Inhoud Jaargang 20 nummer 4, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Eric Prince gaat in op het vreemde jaar 2021, waarin de vrijwilligers meestal vanuit huis werkten. De lezingen waren niet in de Vergulde Zwaan, maar digitaal te bekijken. Voor deze lezingen was erg veel belangstelling.
Redactie Bij de voorplaat: Hobaho Een oude luchtfoto van de Hobahohallen. Ook de molenstomp van Beelen staat er op. De gracht is nog niet gedempt.
Nieuwsflitsen Nationale vrijwilligers dag Op de nationale vrijwilliger dag werd de VOL verkozen tot vrijwilligersverening van 2021.
Nieuwsflitsen Onthulling Veenenburgbrug Wethouder van de Zwet en Eric Prince onthulden op 25 november het infobord bij de nieuwe Veenenburgbrug. Het oude bord met het jaartal 1928 staat op de nieuwe brugleuning
Nieuwsflitsen Twee PKN kerken gaan dicht De gebouwen van de Gereformeerde kerk en de Pauluskerk gaan op den duur dicht. Alleen de grote kerk blijft over na een interne verbouwing na fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente.
Nieuwsflitsen Buurtbewoners tegen flats De Greef De bewoners aan de andere kant van de Greveling protesteren tegen de nieuwbouwplannen bij de Greef.
Bourgondiën, J. Frits Treffers penning 2021 voor Heereweg 357 De penning met bijbehorende oorkonde werd op 26 november uitgereikt aan de bewoners. In het artikel wordt ingegaan op de bewoningsgeschiedenis. Van Ruiten was de eerste bewoner vanaf de bouw in 1881.
Brouwer, L. Eeuwenoude bronnen Cornelis Kruseman van buitenplaats Rosendaal schilderde Johannes van den Bosch. Hij was de grote kracht achter de Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij stichtten de landbouwkoloniën in Drenthe
Floorijp, D. Oud Nieuws: Notulen gemeenteraad Jan Arends Lodewijks, bijgenaamd Jan van Spekke, uit Lisse werd ontslagen uit het bedelaarsgesticht in Hoorn. Hij was weer aan het bedelen in Lisse. De armenmeesters van de gemeente trokken 500 gulden uit om het onderhoud van hem te betalen aan de kolonie Ommerschans voor bedelaars in Drenthe.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van het Hobahoterrein De 100-jarige Hobaho staat met een luchtfoto op de hartpagina. Er is maar bar weinig over van  het Hobaho en omgeving. Er zijn paar een paar pandjes over aan de Haven en de Grachtweg. Op de foto van 9 december  1949  is te zien dat er op de Gracht en de Haven ijs ligt.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (3) De buitenplaats Berkhout was van grote klasse. Na het overlijden van de bewoner in 1681 scout en secretaris  mr. Van Gorcum, werd Berkhout te koop aangeboden. In een akte uit 1691 wordt het buitengebeuren van besproken.
Grimbergen, R. Pareltje: Handleiding van een Schoolplaat over de Bollenstreek Begin twintigste eeuw werden aardrijkskundige schoolplaten geschilderd. Anton L. Koster schilderde een schoolplaat van de Bollenstreek. De handleiding van deze plaat uit 1916 is in het bezit van de VOL. R. Schuiling en Jac. P. Thijsse schreven deze handleiding van 28 pagina’s over de streek, die nog grotendeels uit duinen bestond.
Imanse, G. De geschriften van Arie Raaphorst Het archief van de VOL bevat 5 schriften van de hand van Arie Raaphorst. Het zijn korte notities over gebeurtenissen in Lisse uit het begin van de twintigste eeuw.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bloembollenstreek: De els In deze flora-reeks aandacht voor de els. Deze werd vroeger vaak gebruikt als hagen en wildsingels. In de verwaarloosde essenhakhoutbossen van buitenplaats Keukenhof is veel opslag van elzen opgekomen. Deze overheersen vaak de essen, die afsterven door de essentaksterfte.
Inhoud Jaargang 20 nummer 3, 2021
Prince, E. Bestuurlijke zaken We zijn meer thematisch gaan werken om de samenhang tussen de verschillende tussen de verschillende publicaties beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor is een  mediagroep in het leven geroepen. De bibliotheek van onze boeken is nu helemaal geregistreerd. Onze lezingen worden via een webinar gegeven.

