Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 2 2023

Prince, E. Bestuurszaken Eric Prince vermeldt, dat hij in september vanwege zijn gezondheid moet aftreden. Hij gaat ook in op het feit dat dit Nieuwsblad bijna 2 maanden te laat is verschenen. De activiteiten van de VOL rondom 825 jaar Lisse worden besproken.
Redactie Bij de voorplaat Een foto van een zeilschip met turf voor de stomp van de molen van Beelen om de stoomturbine te kunnen laten draaien.
Nieuwsflits Arie in ’t Veld (1944-2023) Door de jaren heen was er geen nieuws uit Lisse dat aan Arie voorbij ging. Zijn column “Arie Bombarie” werd graag gelezen. “Wie schrijft die blijft”, gaat bij Arie in ’t Veld zeker op, want zijn boeken 6 zullen we nog heel lang blijven lezen.
Nieuwsflits Keukenhof had bijna 1,4 miljoen bezoekers Het lenteseizoen 2023 kwam dicht in de buurt van het recordseizoen in 2019 toen er 1,5 miljoen bezoekers naar het kleurrijke Keukenhof kwam.
Nieuwsflits Brandweer Lisse viert 200-jarig bestaan Dit jaar bestaat de brandweer in Lisse 200 jaar. Een jubileum om groots te vieren. Diverse activiteiten zijn de afgelopen weken al gevierd.
Nieuwsflits 825 jaar: Filmuitvoeringen door Simon van Dijk Lisse bestaat dit jaar 825 jaar en voor dit jubileum zijn door Simon van Dijk diverse films gemaakt over de historie van Lisse.
Nieuwsflits Berkhout en Eikenhorst 50 jaar In mei 1973 werd Berkhout officieel geopend. December 1972 verhuisden de bewoners van Huize Pius naar het nieuwe bejaardenhuis Berkhout. Ook Eikenhorst werd toen gebouwd.
Stelder, P. Medische zorg in Lisse in de tweede helft van de 19de eeuw Paul Stelder kan het niet laten om over zijn vakgebied te schrijven. Dit is het tweede artikel dat hij ons mee wil geven over de geschiedenis van de medische zorg in Lisse. Nu uit de tijd dat de huisartsen nog doctoren waren.
Floorijp, D. Met klare wijn het schip ingaan 1688 Dirk Floorijp heeft weer wat nieuws uit de oudheid opgedoken. Dat levert altijd wel wat leuke anekdotes op. Nu gaat het over een beurtschipper die de belasting probeerde te flessen en een bakker die zijn broodjes wat lichter maakte dan dat ze moesten zijn.
Redactie Bij de hartpagina Altijd leuk zo’n plaat waarin van alles is te ontdekken. Grote drukte op de Heereweg langs de bloembollenvelden. We vliegen over de Bollenstreek in 1950, het jaar van de eerste voorjaarsbloemen tentoonstelling in de Keukenhof
Holl, S. Cosimo de Medici de 3e Sake Holl doet verslag van een reis die Cosimo de 3e ondernam om alles over het welvarende Holland te weten te komen. Dan kun je natuurlijk niet voorbij gaan aan het rustige Lisse.
Grimbergen, R. Parels van boekbindkunst Ria Grimbergen vertelt graag over de inhoud van boeken. Dit keer gaat het ook om de omslag. Boekbinden is in vroeger jaren tot een ware kunst verheven. Deze boeken laten op dat gebied een geweldig stuk vakmanschap zien.
Brouwer, L. Een geheimzinnige kist Vorig jaar was de heer Johan van Stijn in De Vergulde Zwaan en vermeldde terloops dat hij nog een kist had met een mooi verhaal. Reden om eens een praatje te gaan maken.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek:  Kornoelje De Kornoelje is een veelzijdige struik of zo u wilt boom met bijzondere eigenschappen. Op medicinaal gebied, maar ook de hardheid van het hout heeft zo zijn voordelen voor werktuigen. Huize Kornoelje komt ook nog ter sprake.
Boogerd, D. Archeologiedag bij Dever Aan de hand van wat eerdere vondsten nabij de Tweede Poellaan aan de Rijnsloot werden proefsleuven gemaakt om te onderzoeken wat er in de ondergrond te vinden is aan oudheidsresten.

Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

 

