Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 3 Zomer 2018

Redactie Bij de voorplaat Door de RAF werden in 1945 gedetaileerde  luchtfoto’s gemaakt. Zij zjn digitaal beschikbaar in een zeer hoge resolutie. De voorpagina geeft een overzicht van het centrum van Lisse.
Nieuwsflitsen Restauratie oude school De vergunning als woonbestemming voor de school is afgegeven. Nu wordt er vooortvarend gerenoveerd. De eigenaren willen de monumentale sfeer behouden.
Nieuwsflitsen In memoriam Joop Abeling Architect Abeling was tot 2016 lid van de Monumentencommissie namens de VOL. Hij is 84 jaar geworden.
Nieuwsflitsen Sypensteyn De grenspaal van Sypesteyn aan de Essenlaan is opgenomen op de website van Kasteel Sypesteyn in Nieuw Loosdecht.
Nieuwsflitsen Patronaatsgebouw 100 jaar Het patronaatsgebouw is in 1918 gebouwd voor de RK Volksbond. Nu is dansschool Welkom er gevestigd.
Nieuwsflitsen Website-story De Nieuwe website van de VOL is online.
Brouwer, L. Van ver gekomen: De Poolse roots van Jozef Rudz De Poolse roots van Jozef Ruds worden beschreven. Hij heeft 40 jaar bij openbare werken in Lisse gewerkt. Zijn vader was voor zijn geboorte naar Nederland gekomen. Het wel en wee van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde.
Boogerd, D. VOLwerk: wat we doen en niet kunnen laten In deze nieuwe rubriek komt fotoshoppen van oude, erg onduidelijke foto’s aan de orde.
Redactie Bij de hartpagina Deze luchtfoto van de Nachtegaal en omstreken is uit 1926.
Redactie Scholen Poeleway en Tweemaster Diverse foto’s uit de tijd van meester Kingsma. De foto’s varieren van 1901 tot 1939.
Floorijp, D. en J. Harren Herberg aan de Heerweg Heereweg 191 was het oudste gebouw in Lisse en is een paar jaar geleden helaas gesloopt. Ooit stond hier Herberg Coning van Bohemen op deze plaats. De geschiedenis en de bewoners worden bsproken.
Floorijp, D. Boelhuis in de pastorie 1612 Dominee Gilbertus Ophenium stond in Lisse van 1604 tot 1610. De inventarislijst van zijn bezittingen wordt weergegeven.
Foorijp, D. Waardepapieren drogen op Ter Specke In tijd van oorlog een plunderingen werden munten en waardepapieren voor de veiligheid begraven. Zo was een koffer met waardepapieren begraven van de erfgenamen van Gerard van der Laen in 1567. Na opgraving van de koffer bleken de paieren voor een deel erg nat e zijn. Zij werden op Landgoed Ter Specke gedroogd.
Boogerd, D. Wat ligt er onder het grastapijt Luchtfoto’s van de Poelpolder na de zeer droge zomer van 2018 geven merkwaardige droge plekken in de weilanden bij het Geriefbosje van Langeveld. De schrijver suggereert dat hiet mogelijke bebouwing of iets dergelijks gestaan heeft. Het is in de buurt van donjon Dever.
Grimbergen, R. In bloembollenland: Anna van Gogh-Kaulbach Anna (1869-1960) woonde in Lisse tot 1903 in het pand Heereweg 296. Zij schreef in 1904 een boek met de titel ‘In het bloembollenland’. Het speelt in de Bollenstreek en beschrijft op een eenvoudige manier de bollenteelt
Wie weet raad Bevrijdingsfeest Op een pantstervoertuig op ’t Vierkant zitten Lissers. Wie zijn dit?
Wie weet raad Tour de Lisse 1964 Op 2 foto’s staande winnaars van Tour de Lisse van rond 1964. Wie staan er op?
Wie weet raad Goemans&Visser Bij de foto staat dat die in Lisse genomen is. Dat klopt niet. Het is in Hillegom.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 2 Lente 2018