Inhoud Jaargang 20 nummer 2, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken De inloop in de Vergulde Zwaan is vanaf dinsdagmorgen 8 juni weer
gestart met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Vele vrijwilligers en
enkele gasten hebben ons weer bezocht. In de periode maart tot en met juni hebben we 4x een interessante, digitale lezing gehouden die goed bezocht werd.
Redactie Bij de voorplaat Tentoonstelling Keukenhof heeft de VOL een aantal foto’s beschikbaar gesteld voor publicatie.
Nieuwsflitsen F. van de Veen neemt afscheid van Dever Beheerder Folckert van de Veen is 32 jaar het gezicht geweest van ’t Huys Dever. De tweede Pinksterdag 2021, was zijn laatste werkdag.
Nieuwsflitsen Lissese cultuurhistorie herzien en in kaat gebracht De cultuurhistorische elementen in het landschap rondom Lisse zijn in het voorjaar van 2021 opnieuw geïnventariseerd door een werkgroep bestaande uit 3 leden van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) en 4 leden van de Vereniging ‘Oud Lisse’. Deze werkgroep heeft de update van dit het lissese deel van de Cultuurhistorische Atlas (CA) eind mei 2021 af.
Nieuwsflitsen Aad van der Geest lid in de orde van oranje Nassau Aad van der Geest uit Sassenheim is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is lid van de VOL en doet daar al jaren vrijwilligerswerk voor, vooral op gebied van archeologie.
Nieuwsflitsen Brug vernoemd naar Lisser Willem Meijwaard De Brabantse gemeente Oirschot heeft een nieuwe brug o.a. vernoemd naar de Lissese oorlogsstrijder Willem Meijwaard en daar de naam Stönner-Meijwaardbrug aan gegeven. Hij kwam daar om het leven.
Veld, A. in ‘t Het verhaal van de gasfabriek De Lissese gasfabriek is gesloopt in de zeventiger jaren. De gasfabriek is gesticht in 1905. Arie Raaphorst verhaalt over de perikelen over de plek waar de gasfabriek zou moeten komen. Eigenbelang bij de raadsleden  en familieleden speelde een belangrijke rol in de talrijke raadsvergaderingen.
Nieuwsflitsen Vierdaagse in onze streek Men was er al een tijd mee bezig maar nu gaat het er echt van komen, een heuse DUIN EN BOLLEN WANDELVIERDAAGSE kort gezegd en geschreven DB4DAAGSE of nog korter DB4D. Dit jaar nog is er een sneak preview (test event) op zaterdag 23 oktober 2021. De 1e editie is van donderdag 27 t/m zondag 30 oktober 2022
Redactie Bij de hartpagina Tentoonstelling Keukenhof heeft de VOL een aantal foto’s beschikbaar gesteld voor publicatie.
Voet, J. van der Beeldverhaal De beeldbank van de Vereniging Oud Lisse bevat inmiddels ruim drieduizend foto’s. Vanwege het honderdjarig bestaan van de Hobaho hebben we de laatste tijd extra aandacht besteed aan het verzamelen van foto’s over dit bedrijf. Dat is goed gelukt en met een “beeldverhaal” hebben we de geschiedenis van de Hobaho letterlijk in beeld gebracht. Het nieuwe beeldverhaal staat op de website van VOL.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (1) Na het overlijden van schout en secretaris mr. Hannard van Gorcum (Lisse 1632- Lisse 1681) stond een kapitale hofstede te koop aan de Veenderlaan. De buitenplaats “Berkhout” waar het over gaat, wordt met geen naam genoemd en heeft waarschijnlijk pas na 1681 zijn naam gekregen. . In dit Nieuwsblad wordt alleen het verband met Jan Six behandeld.
Grimbergen, R. Pareltje over een vooruitstrevende geneesheer. De Rotterdamse arts Lambertus Bicker publiceert in 1777 een pleidooi voor het inenten tegen de pokken. Op de titelpagina presenteert hij zichzelf al als parel van de wetenschap. Het is deze man die in 1793 Meer en Duin in Lisse koopt.
Brouwer, L. Van aardaker tot zwanenbloem Zo luidt de titel van het boek over de wilde planten uit de Duin- en Bollenstreek dat in 2018 verscheen. De auteurs van dit boek, met als ondertitel Flora van de Duin- en Bollenstreek, zijn Jelle van Dijk en Hans van Stijn. In Lisse werd op een aantal plaatsen geïnventariseerd voor de uitgegeven nieuwe flora. Zeer de moeite waard waren de waarnemingen op het braakliggende terrein bij Rustoord.

 

Inhoud Jaargang 20 nummer 1, 2021

 