Prince, E. Bestuurszaken Tijdens de algemene ledenvergadering werd Jos van Bourgondiën bedankt als bestuurslid. Louise Kerkvliet volgde hem op. Wij hebben heel wat activiteiten in verband met 825 jaar Lisse. Ook het 400 jarig bestaan van de Poelpolder in 2024  kost nu al veel tijd.
Redactie Bij de voorplaat Detail van een kaart van Jan Pietresz. Dou van de Poelpolder, Lisserbroek en Rooversbroek met tekst over 825 jaar Lisse.
Nieuwsflits Heemtuin al 50 jaar een feest voor bloemetjes en beestjes KMTP afd. Lisse e.o (Groei en Bloei) nam in 1973  het initiatief om een heemtuin te stichten aan het einde van de Don Boscostraat
Nieuwsflits Jozefbeeld gered van de sloop Tijdens de sloop van de voormalige St. Josephschool in Lisse is het oude Jozefbeeld (Jozef en kind Jezus) naar het kunstenaarsduo Iet Langeveld en Wout Ruigrok gegaan naar hun onderkomen aan de Heereweg 253.
Nieuwsflits Het plan voor “De Zon” goedgekeurd door gemeentebestuur De verbouwing van het gemeentelijk monument “De Zon” uit
1935 (voorheen Tissing) aan de Kanaalstraat 33, samen met twee panden aan de Van der Veldstraat 2 en 2a tot een gebouw  is nu goedgekeurd door de gemeente Lisse
Nieuwsflits Schriftspiegel, handschriften uit vroegere eeuwen Na jarenlang uitverkocht te zijn geweest,
heeft uitgeverij Verloren in Hilversum opnieuw het boek
Schriftspiegel uitgebracht, in een herziene editie. Het boek
bevat 134 teksten van de dertiende tot de achttiende eeuw
Stelder, P. Over chirurgijns en docters (1) De Chirurgijns en de docters deden bijna alles alleen: operaties, bevallingen, tandzorg en medicijnbereiding. De periode van de medici van 1800 tot 1860 wordt besproken. Er zijn in Lisse 2 artsenpraktijken.
Bourgondiën, J. van Een mooie vondst De VOL heeft een zesponder gekregen uit de periode van het beleg van Haarlem in 1572/1573. .Deze is gevonden in een tuim op 50 cm diepte
Redactie Bij de hartpagina Het bedrijf van bollenbedrijf Grullemans staat mooi op een luchtfoto uit 1928. Ook villa Meerenburgh op Heereweg 25 staat en mooi op
Floorijp, D. OudNieuws: De bierbrouwers in Haarlem In de 17e en 18e eeuw betrokken de herbergen in Lisse hun bier uit Haarlem. Veel Haarlemse brouwers waren vaak geheel of gedeeltelijk eigenaar van de herbergen in Lisse.
Kampen, A. van en Verstraeten, A. Ambacht Lisse anno 1623 De volkstelling van 1623 om belasting  te kunnen heffen wordt beschreven. Het geeft unieke en interessante nformatie over de samenstelling van de bevolking, soorten beroepen en aantal huizen.
Brouwr, L. De wilde flora van de Bollenstreek: hop Hop wordt besproken vanwege het artikel over de brouwers van Haarlem. Voor het maken van bier is hop nodig.
Grimbergen, R. Het pareltje van baljuw Van Buren Isaac van Buren woonde vanaf 1791 op landgoed Wassergeesr. Hij was patriot en had ook een enorme collectie boeken en kunst. In de tuin van landgoed Wassergeest had hij ook een enorme collectie  van kostbare en exotische siergewassen.

 

Inhoud Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

Prince, E. Bestuurszaken De voorzitter gaat in op het open gebied van Lisse. Dit moet open blijven. Jos van Bourgondiën  heeft afscheid van het bestuur genomen. Louise Kerkvliet volgt hem op. Zij was al vrijwilliger en met genealogie bezig.
Redactie Bij de Voorplaat t Vierkant in de sneeuw. De naam wordt voor het eerst in 1637 genoemd bij een verkoop. Wat betekent het?
Nieuwsflitsen Herontwikkeling van het vroegere patronaatsgebouw De gemeente heeft het 104 jaar oude gebouw aan de Bondstraat waar dansschool Welkom was, verkocht aan Ergozorg. Het is een gemeentelijk monument.
Nieuwsflitsen Eerste rapportage Cultuurhistorische Waardenkaart van Hillegom De werkgroep Cultuurhistorische Waardenkaart van VvOH en het CHG heeft een rapport over de waardenkaart van Hillegom aangeboden aan de Erfgoedcommissie. Zij waren erg enthousiast.
Nieuwsflitsen Lisse 825 jaar in 2023 Met behulp van Lissese verenigingen en instanties zal aan het feestjaar vorm worden gegeven. Ook de VOL gaat hier aan meewerken. In 1198 wordt de plaats Lis voor het eerst genoemd.
Nieuwsflitsen Bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek De provincie heet geld beschikbaar gesteld om de oost-west verbindingen naar de Bollenstreek te verbeteren. Een definitief besluit van de Provincie moet nog worden genomen.
Nieuwsflitsen 150 Nieuwe bomen op Keukenhof Bollenstreekhout heeft 150 bomen bomen aan De Keukenhof geschonken.
Nieuwsflitsen Verhalen van Hollands Buiten De stichting Monument & Verhaal maakt vertellingen en films over erfgoed en monumenten. O.a. Dever en Keukenhof.
Brouwer,  L. De Kerkbank. Zit het goed zitten? Grote veranderingen zijn op til voor de Grote Kerk. Naast kerkdiensten moeten er na de verbouwing allerlei culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit keer aandacht voor de geschiedenis van de banken. ‘Op de website van Oudlisse.nl is een nieuw fotobeeldverhaal te vinden van de grote kerk.
Bourgondiën, J. van Frits Treffers penning 2022 De familie Sloos, bewoners van villa ‘In de Bocht”,  Von Bönninghausenlaan 1 hebben de Frits Treffers penning 2022 gekregen.
Redactie Bij de hartpagina. Een luchtfoto uit 1926 Het gebied ten noorden van de Oranjelaan laat veel bollenvelden zien, waar nu huizen staan.
Redactie OudNieuws: Het oude huis naast de 2 molens In 1690 was er een openbare verkoping van een oud huis, dat bij de 2 molens aan de 2e Poellaan stond. De inventaris en de kopers worden besproken.
Brouwer,  L. Brongas Er wordt uitgelegd wat brongas is. Het is methaangas van eigen erf. Opgevangen onder een gasdichte ronde bak. Zij stonden in de Lisserbroek. Zijn ze ook ergens in Lisse geweest?
Brouwer,  L. De wilde flora van de Bollenstreek: de kale jonker De kale jonker wordt besproken. De soort komt voor in Lageveense polder van Keukenhof en Wassergeest.
Grimbergen, R. Pareltje: over de strijdbare Gerard van der Laan Gerard van der Laan (1552-1635) woonde op Ter Specke. Zijn belevenissen wordt besproken.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 21 nummer 3, 2022

