Inhoud Nieuwsblad 23 nummer 1 2024

Voet, J. van der Bestuurszaken Onze vereniging bestaat niet niet alleen bestaat om te onderzoeken en te bewaren, maar vooral ook om verhalen te (laten) vertellen. Hoe meer mensen betrokken raken bij ons werk, hoe groter de kans dat het niet alleen bij eenrichtingsverkeer blijft.
Redactie Bij de voorplaat Deze luchtfoto is gemaakt toen De Keukenhof voorjaarsbloemententoonstelling50 jaar bestond. We zijn inmiddels weer 25 jaar verder in de tijd. De Keukenhof mag nu haar 75-jarig jubileum vieren.
Nieuwsflits Gemeenten scoren financieel onvoldoende Lisse scoort erg onvoldoende. Redenen voor de lage score van Lisse zijn o.a. de kosten voor sportpark Ter Specke en Floralis
Nieuwsflits Van bondsgebouw en horeca naar Commissionair In 1914 werd in de Schoolstraat een bondsgebouw opgericht voor de katholieke arbeiders. Het gebouw had een markante gevel met in de balustrade ingemetseld twee gevelstenen: ANNO en 1914. Het is gesloopt. Het nieuwbouweappartementengebouw gaat De Commissionair heten.
Nieuwsflits Dag van het Kasteel 2024 bij Dever alleen op 2e Pinksterdag De dag van het Kasteel 2024 wordt  bij Dever alleen op 2e Pinksterdag gehouden in plaats van het hele Pinksterweekend
Nieuwsflits Kapvergunning gevraagd voor een gezonde waardevolle boom in de Zwanendreef. In het vorige Nieuwsblad werd bericht over een kapvergunning voor een boom in de Zwanendreef waar bezwaren tegen waren ingediend. Op ons bezwaar moet nog een  uitspraak volgen
Nieuwsflits Jubilerend Keukenhof 75 jaar en nog steeds jong Wij van Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” feliciteren Keukenhof voorjaarsbloemententoonstelling met hun jubileumjaar
Nieuwsflits Stichting tot instandhouding van het Dorpsbeeld “Oud Lisse” ontbonden Deze stichting werd destijds opgericht om middelen te hebben bij dreigende teloorgang van historische panden. Dankzij de inspanningen van de stichting kon het markante station van Lisse gerestaureerd worden.
Nieuwsflits Vereniging Oud Lisse feliciteerd Langeveldshof Bij deze onze felicitaties voor het prachtige werk wat jullie nu alweer 5 jaar lang doen. Geweldig fijn dat jullie er zijn. Vooral zo door gaan.
Paul Stelder Huisartsen in bezet Nederland Er waren heel wat Duitse soldaten ingekwartierd in Lisse tijdens de bezetting. Als huisarts kwam je er niet onderuit om af en toe ook één van die ongenode gasten te helpen. Hun paarden hadden ook zorg nodig van dierenarts Jan Kraak.
Drik Floorijp OUD NIEUWS: Het verhaal over Joris van Steijn uit de gevangenis in Lisse Vroeger konden ze pas straffen! Voor elatief kleine vergrijpen werden hoge straffen geëist. Soms werd er dan wat milder gevonnis, maar echt mild was dat toen ook weer niet. Dirk Floorijp heeft een verhaal opgediept over ene Joor die het met de wet niet zo nauw nam.
Redactie Bij de hartpagina: Een luchtfoto uit 1974 van de Stationsweg Een halve eeuw geleden lag de Stationsweg er braak bij. Maar er was ook nieuwbouw. In dat jaar kwam dat leuke boekje, nu te zien bij de schenkingen, uit. Vanuit de hartpagina liep je over de Stationsweg richting de voorplaat van dit nummer
Redactie Teunis Kulk ligt begraven op Duinhof In 1935 komt Teunis als dienstplichtige voor het eerst op voor zijn nummer. Hij is een van de oorlogslachtoffers. Zijn grafsteen moet gerenoveerd worden. Een fundraising is gestart.
Ria Grimbergen Pareltjeje uit de bibliotheek van de VOL: driemaal De Graaff Er is weer wat graafwerk verricht in de bibliotheek van VOL en er is goud gedolven in de vorm van een gouden graaf. De gouden graaf was het logo van bollenbedrijf De Graaff en zn. Een schat die bestaat uit wel drie pareltjes
Ed Olivier LIQUIDATIES IN OORLOGSTIJD: Lissese politieman gaf opdracht om Waasdorp en Tiben uit de weg te ruimen (1) Ted Cobelens, kleindochter van Jaap Waasdorp, dook samen met journalist Ed Olivier in de dossiers van het Nationaal Archief en het Erfgoed Leiden. Om helder te krijgen wie de opdracht gaf om de liquidaties uit te voeren
Louise Kerkvliet-van Kampen HET BRUINE CAFÉ: ’t Loosje Een nieuwe serie over bruine café’s. Bruine cafés verdwijnen uit het straatbeeld, dat is ook heel merkbaar in Lisse. Waar voorheen zoveel bruine cafés en schenkerijen (huiskamercafés) waren, zijn er nu nog enkele in het dorp te vinden.
Liesbeth Brouwer KIJK NOU EENS Weet u al waar het haasje uit het vorige Nieuwsblad vinden is? Liesbeth Brouwer doet de deur voor u open en dan kijken we van binnenuit onder het haasje door naar buiten.
Elders in het blad is plek gemaakt voor een nieuwe ‘KIJK NOU EENS’.

Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 4  2023

 

Voet, J. van der Bestuurszaken Jan van der Voet ontdekte dat veel Lissers van het bestaan van de VOL niets afwisten. Hij pleit voor meer promotie.  Bij het slopen van de panden van de voormalige
garage Heemskerk aan de Heereweg is geen het verplichte archeologisch onderzoek  uitgevoerd. En dat op ongeveer het oudste stukje van Lisse!
Redactie Bij de voorplaat De brandweer bestaat dit jaar officieel 200 jaar. Op de foto een brandend huis met veel publiek.
Nieuwsflits Ontwikkelingsplannen Protestantse Gemeente Lisse (PGL) Door de lange duur van de fusie van de kerken van PGL heeft de kerkenraad nog niet kunnen starten met de verbouwing van de Grote Kerk en het bouwen van huizen op de locaties Pauluskerk en Geref. Kerk. De discussie met de overheid is namelijk nog niet afgerond.
Nieuwsflits Verleende kapvergunning van een waardevolle haagbeuk Op 31 oktober is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een waardevolle haagbeuk in de Zwanendreef bij Agathapark 2 en 4. De boom is gezond en vormt geen gevaar. De VOL is in overleg om bij kap 3 nieuwe bomen te plaatsen in de Zwanendreef.
Nieuwsflits Onverwacht aftreden Alfred Pop Alfred Pop is onverwacht afgetreden als voorzitter van het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG).
Nieuwsflits Poelpolder 400 jaar Volgend jaar is het zover: we vieren het 400-jarig bestaan van de Poelpolder. In het jaar 1624, werd de Poel drooggelegd. Ter ere van dit bijzondere jubileum zal VOL  een boek publiceren over de rijke geschiedenis van de Poelpolder, en een historische wandelroute introduceren.
Stelder, P. Huisartsen in de jaren dertig Huisartsen komen en gaan maar de zorg zal altijd blijven bestaan. Paul Stelder doet het ook al een tijdje wat rustiger aan met de zorg. Maar doet nu zijn best om de zorggeschiedenis van Lisse te beschrijven in een serie artikelen
Pex, R. Hoe rond 1700 ‘den duvel’ regeerde op Keukenhof Hoe den duvel regeerde op Keukenhof’ kopt het artikel van Rob Pex. Nou dat beloofd weer wat! Verhalen die uit het onderste van archiefladen worden opgedoken. Ook deze anekdotes komen naar boven! Het mag dan oud nieuws zijn, maar wel wetenswaardig.
Redactie Bij de hartpagina Wat zijn ze toch mooi die hartpagina’s! Het archief van Aviodrome herbergt heel veel van dit soort vogelvluchten van over heel Nederland. Het kost wel wat, maar toch is het goed dat dit bewaard wordt! Bedankt Aviadrome voor al dat moois!
Grimbergen, R. Schat gravende schavuiten in Lisse Op Kaageiland woonde de schrijver van deze avonturenreeks. In een paar van zijn boeken mag Lisse ook mee doen. Een zeer bijzonder mens die Willy van der Heide, of was het toch….. Afijn, lees 20 maar wat Ria Grimbergen erover schrijft.
Brouwer, L. 200 Jaar in vuur en vlam Twee eeuwen goed geregelde brandweer in Lisse. Goed geregeld, want brand moet zo efficiënt mogelijk bestreden worden. Snelheid en routine worden zoveel als mogelijk getraind. Iedere seconde telt, dus ruim baan voor de brandweer!
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: de zwanenbloem De laatste bloem komt aan de orde de Z van Zwanenbloem wordt nu besproken en dan is dat verhaaltje uit. Een andere rubriek komt in het volgende nummer. Daar nemen we op pagina 31 de aftrap van. Maar nu nog even een zwanenzang.

 

Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 3  2023

 

