truus van der Veld met als titel ‘De bollenreiziger’.
Nieuwsflitsen Kadastrale archieven Het kadaster is een bron van informatie voor onderzoekers. Alle gegevens zijn digitaal gemaakt. Om die gegevens toegankelijk te maken, is de Kadaster Archiefviewer ontwikkeld . De vrijwiligers van de VOL kunnen daar gebruik van maken.
Nieuwsflitsen Vrijwilliger van het jaar 2018 De zolder van de VOL is helemaal verbouwd tot archiefruimte voor de VOL. Gert Imanse was de opper, die alles regelde en veel deed tijdens de verbouwing. Hj is terect vrijwiller 2018 van de VOL geworden.
Nieuwsflitsen Erepenning De jaarlijkse erepenning voor renovatie of onderhoud van een historisch pand werd in 2018 uitgereikt aan Het gerenoveerde Hofje van Six.
Nieuwsflitsen Boekwerk groot onderhoud 2017 Van de renovatie van het Hofje van Six heeft Laura Bemelman een boek gemaakt met vele foto’s van Conny van der Eijk.
Nieuwsflitsen Nieuwe Erfgoedcommissie van Lisse De Erfgoedcommissie  komt i.p.v. de Monumentencommissie.Zij krijgen naarst gebouwen ook iets te zeggen over de omgeving en cultuurhistorie en archeologie. De Erfgoecommissie is eind 217 geïnstalleerd met maar 3 personen, i.p.v. de door de VOL voorgestelde 4 a 5 personen. De VOL vind dit jammer.
Brouwer, L. Van ver komen (1) De Poolse roots van Jozef Ruds worden beschreven. Hij heeft 40 jaar bij openbare werken in Lisse gewerkt. Zijn vader was voor zijn geboorte naar Nederland gekomen. Het wel en wee van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde.
Floorijp, D. Een generaal op Berkhout De bewoningsgeschiedenis van Huize Berkhout wordt beschreven.Het huis lag waar waar nu woonzorgcetrum Berkhout is gevestigd. De generaal was J.A. von Barner. Hij koopt Berkhout in 1722.
Redactie Bij de hartpagina Van een foto uit ca. 1930 is in 1965 een schilderij gemaakt door Piet Horsman. De foto staat in de hartpagina.
Veld, A. in ‘t. Sint Isidorus, de bloemistknechts-vereeniging (2) De eerste neutrale arbeidsorganisatie Flora werd in 1900 opgericht. Later wrd ookeen katholieke arbeidersorganisatie Sint Isidorus opgericht. De arbeisonlusten inde bollenteelt wordt beschreven.
Veld, A. in ‘t. Hollands Glorie’ 1949 Lisse De middenstandsbeurs ‘Hollands Glorie’ was in 1949 de eerste na de oorlog. De problemen rond de organisatie komen aan de orde.
Boogerd, D. en A. Heus Daar bij die molen. Stukje Lisse in Nieuw-Zeeland. Sientje en Cor Slobbe emigreerden begin vijtiger jaren naar Nieuw-Zeeland. Na zijn pensionering bouwde hij een molen, Die lijkt op de korenmolen van Lisse. Hij woonde oorspronkelijk op Vreeburg.
Wie weet raad Kraters aan de Oude Heereweg Op een vraag over 4 kraters bij Rotteveel aan de Oude Heereweg wordt gemeld dat het een batterij flakafweer met 4 eenheden was.
Wie weet raad Waar is deze foto met 2 meisjes genomen? Een foto uit het herfstnummer van Tobien staan 2 meisjes met een bollenschuur op de achtergerond. Het blijkt dat deze foto aan de Wasbeeklaan in sassenheim stond
Wie weet raad Wie staat er op de foto? Voor fietsenwinkel ‘De kattekop’  staan diverse mensen op de foto naar aanleiding van een huwelijk op 21 januari 1938.
Wie weet raad Wie staat er op de foto? wie staan er op de foto, gemaakt op de kermis rond 1950.
Rectificatie Reactie op een foto uit het winternummer 2018 Diespitten is geen 3 steken diep, maar 2 steken diep en een schuim.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 1 Winter 2018

 

Bij de voorplaat Dever in wintertooi. Een kleurenfoto uit beeldbanklisse.nl Een mooie foto van ’t Huys te Lisse, de donjon D’Ever. Het slot is 40 jaar geleden gerenoveerd.