Prince, E. Bestuurlijke zaken Eric Prince gaat in op het 150 jarig jubileum van de harddraverijvereniging en het feit dat de Veldhorststraat 100 jaar geleden werd gerealiseerd Ook het 75 jarig bestaan van het corso wordt genoemd.
Redactie Bij de voorplaat Een mooie foto van de Heemtuin, die dit jaar 50 jaar bestaat.
Nieuwsflitsen Heemtuin al 50 jaar een feest voor bloemetjes en beestjes De Heemtuin bestaat 50 jaar. Op het perceel werd in de oorlog een een skelet inclusief gewei van een  edelhert gevonden. Na een moeizame periodevan de Heemtuin werd in 1990 een nieuwe start gemaakt.
Nieuwsflitsen Jozefbeeld gered van de sloop Tijdens de sloop van de voormalige St. Josephschool is het oude Jozefbeeld dat aan de gevel hing, gered van de ondergang. Het kunstenaarsduo Iet Langeveld en Wout Ruigrok hebben het beeld een plek geven bij hun onderkomen aan de Heereweg.
Nieuwsflitsen Het plan voor “De Zon” goedgekeurd door gemeentebestuur De verbouwing van het gemeentelijk monument “De Zon” uit 1935 (voorheen Tissing) aan de Kanaalstraat 33, samen met twee panden aan de Van der Veldstraat 2 en 2a tot een gebouw met 11 appartementen en een commerciële ruimte (b.v. een winkel) op de begane grond is nu goedgekeurd door de gemeente Lisse na een positief advies van de HLT Erfgoedcommis
Nieuwsflitsen Schriftspiegel, handschriften uit vroegere eeuwen Uitgeverij Verloren in Hilversum heeft opnieuw het boek Schriftspiegel uitgebracht, in een herziene editie. Het boek bevat 134 teksten van de dertiende tot de achttiende eeuw, afgedrukt in kleur, met transcripties. Een van de auteurs is Peter Horsman, lid van de VOL.
Brouwer, L. Alle registers opengezet Grote veranderingen zijn op til voor de Grote Kerk. Naast kerkdiensten moeten er na de verbouwing allerlei culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit keer aandacht voor het orgel.
Rooijakker, T. Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken De geschiedenis van 150 jaar HDV wordt beschreven.
Redactie Bij de hartpagina: tuincentrum Jaap Kooy Nu Intratuin geopend is, is het een mooie gelegenheid om terug te blikken op het begin van het tuincentrum Jaap Kooy, later Westergeest en Overvecht. Onder anderen met zijn kerstshows, waar veel toeristen op af kwamen.
Floorijp, D. OudNieuws: C.P. van der Codden, eerste herbergier van de Swaen Cornelis Pietersz van der Codden was eigenaar van de Swaen, de latere Witte Zwaan. Na zijn ovelijden laten zijn weduwe en zijn zoon het voornemen van verkopen en andere afspraken in 1612 officieel vastleggen. Deze afspraken worden behandeld.
Door Ragas, B. Veldhorststraat, je raakt er niet over uitgeplaat In verband met het feit, dat de Veldhorststraat 100 jaar geleden is gerealiseerd heeft Ben Ragas, bewoner, zijn herinneringen aan de Veldhorststraat opgeschreven.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: de Wouw In de Heemtuin, is dit jaar een wouw gevonden op een afgegraven stuk grond. Dat komt overeen met de bschrijving van de voorkeur van de groeiplaats van deze plant: ‘De wouw voelt zich erg thuis op pas omgewerkte grond’. De wouw is vroeger veel geteelt vanwege gele verfstof, dat van deze plant werd gemaakt.
Grimbergen, R. PARELTJES van Bert Kölker In de bibliotheek van de VOL bevindt zich een deel van de boekerij van Bert Kölker. Daar vond onder anderen zijn belangrijke verzameling cartografische boeken onderdak.