Bij de voorplaat De Korenmolen
Prince, E. Bestuurlijk zaken De toekomst van de Vergulde Zwaan wordt besproken. Aan de orde komen; taxatie, asbestsanering en financiële  ondersteuning. Veel digitaal archiefmateriaal wordt opgeslagen op de NAS, een soort intranet, benaderbaar voor de vrijwilligers voor de VOL.
Nieuwsflitsen Verdwenen straatbeeld keert terug Op het parkeerterrein van de Haven komt een bronzen beeld van Frans en Truus van der Veld met als titel ‘De bollenreiziger’.
Nieuwsflitsen Kadastrale archieven Het kadaster is een bron van informatie voor onderzoekers. Alle gegevens zijn digitaal gemaakt. Om die gegevens toegankelijk te maken, is de Kadaster Archiefviewer ontwikkeld . De vrijwiligers van de VOL kunnen daar gebruik van maken.
Nieuwsflitsen Vrijwilliger van het jaar 2018 De zolder van de VOL is helemaal verbouwd tot archiefruimte voor de VOL. Gert Imanse was de opper, die alles regelde en veel deed tijdens de verbouwing. Hj is terect vrijwiller 2018 van de VOL geworden.
Nieuwsflitsen Erepenning De jaarlijke erepenning voor renovatie of onderhoud van een historisch pand werd in 2018 uitgereikt aan Het gerenoveerde Hofje van Six.
Nieuwsflitsen Boekwerk groot onderhoud 2017 Van de renovatie van het Hofje van Six heeft Laura Bemelman een boek gemaakt met vele foto’s van Conny van der Eijk.
Nieuwsflitsen nieuwe Erfgoedcommissie van Lisse de Erfgoedcommissie  komt i.p.v. de Monumentencommissie.Zij krijgen naarst gebouwen ook iets te zeggen over de omgeving en cultuurhistorie en archeologie. De Erfgoecommissie is eind 217 geinstaleerd met maar 3 personen, i.p.v. de door de VOL voorgestelde 4 a 5 personen. De VOL vind dit jammer.
Brouwer, L. Van ver komen (1) De Poolse roots van Jozef Ruds worden beschreven. Hij heeft 40 jaar bij openbare werken in Lisse gewerkt. Zijn vader was voor zijn geboorte naar Nederland gekomen. Het wel en wee van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde.
Floorijp, D. Een generaal op Berkhout De bewoningsgeschiedenis van Huize Berkhout wordt beschreven.Het huis lag waar waar nu woonzorgcetrum Berkhout is gevestigd. De generaal was J.A. von Barner. Hij koopt Berkhout in 1722.
Redactie Bij de hartpagina Van een foto uit ca. 1930 is in 1965 een schilderij gemaakt door Piet Horsman. De foto staat in de hartpagina.
Veld, A. in ‘t. Sint Isidorus, de bloemistknechts-vereeniging (2) De eerste neutrale arbeidsorganisatie Flora werd in 1900 opgericht. Later wrd ookeen katholieke arbeidersorganisatie Sint Isidorus opgericht. De arbeisonlusten inde bollenteelt wordt beschreven.
Veld, A. in ‘t. Hollands Glorie’ 1949 Lisse De middenstandsbeurs ‘Hollands Glorie’ was in 1949 de eerste na de oorlog. De problemen rond de organisatie komen aan de orde.
Boogerd, D. en A. Heus Daar bij die molen.Stukje Lisse in Nieuw-Zeeland. Sientje en Cor Slobbe emigreerden begin vijtiger jaren naar Nieuw-Zeeland. Na zijn pensionering bouwde hij een molen, Die lijkt op de korenmolen van Lisse. Hij woonde oorspronkelijk op Vreeburg.
Wie weet raad Kraters aan de Oude Heereweg Op een vraag over 4 kraters bij Rotteveel aan de Oude Heereweg wordt gemeld dat het een batterij flakafweer met 4 eenheden was.
Wie weet raad Waar is deze foto met 2 meisjes genomen? Een foto uit het herfstnummer van Tobien staan 2 meisjes met een bollenschuur op de achtergerond. Het blijkt dat deze foto aan de Wasbeeklaan in sassenheim stond
Wie weet raad Wie staat er op de foto? Voor fietsenwinkel ‘De kattekop’  staan diverse mensen op de foto naar aanleiding van een huwelijk op 21 januari 1938.
Wie weet raad Wie staat er op de foto? wie staan er op de foto, gemaakt op de kermis rond 1950.
Rectificatie Reactie op een foto uit het winternummer 2018 Diespitten is geen 3 steken diep, maar 2 steken diep en een schuim.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 1 Winter 2018