Voet, J. van der Bestuurszaken Eric Prince is afgezwaaid als voorzitter. De algemene ledenvergadering van 19 september heeft hem benoemd tot erelid van de vereniging. Wat mij betreft was dat dubbel en dwars verdiend. Jan van der Voet is benoemd als zijn opvolger.
Redactie Bij de voorplaat Ziekzoeken kan iedereen, ziek vinden is nog wat anders. Op de foto van de voorpagina (collectie Gerrit Segers) doen Willem van Groen (li) en Roel Balkenende een rondje door een bollenveld om aangetaste bollen op te sporen en dan te verwijderen.
Nieuwsflits Lisse 825: bijeenkomst gedecoreerden Op 23 juni 2023 werden ca. 80 gedecoreerden uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen i.v.m. het 825 jaar bestaan van Lisse in 2023. De gedecoreerden waren lid van of ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Nieuwsflits Sandra Bechtholt directeur Keukenhof Het bestuur van Stichting Graaf Carel van Lynden benoemde per 1 oktober 2023 Sandra Bechtholt tot algemeen directeur van Keukenhof.
Nieuwsflits Lisse 825 jaar in dahlia’s verbeeld Een groep van 70 vrijwilligers heeft een megaklus verricht door het maken van een prachtig mozaïek op het Vierkant ter ere van het 825 jaar bestaan van Lisse. 25 augustus werd het onthuld door Jeffrey Wassenaar.
Nieuwsflits Open Monumentendag in de Bollenstreek In vrijwel alle dorpen in de Bollenstreek was er veel animo voor Open Monumentendag op zaterdag 9 september, dat als thema had ‘Levend Erfgoed’.
Nieuwsflits VOL begeleidt Minecraft challenge In het kader van 825 jaar Lisse is door een selecte groep kinderen tussen 8 en 12 jaar met behulp van het Minecraft-spel een aantal iconische gebouwen en een museum virtueel nagebouwd.
Nieuwsflits Oorkondes en nog eens oorkondes Tijdens de algemene ledenvergadering werd Eric Prince gehuldigd. De redactie van het Nieuwsblad werd vrijwilliger van het jaar.
Stelder, P. Huisartsen begin 1900: Derde huisarts is noodzakelijk, maar moet wel katholiek zijn Paul Stelder zet zijn verhalenreeks over de zorg in Lisse voort. Zo komen de namen van onze oude geneesheren weer eens boven drijven. Het waren vaak zeer markante mensen, die onder de notabelen van ons dorp werden gerekend.
Pex, R. Hoe rond 1700 ‘den duvel’ regeerde op Keukenhof Deel 1: De ‘wufte’ gouvernante, 1680 Rob Pex heeft een nogal pikant verhaal opgedoken over een gouvernante of was het meer een vreemde tante? Het was in ieder geval op het landgoed Keukenhof. Zo iets als: “als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel”. Oud nieuws met nog steeds nieuwswaarde
Boogerd, D De Leeuwen waar kwamen ze vandaan, waar zijn ze gebleven? Op de pagina 14 van dit Nieuwsblad en op een ansichtkaart van van het poortje van buitenhuis Roosendaal zijn 2 leeuwen te zien. Waar zijn deze gebleven? In de Grote Sparrenlaan in
Bennebroek?
Redactie De hartpagina: luchtfoto van de Heereweg richting het zuiden. De Heereweg, er komt geen eind aan, o ja dat schreven we net ook al. Zo lang dat we nu zelfs de pagina’s moeten kantelen. Weer eens wat anders om een plaat zo te bekijken. Er is in ieder geval genoeg te zien tot in de verre verte richting zuid.
Brouwer, L. De geheimzinnige kist (2) Nee, het is geen doos van Pandora of de kist van Hugo de Groot. Het afsluitmechaniek is een mooi stukje vakmanschap. Maar de kist van Johan van Stijn geeft niet al zijn geheimen prijs. In ieder 20 geval is de kist goed bewaard
Brouwer, L. 100 Jaar een keur van keuren Dit jaar bestaat de Bloembollenkeuringsdienst (de BKD) 100 jaar.
Een mijlpaal waar ook Oud Lisse graag aandacht aan besteedt.
Brouwer, L.

 

Bourgondiën, J.

De wilde flora de Bollenstreek

 

Frits Treffers penning 2023

Dit keer slaan we het Pareltje even over vanwege ruimtegebrek. Jammer! Maar de klaproos heeft ook wat te vertellen. De klaproos of zo u wilt papaver heeft nog heel wat aardige eigenschappen. Ook heeft ze symbolische waarde.

De penning werd dit jaar uitgereikt aan de familie Kleine, Kanaalstraat 160

 

Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 2 2023

Prince, E. Bestuurszaken Eric Prince vermeldt, dat hij in september vanwege zijn gezondheid moet aftreden. Hij gaat ook in op het feit dat dit Nieuwsblad bijna 2 maanden te laat is verschenen. De activiteiten van de VOL rondom 825 jaar Lisse worden besproken.
Redactie Bij de voorplaat Een foto van een zeilschip met turf voor de stomp van de molen van Beelen om de stoomturbine te kunnen laten draaien.
Nieuwsflits Arie in ’t Veld (1944-2023) Door de jaren heen was er geen nieuws uit Lisse dat aan Arie voorbij ging. Zijn column “Arie Bombarie” werd graag gelezen. “Wie schrijft die blijft”, gaat bij Arie in ’t Veld zeker op, want zijn boeken 6 zullen we nog heel lang blijven lezen.
Nieuwsflits Keukenhof had bijna 1,4 miljoen bezoekers Het lenteseizoen 2023 kwam dicht in de buurt van het recordseizoen in 2019 toen er 1,5 miljoen bezoekers naar het kleurrijke Keukenhof kwam.
Nieuwsflits Brandweer Lisse viert 200-jarig bestaan Dit jaar bestaat de brandweer in Lisse 200 jaar. Een jubileum om groots te vieren. Diverse activiteiten zijn de afgelopen weken al gevierd.
Nieuwsflits 825 jaar: Filmuitvoeringen door Simon van Dijk Lisse bestaat dit jaar 825 jaar en voor dit jubileum zijn door Simon van Dijk diverse films gemaakt over de historie van Lisse.
Nieuwsflits Berkhout en Eikenhorst 50 jaar In mei 1973 werd Berkhout officieel geopend. December 1972 verhuisden de bewoners van Huize Pius naar het nieuwe bejaardenhuis Berkhout. Ook Eikenhorst werd toen gebouwd.
Stelder, P. Medische zorg in Lisse in de tweede helft van de 19de eeuw Paul Stelder kan het niet laten om over zijn vakgebied te schrijven. Dit is het tweede artikel dat hij ons mee wil geven over de geschiedenis van de medische zorg in Lisse. Nu uit de tijd dat de huisartsen nog doctoren waren.
Floorijp, D. Met klare wijn het schip ingaan 1688 Dirk Floorijp heeft weer wat nieuws uit de oudheid opgedoken. Dat levert altijd wel wat leuke anekdotes op. Nu gaat het over een beurtschipper die de belasting probeerde te flessen en een bakker die zijn broodjes wat lichter maakte dan dat ze moesten zijn.
Redactie Bij de hartpagina Altijd leuk zo’n plaat waarin van alles is te ontdekken. Grote drukte op de Heereweg langs de bloembollenvelden. We vliegen over de Bollenstreek in 1950, het jaar van de eerste voorjaarsbloemen tentoonstelling in de Keukenhof
Holl, S. Cosimo de Medici de 3e Sake Holl doet verslag van een reis die Cosimo de 3e ondernam om alles over het welvarende Holland te weten te komen. Dan kun je natuurlijk niet voorbij gaan aan het rustige Lisse.
Grimbergen, R. Parels van boekbindkunst Ria Grimbergen vertelt graag over de inhoud van boeken. Dit keer gaat het ook om de omslag. Boekbinden is in vroeger jaren tot een ware kunst verheven. Deze boeken laten op dat gebied een geweldig stuk vakmanschap zien.
Brouwer, L. Een geheimzinnige kist Vorig jaar was de heer Johan van Stijn in De Vergulde Zwaan en vermeldde terloops dat hij nog een kist had met een mooi verhaal. Reden om eens een praatje te gaan maken.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek:  Kornoelje De Kornoelje is een veelzijdige struik of zo u wilt boom met bijzondere eigenschappen. Op medicinaal gebied, maar ook de hardheid van het hout heeft zo zijn voordelen voor werktuigen. Huize Kornoelje komt ook nog ter sprake.
Boogerd, D. Archeologiedag bij Dever Aan de hand van wat eerdere vondsten nabij de Tweede Poellaan aan de Rijnsloot werden proefsleuven gemaakt om te onderzoeken wat er in de ondergrond te vinden is aan oudheidsresten.

Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

 

Prince, E. Bestuurszaken Tijdens de algemene ledenvergadering werd Jos van Bourgondiën bedankt als bestuurslid. Louise Kerkvliet volgde hem op. Wij hebben heel wat activiteiten in verband met 825 jaar Lisse. Ook het 400 jarig bestaan van de Poelpolder in 2024  kost nu al veel tijd.
Redactie Bij de voorplaat Detail van een kaart van Jan Pietresz. Dou van de Poelpolder, Lisserbroek en Rooversbroek met tekst over 825 jaar Lisse.
Nieuwsflits Siemerink vertrekt na ruim 10 jaar Bart Siemerink is sinds 1 oktober 2022 geen directeur meer. De nieuwe Keukenhofdirecteur is Jeroen Duyster
Nieuwsflits Dorpscentrum: die kant op Er worden borden geplaatst bij de uitgangen van het Keukenhof om te verwijzen naar ons centrum
Nieuwsflits Afreden van 3 leden en 1 adviseur van de HLT Erfgoedcommissie Helaas hee8 de HLT Erfgoedcommissie op 15 december 2022
afscheid moeten nemen van 3 leden en 1 adviseur, te weten de
voorzitter dhr J. Bakker, lid dhr. J. van Zoelen, lid dhr. W. Koops
en adviseur dhr. E. Prince
Stelder, P. Over chirurgijns en docters (1) De Chirurgijns en de docters deden bijna alles alleen: operaties, bevallingen, tandzorg en medicijnbereiding. De periode van de medici van 1800 tot 1860 wordt besproken. Er zijn in Lisse 2 artsenpraktijken.
Bourgondiën, J. van Een mooie vondst De VOL heeft een zesponder gekregen uit de periode van het beleg van Haarlem in 1572/1573. .Deze is gevonden in een tuim op 50 cm diepte
Redactie Bij de hartpagina Het bedrijf van bollenbedrijf Grullemans staat mooi op een luchtfoto uit 1928. Ook villa Meerenburgh op Heereweg 25 staat en mooi op
Floorijp, D. OudNieuws: De bierbrouwers in Haarlem In de 17e en 18e eeuw betrokken de herbergen in Lisse hun bier uit Haarlem. Veel Haarlemse brouwers waren vaak geheel of gedeeltelijk eigenaar van de herbergen in Lisse.
Kampen, A. van en Verstraeten, A. Ambacht Lisse anno 1623 De volkstelling van 1623 om belasting  te kunnen heffen wordt beschreven. Het geeft unieke en interessante nformatie over de samenstelling van de bevolking, soorten beroepen en aantal huizen.
Brouwr, L. De wilde flora van de Bollenstreek: hop Hop wordt besproken vanwege het artikel over de brouwers van Haarlem. Voor het maken van bier is hop nodig.
Grimbergen, R. Het pareltje van baljuw Van Buren Isaac van Buren woonde vanaf 1791 op landgoed Wassergeesr. Hij was patriot en had ook een enorme collectie boeken en kunst. In de tuin van landgoed Wassergeest had hij ook een enorme collectie  van kostbare en exotische siergewassen.