Auteur Titel Samenvatting
Prince, E. Bestuurlijke zaken Het was met de corona beperkingen een bijzonder jaar. De voorzitter geeft een opsommingen van wat er in 2020 wel allemaal doorging: 2 lezingen, 2 oude films, boek over Sporen van Six, het Nieuwsblad, Sporen van vroeger, de Frits treffers penning en nog veel meer.
Redactie Bij de voorplaat Een mooie foto van Dever in de sneeuw met een drone.
Nieuwsflitsen Zeeheld Dorus Rijkers krijgt een straatnaam In de Zeeheldenbuurt moest bij de nieuwbouw een nieuwe straatnaam van een zeeheld worden benoemd. Dit is de Dorus Rijkers (1847-1928) geworden. Hij heeft onder zeer moeilijke omstandigheden in primitieve reddingsboten van die tijd meer dan 500 mensen uit zee gered.
Nieuwsflitsen Boom in het fietspad is uilenbankje geworden De zomereik bij Keukenhof midden op het fietspad is gekapt. Van het hout is een bankje met leuningen van 2 uilen gemaakt. Deze staat in de buurt van de gekapte boom.
Nieuwsflitsen Nieuwe studie naar alternatieven voor de Duinpolderweg De provincie Noord-Holland zette een streep door de plannen van de Duinpolderweg. De provincie Zuid-Holland onderzoekt nu de mogelijkheden van nieuwe oost-west verbindingen. Ook slim openbaar vervoer en fietsers worden niet vergeten.
Nieuwsflitsen Intratuin langer in Voorschoten  na de grote brand Tuincentrun Overvecht, voorheen Jaap Kooi was gekocht en ingericht door Intratuin. Op 8 februari 2021 werd alles door brand verwoest. Ze zouden juist opengaan. De resten worden afgebroken en er komt een heel nieuw tuincentrum.
Maes, I. Glas-in-loodramen terug in Lisse De VOL heeft haar historische collectie kunnen uitbreiden met 3 glas-in-loodramen uit de vroegere MVO school aan de Achterweg. De school is in 1957 in gebruik genomen. De ramen zijn gemaakt door P.C.M. Huijzer (1921-1982).
Veld, A. in ‘t Trou moet Blijcken? Op 15 februari kreeg de VOL een vaandel, waarop ‘Trouw moet blijken’ staat uit 1926. De muziekvereniging was echter al in 1897 opgericht met de naam ‘Eensgezind’. De naam werd in 1926 veranderd. De overhandiging van het vaandel en de geschiedenis van de vereniging, die later opging in Da Capo, worden beschreven.
Redactie Bij de hartpagina Een mooie luchtfoto van de HH Engelbewaarderkerk en omgeving. Het Vincentiushuis, de vroegere buitenplaat ‘Ter Beek’, is nog niet gesloopt.
Veld, A. in ‘t HOBAHO 100 jaar De geschiedenis van de HOBAO wordt beschreven in 5 pagina’s. Het bedrijf is in 1921 opgericht. De eerste veilingen waren in de Hotelrestaurant de Witte Zwaan, vandaar de twee witte zwanen.
Floorijp, D. en A. Verstraeten Drie eeuwen grutters in Lisse In de Grachtweg en op ‘t Vierkant waren in het verleden meerder grutters aanwezig.  De grutters vermaalde het graan, zoals boekweit, rogge en tarwe in een grutmolen of een pelmolen. De grutters verkochten zelf hun gemalen graan of een deel daarvan in de grutterwinkel. Later werden dit kruideniers genoemd omdat zij steeds meer andere produkten gingen verkopen.
Grimbergen, R. Bedloo’s erven in Lisse In de tweede helft van de 19e eeuw zijn er diverse banden met plantage-eigenaren uit Suriname met Lisse. De familie Bedloo wordt genoemd met aangetrouwde mannen met namen als Entink, Roux, Eijma en De Bronovo, die zich kortere of langere tijd in Lisse vestigde.