Bij de voorplaat Dever in wintertooi. Een kleurenfoto uit beeldbanklisse.nl Een mooie foto van ’t Huys te Lisse, de donjon D’Ever. Het slot is 40 jaar geleden gerenoveerd.
Nieuwsflitsen De vijftiende Zwarte Tulp Prijs voor de Vergulden Zwaan De Zwarte Tulp Prijs was voor ons verenigingsgebouw De Vergulde Zwaan vanwege het onderhoud en herbestemming.
Nieuwsflitsen Lezing over Sporen van Six in Lisse met een voorpublicatie Er wordt door de VOL onderzoek gedaan naar de familie Six in Lisse. Wat er tot nu toe gevonden is, is gepubliceerd in een voorpublicatie.
Nieuwsflitsen VOL telt nu 400 leden Het ledental is het afgelopen jaar met bijna 50 leden toegenomen.
Nieuwsflitsen Verdieping Vergulde Zwaan in gebruik genomen Bijna het hele archief van de VOL is naar de aangepaste zolderverdieping verhuisd.
Nieuwsflitsen Themamiddag over Ernst Krelage Maarten Timmer heeft een lezing gehouden over Ernst H. Krelage. Kelage was een vooraanstaand persoon in de bblembollenbranche rond 1900.
Nieuwsflitsen Bert Kölker overleden Bert Kölker is overleden. Hij heeft veel voor de VOL gedaan. Hij schreef het boek over ‘Grenspalen in Lisse’ en  ‘Kroniek van de Lisser Timmerman en Molenmaker Cornelis van der Zaal’. Hij is 87 jaar geworden.
Nieuwsflitsen Even stilstaan bij Leo van der Zon De voorzitter van het Corso van de Bloembollenstreek is plotseling overleden. Het was een bevlogen man voor de gemeenschap van de Bolenstreek.
Grimbergen, R. en A. Heus Van ver gekomen. Indië deel 2 Magda Guicherit woont in de van der Veldstraat. Magda is een telg uit een familie, die rond 1950 Indonesië ontvluchtte. De geschiedenis vóór die tijd wordt beschreven.
Floorijp, D. Herberg “Den Engel”, maar dan in Lisse Noord Op een kaart uit 1685 staat bij de Lisserbeek een herberg met de naam Den Engel.
Koning, A. de Het Heilig Sacrament Op de tweede dondedag na Pinksteren was het Sacramentsdag. In 1532 werd in de kerk van Leeuwenhorst een Sacramentshuis, het Allerheilige genaamd, gerealiseerd. Later werd dit verkocht aan de kerk in Hillegom.
Redactie Bij de hartpagina: Mijnenveger “Lisse” In 1956 is een schip te water gelaten met de naam ‘Lisse’.
Veld, A. in ‘t Sint Isidorus, De bloemistknechts-vereeniging In 1904 werd de onderafdeling Bloemistknechts St. Isidorus opgericht. Zij kwamen op voor de slechte omstandigheden van de bloemistknechten.
Veld, A. in ‘t Persoon, 100jaar vleeswarenfabriek. Persoon bestaat in 2018 100 jaar. Dit is een goede gelegenheid om de geschiedenis van het bedrijf voor het voetlicht te halen.
Wie weet raad Foto bollenveld met de Wilhelminastraat Op de foto staat huize Nooitgedacht aan de Wilhelminalaan. Een andere foto in het herfstnummer is genomen vanaf de Parklaan in Sassenheim. Het is een foto van een bollenveld langs de Industiekade.
Wie weet raad Foto van Leen Boogerd. Het is geen Boogaards. Flip van Hoven staat er op. Leen Boogerd woonde bij de Heul.
Wie weet raad Luchtfoto op de hoek Akervoordelaan/Oude Heereweg Op een luchtfoto bij de Engel staan 4 vreemde ronde objecten. Wie weet wat dit betekent.
Wie weet raad Foto van het front van de oude St. Agathakerk Dit schilderij is niet gemaakt door Gerbrand, maar door Gijsbert Slegtkamp. Op de inzet van de Agathakerk op De voorpagina van het vorige Nieuwsblad staan een koningsmantel en een kroon t.g.v. het vjftigjarig jubileum pastoor Van Vlasseveld.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 4 Herfst 2017