 

Inhoud Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

Prince, E. Bestuurszaken De voorzitter gaat in op het open gebied van Lisse. Dit moet open blijven. Jos van Bourgondiën  heeft afscheid van het bestuur genomen. Louise Kerkvliet volgt hem op. Zij was al vrijwilliger en met genealogie bezig.
Redactie Bij de Voorplaat t Vierkant in de sneeuw. De naam wordt voor het eerst in 1637 genoemd bij een verkoop. Wat betekent het?
Nieuwsflitsen Herontwikkeling van het vroegere patronaatsgebouw De gemeente heeft het 104 jaar oude gebouw aan de Bondstraat waar dansschool Welkom was, verkocht aan Ergozorg. Het is een gemeentelijk monument.
Nieuwsflitsen Eerste rapportage Cultuurhistorische Waardenkaart van Hillegom De werkgroep Cultuurhistorische Waardenkaart van VvOH en het CHG heeft een rapport over de waardenkaart van Hillegom aangeboden aan de Erfgoedcommissie. Zij waren erg enthousiast.
Nieuwsflitsen Lisse 825 jaar in 2023 Met behulp van Lissese verenigingen en instanties zal aan het feestjaar vorm worden gegeven. Ook de VOL gaat hier aan meewerken. In 1198 wordt de plaats Lis voor het eerst genoemd.
Nieuwsflitsen Bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek De provincie heet geld beschikbaar gesteld om de oost-west verbindingen naar de Bollenstreek te verbeteren. Een definitief besluit van de Provincie moet nog worden genomen.
Nieuwsflitsen 150 Nieuwe bomen op Keukenhof Bollenstreekhout heeft 150 bomen bomen aan De Keukenhof geschonken.
Nieuwsflitsen Verhalen van Hollands Buiten De stichting Monument & Verhaal maakt vertellingen en films over erfgoed en monumenten. O.a. Dever en Keukenhof.
Brouwer,  L. De Kerkbank. Zit het goed zitten? Grote veranderingen zijn op til voor de Grote Kerk. Naast kerkdiensten moeten er na de verbouwing allerlei culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit keer aandacht voor de geschiedenis van de banken. ‘Op de website van Oudlisse.nl is een nieuw fotobeeldverhaal te vinden van de grote kerk.
Bourgondiën, J. van Frits Treffers penning 2022 De familie Sloos, bewoners van villa ‘In de Bocht”,  Von Bönninghausenlaan 1 hebben de Frits Treffers penning 2022 gekregen.
Redactie Bij de hartpagina. Een luchtfoto uit 1926 Het gebied ten noorden van de Oranjelaan laat veel bollenvelden zien, waar nu huizen staan.
Redactie OudNieuws: Het oude huis naast de 2 molens In 1690 was er een openbare verkoping van een oud huis, dat bij de 2 molens aan de 2e Poellaan stond. De inventaris en de kopers worden besproken.
Brouwer,  L. Brongas Er wordt uitgelegd wat brongas is. Het is methaangas van eigen erf. Opgevangen onder een gasdichte ronde bak. Zij stonden in de Lisserbroek. Zijn ze ook ergens in Lisse geweest?
Brouwer,  L. De wilde flora van de Bollenstreek: de kale jonker De kale jonker wordt besproken. De soort komt voor in Lageveense polder van Keukenhof en Wassergeest.
Grimbergen, R. Pareltje: over de strijdbare Gerard van der Laan Gerard van der Laan (1552-1635) woonde op Ter Specke. Zijn belevenissen wordt besproken.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 21 nummer 3, 2022

