Inhoud Jaargang 21 nummer 1, 2022

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Voorzitter Eric  Prince gaat in op wat weer mogelijk is na corona. De inloop, de lezingen, stamboomonderzoek, foto’s , films en de website . Ook kunnen weer schenkingen worden gebracht.
Redactie Bij de voorplaat: Veldhorststraat. In 1922, honderd jaar geleden, werden de eerste huizen in de Veldhorststraat gebouwd. Op de foto ziet u het eerste blok huizen.
Nieuwsflitsen Rijnland in donkere eeuwen Freek van der Lugt heeft een boek geschreven over Het Rijnland vanaf 6000 jaar geleden tot 1100. Archeologische vondsten van de Kelten, de Romeinen, de Cananefaten en de Friezen worden beschreven en uitgelegd.
Nieuwsflitsen Corso op de Erfgoedlijst van Unesco Alle corso’s in Nederland, dus ook het bloembollencorso, zijn in decemer 2021 bijgeschreven op de Unescolijst van immaterieel erfgoed der mensheid.
Nieuwsflitsen Makelaars in kennis Historicus Bram Bouwens schreef een boek over Swets & Zeitlinger 1901-2014.
Nieuwsflitsen Keukenhof en Mauritshuis gaan samenwerken Replica’s uit het Mauritshuis zijn dit voorjaar te zien op Keukenhof.
Nieuwsflitsen Harddraverijvereniging 150 jaar Dit jaar viert de HDV op verschillende locaties en tijdstippen het 150-jarig bestaan.
Nieuwsflitsen Kleurrijke rotondes op de Westelijke Randweg. De Keukenhof plantte duizenden bloembollen op de rotondes.
Brouwer, L. Grote kerk In de Grote Kerk staat een grote verbouwing gepland zodat er naast kerkdiensten ook culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. De Grote Kerk is de oudste kerk van Lisse. Ingegaan wordt op de verbouwing van 1817 en 1906 ten aanzien van de preekstoel.
Brouwer, L. Pa Grim’ en het ‘Lisser verschijnsel’ Wilhelm  Grimme werd in 1912 leraar aan de tuinbouwschool in Lisse. Naast de dagelijkse temperatuur en regenval werd ook het grondwater met peilbuizen geregistreerd. In 1926 en in 1930 werd na hevige regenval  het grondwater veel meer verhoogd dan verwacht. Dit werd het Lisser verschijnsel genoemd.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van de Veldhorststaat en omgeving Di jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste woningen in de Veldhorststraat zijn gebouwd. Deze luchtopname is van 1927.
Boogerd, D. Veldhorststraat 100 jaar In 1913 is het plan voor de straat van start gegaan, eerst niet meer dan een idee om de Stationsweg te ontlasten.  Honderd jaar geleden werden de eerste huizen gebouwd door bouwbedrijf Gebr. Moolenaar. Het eerste blokje huizen links van de straat; vanuit het dorp komend. De landerijen waren van de familie Veldhorst.
Koning, A. de De Steeg De enige doorgang van het dorp naar het station was de Stationsweg, in de volksmond ook “De Steeg” genoemd.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Ruzie in de Witte Zwaan Een slaande ruzie in 1640 is helemaal uit de hand gelopen. De rechtzaak wordt beschreven.
Koning, A. de Oud Nieuws: De Kapelstraat De Kapelstraat, vroeger Kapelsteeg of het Slop, was voorheen een smalle steeg. Zijn naam ontleent hij aan de Kapelleweijde waarover of waarlangs deze steeg indertijd is aangelegd als een voetpad van de Gracht naar de Kanaalstraat. De straat wordt voor het eerst genoemd in 1845.
Grimbergen, R. Parelje: Klein Veenenburg, inspiratie voor C. Kieviet C. J. Kieviet was de schrijver van de boeken van Dik Trom. Hij was onderwijzer in Lisse. In het boek ‘De hut in het bosch’ is veel van de omgeving van Veenenburg te herkennen. Een bollenfamilie ziet het duin- en bosgebied veranderen in kaal bollenland.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: het gewone sneeuwklokje Onder anderen op buitenplaats Keukenhof komen veel sneeuwklokjes voor. Deze stinzeplant wordt uitgebreid beschreven.