Inhoud Nieuwsblad jaargang 21 nummer 2, 2022

Prince, E. Bestuurlijke zaken De op orde gebrachte bibliotheek bevat een schat aan boeken, kaarten en wetenswaardigheden die aan onze leden best vaker uitgeleend zouden kunnen worden. U kunt bij ons inlopen op dinsdagmorgen tussen 9 en 12 uur aan de 1e Havendwarsstraat 4a
Redactie 150 jaar harddraverij De harddraverijvereniging bestaat 150 jaar. Dit wordt gevierd met allerlei festiviteiten.
Nieuwsflitsen Genieten van het 75-jarigeboemencorso van de Bollenstreek Sinds 2019 mocht het Bloemencorso Bollenstreek op 23 april weer rijden. Ook werd bekend dat het Bloemencorso sinds 16 december 2021 op de UNESCO-lijst van Immaterieel Erfgoed staat. Het was prachtig om al die uitgedoste wagens weer te zien rijden.
Nieuwsflitsen Nieuwenhuispark De bedrijfsgebouwen, o.a. de oude bollenschuur ‘Welbedrogen’, zijn in onbruik geraakt. Sloop van de gebouwen van Linker Lisse b.v. maakt woningbouw mogelijk.
Nieuwsflitsen 150 jaar harddravrijvereniging De kortebaandraverij is recent opgenomen in de lijst van immaterieel erfgoed. Vanwege het jubileumjaar
2022 is het bestuur druk met het organiseren van twee extra feestweekenden.
Nieuwsflitsen Koningspaar in Duin- en Bollenstreek Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op 7 april een bezoek gebracht aan de Duin- en Bollenstreek. Het koninklijk bezoek begon in Lisse, waar koning en koningin werden ontvangen door Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit.
Nieuwsflitsen Reuzenbol ‘Madame Lefeber’ Op 2 april werd aan de Van Lyndenweg de reuzenbol ‘Madame Lefeber’ van Museum de Zwarte Tulp onthuld. Deze bol is geadopteerd door stichting D.W. Lefeber Memory
1894-1979 en werd onthuld door Dirk’s kleinzoon Reinier Lefeber
Nieuwsflitsen Boek: Strijd om de Keukenhof Jaap ten Wolde schreef een jeugdboek dat machinaties rond kasteel Keukenhof als onderwerp heeft. Ten Wolde, een forensisch accountant die zijns inziens ten onrechte een berisping van de Accountantskamer kreeg, verwerkte in dit boek zijn ervaringen met corruptie en witteboordencriminaliteit.
Brouwer, L. Licht in de grote kerk De kerk is een aantal fraaie kroonluchters rijk. Bij de laatste restauratie van 2002 werden de kroonluchters losgemaakt en met de hand gepoetst en vervolgens gelakt. Daardoor kwamen de porseleinen plaatjes met daarop de namen van de vroegere gulle gevers weer tevoorschijn. Een van de kroonluchters is geschonken door schippers.
Groen, N. Bosje en slotenpatroon bij nieuw wijk Geestwater De plannen voor bebouwing van de wijk Geestwater lijken nu toch vastere vormen aan te nemen. In dat gebied ligt een bosje bij boerderij Langeveld. Dit bosje was er al voor 1830.
Redactie Bij de hartpagina De hartpagina vertelt ons over het corso van 1950. De Witte Zwaan was geheel in stijl uitgedost om Jacoba van Beieren en Frank van Borselen te verwelkomen
Holl, S. 100 jaar Veldhorststraat: mijn geboortehuis In het kader van 100 jaar Veldhorststraat komen er wat verhalen los. Dit is het verhaal over de familie Holl, wonende op nummer 50. Een verhaal dat ook teruggrijpt naar de oorlogstijd die we in de meimaand gedenken.
Grimbergen, R. PARELTJE: de bataafse republiek Na de omwenteling roepen de patriotten in het hele land het volk bijeen in de kerkgebouwen. Het oude bestuur van de dorpen en steden dient te worden vervangen door een voorlopige patriotsgezinde gemeenteraad, een municipaliteit. Zo ook in Lisse. De locosecretaris van de Municipaliteit van Lisse Lambertus Bicker reageerde ope en klacht.
Floorijp, D en Verstraeten, A. OUDNIEUWS: SEEVENHOFF met een bijzondere bewonersgeschiedenis n oude akten van de 17e eeuw lezen we dat er in Lisse een grote vlasserij, genaamd Seevenhoff was, gelegen aan de zuidoostzijde van de Heereweg. Seevenhoff had4 haardsteden had en 2 vlasovens en betaalde een bedrag van 12 gulden. In Lisse waren meer dan 70 vlasovens.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: Vlas Vlas is een van de eerste cultuurgewassen. De oudste textielvondst van wilde vlas is gedaan in een grot in Georgië. Het gevonden stuk textiel, gesponnen, geverfd en geknoopt, dateert uit het paleolithicum (de oude steentijd). Het werd zo’n 30.000 jaar oud geschat.