Bij de voorplaat Schilderij oude Agathakerk Gijsbert (geen Gerbrand, red.)  Slegtkamp schilderde de Agathakerk  van de voorkant in 1895. De kerkgangers komen net uit de kerk. Het is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig priesterschap van H. van Vlasselaar.
Nieuwsflitsen Openbare school verkocht De Lissese kunstenaars Wout Ruigrok en Iet Langeveld hebben de oude openbare lagere school aan de Heereweg gekocht. Ze gaan er iets moois van maken.
Nieuwsflitsen Onderzoek naar Sporen van Six in Lisse In overleg met burgemeester Spruit is een onderzoek gestart naar het wel en wee van de familie Six in Lisse.
Nieuwsflitsen 20 jaar CHG Duin- en Bollenstreek Het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek bestond 13 oktober 2017 20 jaar. Het is het overleg orgaan van alle cultuur historische verenigingen van de Bollenstreek zoals de VOL.
Nieuwsflitsen Ontwikkelingen met plan de Zon Sinds een bestemmingswijziging voor plan de Zon aan de Kanaalstraat is ingediend in 2015 is er veel gebeurd. Een chronologisch volgorde van een en ander wordt weergegeven.
Grimbergen, R. en A. Heus Van ver gekomen. Indië (1) Magda Guicherit woont in de van der Veldstraat. Magda is een telg uit een familie, die rond 1950 Indonesië ontvluchtte. De geschiedenis vóór die tijd wordt beschreven.
Floorijp, D. Een gokje wagen met Spaanse matten. Bij een weddenschap in 1616 was de inzet 3 Spaanse matten. Een Spaanse mat was een gangbaar zilverstuk van 8 realen. Het proces voor de Vierschaar, die 3 jaar duurde, wordt beschreven.
Koning, A de. Vlas in Lisse; een mooi koppel De verwerking van vlas tot linnen wordt beschreven. De teelt van vlas, het repelen, het vervoer, de verkoop in Lisse, het kapellen, het drogen in vlasovens, het braken en het spinnen wordt beschreven.
Redactie Webmaster Nico Valstar Een memoriam over zijn leven wordt weergegeven.
Boogerd, D. Vuurwerk in Lisse Er staat een collage van foto’s en verhalen uit het verleden.
Redactie Het rijden der koeien Uit het archief van Vreeburg worden enkele kasboeken uit 1900 weergegeven.
Heus, A. Johannis de Kooker Johannis De Kooker geboren in 1904 was rijwielhersteller. Zijn levensverhaal wordt vertelt. Hij richtte een solexclub op.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 3 zomer 2017

 