Inhoud Jaargang 20 nummer 4, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Eric Prince gaat in op het vreemde jaar 2021, waarin de vrijwilligers meestal vanuit huis werkten. De lezingen waren niet in de Vergulde Zwaan, maar digitaal te bekijken. Voor deze lezingen was erg veel belangstelling.
Redactie Bij de voorplaat: Hobaho Een oude luchtfoto van de Hobahohallen. Ook de molenstomp van Beelen staat er op. De gracht is nog niet gedempt.
Nieuwsflitsen Nationale vrijwilligers dag Op de nationale vrijwilliger dag werd de VOL verkozen tot vrijwilligersverening van 2021.
Nieuwsflitsen Onthulling Veenenburgbrug Wethouder van de Zwet en Eric Prince onthulden op 25 november het infobord bij de nieuwe Veenenburgbrug. Het oude bord met het jaartal 1928 staat op de nieuwe brugleuning
Nieuwsflitsen Twee PKN kerken gaan dicht De gebouwen van de Gereformeerde kerk en de Pauluskerk gaan op den duur dicht. Alleen de grote kerk blijft over na een interne verbouwing na fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente.
Nieuwsflitsen Buurtbewoners tegen flats De Greef De bewoners aan de andere kant van de Greveling protesteren tegen de nieuwbouwplannen bij de Greef.
Bourgondiën, J. Frits Treffers penning 2021 voor Heereweg 357 De penning met bijbehorende oorkonde werd op 26 november uitgereikt aan de bewoners. In het artikel wordt ingegaan op de bewoningsgeschiedenis. Van Ruiten was de eerste bewoner vanaf de bouw in 1881.
Brouwer, L. Eeuwenoude bronnen Cornelis Kruseman van buitenplaats Rosendaal schilderde Johannes van den Bosch. Hij was de grote kracht achter de Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij stichtten de landbouwkoloniën in Drenthe
Floorijp, D. Oud Nieuws: Notulen gemeenteraad Jan Arends Lodewijks, bijgenaamd Jan van Spekke, uit Lisse werd ontslagen uit het bedelaarsgesticht in Hoorn. Hij was weer aan het bedelen in Lisse. De armenmeesters van de gemeente trokken 500 gulden uit om het onderhoud van hem te betalen aan de kolonie Ommerschans voor bedelaars in Drenthe.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van het Hobahoterrein De 100-jarige Hobaho staat met een luchtfoto op de hartpagina. Er is maar bar weinig over van  het Hobaho en omgeving. Er zijn paar een paar pandjes over aan de Haven en de Grachtweg. Op de foto van 9 december  1949  is te zien dat er op de Gracht en de Haven ijs ligt.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (3) De buitenplaats Berkhout was van grote klasse. Na het overlijden van de bewoner in 1681 scout en secretaris  mr. Van Gorcum, werd Berkhout te koop aangeboden. In een akte uit 1691 wordt het buitengebeuren van besproken.
Grimbergen, R. Pareltje: Handleiding van een Schoolplaat over de Bollenstreek Begin twintigste eeuw werden aardrijkskundige schoolplaten geschilderd. Anton L. Koster schilderde een schoolplaat van de Bollenstreek. De handleiding van deze plaat uit 1916 is in het bezit van de VOL. R. Schuiling en Jac. P. Thijsse schreven deze handleiding van 28 pagina’s over de streek, die nog grotendeels uit duinen bestond.
Imanse, G. De geschriften van Arie Raaphorst Het archief van de VOL bevat 5 schriften van de hand van Arie Raaphorst. Het zijn korte notities over gebeurtenissen in Lisse uit het begin van de twintigste eeuw.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bloembollenstreek: De els In deze flora-reeks aandacht voor de els. Deze werd vroeger vaak gebruikt als hagen en wildsingels. In de verwaarloosde essenhakhoutbossen van buitenplaats Keukenhof is veel opslag van elzen opgekomen. Deze overheersen vaak de essen, die afsterven door de essentaksterfte.
Inhoud Jaargang 20 nummer 3, 2021
Prince, E. Bestuurlijke zaken We zijn meer thematisch gaan werken om de samenhang tussen de verschillende tussen de verschillende publicaties beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor is een  mediagroep in het leven geroepen. De bibliotheek van onze boeken is nu helemaal geregistreerd. Onze lezingen worden via een webinar gegeven.