 

Inhoud Nieuwsblad jaargang 21 nummer 1, 2022

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Voorzitter Eric  Prince gaat in op wat weer mogelijk is na corona. De inloop, de lezingen, stamboomonderzoek, foto’s , films en de website . Ook kunnen weer schenkingen worden gebracht.
Redactie Bij de voorplaat: Veldhorststraat. In 1922, honderd jaar geleden, werden de eerste huizen in de Veldhorststraat gebouwd. Op de foto ziet u het eerste blok huizen.
Nieuwsflitsen Rijnland in donkere eeuwen Freek van der Lugt heeft een boek geschreven over Het Rijnland vanaf 6000 jaar geleden tot 1100. Archeologische vondsten van de Kelten, de Romeinen, de Cananefaten en de Friezen worden beschreven en uitgelegd.
Nieuwsflitsen Corso op de Erfgoedlijst van Unesco Alle corso’s in Nederland, dus ook het bloembollencorso, zijn in decemer 2021 bijgeschreven op de Unescolijst van immaterieel erfgoed der mensheid.
Nieuwsflitsen Makelaars in kennis Historicus Bram Bouwens schreef een boek over Swets & Zeitlinger 1901-2014.
Nieuwsflitsen Keukenhof en Mauritshuis gaan samenwerken Replica’s uit het Mauritshuis zijn dit voorjaar te zien op Keukenhof.
Nieuwsflitsen Harddraverijvereniging 150 jaar Dit jaar viert de HDV op verschillende locaties en tijdstippen het 150-jarig bestaan.
Nieuwsflitsen Kleurrijke rotondes op de Westelijke Randweg. De Keukenhof plantte duizenden bloembollen op de rotondes.
Brouwer, L. Grote kerk In de Grote Kerk staat een grote verbouwing gepland zodat er naast kerkdiensten ook culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. De Grote Kerk is de oudste kerk van Lisse. Ingegaan wordt op de verbouwing van 1817 en 1906 ten aanzien van de preekstoel.
Brouwer, L. Pa Grim’ en het ‘Lisser verschijnsel’ Wilhelm  Grimme werd in 1912 leraar aan de tuinbouwschool in Lisse. Naast de dagelijkse temperatuur en regenval werd ook het grondwater met peilbuizen geregistreerd. In 1926 en in 1930 werd na hevige regenval  het grondwater veel meer verhoogd dan verwacht. Dit werd het Lisser verschijnsel genoemd.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van de Veldhorststaat en omgeving Dit  jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste woningen in de Veldhorststraat zijn gebouwd. Deze luchtopname is van 1927.
Boogerd, D. Veldhorststraat 100 jaar In 1913 is het plan voor de straat van start gegaan, eerst niet meer dan een idee om de Stationsweg te ontlasten.  Honderd jaar geleden werden de eerste huizen gebouwd door bouwbedrijf Gebr. Moolenaar. Het eerste blokje huizen links van de straat; vanuit het dorp komend. De landerijen waren van de familie Veldhorst.
Koning, A. de De Steeg De enige doorgang van het dorp naar het station was de Stationsweg, in de volksmond ook “De Steeg” genoemd.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Ruzie in de Witte Zwaan Een slaande ruzie in 1640 is helemaal uit de hand gelopen. De rechtzaak wordt beschreven.
Koning, A. de Oud Nieuws: De Kapelstraat De Kapelstraat, vroeger Kapelsteeg of het Slop, was voorheen een smalle steeg. Zijn naam ontleent hij aan de Kapelleweijde waarover of waarlangs deze steeg indertijd is aangelegd als een voetpad van de Gracht naar de Kanaalstraat. De straat wordt voor het eerst genoemd in 1845.
Grimbergen, R. Parelje: Klein Veenenburg, inspiratie voor C. Kieviet C. J. Kieviet was de schrijver van de boeken van Dik Trom. Hij was onderwijzer in Lisse. In het boek ‘De hut in het bosch’ is veel van de omgeving van Veenenburg te herkennen. Een bollenfamilie ziet het duin- en bosgebied veranderen in kaal bollenland.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: het gewone sneeuwklokje Onder anderen op buitenplaats Keukenhof komen veel sneeuwklokjes voor. Deze stinzeplant wordt uitgebreid beschreven.