Bij de voorplaat Kaart van de firma Blaeu van de Bollenstreek Een kaart van Rijnland, gemaakt door de firma Baeu siert de voorkant van het Nieuwsblad.
Nieuwsflitsen Onthulling gevonden Grenspaal Een grenspaal met het opschrift Lisse is gevonden bij de renovatie van het Havengebied. De paal staat nu op de Haven bij de Ruyshornlaan. Het beeld werd onthuld.
Nieuwsflitsen Van de Erfgoedcommissie De VOL heeft een zienswijze ingediend op de concept erfgoedcommissie verordening Lisse. Uitgelegd wordt wat de verordening inhoud en waarom wij een zienswijze hebben ingediend.
Nieuwsflitsen Vijf plannen voor de Oude School Er zijn 5 potentiële kopers voor de Openbare Lagere School met ieder hun eigen plan.
Nieuwsflitsen Nieuw leven in het Hofje van Six Aan het Hofje van Six wordt groot onderhoud gepleegd.
Nieuwsflitsen Emma Schuuring geeft stokje door De lijst met deelnemers voor de open monumentendag wordt weergegeven.
Pex, R. Jan Ponsioen (1921-1987) (II) De belevenissen en familie van Jan Poison komen aan de orde. Jan was iemand met een excentrieke levensstijl. In 1969 verhuisde hij van de vuilnisbelt naar een heuveltje aan het eind van de Tweede Poellaan.
Floorijp, D. Klootschieten en tollen In 1947 worden divers verboden tijdens het klootschieten en tollen ingevoerd, zoals het schieten tegen bomen of palen.
Floorijp, D. Bij besloten water Een begrafenis ‘bij besloten water’ betekent dat iemand wordt begraven terwijl er nog veel ijs in de grond is.
Floorijp, D. Ongeschikt voor de PTT In het gemeentearchief van Lisse uit 1889 staat dat de telefonist G. vd Welf ongeschikt was voor zijn functie. Cornelis van Aalst wordt de nieuwe telefonist, telegrafist, brievengaarder en bezorger.
Koning, A. de Made in Lisse De vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, opgericht in 1766, werden tot 1844 gehouden in de Witte Zwaan in Lisse. De wetenswaardigheden van de maatschappij worden beschreven.
Redactie Het verhaal van D’Ever Een samenvatting van de geschiedenis van de familie D’Ever van 1220 tot 1370 wordt weergegevn. De gegevens komen uit het boek Het huis Dever van A. Hulkenberg.
Redactie Bij de hartpagina Een praalwagen van het corso rijdt langs villa Roosendael.
Redactie Even voorstellen: Henk Schaap Het nieuw bestuurslid Henk Schaap gaat zich met informatica bij de VOL bezighouden.
Brouwer, L. Daar aan de Haven (2) Van het transportbedrijf en beurtschipper van der Linden aan de Grachtweg wordt de familiegeschiedenis beschreven.
Boogerd, D. Meer hondjes die Fikkie heten De betekenis van Lis of lys houdt de gemoederen nog altijd bezig. Volgens de schrijver kan Lys hetzelde zijn als Lee of Leede. Mogelijk onstond in Lisse een beek, die langs Sassenheim en Warmond uitkwam in de Rijn bij de Lange Mare in Leiden.
Wie weet raad? Reactie op turbulente jaarwisseling’ A. Marseille vertelde over het begin van jaarwisselingen met branden van bomen en dergelijke
Wie weet raad? Wie staan er op de foto? Wie staan er op de foto bij garage van der Linden? Wat was de aanleiding voor de bloemen.
Wie weet raad? Wie staan er op de foto? Wie staan er op de klassefoto van de Dominicus Savio Mavo? Welke klas is dit?

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 2 Lente 2017

Bij de voorplaat Schilderij Dorpskerk Samenvatting moet nog worden gemaakt
Oud nieuws Van der Saal wilde niet op wacht
Oud nieuws meevaller van het pensioen en eervol ontslag
Oud nieuws Opstekertje van 5 gulden
Pex, R. Jan Ponsioen (1921-1987) (1)
Pex, R. Woonwagenkamp (1945-1972)
Floorijp, D. Over duiten en oortjes
Floorijp, D. Over duiten en oortjes
Koning, A. de Rijke stinkerds
Brouwer, L. Daar aan de Haven
Lisser kwartiertje Martinus van der Linden
Redactie Luchtfoto Lisse 30 jaar geleden
Boogerd, D. De Gribus bij de Engel
Koning, A. de Grand Prix de Lis
Groen, N. 100 jaar bloembollenonderzoek in Lisse
Nieuwsflitsen Grenspaal
Nieuwsflitsen Museum wil Oude School kopen
Nieuwsflitsen Eer voor Zwanendrift
Nieuwsflitsen Uitreiking Vrijwilligersspeld VOL
Wie weet raad? Reactie op kindercorso 1955
Wie weet raad? Reactie op groepsfoto Leen Boogaard
Wie weet raad? Namen bij heropening LBO in 1930
Wie weet raad? Info gevraagd over turbulente jaarwisselingen

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 1 winter 2017

 