Inhoud Jaargang 19 nummer 4, 2020

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken De werkgroep “Sporen van Six in Lisse” heeft het boek samengesteld en via Uitgeverij Verloren uitgebracht. Onze bibliotheek is door Jos van Bourgondien en Leen Sijpestein opnieuw geclassificeerd en gerubriceerd in het Archief LisseTijdReis. Deze is digitaal op onze website te bekijken.
Redactie Bij de voorplaat Een mooi schilderij van de Haarlemertrekvaart met schaatsers.
Nieuwsflitsen Boek Sporen van Six nu beschikbaar De VOL heeft het onderzoek afgerond naar ‘Sporen van Six in Lisse’. De bevindingen zijn vastgelegd in het boek, dat op maandag 23 november door Henk Schaap namens het onderzoekscomité aan burgemeester Lies Spruit werd aangeboden.
Nieuwsflitsen Veenenburgbrug wordt gesloopt De VOL heeft najaar 2020 een gesprek gehad met ambtenaren van de gemeente om karakteristieke historische elementen van de brug te bewaren voor sloop. Helaas zonder resultaat. De brug wordt geheel vervangen. De beschermingspalen worden teruggezet.
Nieuwsflitsen Lisse in 2050 energieneutraal? De ambitie van Nederland is om 2050 energieneutraal te zijn. Zo wil ook Lisse van het gas af. De VOL is tegen het gebruik van het landschap voor zonnepanelen en windmolens. Gas is het beste alternatief.
Nieuwsflitsen Unieke archeologische vondst op vliegveld Valkenburg Het gaat om een Romeinse spitsgracht, een verdedigingswal en de funderingen van een vermoedelijke wachttoren uit de 1e eeuw na Chr. Deze ontdekkingen tonen aan dat er op dit terrein waarschijnlijk een ca. 400 bij 400 meter groot Romeins legerkamp lag.
Snoep, H. Eerste II Stedentocht Leest u het goed? Er staat geen elf-maar tweestedentocht! Al in 1888 werd op de Leidsetrekvaart tussen Haarlem en Leiden een tweestedentocht van 29 km gereden.
Kampen, A. van Winters van toen bij Halfweg Aad van Kampen (1944-2012) schreef 9 jaar geleden zijn jeugdherinneringen op van de winters bij Halfweg en op Barmsloot en op de Leidsevaart. Diverse families worden genoemd.
Bourgondiën, J. Frits Teffers penning uitgereikt op 9 december 2020 De uitreiking van de “Frits Treffers Penning” 2020  was op 9 december 2020. De werkgroep Frits Treffers Penning  heeft na een grondig vooronderzoek, het pand van Sander en Jip Verheijen aan de Wagendwarsstraat 20 aan het bestuur voorgedragen voor de ‘Frits Treffers Penning 2020’.
Redactie Bij de hartpagina Een winters plaatje vanaf het dak van de Tuinbouwschool richting Agathakerk. Te zien is dat er veel veranderd is in de loop van de tijd.
Geer, L. van der Hoe klootschieten tot een veroordeling leidde. Eerst wordt een uitleg gegeven wat klootschieten inhoud. Een wedstijd klootschieten van Lisse naar Hillegom ontaardde door drankgebruik in een vechtpartij met gewonden.
Redactie Met de vrijheid in zicht Je verheugt je al op de dag die er aan zit te komen. Dan slaat het noodlot toe. Willem Heemskerk werd vermoord door plunderende Wehrmachtsoldaten. Hij stierf een dag voor de afkondiging van de capitulatie. Een grote samenvatting wordt gegeven.  Lees het hele verhaal op Tragedie in De Bollenstreek aan’ t eind van de 2de wereldoorlog
Boogerd, D. Bericht uit Helledoorn De Lisser Leenderd Albert Boogerd werd in de oorlog opgenomen het TBC Sanatorium ‘Krönnenzommer’ bij Hellendoorn. Op de dag dat Helledoorn bevrijd werd is hij overleden. De vraag is hoe.
Greimbergen, R. Pareltje met een Surinaamse glans ‘Ik ben ooggetuige geweest van de jammertooneelen door den al vernielende oorlog van 1812 en 1813 veroorzaakt’. Andries van Hasselaar schreef deze regels in zijn huis aan de Lisser Straatweg, nu de Heereweg. Als chirurgijn ging hij mee naar Rusland met het leger van Napoleon, maar wat hij daar aan menselijke ellende zag, was een ‘beuzeling’ bij wat hij aantrof in de leprozenkolonie Batavia in Suriname.

Inhoud Jaargang 19 nummer 3, 2020

Prince, E. Bestuurlijke zaken Ondanks corona konden een paar activiteiten doorgaan. Vanaf 1730 is bekend waar en welke de huizen in Lisse zich bevonden. Ook de eigenaren en wie er woonden zijn bekend geworden. Dit wordt op de duur digitaal ontsloten. Op een foto uit 1920 staan personen met mondkapjes vanwege de Spaanse griep.
Redactie Bij de voorplaat Bij de sloop van de MVO Lucia aan de Achterweg zijn drie glas-in-lood ramen bewaard. P Huijzer heeft ze gemaakt. Een van deze ramen staat op de voorpagina.
Nieuwsflitsen De ‘Kleine kroniek van Lisse’ deel 5 is uit Op 17 augustus 2020 werd de ‘Kleine kroniek van Lisse’, 1940 tm 1949, uitgereikt aan wethouden Van der Laan. Het boek is geschreven door Arie in ‘t Veld.
Nieuwsflitsen Open monumentendag in Lisse Ondanks de coronabeperkingen is de Open Monumentendag in Lisse op 12 september 2020 geslaagd .Er waren 13 openbare monumenten geopend. Er zijn in totaal 2140 bezoekers geweest.
Nieuwsflitsen Van misdienaar tot kardinaal Kardinaal Ad Simonis is op 2 september 2020 overleden. Hij heeft zijn jeugd in Lisse op de Grachtweg doorgebracht.
Nieuwsflitsen Merovechpark geopend in Rijnsburg Op 11 september 2020 werd  in de wijk de Horn in Rijnsburg een uniek park geopend dat verwijst naar het daaronder gelegen grafveld uit de periode 560-715. Menno Dijkstra, archeoloog bij de UvA en oud-Lisseraar heeft zich ingezet voor het behoud van dit unieke greafveld. Er mag daarboven niets worden gebouwd, vandaar dat een park is aangelegd.
Redactie Sporen van Six in Lisse De projectgroep ‘Sporen van Six’ van de VOL is klaar met het vele onderzoekwerk en het beschrijven van de Sixen in Lisse. Eerdaags wordt het boek uitgegeven. Het beslaat ca. 240 pagina’s met 130 afbeeldingen.
Redactie Nostalgie 1932 laatste ritje van de tram Bello Een prachtige foto van Bello tijdens zijn laatste rit in Lisse. Er staan veel mensen op de foto. Er is een uitgebreide brief bij over Bello en wie er allemaal op de foto uit 1932 staan.
Rijksen, J. Bollenlijn: De tram van Haarlem naar leiden Een uitgebreide beschrijving van de stoomtram (1880-1932) en de electrische tram (1932- 1949) wordt weergegeven. Stichting Nieuw Blauwe Tram reconstrueerd de blauwe tram naast het trammuseum in Haarlem.
Redactie Bij de hartpagina Een luchtfoto uit 1945 geeft een overzicht van het centrum van Lisse.
Brouwer, L. We moeten ons maar schikken Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding vertelt de 95-jarige Mien Witsenburg. Zij heeft haar hele leven in Lisse gewoond. Haar jeugd en haar herinneringen aan de oorlog en daarna worden weerggegeven.
Kerkvliet, L. Oud Nieuws: Krijg toch allemaal de…. Epidedemiën zijn een actueel onderwerp. We hebben er veel langs zien komen in de afgelopen eeuwen. Een aantal pandemiën, epdemieën en endemieën (streeekgebonden) passsert de de revue.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Plantage ‘Moet en kommer’ in Suriname Ook Lisse heeft een slavernij verleden. Veel bewoners van buitenplaatsen hadden aandelen in de VOC of de WIC. Mevrouw Georgia Kurk  van huize Roosendaal was eigenares van de Surinaamse plantage “Moet en kommer’.
Grimbergen, R. Pareltjes vol vreugde en verdriet In de bibliotheek van de VOL worden 3 boeken besproken in verband met 75 jaar bevrijding .Het nieuwe boek van Arie in’t Veld ‘Kroniek van Lisse’ over de jaren 1940-1949, Het boek Herman van Amsterdam en Peter van der Voort’ Een bollendorp bezet ‘en ‘Wat toch een tijd’ van Ed Olivier.