Inhoud Jaargang 20 nummer 4, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Eric Prince gaat in op het vreemde jaar 2021, waarin de vrijwilligers meestal vanuit huis werkten. De lezingen waren niet in de Vergulde Zwaan, maar digitaal te bekijken. Voor deze lezingen was erg veel belangstelling.
Redactie Bij de voorplaat: Hobaho Een oude luchtfoto van de Hobahohallen. Ook de molenstomp van Beelen staat er op. De gracht is nog niet gedempt.
Nieuwsflitsen Nationale vrijwilligers dag Op de nationale vrijwilliger dag werd de VOL verkozen tot vrijwilligersverening van 2021.
Nieuwsflitsen Onthulling Veenenburgbrug Wethouder Kees van der Zwet en onze voorzitter Eric Prince hebben op 25 november de Veenenburgbrug met historisch informatiebord onthuld.
Nieuwsflitsen Twee PKN kerken gaan dicht De gebouwen van de Gereformeerde kerk en de Pauluskerk gaan op den duur dicht. Alleen de grote kerk blijft over na een interne verbouwing na fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente.
Nieuwsflitsen Buurtbewoners tegen flats De Greef De bewoners aan de andere kant van de Greveling protesteren tegen de nieuwbouwplannen bij de Greef.
Bourgondiën, J. Frits Treffers penning 2021 voor Heereweg 357 De penning met bijbehorende oorkonde werd op 26 november uitgereikt aan de bewoners. In het artikel wordt ingegaan op de bewoningsgeschiedenis. Van Ruiten was de eerste bewoner vanaf de bouw in 1881.
Brouwer, L. Eeuwenoude bronnen Cornelis Kruseman van buitenplaats Rosendaal schilderde Johannes van den Bosch. Hij was de grote kracht achter de Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij stichtten de landbouwkoloniën in Drenthe
Floorijp, D. Oud Nieuws: Notulen gemeenteraad Jan Arends Lodewijks, bijgenaamd Jan van Spekke, uit Lisse werd ontslagen uit het bedelaarsgesticht in Hoorn. Hij was weer aan het bedelen in Lisse. De armenmeesters van de gemeente trokken 500 gulden uit om het onderhoud van hem te betalen aan de kolonie Ommerschans voor bedelaars in Drenthe.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van het Hobahoterrein De 100-jarige Hobaho staat met een luchtfoto op de hartpagina. Er is maar bar weinig over van  het Hobaho en omgeving. Er zijn paar een paar pandjes over aan de Haven en de Grachtweg. Op de foto van 9 december  1949  is te zien dat er op de Gracht en de Haven ijs ligt.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (3) De buitenplaats Berkhout was van grote klasse. Na het overlijden van de bewoner in 1681 scout en secretaris  mr. Van Gorcum, werd Berkhout te koop aangeboden. In een akte uit 1691 wordt het buitengebeuren van besproken.
Grimbergen, R. Pareltje: Handleiding van een Schoolplaat over de Bollenstreek Begin twintigste eeuw werden aardrijkskundige schoolplaten geschilderd. Anton L. Koster schilderde een schoolplaat van de Bollenstreek. De handleiding van deze plaat uit 1916 is in het bezit van de VOL. R. Schuiling en Jac. P. Thijsse schreven deze handleiding van 28 pagina’s over de streek, die nog grotendeels uit duinen bestond.
Imanse, G. De geschriften van Arie Raaphorst Het archief van de VOL bevat 5 schriften van de hand van Arie Raaphorst. Het zijn korte notities over gebeurtenissen in Lisse uit het begin van de twintigste eeuw.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bloembollenstreek: De els In deze flora-reeks aandacht voor de els. Deze werd vroeger vaak gebruikt als hagen en wildsingels. In de verwaarloosde essenhakhoutbossen van buitenplaats Keukenhof is veel opslag van elzen opgekomen. Deze overheersen vaak de essen, die afsterven door de essentaksterfte.

Inhoud Jaargang 20 nummer 3, 2021

Prince, E. Bestuurlijke zaken We zijn meer thematisch gaan werken om de samenhang tussen de verschillende tussen de verschillende publicaties beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor is een  mediagroep in het leven geroepen. De bibliotheek van onze boeken is nu helemaal geregistreerd. Onze lezingen worden via een webinar gegeven.
Redactie Bij de voorplaat De trekschuit uit halverwege de 19e eeuw door R. de Vries van het Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Nieuwsflitsen Aanpassen van de kruising N 207 en 208 De provincie gaat binnenkort aan de slag om de kruising bij de Steenfabriek te verbeteren.
Nieuwsflitsen Open  Monumentendag 2021 Op 11 september opende de eigenaren van 17 monumenten hun deuren. De dag was geslaagd. Een verslag wordt gegeven.
Nieuwsflitsen Trekvaartbeleving Het project Trekvaartbeleving  heeft 7 verschillende wegwijzers langs de trekvaart opgeleverd met veel info daar op.
Nieuwsflitsen Genealogie van het geslacht Vreeburg in Lisse In mei 2021 is het boek ‘genealogie van het geslacht Vreeburg Lisse’ verschenen. Het is geschreven door  Cees Laken. Zijn moeder heette Vreeburg. De VOL heeft via Arie de Koning een boek ontvangen.
Bulting, M. Lisse en de trekvaart Haarlem-Leiden De trekvaart was van 1657 tot 1860 in gebruik. Het verleden, het heden en de toekomst worden besproken. Vooral de perikelen rond de aanleg komen aan de orde.
Redactie Bij de hartpagina Een oude luchtfoto van de Steenfabriek en omgeving laat goed zien wat er veranderd is.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (2) De buitenplaats “Berkhout” was van grote klasse. De entree, de hofstede zelfde nieuwe boomgaard, het vinkenhuis, het zomerhuis en de vijver worden besproken.
Grimbergen, R. Pareltje: het boek Vader Izaäk Het ‘Pareltje’ van deze aflevering valt in de categorie ‘Genealogie’. Izaäk de Kooker scheef het boek ‘Vader Izaäk’ . Het verscheen in 2014 bij uitgeverij Boekscout. Het boek geeft een zeer herkenbaar beeld van het leven van een kleine zelfstandige en zijn gezin in de jaren 1950 tot 1970.
Grimbergen, R. Pareltje: alle boeken ingevoerd in Lisse Tijdreis  Inmiddels is veel ingebracht in de database. Op internet is die via Lisse Tijd Reis na inloggen te raadplegen voor leden van de Vereniging Oud Lisse onder het label Tabellen, en vervolgens Boek. Het is heerlijk grasduinen in de lijst, die is opgedeeld in categorieën.
Floorijp, D. De postcode Floorijp is vanaf het begin in 1974 betrokken geweest bij ontwikkeling van de Postcode in Nederland.   De problemen en wetenswaardigheden worden uitgebreid beschreven.
Brouwer, L. De wilde Flora van de Bollenstreek: Alsemambrosia Van aardaker tot zwanenbloem het  boek met de wilde flora in de Bollenstreek. Deze keer wordt Alsemambrosia besproken. Deze plant komt bij Rustoord in vrij grote aantallen voor. Het is bij uitstek een plant waar de mensen hooikoorts van kunnen krijgen, waarschijnlijk uitgestrooid met vogelvoer. De Nederlands naam is hooikoordtplant.