Inhoud Jaargang 20 nummer 3, 2021

Prince, E. Bestuurlijke zaken We zijn meer thematisch gaan werken om de samenhang tussen de verschillende tussen de verschillende publicaties beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor is een  mediagroep in het leven geroepen. De bibliotheek van onze boeken is nu helemaal geregistreerd. Onze lezingen worden via een webinar gegeven.
Redactie Bij de voorplaat De trekschuit uit halverwege de 19e eeuw door R. de Vries van het Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Nieuwsflitsen Aanpassen van de kruising N 207 en 208 De provincie gaat binnenkort aan de slag om de kruising bij de Steenfabriek te verbeteren.
Nieuwsflitsen Open  Monumentendag 2021 Op 11 september opende de eigenaren van 17 monumenten hun deuren. De dag was geslaagd. Een verslag wordt gegeven.
Nieuwsflitsen Trekvaartbeleving Het project Trekvaartbeleving  heeft 7 verschillende wegwijzers langs de trekvaart opgeleverd met veel info daar op.
Nieuwsflitsen Genealogie van het geslacht Vreeburg in Lisse In mei 2021 is het boek ‘genealogie van het geslacht Vreeburg Lisse’ verschenen. Het is geschreven door  Cees Laken. Zijn moeder heette Vreeburg. De VOL heeft via Arie de Koning een boek ontvangen.
Bulting, M. Lise en de trekvaart Haarlem-Leiden De trekvaart was van 1657 tot 1860 in gebruik. Het verleden, het heden en de toekomst worden besproken. Vooral de perikelen rond de aanleg komen aan de orde.
Redactie Bij de hartpagina Een oude luchtfoto van de Steenfabriek en omgeving laat goed zien wat er veranderd is.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (2) De buitenplaats “Berkhout” was van grote klasse. De entree, de hofstede zelfde nieuwe boomgaard, het vinkenhuis, het zomerhuis en de vijver worden besproken.
Grimbergen, R. Pareltje: het boek Vader Izaäk Het ‘Pareltje’ van deze aflevering valt in de categorie ‘Genealogie’. Izaäk de Kooker scheef het boek ‘Vader Izaäk’ . Het verscheen in 2014 bij uitgeverij Boekscout. Het boek geeft een zeer herkenbaar beeld van het leven van een kleine zelfstandige en zijn gezin in de jaren 1950 tot 1970.
Grimbergen, R. Pareltje: alle boeken ingevoerd in Lisse Tijdreis  Inmiddels is veel ingebracht in de database. Op internet is die via Lisse Tijd Reis na inloggen te raadplegen voor leden van de Vereniging Oud Lisse onder het label Tabellen, en vervolgens Boek. Het is heerlijk grasduinen in de lijst, die is opgedeeld in categorieën.
Floorijp, D. De postcode Floorijp is vanaf het begin in 1974 betrokken geweest bij ontwikkeling van de Postcode in Nederland.   De problemen en wetenswaardigheden worden uitgebreid beschreven.
Brouwer, L. De wilde Flora van de Bollenstreek: Alsemambrosia Van aardaker tot zwanenbloem het  boek met de wilde flora in de Bollenstreek. Deze keer wordt Alsemambrosia besproken. Deze plant komt bij Rustoord in vrij grote aantallen voor. Het is bij uitstek een plant waar de mensen hooikoorts van kunnen krijgen, waarschijnlijk uitgestrooid met vogelvoer. De Nederlands naam is hooikoordtplant.

Inhoud Jaargang 20 nummer 2, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken De inloop in de Vergulde Zwaan is vanaf dinsdagmorgen 8 juni weer
gestart met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Vele vrijwilligers en
enkele gasten hebben ons weer bezocht. In de periode maart tot en met juni hebben we 4x een interessante, digitale lezing gehouden die goed bezocht werd.
Redactie Bij de voorplaat Tentoonstelling Keukenhof heeft de VOL een aantal foto’s beschikbaar gesteld voor publicatie.
Nieuwsflitsen F. van de Veen neemt afscheid van Dever Beheerder Folckert van de Veen is 32 jaar het gezicht geweest van ’t Huys Dever. De tweede Pinksterdag 2021, was zijn laatste werkdag.
Nieuwsflitsen Lissese cultuurhistorie herzien en in kaat gebracht De cultuurhistorische elementen in het landschap rondom Lisse zijn in het voorjaar van 2021 opnieuw geïnventariseerd door een werkgroep bestaande uit 3 leden van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) en 4 leden van de Vereniging ‘Oud Lisse’. Deze werkgroep heeft de update van dit het lissese deel van de Cultuurhistorische Atlas (CA) eind mei 2021 af.
Nieuwsflitsen Aad van der Geest lid in de orde van oranje Nassau Aad van der Geest uit Sassenheim is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is lid van de VOL en doet daar al jaren vrijwilligerswerk voor, vooral op gebied van archeologie.
Nieuwsflitsen Brug vernoemd naar Lisser Willem Meijwaard De Brabantse gemeente Oirschot heeft een nieuwe brug o.a. vernoemd naar de Lissese oorlogsstrijder Willem Meijwaard en daar de naam Stönner-Meijwaardbrug aan gegeven. Hij kwam daar om het leven.
Veld, A. in ’t Het verhaal van de gasfabriek De Lissese gasfabriek is gesloopt in de zeventiger jaren. De gasfabriek is gesticht in 1905. Arie Raaphorst verhaalt over de perikelen over de plek waar de gasfabriek zou moeten komen. Eigenbelang bij de raadsleden  en familieleden speelde een belangrijke rol in de talrijke raadsvergaderingen.
Nieuwsflitsen Vierdaagse in onze streek Men was er al een tijd mee bezig maar nu gaat het er echt van komen, een heuse DUIN EN BOLLEN WANDELVIERDAAGSE kort gezegd en geschreven DB4DAAGSE of nog korter DB4D. Dit jaar nog is er een sneak preview (test event) op zaterdag 23 oktober 2021. De 1e editie is van donderdag 27 t/m zondag 30 oktober 2022
Redactie Bij de hartpagina Tentoonstelling Keukenhof heeft de VOL een aantal foto’s beschikbaar gesteld voor publicatie.
Voet, J. van der Beeldverhaal De beeldbank van de Vereniging Oud Lisse bevat inmiddels ruim drieduizend foto’s. Vanwege het honderdjarig bestaan van de Hobaho hebben we de laatste tijd extra aandacht besteed aan het verzamelen van foto’s over dit bedrijf. Dat is goed gelukt en met een “beeldverhaal” hebben we de geschiedenis van de Hobaho letterlijk in beeld gebracht. Het nieuwe beeldverhaal staat op de website van VOL.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (1) Na het overlijden van schout en secretaris mr. Hannard van Gorcum (Lisse 1632- Lisse 1681) stond een kapitale hofstede te koop aan de Veenderlaan. De buitenplaats “Berkhout” waar het over gaat, wordt met geen naam genoemd en heeft waarschijnlijk pas na 1681 zijn naam gekregen. . In dit Nieuwsblad wordt alleen het verband met Jan Six behandeld.
Grimbergen, R. Pareltje over een vooruitstrevende geneesheer. De Rotterdamse arts Lambertus Bicker publiceert in 1777 een pleidooi voor het inenten tegen de pokken. Op de titelpagina presenteert hij zichzelf al als parel van de wetenschap. Het is deze man die in 1793 Meer en Duin in Lisse koopt.
Brouwer, L. Van aardaker tot zwanenbloem Zo luidt de titel van het boek over de wilde planten uit de Duin- en Bollenstreek dat in 2018 verscheen. De auteurs van dit boek, met als ondertitel Flora van de Duin- en Bollenstreek, zijn Jelle van Dijk en Hans van Stijn. In Lisse werd op een aantal plaatsen geïnventariseerd voor de uitgegeven nieuwe flora. Zeer de moeite waard waren de waarnemingen op het braakliggende terrein bij Rustoord.