Nieuwsflitsen De vijftiende Zwarte Tulp Prijs voor de Vergulden Zwaan De Zwarte Tulp Prijs was voor ons verenigingsgebouw De Vergulde Zwaan vanwege het onderhoud en herbestemming.
Nieuwsflitsen Lezing over Sporen van Six in Lisse met een voorpublicatie Er wordt door de VOL onderzoek gedaan naar de familie Six in Lisse. Wat er tot nu toe gevonden is, is gepubliceerd in een voorpublicatie.
Nieuwsflitsen Openbare Lagere school een Monument? Omdat de oorspronkelijke plannen (Factorij) niet meer doorgaan en het gebouw behouden blijft hebben wij en de bond Heemschut het verzoek ingediend het gebouw als gemeentelijk monument aan te wijzen.
Nieuwsflitsen Verdieping Vergulde Zwaan in gebruik genomen Bijna het hele archief van de VOL is naar de aangepaste zolderverdieping verhuisd. Het ledental is het afgelopen jaar met bijna 50 leden toegenomen.
Nieuwsflitsen Themamiddag over Ernst Krelage Maarten Timmer heeft een lezing gehouden over Ernst H. Krelage. Kelage was een vooraanstaand persoon in de bblembollenbranche rond 1900.
Nieuwsflitsen Bert Kölker overleden Bert Kölker is overleden. Hij heeft veel voor de VOL gedaan. Hij schreef het boek over ‘Grenspalen in Lisse’ en  ‘Kroniek van de Lisser Timmerman en Molenmaker Cornelis van der Zaal’. Hij is 87 jaar geworden.
Nieuwsflitsen Even stilstaan bij Leo van der Zon De voorzitter van het Corso van de Bloembollenstreek is plotseling overleden. Het was een bevlogen man voor de gemeenschap van de Bollenstreek.
Grimbergen, R. en A. Heus Van ver gekomen. Indië deel 2 Magda Guicherit woont in de van der Veldstraat. Magda is een telg uit een familie, die rond 1950 Indonesië ontvluchtte. De geschiedenis vóór die tijd wordt beschreven.
Floorijp, D. Herberg “Den Engel”, maar dan in Lisse Noord Op een kaart uit 1685 staat bij de Lisserbeek een herberg met de naam Den Engel.
Koning, A. de Het Heilig Sacrament Op de tweede dondedag na Pinksteren was het Sacramentsdag. In 1532 werd in de kerk van Leeuwenhorst een nieuw Sacramentshuis, het Allerheilige genaamd, gerealiseerd. Het oude werd verkocht aan de kerk in Hillegom. Lisse kocht er ook een.
Redactie Bij de hartpagina: Mijnenveger “Lisse” In 1956 is een schip te water gelaten met de naam ‘Lisse’.
Veld, A. in ‘t Sint Isidorus, De bloemistknechts-vereeniging In 1904 werd de onderafdeling Bloemistknechts St. Isidorus opgericht. Zij kwamen op voor de slechte omstandigheden van de bloemistknechten.
Veld, A. in ‘t Persoon, 100 jaar vleeswarenfabriek. Persoon bestaat in 2018 100 jaar. Dit is een goede gelegenheid om de geschiedenis van het bedrijf voor het voetlicht te halen.
Wie weet raad Foto bollenveld met de Wilhelminastraat Op de foto staat huize Nooitgedacht aan de Wilhelminalaan. Een andere foto in het herfstnummer is genomen vanaf de Parklaan in Sassenheim. Het is een foto van een bollenveld langs de Industiekade.
Wie weet raad Foto van Leen Boogerd. Het is geen Boogaards. Flip van Hoven staat er op. Leen Boogerd woonde bij de Heul.
Wie weet raad Luchtfoto op de hoek Akervoordelaan/Oude Heereweg Op een luchtfoto bij de Engel staan 4 vreemde ronde objecten. Wie weet wat dit betekent.
Wie weet raad Foto van het front van de oude St. Agathakerk Dit schilderij is niet gemaakt door Gerbrand, maar door Gijsbert Slegtkamp. Op de inzet van de Agathakerk op De voorpagina van het vorige Nieuwsblad staan een koningsmantel en een kroon t.g.v. het vjftigjarig jubileum pastoor Van Vlasseveld.