Inhoud Jaargang 19 nummer 2, 2020

 

Prince. E. Bestuurlijke zaken Na de corona-lockdown zijn de vrijwilligers van de VOL op 8 juni weer begonnen in de Vergulde Zwaan. Door de lockdown zijn vele evenementen van de vereniging niet doorgegaan.
Redactie Bij de voorplaat Op een foto bij het gemeentehuis van na de oorlog staan burgemeester Van Rijckevoorsel en dierenarts Kraak.
Nieuwsflitsen Vereniging “De Hollandse molen” 100 jaar Nico Papineau Salm, voorzitter van ‘De Hollandse molen’ bracht een speciaal bezoek aan de Lisserpoelmolen. Info over de molen wordt gegeven.
Nieuwsflitsen Wederwaardigheden van Arie in ‘t Veld Arie in ‘t Veld heeft zijn heup gebroken. Hij is redactielid van het Nieuwsblad
Nieuwsflitsen Opening van de Kwakel bij Dever Het wandelroutenetwerk in Lisse is uitgebreid met een route vanaf Zemelpoldermolen naar de Achterweg. Via een nieuwe kwakel bij de Vennestraat  kan men nu langs Dever wandelen.
Nieuwsflitsen Het nieuwe plan van pand De Zon Blokhuis BV, eigenaar van het pand, heeft nieuwe plannen gepresenteerd aan de VOL en  omwonenden.
Brouwer, L. en W. Hazelaar Zeskamp Olympiade 1971-1972 Lisse wilde graag mee doen met Zeskamp van de NCRV. Dat lukte in het seizoen 1971/72. De VOL heeft een plakboek van deelneemster Wilmy Hazelaar gegeven. Zij heeft voor het artikel mondeling toelichting gegeven. Het is een mooi overzicht geworden.
Redactie 75 jaar bevrijding Mooie foto’s van de bevrijding en een gedicht van kapelaan Wuyster
Else Wesseling Van de verhalentafel Else memoreerde  tijdens een bijeenkomst van de verhalen tafel hoe haar liefde voor oude boeken ontstaan is.
Brouwer, L. Sparen Dit is een  oproep om mee te doen aan de verhalentafel. Ook kan men herinneringen naar de VOL opsturen.
Brouwer, L. Schooltijd: wat nu als de school dicht is? Tijdens een bijeenkomst van de verhalentafel kwam de schooltijd tijdens de oorlog aan de orde. Diverse scholen werden gevorderd.
Schenk, F. Hoe een klein jochie de oorlog beleefde In een ingezonden brief beschrijft Frans Schenk, geboren in 1938, zijn herinneringen aan  de oorlog en aan de bevrijding.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Klopjes van Lisse De Kloppenbrug is vernoemd naar de klopjes, lekenzusters, die bij de schuilkerk aan het Mallegat  kerkelijke diensten deden.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Klopjes en kwezels Uitgelegd wordt wat het verschil is tussen klopjes, kwezels, begijnen em nonnen. Het zijn allemaal vrome vrouwen.
Grimbergen, R. Dagboekje van Anneke Ruys Van het dagboek is een boekwerk gemaakt met de naam ‘T WORDT VAST GAUW VREDE. Anneke, geboren in 1929, was de dochter van de bekende dochter van dominee Ruys.