 

Inhoud Jaargang 20 nummer 1, 2021

 

Auteur Titel Samenvatting
Prince, E. Bestuurlijke zaken Het was met de corona beperkingen een bijzonder jaar. De voorzitter geeft een opsommingen van wat er in 2020 wel allemaal doorging: 2 lezingen, 2 oude films, boek over Sporen van Six, het Nieuwsblad, Sporen van vroeger, de Frits treffers penning en nog veel meer.
Redactie Bij de voorplaat Een mooie foto van Dever in de sneeuw met een drone.
Nieuwsflitsen Zeeheld Dorus Rijkers krijgt een straatnaam In de Zeeheldenbuurt moest bij de nieuwbouw een nieuwe straatnaam van een zeeheld worden benoemd. Dit is de Dorus Rijkers (1847-1928) geworden. Hij heeft onder zeer moeilijke omstandigheden in primitieve reddingsboten van die tijd meer dan 500 mensen uit zee gered.
Nieuwsflitsen Boom in het fietspad is uilenbankje geworden De zomereik bij Keukenhof midden op het fietspad is gekapt. Van het hout is een bankje met leuningen van 2 uilen gemaakt. Deze staat in de buurt van de gekapte boom.
Nieuwsflitsen Nieuwe studie naar alternatieven voor de Duinpolderweg De provincie Noord-Holland zette een streep door de plannen van de Duinpolderweg. De provincie Zuid-Holland onderzoekt nu de mogelijkheden van nieuwe oost-west verbindingen. Ook slim openbaar vervoer en fietsers worden niet vergeten.
Nieuwsflitsen Intratuin langer in Voorschoten  na de grote brand Tuincentrun Overvecht, voorheen Jaap Kooi was gekocht en ingericht door Intratuin. Op 8 februari 2021 werd alles door brand verwoest. Ze zouden juist opengaan. De resten worden afgebroken en er komt een heel nieuw tuincentrum.
Maes, I. Glas-in-loodramen terug in Lisse De VOL heeft haar historische collectie kunnen uitbreiden met 3 glas-in-loodramen uit de vroegere MVO school aan de Achterweg. De school is in 1957 in gebruik genomen. De ramen zijn gemaakt door P.C.M. Huijzer (1921-1982).
Veld, A. in ’t Trou moet Blijcken? Op 15 februari kreeg de VOL een vaandel, waarop ‘Trouw moet blijken’ staat uit 1926. De muziekvereniging was echter al in 1897 opgericht met de naam ‘Eensgezind’. De naam werd in 1926 veranderd. De overhandiging van het vaandel en de geschiedenis van de vereniging, die later opging in Da Capo, worden beschreven.
Redactie Bij de hartpagina Een mooie luchtfoto van de HH Engelbewaarderkerk en omgeving. Het Vincentiushuis, de vroegere buitenplaat ‘Ter Beek’, is nog niet gesloopt.
Veld, A. in ’t HOBAHO 100 jaar De geschiedenis van de HOBAO wordt beschreven in 5 pagina’s. Het bedrijf is in 1921 opgericht. De eerste veilingen waren in de Hotelrestaurant de Witte Zwaan, vandaar de twee witte zwanen.
Floorijp, D. en A. Verstraeten Drie eeuwen grutters in Lisse In de Grachtweg en op ’t Vierkant waren in het verleden meerder grutters aanwezig.  De grutters vermaalde het graan, zoals boekweit, rogge en tarwe in een grutmolen of een pelmolen. De grutters verkochten zelf hun gemalen graan of een deel daarvan in de grutterwinkel. Later werden dit kruideniers genoemd omdat zij steeds meer andere produkten gingen verkopen.
Grimbergen, R. Bedloo’s erven in Lisse In de tweede helft van de 19e eeuw zijn er diverse banden met plantage-eigenaren uit Suriname met Lisse. De familie Bedloo wordt genoemd met aangetrouwde mannen met namen als Entink, Roux, Eijma en De Bronovo, die zich kortere of langere tijd in Lisse vestigde.

