Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 4, oktober 2016

Nieuwsflitsen De index: informatiebron bij uitstek voor genealogen Rob Pex heeft een index gemaakt op alfabetische volgorde van persoons- en topografische namen van vele historische boeken. In die index staan de nodige verwijzingen naar boek en paginanummer. De index staat op de website onder historie.
Nieuwsflitsen Bruggenboek Het boek ‘Wandel- en fietsroutes langs bruggen in Lisse’ is uit. Er staan 2 routes langs alle benoemde 21 bruggen in Lisse. Daarnaast staan er nog vele andere bruggen vermeld.  De historie van brug, weg en water wordt beschreven.
Nieuwsflitsen Behoud openbare Lagere School Er is een stichting opgericht om de Openbare Lagere School te behouden. Men maakt een financieel businessplan.
Nieuwsflitsen Nieuwsblad In januari 2017 komt het Nieuwsblad uit in A4 formaat en in full colour.
Nieuwenhuis, M. De familie Marseille Hendrik Marseille overleed in 1939. De eerste in Nederland wonende Marseille  is rond 1670 geboren in Clermond in Frankrijk en overleden in Amsterdam in 1734.
Veld, A. in ‘t Ter Gouw schoenen bestaat 60 jaar Jan Janssen van schoenenspecialist Ter Gouw vertelt over de afgelopen 60 jaar.
Bemelman L. Pastoor Hugo van der Vlugt in Noorwegen (1) Maarten van der Vlugt kwam met zijn gezin in 1820 naar Lisse.Hij pachtte boerderij Middelburg. De familie geschiedenis wordt besproken.
Lisses kwartiertje Hugo Martinus van der Vlugt Pastoor  van der Vlugt is geboren in Lisse op 10 april 1904 en overleden op 5 maart 1943.
Koning, A. Smeden van Lisse De eerst  vermelde smid in Lisse Jan Dirckzn kocht in 1586 een huis. Deze smid  en de latere smeden van van Lisse komen aan de orde.
Ann. Werkgroep Genealogie Leden van de werkgroep Genealogie zijn druk bezig met een omvangrijk project ‘Bewoningsgeschiedenis van panden in Lisse’.
Floorijp, D. Bestraten Berkhout tot Heereweg 1725 In 1723 werd de Heereweg bestraat Twee jaar later werd de weg naar landgoed Berkhout bestraat.
Möhlman, C. Reacties op het Rottenest Als reactie op de  brief van Mevrouw Slotje-Kooyman geeft Chris Möhlman  diverse tips over het Rottenest.
Redactie Straatnamencommissie Deen Boogerd is lid van de nieuwe Straatnamencommissie van de gemeente Lisse
Boogerd, D. De Kromme Elleboogsteeg Lisse had een eeuw geleden een straat die Kromme Elleboog heette.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 3, juli 2016

 