Inhoud Jaargang 20 nummer 2, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken De inloop in de Vergulde Zwaan is vanaf dinsdagmorgen 8 juni weer
gestart met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Vele vrijwilligers en
enkele gasten hebben ons weer bezocht. In de periode maart tot en met juni hebben we 4x een interessante, digitale lezing gehouden die goed bezocht werd.
Redactie Bij de voorplaat Tentoonstelling Keukenhof heeft de VOL een aantal foto’s beschikbaar gesteld voor publicatie.
Nieuwsflitsen F. van de Veen neemt afscheid van Dever Beheerder Folckert van de Veen is 32 jaar het gezicht geweest van ’t Huys Dever. De tweede Pinksterdag 2021, was zijn laatste werkdag.
Nieuwsflitsen Lissese cultuurhistorie herzien en in kaat gebracht De cultuurhistorische elementen in het landschap rondom Lisse zijn in het voorjaar van 2021 opnieuw geïnventariseerd door een werkgroep bestaande uit 3 leden van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) en 4 leden van de Vereniging ‘Oud Lisse’. Deze werkgroep heeft de update van dit het lissese deel van de Cultuurhistorische Atlas (CA) eind mei 2021 af.
Nieuwsflitsen Aad van der Geest lid in de orde van oranje Nassau Aad van der Geest uit Sassenheim is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is lid van de VOL en doet daar al jaren vrijwilligerswerk voor, vooral op gebied van archeologie.
Nieuwsflitsen Brug vernoemd naar Lisser Willem Meijwaard De Brabantse gemeente Oirschot heeft een nieuwe brug o.a. vernoemd naar de Lissese oorlogsstrijder Willem Meijwaard en daar de naam Stönner-Meijwaardbrug aan gegeven. Hij kwam daar om het leven.
Veld, A. in ’t Het verhaal van de gasfabriek De Lissese gasfabriek is gesloopt in de zeventiger jaren. De gasfabriek is gesticht in 1905. Arie Raaphorst verhaalt over de perikelen over de plek waar de gasfabriek zou moeten komen. Eigenbelang bij de raadsleden  en familieleden speelde een belangrijke rol in de talrijke raadsvergaderingen.
Nieuwsflitsen Vierdaagse in onze streek Men was er al een tijd mee bezig maar nu gaat het er echt van komen, een heuse DUIN EN BOLLEN WANDELVIERDAAGSE kort gezegd en geschreven DB4DAAGSE of nog korter DB4D. Dit jaar nog is er een sneak preview (test event) op zaterdag 23 oktober 2021. De 1e editie is van donderdag 27 t/m zondag 30 oktober 2022
Redactie Bij de hartpagina Tentoonstelling Keukenhof heeft de VOL een aantal foto’s beschikbaar gesteld voor publicatie.
Voet, J. van der Beeldverhaal  Hobaho De beeldbank van de Vereniging Oud Lisse bevat inmiddels ruim drieduizend foto’s. Vanwege het honderdjarig bestaan van de Hobaho hebben we de laatste tijd extra aandacht besteed aan het verzamelen van foto’s over dit bedrijf. Dat is goed gelukt en met een “beeldverhaal” hebben we de geschiedenis van de Hobaho letterlijk in beeld gebracht. Het nieuwe beeldverhaal staat op de website van VOL.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (1) Na het overlijden van schout en secretaris mr. Hannard van Gorcum (Lisse 1632- Lisse 1681) stond een kapitale hofstede te koop aan de Veenderlaan. De buitenplaats “Berkhout” waar het over gaat, wordt met geen naam genoemd en heeft waarschijnlijk pas na 1681 zijn naam gekregen. . In dit Nieuwsblad wordt alleen het verband met Jan Six behandeld.
Grimbergen, R. Pareltje over een vooruitstrevende geneesheer. De Rotterdamse arts Lambertus Bicker publiceert in 1777 een pleidooi voor het inenten tegen de pokken. Op de titelpagina presenteert hij zichzelf al als parel van de wetenschap. Het is deze man die in 1793 Meer en Duin in Lisse koopt.
Brouwer, L. Van aardaker tot zwanenbloem Zo luidt de titel van het boek over de wilde planten uit de Duin- en Bollenstreek dat in 2018 verscheen. De auteurs van dit boek, met als ondertitel Flora van de Duin- en Bollenstreek, zijn Jelle van Dijk en Hans van Stijn. In Lisse werd op een aantal plaatsen geïnventariseerd voor de uitgegeven nieuwe flora. Zeer de moeite waard waren de waarnemingen op het braakliggende terrein bij Rustoord.