Inhoud jaargang 19 nummer 2020

Nieuwsflitsen Galerie De Zwarte Tulp Op 16 december 2019 opende Galerie De Zwarte Tulp zijn deur. Hierin staan 80 kleurrijke tulpenbollen van 185 cm in doorsnee voor te verkoop ter ondersteuning van het museum.
Nieuwsflitsen Herontwikkeling plan ‘De Zon’ Er zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor het monumentale gebouw van Tissing ‘De Zon”.
Nieuwsflitsen Panorama Tulip Land blijft nog ingepakt Tot eind maart had Museum De Zwarte Tulp de  tijd om Heereweg 131 aan te kopen. Dit is niet gelukt. De plannen voor Panorama gaan dus niet door.
Brouwer, L. Yad Vashem voor de familie Potman-Hageman uit Lisserbroek De familie Potman-Hageman van de Lisserdijk heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Joodse onderduikers in huis genomen en verder geholpen. Daarvoor kregen zij in 2019 postuum de YadVashm onderscheiding.
Brouwer, L. Van ver gekomen: Tsjechische  Tulp-verteller. Helena Vink komt uit het Tsjechische Bohemen. Een verslag vanaf de Eerste Wereldoorlog is opgenomen. Verteld wordt hoe en waarom Helena in Lisse terecht is gekomen. Zij is nu vrijwilliger bij Museum De Zwarte Tulp.
Redactie Bij de hartpagina: 4 landkaarten uit de 17e eeuw Op 4 landkaarten is de invloed van het Haarlemmermeer bij Lisse te zien.
Koning, A. de De Waterwolf: kijk op de wereld van een laat Middeleeuwse Lisser (Deel 2) De oeverafslag aan de westkant van het Haarlemmer wordt uitgebreid beschreven.
Boogerd, D. Het staartje van de Waterwolf Bij de aanleg van de Ringvaart werd Lisse in tweeën verdeeld. De oostkant van Lisse werd bij de Haarlemmermeer ingedeeld. Families werden gescheiden.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Verdwenen begraafplaatsen De geschiedenis van de begraafplaatsen bij de Dorpskerk, de Schuilkerk bij het Mallegat en de eerste begraafplaats bij de Agathakerk worden besproken.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Recht of krom De waarde van de gulden in 1911 wordt vergeleken met de waarde in 20218. Het is nu ongeveer 10 keer zo veel.
Kerkvliet, L. Oud Nieuws: Liefdewerk “Oud papier” In 1874 werd de vereniging Liefdewerk “Oud papier” opgericht en in 1969 ontbonden. De afdeling Lisse had een achtkoppig bestuur.
Grimbergen, R. Pareltje met een zwart randje De onderwijzer Joh. Dekker schreef in 1952 de streekroman “Onwaardig” over de werkloosheid en armoede onder de bollenarbeiders in de crisisjaren. Het verhaal speelt zich in Lisse af.
Redactie Verhalen tafel Op initiatief van Marius Nieuwenhuis en Else Wesseling is de verhalentafel verhuist van Museum De Zwarte Tulp naar de inloop van de VOL, De Vergulde Zwaan. Er zijn al 2 geslaagde bijeenkomsten geweest. Zodra de Coronacrisis voorbij is gaat de verhalentafel weer verder. Iedereen is welkom om herinneringen uit het verleden op te halen. De verhalen worden opgetekend voot later.
Boogerd, D. Het kan raar lopen Een schilderij van Piet Horsman voorstellend een smederij is in het bezit gekomen van zijn zoon. Beschreven wordt hoe dit gebeurd is.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 18 nummer 4, december 2019