Nieuwsflitsen Hofje van Six blijft toch bestaan Hofje van Six blijft toch bestaan
Nieuwsflitsen Bijzonder archief van Vreeburg De VOL heeft het oude archief van de familie Vreeburg gekregen. Dit gaat tot de 18e eeuw terug.
nieuwsflitsen Burgerinitiatief Openbare School De actiegroep ‘Het Heemskerkplein moet blijven’ heeft een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lisse. Een financieel plan en een beheersplan wordt gemaakt.
nieuwsflitsen Resolutieboeken In het archief van de gemeente Lisse zijn 8 resolutieboeken aanwezig. Ze beslaan de periode 1681 tot 1793. Arie de Koning heeft nu alle resolutieboeken getranscribeerd. Er zijn 8 ingebonden boeken ter inzage. Er is ook een digitale versie, waar gericht gezocht kan worden op bepaalde onderwerpen.
nieuwsflitsen Index op persoons- en topografische namen uitgebreid Onder publicaties/index heeft Rob Pex vele boeken geïndexeerd op personen, die er in voorkomen. Daardoor is heel veel terug te zoeken.
nieuwsflitsen Veel belangstelling op VOL avond over HOBAHO Joop Zwetsloot en Piet Goemans vertelden op een lezing van de VOL over de geschiedenis van de HOBAHO,die in 1921 begon.
Pex, R.J. Uit de politierapporten: Oudejaarsdag 1847 Rob Pex vertelt over de diefstal van een konijn. Deze was voor de verkoop bestemd. Getuigen worden gehoord.
Bemelman, L. Beijsens, bakker en kapper Het Lisser kwartiertje begint bij Antonie Beijsens, geboren in 1825. Hij was onderwijzer. De genealogie en andere wetenswaardigheden worden beschreven.
Lisser Kwartiertje Lisser kwartiertje van F.J.A. Beijsens Het Lisser kwartiertje gaat over Franciscus Johannes Beijsens en Cornelia Johanna van der Vlugt.
Koning, A. De Conscriptie Napoleon voerde in 1810 de algemene dienstplicht in om tegen de russen te vechten. Alle  jongemannen geboren in 1788 in oa Lisse moesten zich melden. Er waren uitzonderingen. Lisse moest 17 manschappen leveren. Zij moesten zich in de Witte Zwaan inschrijven. Namen en omstandigheden van de Lissese rekruten worden beschreven.
Bemelman, L. Plankjes op Dubbelhoven Bij de verbouwing van Dubbelhoven werden enkele plankjes met tekst en namen gevonden. De plankjes waren uit 1993 met een verwijzing naar een plankje uit 1881.
Wie weet raad Wie zijn de dames bij Vroomen, locatie de Wolf Wie zijn de bollenpelsters op een foto van boerderij de Wolf
Floorijp, D. De waert en zijn gasten In 1589 zijn ze vertrokken. Jacob Heemskerck is uitbater van de herberg Aan het kerkhof. Later heette de herberg Het wapen van Lisse. Diverse wetenswaardigheden worden besproken.
Boogerd, D. Reacties op het Rottenest Alle namen van personen op een foto worden genoemd. De ingang naar de 5 huisjes was achter de slagerij. Om er te komen moest soms door het bloed worden gelopen, dat uit de slagerij de straat op liep.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 2, april 2016

 

Ruigrok, W. VOL Oud Lisse De dorpsdichter Willem Ruigrok heeft een gedicht over de VOL gemaakt naar aanleiding van het 25-jarig bestaan. Het hele gedicht wordt weergegeven.
Nieuwsflitsen 25 Jaar VOL Op 19 januari was de start van het jubileumjaar met een gezellige avond voor de leden in het museum de Zwarte Tulp. Frits Treffers werd benoemd tot lid van de orde van Oranje-Nassau. Een herdenkingspenning voor de Vol werd uitgereikt door Frans van der Veld. De dorpsdichter las een gedicht voor.
Nieuwsflitsen Erelid Bert Kölker is erelid van onze vereniging geworden als dank voor het vele werk voor de vereniging. Hij heeft de boeken ‘Kroniek van de Lisser timmerman en molenaar Cornelis van der Zaal 1762-1839’ en ‘Grenspalen in Lisse’ geschreven.
Nieuwsflitsen Erepenning De erepenning voor een goed gerestaureerd gebouw is dit jaar voor Ernst Melssen voor het voormalig kantoorgebouw van de CNB aan de Tulpenstraat.
Veld, A. in ‘t 125-jarige Lissesche IJsclub werkt in stilte De Lissesche IJsclub heeft in Lisse diverse ijsbanen gehad, nadat in het begin op diverse sloten baantjes waren gemaakt. De geschiedenis wordt beschreven. De financiële situatie is steeds goed geweest, vooral door de vele werkzaamheden door de vrijwilligers.
Brouwer, L. Gerrit van der Meij krijgt geleidehond in Lisse In dit tweede artikel over blinde wis- en natuurkundige Gerrit van der Meij worden zijn belevenissen in Lisse met zijn geleidehonden beschreven. Hij heeft diverse lezingen over geleidehonden gehouden.
Bemelman, L. Pastoor Hugo van der Vlugt Pastoor Hugo van der Vlugt was tijdens de oorlog in het verzet in Noorwegen. Hij was in de Engel geboren als zoon van bollenkweker Anthonius van der Vlugt. In 1942 is hij door de Duitsers gearresteerd. Hij is overleden in Sachenhausen.
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje van Maria Anna Theresa Beelen Maria Anna Theresia Beelen is geboren op 11 oktober 1928.
Brouwer, L. Van korenbloem tot zonnepit De voorgeschiedenis van Anna Beelen wordt beschreven.Het verhaal begint bij haar opa, die molenaar was op de Korenmolen van Beelen aan de Grachtweg
Wie weet raad Antwoord op fotocollectie Jan Mijnders Een kaart uit het vorig Nieuwsblad  is verzonden naar Leendert Schippers in 1914, de overgrootvader van mevrouw Schippers, die reageerde op de oproep.
Peperkorn, H. Foto van familie Peeperkorn Hubert Peepenkorn reageert met een uitgebreid artikel op een foto van zijn vader en moeder op tweejarige leeftijd in 1944.
Tang, C. van der Reactie op een artikel over een plank op de Lisserdijk In het vorige Nieuwsblad stond een artikel over een gevonden plankje. Cees van der Tang reageert hier op.
Boogerd, D. Het Rottenest De geschiedenis van het Rottenest, Rattenest of Landzicht wordt beschreven. Het lag aan de Heereweg richting het westen en in de buurt van de Stationsweg.