Prince, E. Bestuurlijke zaken Eric Prince gaat in op het 150 jarig jubileum van de harddraverijvereniging en het feit dat de Veldhorststraat 100 jaar geleden werd gerealiseerd Ook het 75 jarig bestaan van het corso wordt genoemd.
Redactie Bij de voorplaat Een mooie foto van de Heemtuin, die dit jaar 50 jaar bestaat.
Nieuwsflitsen Heemtuin al 50 jaar een feest voor bloemetjes en beestjes De Heemtuin bestaat 50 jaar. Op het perceel werd in de oorlog een een skelet inclusief gewei van een  edelhert gevonden. Na een moeizame periodevan de Heemtuin werd in 1990 een nieuwe start gemaakt.
Nieuwsflitsen Jozefbeeld gered van de sloop Tijdens de sloop van de voormalige St. Josephschool is het oude Jozefbeeld dat aan de gevel hing, gered van de ondergang. Het kunstenaarsduo Iet Langeveld en Wout Ruigrok hebben het beeld een plek geven bij hun onderkomen aan de Heereweg.
Nieuwsflitsen Het plan voor “De Zon” goedgekeurd door gemeentebestuur De verbouwing van het gemeentelijk monument “De Zon” uit 1935 (voorheen Tissing) aan de Kanaalstraat 33, samen met twee panden aan de Van der Veldstraat 2 en 2a tot een gebouw met 11 appartementen en een commerciële ruimte (b.v. een winkel) op de begane grond is nu goedgekeurd door de gemeente Lisse na een positief advies van de HLT Erfgoedcommis
Nieuwsflitsen Schriftspiegel, handschriften uit vroegere eeuwen Uitgeverij Verloren in Hilversum heeft opnieuw het boek Schriftspiegel uitgebracht, in een herziene editie. Het boek bevat 134 teksten van de dertiende tot de achttiende eeuw, afgedrukt in kleur, met transcripties. Een van de auteurs is Peter Horsman, lid van de VOL.
Brouwer, L. Alle registers opengezet Grote veranderingen zijn op til voor de Grote Kerk. Naast kerkdiensten moeten er na de verbouwing allerlei culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit keer aandacht voor het orgel.
Rooijakker, T. Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken De geschiedenis van 150 jaar HDV wordt beschreven.
Redactie Bij de hartpagina: tuincentrum Jaap Kooy Nu Intratuin geopend is, is het een mooie gelegenheid om terug te blikken op het begin van het tuincentrum Jaap Kooy, later Westergeest en Overvecht. Onder anderen met zijn kerstshows, waar veel toeristen op af kwamen.
Floorijp, D. OudNieuws: C.P. van der Codden, eerste herbergier van de Swaen Cornelis Pietersz van der Codden was eigenaar van de Swaen, de latere Witte Zwaan. Na zijn ovelijden laten zijn weduwe en zijn zoon het voornemen van verkopen en andere afspraken in 1612 officieel vastleggen. Deze afspraken worden behandeld.
Door Ragas, B. Veldhorststraat, je raakt er niet over uitgeplaat In verband met het feit, dat de Veldhorststraat 100 jaar geleden is gerealiseerd heeft Ben Ragas, bewoner, zijn herinneringen aan de Veldhorststraat opgeschreven.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: de Wouw In de Heemtuin, is dit jaar een wouw gevonden op een afgegraven stuk grond. Dat komt overeen met de bschrijving van de voorkeur van de groeiplaats van deze plant: ‘De wouw voelt zich erg thuis op pas omgewerkte grond’. De wouw is vroeger veel geteelt vanwege gele verfstof, dat van deze plant werd gemaakt.
Grimbergen, R. PARELTJES van Bert Kölker In de bibliotheek van de VOL bevindt zich een deel van de boekerij van Bert Kölker. Daar vond onder anderen zijn belangrijke verzameling cartografische boeken onderdak.

Inhoud Nieuwsblad jaargang 21 nummer 2, 2022

Prince, E. Bestuurlijke zaken De op orde gebrachte bibliotheek bevat een schat aan boeken, kaarten en wetenswaardigheden die aan onze leden best vaker uitgeleend zouden kunnen worden. U kunt bij ons inlopen op dinsdagmorgen tussen 9 en 12 uur aan de 1e Havendwarsstraat 4a
Redactie 150 jaar harddraverij De harddraverijvereniging bestaat 150 jaar. Dit wordt gevierd met allerlei festiviteiten.
Nieuwsflitsen Genieten van het 75-jarigeboemencorso van de Bollenstreek Sinds 2019 mocht het Bloemencorso Bollenstreek op 23 april weer rijden. Ook werd bekend dat het Bloemencorso sinds 16 december 2021 op de UNESCO-lijst van Immaterieel Erfgoed staat. Het was prachtig om al die uitgedoste wagens weer te zien rijden.
Nieuwsflitsen Nieuwenhuispark De bedrijfsgebouwen, o.a. de oude bollenschuur ‘Welbedrogen’, zijn in onbruik geraakt. Sloop van de gebouwen van Linker Lisse b.v. maakt woningbouw mogelijk.
Nieuwsflitsen 150 jaar harddravrijvereniging De kortebaandraverij is recent opgenomen in de lijst van immaterieel erfgoed. Vanwege het jubileumjaar
2022 is het bestuur druk met het organiseren van twee extra feestweekenden.
Nieuwsflitsen Koningspaar in Duin- en Bollenstreek Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op 7 april een bezoek gebracht aan de Duin- en Bollenstreek. Het koninklijk bezoek begon in Lisse, waar koning en koningin werden ontvangen door Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit.
Nieuwsflitsen Reuzenbol ‘Madame Lefeber’ Op 2 april werd aan de Van Lyndenweg de reuzenbol ‘Madame Lefeber’ van Museum de Zwarte Tulp onthuld. Deze bol is geadopteerd door stichting D.W. Lefeber Memory
1894-1979 en werd onthuld door Dirk’s kleinzoon Reinier Lefeber
Nieuwsflitsen Boek: Strijd om de Keukenhof Jaap ten Wolde schreef een jeugdboek dat machinaties rond kasteel Keukenhof als onderwerp heeft. Ten Wolde, een forensisch accountant die zijns inziens ten onrechte een berisping van de Accountantskamer kreeg, verwerkte in dit boek zijn ervaringen met corruptie en witteboordencriminaliteit.
Brouwer, L. Licht in de grote kerk De kerk is een aantal fraaie kroonluchters rijk. Bij de laatste restauratie van 2002 werden de kroonluchters losgemaakt en met de hand gepoetst en vervolgens gelakt. Daardoor kwamen de porseleinen plaatjes met daarop de namen van de vroegere gulle gevers weer tevoorschijn. Een van de kroonluchters is geschonken door schippers.
Groen, N. Bosje en slotenpatroon bij nieuw wijk Geestwater De plannen voor bebouwing van de wijk Geestwater lijken nu toch vastere vormen aan te nemen. In dat gebied ligt een bosje bij boerderij Langeveld. Dit bosje was er al voor 1830.
Redactie Bij de hartpagina De hartpagina vertelt ons over het corso van 1950. De Witte Zwaan was geheel in stijl uitgedost om Jacoba van Beieren en Frank van Borselen te verwelkomen
Holl, S. 100 jaar Veldhorststraat: mijn geboortehuis In het kader van 100 jaar Veldhorststraat komen er wat verhalen los. Dit is het verhaal over de familie Holl, wonende op nummer 50. Een verhaal dat ook teruggrijpt naar de oorlogstijd die we in de meimaand gedenken.
Grimbergen, R. PARELTJE: de bataafse republiek Na de omwenteling roepen de patriotten in het hele land het volk bijeen in de kerkgebouwen. Het oude bestuur van de dorpen en steden dient te worden vervangen door een voorlopige patriotsgezinde gemeenteraad, een municipaliteit. Zo ook in Lisse. De locosecretaris van de Municipaliteit van Lisse Lambertus Bicker reageerde ope en klacht.
Floorijp, D en Verstraeten, A. OUDNIEUWS: SEEVENHOFF met een bijzondere bewonersgeschiedenis n oude akten van de 17e eeuw lezen we dat er in Lisse een grote vlasserij, genaamd Seevenhoff was, gelegen aan de zuidoostzijde van de Heereweg. Seevenhoff had4 haardsteden had en 2 vlasovens en betaalde een bedrag van 12 gulden. In Lisse waren meer dan 70 vlasovens.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: Vlas Vlas is een van de eerste cultuurgewassen. De oudste textielvondst van wilde vlas is gedaan in een grot in Georgië. Het gevonden stuk textiel, gesponnen, geverfd en geknoopt, dateert uit het paleolithicum (de oude steentijd). Het werd zo’n 30.000 jaar oud geschat.