 

Inhoud Nieuwsblad 20 nummer 1, 2021

 

Auteur Titel Samenvatting
Prince, E. Bestuurlijke zaken Het was met de corona beperkingen een bijzonder jaar. De voorzitter geeft een opsommingen van wat er in 2020 wel allemaal doorging: 2 lezingen, 2 oude films, boek over Sporen van Six, het Nieuwsblad, Sporen van vroeger, de Frits treffers penning en nog veel meer.
Redactie Bij de voorplaat Een mooie foto van Dever in de sneeuw met een drone.
Nieuwsflitsen Zeeheld Dorus Rijkers krijgt een straatnaam In de Zeeheldenbuurt moest bij de nieuwbouw een nieuwe straatnaam van een zeeheld worden benoemd. Dit is de Dorus Rijkers (1847-1928) geworden. Hij heeft onder zeer moeilijke omstandigheden in primitieve reddingsboten van die tijd meer dan 500 mensen uit zee gered.
Nieuwsflitsen Boom in het fietspad is uilenbankje geworden De zomereik bij Keukenhof midden op het fietspad is gekapt. Van het hout is een bankje met leuningen van 2 uilen gemaakt. Deze staat in de buurt van de gekapte boom.
Nieuwsflitsen Nieuwe studie naar alternatieven voor de Duinpolderweg De provincie Noord-Holland zette een streep door de plannen van de Duinpolderweg. De provincie Zuid-Holland onderzoekt nu de mogelijkheden van nieuwe oost-west verbindingen. Ook slim openbaar vervoer en fietsers worden niet vergeten.
Nieuwsflitsen Intratuin langer in Voorschoten  na de grote brand Tuincentrun Overvecht, voorheen Jaap Kooi was gekocht en ingericht door Intratuin. Op 8 februari 2021 werd alles door brand verwoest. Ze zouden juist opengaan. De resten worden afgebroken en er komt een heel nieuw tuincentrum.
Maes, I. Glas-in-loodramen terug in Lisse De VOL heeft haar historische collectie kunnen uitbreiden met 3 glas-in-loodramen uit de vroegere MVO school aan de Achterweg. De school is in 1957 in gebruik genomen. De ramen zijn gemaakt door P.C.M. Huijzer (1921-1982).
Veld, A. in ’t Trou moet Blijcken? Op 15 februari kreeg de VOL een vaandel, waarop ‘Trouw moet blijken’ staat uit 1926. De muziekvereniging was echter al in 1897 opgericht met de naam ‘Eensgezind’. De naam werd in 1926 veranderd. De overhandiging van het vaandel en de geschiedenis van de vereniging, die later opging in Da Capo, worden beschreven.
Redactie Bij de hartpagina Een mooie luchtfoto van de HH Engelbewaarderkerk en omgeving. Het Vincentiushuis, de vroegere buitenplaat ‘Ter Beek’, is nog niet gesloopt.
Veld, A. in ’t HOBAHO 100 jaar De geschiedenis van de HOBAO wordt beschreven in 5 pagina’s. Het bedrijf is in 1921 opgericht. De eerste veilingen waren in de Hotelrestaurant de Witte Zwaan, vandaar de twee witte zwanen.
Floorijp, D. en A. Verstraeten Drie eeuwen grutters in Lisse In de Grachtweg en op ’t Vierkant waren in het verleden meerder grutters aanwezig.  De grutters vermaalde het graan, zoals boekweit, rogge en tarwe in een grutmolen of een pelmolen. De grutters verkochten zelf hun gemalen graan of een deel daarvan in de grutterwinkel. Later werden dit kruideniers genoemd omdat zij steeds meer andere produkten gingen verkopen.
Grimbergen, R. Bedloo’s erven in Lisse De zusjes Bedloo zijn geboren en opgegroeid in Suriname en komen met hun Nederlandse mannen in Lisse te wonen. Zij zijn erfgenamen van plantages in Suriname en zij en hun erven genieten tot de afschaffing van de slavernij in 1863 inkomsten uit de landbouwopbrengsten. Een verhaal over sporen van slavernij in een plattelandsgemeente.