 

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 1, januari 2016

 

Nieuwsflitsen Jubileumjaar VOL De VOL viert zijn 25 jarig bestaan met een feest voor de vrijwiligers en een jaarkalender. Diverse activiteiten van de afgelopen jaren worden beshcreven.
Nieuwsflitsen Bruggenboek Van de Meerlanden is subsidie ontvangen voor realistie van een bruggenboek
Nieuwsflitsen Keukenhof Het vervallen Rozenhek van Keukenhof is verdwenen. De VOL heeft gevraagd of dit rijksmonment gerestaureerd kan worden.
Bemelman, L. Een plankje op de Lisserdijk Op een plankje in de woning Lisserdijk 508 staat “Behangen door J.P. Bemelman”, 3 augustus 1882. Er staan ook namen van  timmerlieden op. De geneologie van alle personen wordt besproken.
Floorijp, D. Het predikantenbord In het portaal van de grote kerk hangt een bord met de namen van alle predikanten. De geschiedenis van de eerste predikant wordt beschreven.
Koning, A. de Gerrit van der Meij, een ongekend talent uit Lisse De blinde Gerrit van der Meij was wis- en natuurkundige. Op 36 jarig leeftijd werd hij ook nog doof. Hij construeerde daarna de electische braillemachine.
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje van Gerrit van der Meij Gerrit van der Meij is in Lisse op 5 januari 1914 en overleden op 6 november 2002
Veld, F. van der Tulpen eten in de Tweede Wereldoorlog Heeft u een verhaal over de Tweede Wereldoorlog, meldt het aan aan de VOL
Pex, R. J. Uit de politierapporten van Lisse (14): Zwerver Landman Zwerver Landman komt n 1847 weer in de politierapprten voor. Hij schold zijn buurman uit en beloofde hem te vermoorden. Hij meende dat de buurman spullen van hem had gestolen.
Redactie De kleine Kroniek van Lisse, de jaren vijftig Het boek Kleine Kroniek van Lisse in de jaren vijftig van Arie in ’t Veld is uit.
Boogerd, D. Ode aan de bode Het onstaan van het ziekenfonds wordt beschreven. De eerste waren er rond 1847. Rond 1900 waren er 540 verschillende ziekenfondsen. In Lisse was Andries Cardol een bekende bode
Wie weet raad Wie zijn Hubert en Elly Peperkorn De VOL vraagt zich af wie de kleuters op de foto zijn. Op de achterkant staat Hubert en Elly Peperkorn, genomen 8 juni 1944.
Reacties Café het Haantje Dirk Floorijp geeft diverse aanvullingen op het artikel van Rob Pex.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 4, oktober 2015