Inhoud Jaargang 19 nummer 4, 2020

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken De werkgroep “Sporen van Six in Lisse” heeft het boek samengesteld en via Uitgeverij Verloren uitgebracht. Onze bibliotheek is door Jos van Bourgondien en Leen Sijpestein opnieuw geclassificeerd en gerubriceerd in het Archief LisseTijdReis. Deze is digitaal op onze website te bekijken.
Redactie Bij de voorplaat Een mooi schilderij van de Haarlemertrekvaart met schaatsers.
Nieuwsflitsen Boek Sporen van Six nu beschikbaar De VOL heeft het onderzoek afgerond naar ‘Sporen van Six in Lisse’. De bevindingen zijn vastgelegd in het boek, dat op maandag 23 november door Henk Schaap namens het onderzoekscomité aan burgemeester Lies Spruit werd aangeboden.
Nieuwsflitsen Veenenburgbrug wordt gesloopt De VOL heeft najaar 2020 een gesprek gehad met ambtenaren van de gemeente om karakteristieke historische elementen van de brug te bewaren voor sloop. Helaas zonder resultaat. De brug wordt geheel vervangen. De beschermingspalen worden teruggezet.
Nieuwsflitsen Lisse in 2050 energieneutraal? De ambitie van Nederland is om 2050 energieneutraal te zijn. Zo wil ook Lisse van het gas af. De VOL is tegen het gebruik van het landschap voor zonnepanelen en windmolens. Gas is het beste alternatief.
Nieuwsflitsen Unieke archeologische vondst op vliegveld Valkenburg Het gaat om een Romeinse spitsgracht, een verdedigingswal en de funderingen van een vermoedelijke wachttoren uit de 1e eeuw na Chr. Deze ontdekkingen tonen aan dat er op dit terrein waarschijnlijk een ca. 400 bij 400 meter groot Romeins legerkamp lag.
Snoep, H. Eerste II Stedentocht Leest u het goed? Er staat geen elf-maar tweestedentocht! Al in 1888 werd op de Leidsetrekvaart tussen Haarlem en Leiden een tweestedentocht van 29 km gereden.
Kampen, A. van Winters van toen bij Halfweg Aad van Kampen (1944-2012) schreef 9 jaar geleden zijn jeugdherinneringen op van de winters bij Halfweg en op Barmsloot en op de Leidsevaart. Diverse families worden genoemd.
Bourgondiën, J. Frits Teffers penning uitgereikt op 9 december 2020 De uitreiking van de “Frits Treffers Penning” 2020  was op 9 december 2020. De werkgroep Frits Treffers Penning  heeft na een grondig vooronderzoek, het pand van Sander en Jip Verheijen aan de Wagendwarsstraat 20 aan het bestuur voorgedragen voor de ‘Frits Treffers Penning 2020’.
Redactie Bij de hartpagina Een winters plaatje vanaf het dak van de Tuinbouwschool richting Agathakerk. Te zien is dat er veel veranderd is in de loop van de tijd.
Geer, L. van der Hoe klootschieten tot een veroordeling leidde. Eerst wordt een uitleg gegeven wat klootschieten inhoud. Een wedstijd klootschieten van Lisse naar Hillegom ontaardde door drankgebruik in een vechtpartij met gewonden.
Redactie Met de vrijheid in zicht Je verheugt je al op de dag die er aan zit te komen. Dan slaat het noodlot toe. Willem Heemskerk werd vermoord door plunderende Wehrmachtsoldaten. Hij stierf een dag voor de afkondiging van de capitulatie. Een grote samenvatting wordt gegeven.  Lees het hele verhaal op Tragedie in De Bollenstreek aan’ t eind van de 2de wereldoorlog
Boogerd, D. Bericht uit Helledoorn De Lisser Leenderd Albert Boogerd werd in de oorlog opgenomen het TBC Sanatorium ‘Krönnenzommer’ bij Hellendoorn. Op de dag dat Helledoorn bevrijd werd is hij overleden. De vraag is hoe.
Greimbergen, R. Pareltje met een Surinaamse glans ‘Ik ben ooggetuige geweest van de jammertooneelen door den al vernielende oorlog van 1812 en 1813 veroorzaakt’. Andries van Hasselaar schreef deze regels in zijn huis aan de Lisser Straatweg, nu de Heereweg. Als chirurgijn ging hij mee naar Rusland met het leger van Napoleon, maar wat hij daar aan menselijke ellende zag, was een ‘beuzeling’ bij wat hij aantrof in de leprozenkolonie Batavia in Suriname.