Nieuwsflitsen In memoriam Frits Treffers Op 21 november is Frits Treffers overleden. Hij heeft veel voor de vereniging betekend.
Bij de voorplaat Redactie Op een foto uit 1920 staat de de draaibrug over de Ringvaart..
Nieuwsflitsen Opening Langeveldshof In de gymzaal van de Openbare school is nu Langeveldshof geopend. Het is een ontmoetingscentrum met dagbesteding.
Nieuwsflitsen Een schakelklas komt in de Beekbrugschool In 2018 stopte de RK basisschool Beekbrug in de Engel. De internationale Schakelklas (ISK) Duin- en Bollenstreek vestigt er per 1 januari 2020.
Nieuwsflitsen Lisse Tijdreis en LTR Archief komen beschikbaar Afgelopen tijd heeft het team dat de Lisser TijdReis Bewoners 1830 en het LTR-archief een presentatie gegeven over de resultaten. De resultaten komen in 2 stappen beschikbaar voor de vrijwilligers.
Nieuwsflitsen In de CNS school komen senior appartementen De Christelijke Nationale School wordt verkocht aan een projectontwikkelaar voor de bouw van appartementen voor senioren in het gebouw.
Bosch, W. Hongaarse roots van de familie Paardekooper In de serie ‘Van Ver Gekomen. wordt deze keer de voorouders van Kees Paardekoopen onder de loep genomen. Op 17 februari 1924 is zijn moeder op 12 jarige leeftijd naar Nederland gekomen.
Noordermeer, K. Streepje Over kunstenaar JAS (Johan Ariaan Smit) worden zijn schilderijen en gedichten belicht.
Redactie Bij de hartpagina Melchior Bolstra maakte voor het Hoogheemraadschap van Rijnland een kaart met groeilijnen van het Haarlemmermeer.
Koning, A. de De waterwolf: Haarlemmermeer (deel 1) De geschiedenis over de Haarlemmermeer vanaf de middeleeuwen tot de drooglegging wordt beschreven.
Bourgondië, Jos van Boekpresentatie ‘Het Oude Koningshuys’ Stichting Oud Sassenheim presenteerde het boek over het Oude Koningshuys van Rob Pex. Het boek is goed gedocumenteerd. Met prachtige illustraties en ook verkrijgbaar bij boekhandel Grimbergen
Brouwer, L. Veredeling van bollen en bellen (vervolg) In dit tweede deel van dit verhaal gaat Herman de Graaff voornamelijk in over veredeling van de bellen: de fuchsia.
Veld, A. in ‘t De posterijen Een overzicht van de posterijen is in 1920 gemaakt door A. van der Meij. Het is bewerkt door Arie in ‘t Veld
Grimbergen, R. Grimineel dingboek VOL droeg financieel bij aan de aanschaf van het achttiende eeuwse Crimineel dingboek. Enkele voorbeelden worden gegeven.

Inhoud jaargang 18 nummer 3 oktober 2019

 

   
Eric Prince Bestuurlijke zaken Het project LISSE TIJD REIS 1830 van de VOL nadert zijn voltooiend. Het project gaat uit van de kadasterkaarten van 1812 en het bevolkingsregister van 1830, aangevuld met veel informatie. Binnenkort hoort u daar meer over.
Redactie Bij de voorplaat In het boek Rhynlands fraaiste gezichten  door A. Rademakers staan 100 afbeeldingen. De grote kerk is er daar één van.
Nieuwsflitsen Adviseurs van de VOL in de HLT erfgoedcommissie Op 10 oktober jl werden Eric Prince en Wim Bosch officieel aangestelde als vertegenwoordigers van de VOL in de HLT efrgoedcommissie. Daardoor krijgen zij nu alle relevante informatie.
Nieuwsflitsen Hernieuwde focus op dahliateelt Dit jaar is het telen van dahlia’s weer sterk gepromoot door een dahliaexpositie bij CNB, een dahliatuin, mozaïeken, een corsowagen en een dahlia’s rondom kasteel Keukenhof.
Nieuwsflitsen Open Monumentendag Dit jaar was open monumentendag weer een succes. Er werden 3857 bezoekers uit 45 verschillende plaatsen gesteld.
Nieuwsflitsen Herdenking bij het B-17 monument Op 26 september was het 75 jaar geleden dat een bommenwerper bij de Engel neerstortte. Dit feit werd op 7 september met vele sprekers in de HH Engelbewaarderskerk herdacht.
Brouwer, L. Van ver gekomen: bloemen en de liefdesmarkt Jose Alvares werd in 1963 in west Spanje in de regio Extremadura geboren. Hij wordt verliefd op Carolien Kortekaas en komt in 1989 naar Nederland. Sinds die tijd staat hij op de markt in Lisse om maandag bloemen te verkopen.
Redactie Burgemeester van Bönninghausen 100 jaar geleden gestorven In het Leidsch jaarboekje staat een memoriam. Dit wordt in zijn geheel weergegeven.
Redactie Bij de hartpagina Een foto van landgoed Wildlust uit 1927 net voor de sloop.
Floorijp, D. Postkoets over de kop De componist George Friedrich Händel reed in 1750 door Lisse op weg van Den Haag naar Haarlem. Tussen Lisse en Hillegom moet de koets gekanteld zijn. Hij had behoorlijk gekneusde vingers en kon in Haarlem niet op het orgel spelen.
Grimbergen, R. Pareltjes van de bovenste plank. In de bibliotheek van de VOL bevindt zich een facsimile uit 1967 van Rhynlands fraaiste gezichten van Abraham Rademaker.
Brouwer, L. Veredeling van bollen en bellen Herman de Graaff, een nazaat van Herman de Graaff van de firma H. De Graaff en zonen vertelt over zijn familie en het bedrijf. Ook over zijn hobby, het veredelen van Fuchsia, vertelt hij graag.
Grimbergen, R. Misterieus meesterwerk in Lisse.  De schilder Johannes Simonisz van der Beeck allias Torrentius was bevriend met van der Laen van huis ter Specke. De wetenswaardigheden van deze schilder en zijn bijzondere schilderstechniek zonder perseeltrepen wordt besproken.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 18 nummer 2 juli 2019

 