Redactie Anders dan anders Samenvatting moet nog worden gemaakt
Treffers, F. Bouwkundige activiteiten afgelopen 25 jaar
Prince, E. Bestuurlijke zaken
Rouwhorst, T. Van barricade tot VOL
Beijsens-Berg, H. Bestuurlijke zaken
Bosch, W. Groei naar VOLwaardige Historische Vereniging
Segers, P. Bestuurlijke zaken
Koning, A. de Prangende vragen
Maas Geesteranus, G. Sic Transit Gloria Mundi
Redactie Zoek de tien verschillen
Redactie Uit de oude doos
Bemelman, L. Pastoor Hugo van der Vlugt in Noorwegen (2)
Redactie Reacties op vorige Nieuwsblad
Brouwer, L. Gregor Mendel en Grullemans
Lisses kwartiertje Jan Jacobus Grullemans
Nieuwsflitsen De geschiedenis van het bloemencorso
Nieuwsflitsen Behoud schoolgebouw
Nieuwsflitsen Ontwikkeling in de Monumentencommissie
Nieuwsflitsen Rustoord wandversiering
Nieuwsflitsen Powerpointpresentatie in de bibliotheek
Nieuwsflitsen Ontwikkelingen plan De Zon
Nieuwsflitsen Boek familie Duineveld
Nieuwsflitsen Over de brug
Nieuwsflitsen Waardevolle bomenlijst
Boogerd, D. Poortje van Kleef
Redactie Website story
Redactie Even voorstellen Jos van Bourgondië
Redactie Even voorstellen Jasper de Jong
Wie weet raad Heropening LBO-gebouw
Wie weet raad Corso 1955

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 4, oktober 2016

Nieuwsflitsen De index: informatiebron bij uitstek voor genealogen Samenvatting moet nog worden gemaakt
Nieuwsflitsen Bruggenboek
Nieuwsflitsen Behoud openbare Lagere School
Nieuwsflitsen Nieuwsblad
Nieuwenhuis, M. De familie Marseille
Veld, A. in ‘t Ter Gouw schoenen bestaat 60 jaar
Bemelman L. Pastoor Hugo van der Vlugt in Noorwegen
Lisses kwartiertje Hugo Martinus van der Vlugt
Koning, A. Smeden van Lisse
Ann. Werkgroep Genealogie
Floorijp, D. Bestraten Berkhout tot Heereweg 1725
Möhlman, C. Reacties op het Rottenest
Redactie Wie weet raad
Redactie Straatnamencommissie
Boogerd, D. De Kromme Elleboogsteeg

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 3, juli 2016

Samenvatting moet nog worden gemaakt
Nieuwsflitsen Hofje van Six blijft toch bestaan
Nieuwsflitsen Bijzonder archief van Vreeburg
nieuwsflitsen Burgerinitiatief Openbare School
nieuwsflitsen Resolutieboeken
nieuwsflitsen Index op persoons- en topografische namen uitgebreid
nieuwsflitsen Veel belangstelling op VOL avond over HOBAHO
Pex, R.J. Uit de politierapporten: Oudejaarsdag 1847
Bemelman, L. Beijsens, bakker en kapper
Lisser Kwartiertje Lisser kwartiertje van F.J.A. Beijsens
Koning, A. De Conscriptie
Bemelman, L. Plankjes op Dubbelhoven
Wie weet raad Wie zijn de dames bij Vroomen, locatie de Wolf
Floorijp, D. De waert en zijn gasten
Boogerd, D. Reacties op het Rottenest

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 2, april 2016

Ruigrok, W. VOL Oud Lisse Samenvatting moet nog worden gemaakt
Nieuwsflitsen 25 Jaar VOL
Nieuwsflitsen Erelid
Nieuwsflitsen Erepenning
Veld, A. in ‘t 125-jarige Lissesche IJsclub werkt in stilte
Brouwer, L. Gerrit van der Meij krijgt geleidehond in Lisse
Bemelman, L. Pastoor Hugo van der Vlugt
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje van Maria Anna Theresa Beelen
Brouwer, L. Van korenbloem tot zonnepit
Wie weet raad Antwoord op fotocollectie Jan Mijnders
Peperkorn, H. Foto van familie Peeperkorn uit
Tang, C. van der Reactie op een artikel over een plank op de Lisserdijk
Boogerd, D. Het Rottenest