Inhoud Jaargang 19 nummer 3, 2020

Prince, E. Bestuurlijke zaken Ondanks corona konden een paar activiteiten doorgaan. Vanaf 1730 is bekend waar en welke de huizen in Lisse zich bevonden. Ook de eigenaren en wie er woonden zijn bekend geworden. Dit wordt op de duur digitaal ontsloten. Op een foto uit 1920 staan personen met mondkapjes vanwege de Spaanse griep.
Redactie Bij de voorplaat Bij de sloop van de MVO Lucia aan de Achterweg zijn drie glas-in-lood ramen bewaard. P Huijzer heeft ze gemaakt. Een van deze ramen staat op de voorpagina.
Nieuwsflitsen De ‘Kleine kroniek van Lisse’ deel 5 is uit Op 17 augustus 2020 werd de ‘Kleine kroniek van Lisse’, 1940 tm 1949, uitgereikt aan wethouden Van der Laan. Het boek is geschreven door Arie in ’t Veld.
Nieuwsflitsen Open monumentendag in Lisse Ondanks de coronabeperkingen is de Open Monumentendag in Lisse op 12 september 2020 geslaagd .Er waren 13 openbare monumenten geopend. Er zijn in totaal 2140 bezoekers geweest.
Nieuwsflitsen Van misdienaar tot kardinaal Kardinaal Ad Simonis is op 2 september 2020 overleden. Hij heeft zijn jeugd in Lisse op de Grachtweg doorgebracht.
Nieuwsflitsen Merovechpark geopend in Rijnsburg Op 11 september 2020 werd  in de wijk de Horn in Rijnsburg een uniek park geopend dat verwijst naar het daaronder gelegen grafveld uit de periode 560-715. Menno Dijkstra, archeoloog bij de UvA en oud-Lisseraar heeft zich ingezet voor het behoud van dit unieke greafveld. Er mag daarboven niets worden gebouwd, vandaar dat een park is aangelegd.
Redactie Sporen van Six in Lisse De projectgroep ‘Sporen van Six’ van de VOL is klaar met het vele onderzoekwerk en het beschrijven van de Sixen in Lisse. Eerdaags wordt het boek uitgegeven. Het beslaat ca. 240 pagina’s met 130 afbeeldingen.
Redactie Nostalgie 1932 laatste ritje van de tram Bello Een prachtige foto van Bello tijdens zijn laatste rit in Lisse. Er staan veel mensen op de foto. Er is een uitgebreide brief bij over Bello en wie er allemaal op de foto uit 1932 staan.
Rijksen, J. Bollenlijn: De tram van Haarlem naar leiden Een uitgebreide beschrijving van de stoomtram (1880-1932) en de electrische tram (1932- 1949) wordt weergegeven. Stichting Nieuw Blauwe Tram reconstrueerd de blauwe tram naast het trammuseum in Haarlem.
Redactie Bij de hartpagina Een luchtfoto uit 1945 geeft een overzicht van het centrum van Lisse.
Brouwer, L. We moeten ons maar schikken Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding vertelt de 95-jarige Mien Witsenburg. Zij heeft haar hele leven in Lisse gewoond. Haar jeugd en haar herinneringen aan de oorlog en daarna worden weerggegeven.
Kerkvliet, L. Oud Nieuws: Krijg toch allemaal de…. Epidedemiën zijn een actueel onderwerp. We hebben er veel langs zien komen in de afgelopen eeuwen. Een aantal pandemiën, epdemieën en endemieën (streeekgebonden) passsert de de revue.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Plantage ‘Moet en kommer’ in Suriname Ook Lisse heeft een slavernij verleden. Veel bewoners van buitenplaatsen hadden aandelen in de VOC of de WIC. Mevrouw Georgia Kurk  van huize Roosendaal was eigenares van de Surinaamse plantage “Moet en kommer’.
Grimbergen, R. Pareltjes vol vreugde en verdriet In de bibliotheek van de VOL worden 3 boeken besproken in verband met 75 jaar bevrijding .Het nieuwe boek van Arie in’t Veld ‘Kroniek van Lisse’ over de jaren 1940-1949, Het boek Herman van Amsterdam en Peter van der Voort’ Een bollendorp bezet ‘en ‘Wat toch een tijd’ van Ed Olivier.