   
Eric Prince Bestuurlijke Zaken Het bestuur stimuleert de vrijwilligers,
Redactie Bij de voorplaat Dit prachtige wandtapijt van Jacob Bouwhuys werd ontworpen voor kalkzandsteenfabriek van Herwaarden in 1954. Het is nu in het bezit van Museum De Zwarte Tulp. 
Nieuwsflitsen Excuus voor dit late VOLnieuwsblad Door omstandigheden is dit blad veel later uitgekomen dan gepland.
Nieuwsflitsen  Keukenhof sluit succesvol seizoen af Er kwamen 1,5 miljoen bezoekers. Dat is 10% meer als vorig jaar. Bij landgoed Keukenhof  zijn van 21 tot 25 augustus 2019 Dahliadagen.
Nieuwsflitsen HTL-Erfgoedcommissie De VOL heeft verzocht om informatieverstrekking vóór de vergaderingen van de HTL-Erfgoedcommissie. Deze krijgt de VOL nu niet. Dat is tegen de afspraken in met de gemeente Lisse.
Nieuwsflitsen De Zwarte Tulp hoopt te verhuizen. Het nieuwe museum moet komen in het oude pand van MicroFormat. De naam wordt veranderd in Holland Tulip Museum. Het is de bedoeling dat Panorama Tulip land er een plek krijgt.
Nieuwsflitsen De Gereformeerde Kerk gaat dicht. De Protestantse Gemeente Lisse heeft besloten de Klister af te stoten. De erfgoedcommissie wil onderzoeken of het pand monumentwaardig is. 
Nieuwsflitsen In memoriam Ton Schrama VOLvrijwillger Ton Schara (1943-2019) is overleden. In een memoriam wordt aangehaald dat hij altijd bereid was om te helpen, zoals bij het inrichten van exposities.
Grimbergen, R. en A. Heus Van ver gekomen: vanachter het ijzeren gordijn (2) Ditmar Müller van foto Engel vertelt zijn levensverhaal. Hij is in 1938 geboren in Hilbersdorf in Oost-Duitsland. Hij vluchtte op 18 jarige leeftijd naar het westen.
Brouwer, L. Landschapsverandering: van Wildernisse tot kleurenorgie In de 17e en 18e eeuw onstonden buitenplaasen, die beschreven zijn door Ds. Craandijk. Grootschalige bollenteelt ontstond aan het begin van de 19e eeuw. In 1904 werd de Kunstzansteenfabriek Arnoud opgericht. De duinen werden afgegraven ten behoeve van de uitbreidende bollenteelt. Daar werden stenen van gemaakt. Later heette het bedrijf Van Herwaarden.
Redactie Bij de hartpagina  Een aquarel van Arnoldus Johannes Eymel uit 1870 met zicht op Lisse vanaf Veenenburg. Het is allemaal nog duingebied.
Koning, A. de Oud Nieuws: vergiftenisdrama in Lisse Voor de rechtbank in Haarlem verschenen Hendrica van der M. en Casparus van de L. Zij worden beschuldigd van het vergiftigen van J.L. van den B., voormalig echtgenoot van Van der M. Via een kop chocolademelk met arsenicum was hij vergiftigd. Beide daders werden veroordeeld.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Biersteker betrapt in de Engel In 1689 werd de biersteker Willem Klaverweijde betrapt op het ontduiken van belasting (impost) op boter. De deurwaarders werden ingeschakeld, maar de boter was ondertussen verdwenen. Daardoor kon de boter niet in beslag worden genomen.
Veld, A.in ‘t H. de Graaff en Zonen: opkomst en ondergang In 1978 werd het bollenbedrijf van H. de Graaff en zonen gesloopt voor woningbouw. Het was allemaal begonnen in 1742. Claas symonsz. de Graaff kocht de grond en begon in een bollenteeltbedrijf. De geschiedenis wordt beschreven.
Phipps, C. Don’t forget to remerber them. Waarom? Hierom! Op 7 september wordt herdacht dat een bommewerper 75 jaar geleden neerstortte bij de Engel. Er is een herdenking in de Engelbewaarderskerk en bij het herdenkingsmonument, dat in 2012 onthuld is. Carole Ann Phipps, dochter van een van de bemanningsleden, bedankt de inwoners van Lisse. Speciaal Erwin de Mooij.
Grimbergen, R.  Pareltjes uit de VOL Bibliotheek In de bibliotheek bevindt zich een geprinte versie van het dorp Lisse uit 1799 uit de serie “De Nederlandse stad- en dorpsbeschrijving”. Rs. Bakker schreef deel 7 over Lisse. Nieuwsgierig naar de volledige tekst van de beschrijving? Jos van Bourgondiën, de beheerder van de bibliotheek, helpt u graag verder.
Floorijp, D. en A. Verstraete Verborgen verleden in Lisse: foto Engel Van Heereweg 209, Foto Engel, wordt de bewoningsgeschiedenis beschreven. De namen van alle bewoners en hun beroep vanaf 1585 zijn bekend. Maar dat geldt voor veel panden niet. Daarom zoekt de VOL mensen met interesse voor de dorpsgeschiedenis om samen dit verre verleden weleer te doen herleven. Voelt u hier iets voor?