 

Inhoud Nieuwsblad jaargang 21 nummer 1, 2022

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Voorzitter Eric  Prince gaat in op wat weer mogelijk is na corona. De inloop, de lezingen, stamboomonderzoek, foto’s , films en de website . Ook kunnen weer schenkingen worden gebracht.
Redactie Bij de voorplaat: Veldhorststraat. In 1922, honderd jaar geleden, werden de eerste huizen in de Veldhorststraat gebouwd. Op de foto ziet u het eerste blok huizen.
Nieuwsflitsen Rijnland in donkere eeuwen Freek van der Lugt heeft een boek geschreven over Het Rijnland vanaf 6000 jaar geleden tot 1100. Archeologische vondsten van de Kelten, de Romeinen, de Cananefaten en de Friezen worden beschreven en uitgelegd.
Nieuwsflitsen Corso op de Erfgoedlijst van Unesco Alle corso’s in Nederland, dus ook het bloembollencorso, zijn in decemer 2021 bijgeschreven op de Unescolijst van immaterieel erfgoed der mensheid.
Nieuwsflitsen Makelaars in kennis Historicus Bram Bouwens schreef een boek over Swets & Zeitlinger 1901-2014.
Nieuwsflitsen Keukenhof en Mauritshuis gaan samenwerken Replica’s uit het Mauritshuis zijn dit voorjaar te zien op Keukenhof.
Nieuwsflitsen Harddraverijvereniging 150 jaar Dit jaar viert de HDV op verschillende locaties en tijdstippen het 150-jarig bestaan.
Nieuwsflitsen Kleurrijke rotondes op de Westelijke Randweg. De Keukenhof plantte duizenden bloembollen op de rotondes.
Brouwer, L. Grote kerk In de Grote Kerk staat een grote verbouwing gepland zodat er naast kerkdiensten ook culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. De Grote Kerk is de oudste kerk van Lisse. Ingegaan wordt op de verbouwing van 1817 en 1906 ten aanzien van de preekstoel.
Brouwer, L. Pa Grim’ en het ‘Lisser verschijnsel’ Wilhelm  Grimme werd in 1912 leraar aan de tuinbouwschool in Lisse. Naast de dagelijkse temperatuur en regenval werd ook het grondwater met peilbuizen geregistreerd. In 1926 en in 1930 werd na hevige regenval  het grondwater veel meer verhoogd dan verwacht. Dit werd het Lisser verschijnsel genoemd.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van de Veldhorststaat en omgeving Dit  jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste woningen in de Veldhorststraat zijn gebouwd. Deze luchtopname is van 1927.
Boogerd, D. Veldhorststraat 100 jaar In 1913 is het plan voor de straat van start gegaan, eerst niet meer dan een idee om de Stationsweg te ontlasten.  Honderd jaar geleden werden de eerste huizen gebouwd door bouwbedrijf Gebr. Moolenaar. Het eerste blokje huizen links van de straat; vanuit het dorp komend. De landerijen waren van de familie Veldhorst.
Koning, A. de De Steeg De enige doorgang van het dorp naar het station was de Stationsweg, in de volksmond ook “De Steeg” genoemd.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Ruzie in de Witte Zwaan Een slaande ruzie in 1640 is helemaal uit de hand gelopen. De rechtzaak wordt beschreven.
Koning, A. de Oud Nieuws: De Kapelstraat De Kapelstraat, vroeger Kapelsteeg of het Slop, was voorheen een smalle steeg. Zijn naam ontleent hij aan de Kapelleweijde waarover of waarlangs deze steeg indertijd is aangelegd als een voetpad van de Gracht naar de Kanaalstraat. De straat wordt voor het eerst genoemd in 1845.
Grimbergen, R. Parelje: Klein Veenenburg, inspiratie voor C. Kieviet C. J. Kieviet was de schrijver van de boeken van Dik Trom. Hij was onderwijzer in Lisse. In het boek ‘De hut in het bosch’ is veel van de omgeving van Veenenburg te herkennen. Een bollenfamilie ziet het duin- en bosgebied veranderen in kaal bollenland.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: het gewone sneeuwklokje Onder anderen op buitenplaats Keukenhof komen veel sneeuwklokjes voor. Deze stinzeplant wordt uitgebreid beschreven.