Inhoud Jaargang 19 nummer 2, 2020

 

Prince. E. Bestuurlijke zaken Na de corona-lockdown zijn de vrijwilligers van de VOL op 8 juni weer begonnen in de Vergulde Zwaan. Door de lockdown zijn vele evenementen van de vereniging niet doorgegaan.
Redactie Bij de voorplaat Op een foto bij het gemeentehuis van na de oorlog staan burgemeester Van Rijckevoorsel en dierenarts Kraak.
Nieuwsflitsen Vereniging “De Hollandse molen” 100 jaar Nico Papineau Salm, voorzitter van ‘De Hollandse molen’ bracht een speciaal bezoek aan de Lisserpoelmolen. Info over de molen wordt gegeven.
Nieuwsflitsen Wederwaardigheden van Arie in ’t Veld Arie in ’t Veld heeft zijn heup gebroken. Hij is redactielid van het Nieuwsblad
Nieuwsflitsen Opening van de Kwakel bij Dever Het wandelroutenetwerk in Lisse is uitgebreid met een route vanaf Zemelpoldermolen naar de Achterweg. Via een nieuwe kwakel bij de Vennestraat  kan men nu langs Dever wandelen.
Nieuwsflitsen Het nieuwe plan van pand De Zon Blokhuis BV, eigenaar van het pand, heeft nieuwe plannen gepresenteerd aan de VOL en  omwonenden.
Brouwer, L. en W. Hazelaar Zeskamp Olympiade 1971-1972 Lisse wilde graag mee doen met Zeskamp van de NCRV. Dat lukte in het seizoen 1971/72. De VOL heeft een plakboek van deelneemster Wilmy Hazelaar gegeven. Zij heeft voor het artikel mondeling toelichting gegeven. Het is een mooi overzicht geworden.
Redactie 75 jaar bevrijding Mooie foto’s van de bevrijding en een gedicht van kapelaan Wuyster
Else Wesseling Van de verhalentafel Else memoreerde  tijdens een bijeenkomst van de verhalen tafel hoe haar liefde voor oude boeken ontstaan is.
Brouwer, L. Sparen Dit is een  oproep om mee te doen aan de verhalentafel. Ook kan men herinneringen naar de VOL opsturen.
Brouwer, L. Schooltijd: wat nu als de school dicht is? Tijdens een bijeenkomst van de verhalentafel kwam de schooltijd tijdens de oorlog aan de orde. Diverse scholen werden gevorderd.
Schenk, F. Hoe een klein jochie de oorlog beleefde In een ingezonden brief beschrijft Frans Schenk, geboren in 1938, zijn herinneringen aan  de oorlog en aan de bevrijding.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Klopjes van Lisse De Kloppenbrug is vernoemd naar de klopjes, lekenzusters, die bij de schuilkerk aan het Mallegat  kerkelijke diensten deden.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Klopjes en kwezels Uitgelegd wordt wat het verschil is tussen klopjes, kwezels, begijnen em nonnen. Het zijn allemaal vrome vrouwen.
Grimbergen, R. Dagboekje van Anneke Ruys Van het dagboek is een boekwerk gemaakt met de naam ‘T WORDT VAST GAUW VREDE. Anneke, geboren in 1929, was de dochter van de bekende dochter van dominee Ruys.

Inhoud Nieuwsblad jaargang 19 nummer 1 2020

Nieuwsflitsen Galerie De Zwarte Tulp Op 16 december 2019 opende Galerie De Zwarte Tulp zijn deur. Hierin staan 80 kleurrijke tulpenbollen van 185 cm in doorsnee voor te verkoop ter ondersteuning van het museum.
Nieuwsflitsen Herontwikkeling plan ‘De Zon’ Er zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor het monumentale gebouw van Tissing ‘De Zon”.
Nieuwsflitsen Panorama Tulip Land blijft nog ingepakt Tot eind maart had Museum De Zwarte Tulp de  tijd om Heereweg 131 aan te kopen. Dit is niet gelukt. De plannen voor Panorama gaan dus niet door.
Brouwer, L. Yad Vashem voor de familie Potman-Hageman uit Lisserbroek De familie Potman-Hageman van de Lisserdijk heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Joodse onderduikers in huis genomen en verder geholpen. Daarvoor kregen zij in 2019 postuum de YadVashm onderscheiding.
Brouwer, L. Van ver gekomen: Tsjechische  Tulp-verteller. Helena Vink komt uit het Tsjechische Bohemen. Een verslag vanaf de Eerste Wereldoorlog is opgenomen. Verteld wordt hoe en waarom Helena in Lisse terecht is gekomen. Zij is nu vrijwilliger bij Museum De Zwarte Tulp.
Redactie Bij de hartpagina: 4 landkaarten uit de 17e eeuw Op 4 landkaarten is de invloed van het Haarlemmermeer bij Lisse te zien.
Koning, A. de De Waterwolf: kijk op de wereld van een laat Middeleeuwse Lisser (Deel 2) De oeverafslag aan de westkant van het Haarlemmer wordt uitgebreid beschreven.
Boogerd, D. Het staartje van de Waterwolf Bij de aanleg van de Ringvaart werd Lisse in tweeën verdeeld. De oostkant van Lisse werd bij de Haarlemmermeer ingedeeld. Families werden gescheiden.
Floorijp D.. Oud Nieuws: Verdwenen begraafplaatsen De geschiedenis van de begraafplaatsen bij de Dorpskerk, de Schuilkerk bij het Mallegat en de eerste begraafplaats bij de Agathakerk worden besproken.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Recht of krom De waarde van de gulden in 1911 wordt vergeleken met de waarde in 20218. Het is nu ongeveer 10 keer zo veel.
Kerkvliet, L. Oud Nieuws: Liefdewerk “Oud papier” In 1874 werd de vereniging Liefdewerk “Oud papier” opgericht en in 1969 ontbonden. De afdeling Lisse had een achtkoppig bestuur.
Grimbergen, R. Pareltje met een zwart randje De onderwijzer Joh. Dekker schreef in 1952 de streekroman “Onwaardig” over de werkloosheid en armoede onder de bollenarbeiders in de crisisjaren. Het verhaal speelt zich in Lisse af.
Redactie Verhalen tafel Op initiatief van Marius Nieuwenhuis en Else Wesseling is de verhalentafel verhuist van Museum De Zwarte Tulp naar de inloop van de VOL, De Vergulde Zwaan. Er zijn al 2 geslaagde bijeenkomsten geweest. Zodra de Coronacrisis voorbij is gaat de verhalentafel weer verder. Iedereen is welkom om herinneringen uit het verleden op te halen. De verhalen worden opgetekend voot later.
Boogerd, D. Het kan raar lopen Een schilderij van Piet Horsman voorstellend een smederij is in het bezit gekomen van zijn zoon. Beschreven wordt hoe dit gebeurd is.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 18 nummer 4, december 2019

Nieuwsflitsen In memoriam Frits Treffers Op 21 november is Frits Treffers overleden. Hij heeft veel voor de vereniging betekend.
Bij de voorplaat Redactie Op een foto uit 1920 staat de de draaibrug over de Ringvaart..
Nieuwsflitsen Opening Langeveldshof In de gymzaal van de Openbare school is nu Langeveldshof geopend. Het is een ontmoetingscentrum met dagbesteding.
Nieuwsflitsen Een schakelklas komt in de Beekbrugschool In 2018 stopte de RK basisschool Beekbrug in de Engel. De internationale Schakelklas (ISK) Duin- en Bollenstreek vestigt er per 1 januari 2020.
Nieuwsflitsen Lisse Tijdreis en LTR Archief komen beschikbaar Afgelopen tijd heeft het team dat de Lisser TijdReis Bewoners 1830 en het LTR-archief een presentatie gegeven over de resultaten. De resultaten komen in 2 stappen beschikbaar voor de vrijwilligers.
Nieuwsflitsen In de CNS school komen senior appartementen De Christelijke Nationale School wordt verkocht aan een projectontwikkelaar voor de bouw van appartementen voor senioren in het gebouw.
Bosch, W. Hongaarse roots van de familie Paardekooper In de serie ‘Van Ver Gekomen. wordt deze keer de voorouders van Kees Paardekoopen onder de loep genomen. Op 17 februari 1924 is zijn moeder op 12 jarige leeftijd naar Nederland gekomen.
Noordermeer, K. Streepje Over kunstenaar JAS (Johan Ariaan Smit) worden zijn schilderijen en gedichten belicht.
Redactie Bij de hartpagina Melchior Bolstra maakte voor het Hoogheemraadschap van Rijnland een kaart met groeilijnen van het Haarlemmermeer.
Koning, A. de De waterwolf: Haarlemmermeer (deel 1) De geschiedenis over de Haarlemmermeer vanaf de middeleeuwen tot de drooglegging wordt beschreven.
Bourgondië, Jos van Boekpresentatie ‘Het Oude Koningshuys’ Stichting Oud Sassenheim presenteerde het boek over het Oude Koningshuys van Rob Pex. Het boek is goed gedocumenteerd. Met prachtige illustraties en ook verkrijgbaar bij boekhandel Grimbergen
Brouwer, L. Veredeling van bollen en bellen (vervolg) In dit tweede deel van dit verhaal gaat Herman de Graaff voornamelijk in over veredeling van de bellen: de fuchsia.
Veld, A. in ’t De posterijen Een overzicht van de posterijen is in 1920 gemaakt door A. van der Meij. Het is bewerkt door Arie in ’t Veld
Grimbergen, R. Grimineel dingboek VOL droeg financieel bij aan de aanschaf van het achttiende eeuwse Crimineel dingboek. Enkele voorbeelden worden gegeven.