Inhoud Jaargang 20 nummer 4, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Eric Prince gaat in op het vreemde jaar 2021, waarin de vrijwilligers meestal vanuit huis werkten. De lezingen waren niet in de Vergulde Zwaan, maar digitaal te bekijken. Voor deze lezingen was erg veel belangstelling.
Redactie Bij de voorplaat: Hobaho Een oude luchtfoto van de Hobahohallen. Ook de molenstomp van Beelen staat er op. De gracht is nog niet gedempt.
Nieuwsflitsen Nationale vrijwilligers dag Op de nationale vrijwilliger dag werd de VOL verkozen tot vrijwilligersverening van 2021.
Nieuwsflitsen Onthulling Veenenburgbrug Wethouder Kees van der Zwet en onze voorzitter Eric Prince hebben op 25 november de Veenenburgbrug met historisch informatiebord onthuld.
Nieuwsflitsen Twee PKN kerken gaan dicht De gebouwen van de Gereformeerde kerk en de Pauluskerk gaan op den duur dicht. Alleen de grote kerk blijft over na een interne verbouwing na fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente.
Nieuwsflitsen Buurtbewoners tegen flats De Greef De bewoners aan de andere kant van de Greveling protesteren tegen de nieuwbouwplannen bij de Greef.
Bourgondiën, J. Frits Treffers penning 2021 voor Heereweg 357 De penning met bijbehorende oorkonde werd op 26 november uitgereikt aan de bewoners. In het artikel wordt ingegaan op de bewoningsgeschiedenis. Van Ruiten was de eerste bewoner vanaf de bouw in 1881.
Brouwer, L. Eeuwenoude bronnen Cornelis Kruseman van buitenplaats Rosendaal schilderde Johannes van den Bosch. Hij was de grote kracht achter de Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij stichtten de landbouwkoloniën in Drenthe
Floorijp, D. Oud Nieuws: Notulen gemeenteraad Jan Arends Lodewijks, bijgenaamd Jan van Spekke, uit Lisse werd ontslagen uit het bedelaarsgesticht in Hoorn. Hij was weer aan het bedelen in Lisse. De armenmeesters van de gemeente trokken 500 gulden uit om het onderhoud van hem te betalen aan de kolonie Ommerschans voor bedelaars in Drenthe.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van het Hobahoterrein De 100-jarige Hobaho staat met een luchtfoto op de hartpagina. Er is maar bar weinig over van  het Hobaho en omgeving. Er zijn paar een paar pandjes over aan de Haven en de Grachtweg. Op de foto van 9 december  1949  is te zien dat er op de Gracht en de Haven ijs ligt.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (3) De buitenplaats Berkhout was van grote klasse. Na het overlijden van de bewoner in 1681 scout en secretaris  mr. Van Gorcum, werd Berkhout te koop aangeboden. In een akte uit 1691 wordt het buitengebeuren van besproken.
Grimbergen, R. Pareltje: Handleiding van een Schoolplaat over de Bollenstreek Begin twintigste eeuw werden aardrijkskundige schoolplaten geschilderd. Anton L. Koster schilderde een schoolplaat van de Bollenstreek. De handleiding van deze plaat uit 1916 is in het bezit van de VOL. R. Schuiling en Jac. P. Thijsse schreven deze handleiding van 28 pagina’s over de streek, die nog grotendeels uit duinen bestond.
Imanse, G. De geschriften van Arie Raaphorst Het archief van de VOL bevat 5 schriften van de hand van Arie Raaphorst. Het zijn korte notities over gebeurtenissen in Lisse uit het begin van de twintigste eeuw.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bloembollenstreek: De els In deze flora-reeks aandacht voor de els. Deze werd vroeger vaak gebruikt als hagen en wildsingels. In de verwaarloosde essenhakhoutbossen van buitenplaats Keukenhof is veel opslag van elzen opgekomen. Deze overheersen vaak de essen, die afsterven door de essentaksterfte.