Nieuwsflitsen Nieuw bestuur VOL Eric Prins, Hemi Beijsens, Marcel van Schaik, Piet van Dijk en Piet Segers vormen het nieuwe bestuur.
Nieuwsflitsen Het geheim van de agtkantige toorn Voor een TV programma hebben we het gerucht over de Achtkantige Toren aangemeld.
Kaptein, E.M. Café spoorzicht Halfweg, Lisse Cafe Soorzicht lag aan de noordkant van de Stationsweg. De schrijfster heeft hier gewoond en beschrijft haar belevenissen. Het cafe werd in 1972 gesloopt.
Pex, R.J. Een foto van ’t huys Dever uit 1847 Er is een melding van een genomen foto van Dever met voorhuis in 1847. de foto zelf is nog niet te vinden. Wie weet daar iets van?
Bemelman, L. Wim Randsdorp tewerkgesteld in Duitsland “Nu zie ik je nooit meer” is een boek, geschreven door Marjon Griffioen over Wim Randsdorp, overleden in 1943 in Duitsland. Van hem zijn er 70 brieven bewaard, geschreven aan zijn zus.
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje van Wilhelmus Randsdorp Wilhemus Randsdorp is geboren op 3 januari en overleden op 26 november 193.
Pex. R.J. Café ’t Haantje/de Haan Cafe ’t Haantje of De Haan stond tegenover Heereweg 234. een ansigtkaart wordt getoond.In 1995 vestigde het Lisser Spijshuis zich hier.
Pex. R.J. Opschriften door bollenarbeiders op Oud Zandvliet Op een wand en op de zolder van de bollenschuur van boerderij Oud Zandvliet, Westelijke Randweg 2, zijn vele teksten van arbeiders gevonden. De foto’s geven een goede impressie.
Brouwer, L. Jeugd in de Poelpolder Joop Veenis kwam in 1964 in de Poelpolder wonen. Hij was toen 4 jaar. Hij haalt herinneringen op uit zijn jeugd in de Poelpolder.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 3, juli 2015

Wie weet raad? Foto van het Hofje van Six Wie staan er op de foto bij het Hofje van Six?
Wie weet raad? Toiletgebouw Het originele toiletgebouw in zwartwit van artikel Manneke Ps.
Nieuwsflitsen Resolutieboek gemeente Lisse Arie de Koning heeft de resolutieboeken van 1681 tot 1993 getranscribeerd
Nieuwsflitsen 40 jaar Tour de Lisse Dit jaar wordt de 40ste Tour de Lisse. Cees Langeveld schrijft een boek over Tour de Lisse.
Nieuwsflitsen Index Rob Pex heeft zijn index met personen uit boeken ove Lisse weer uitgebreid.
Nieuwsflitsen Bestuurswisseling Wim Bosch en Frits Treffers hebben afscheid genomen als bestuurslid. Eric Prince en Helmi Beijsens werden benoemd als nieuwe leden.
Nieuwsflitsen Beroep tegen omgevingsvergunning Kanaalstraat 33/van der Veldstraat 2 De VOL heeft op 24 maart 2015 beroep aangetekend tegen het vaststellen van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning van Kanaalstraat 33. De gemeente heeft onvoldoende rekenng gehouden met de nieuwe MOBO wet.
Nieuwsflitsen Voorgenomen bezuiniging op monumentenzorg in Lisse De VOL is tegen het voornemen om de bijdragen aan eigenaren van monumenten te schrappen. Daarmee is  de monumentenzorg vrijwel verdwenen.
Nieuwsflitsen Excursie naar Museum Dorestad Een groep vrijwilligers van de VOL is op excursie geweest naar museum Dorestad. Zij werden rondgeleid door Luit van der Tuuk.
Nieuwsflitsen Museum de Zwarte Tulp heropend Na 9 maanden verbouwing en herinrichting is museum De Zwarte Tulp heropend. Het programma voor de toekomst wordt vermeldt.
Brouwer, L. Poelpolder: wonen in de Leeuwerikstraat Ina van Leeuwen  verhaalt over de afgelopen 50 jaar over het wel en wee van Poelpolder.
Bemelman, L. Een plankje van 100 jaar geleden Heereweg 115 werd verbouwd. Op zolder werd een plankje met tekst gevonden geschreven door Jac. Van Biezen en Andries Mastenbroek. Laura onderzocht de familierelaties van hen en de bewoningsgeschiedenis van Heereweg 115.
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje Pieter Johannes Segers Pieter Johannes Segers is geboren op 25 oktober 1898 en overleden op 14 mei 1883.
Bemelman, L. Gerrit Segers: van tuinbaas tot bloembollenkweker Gerrit Segers wordt in 1847 tuinbaas op Keukenhof. Later wordt hij bollenkweker. Zijn geschiedenis en zijn geloof worden besproken.
Tang, A. van der Een korte zijsprong in het familieverhaal Jan Hovink heeft veel negentiende-eeuwse potretfoto. Mensen op de foto’s worden beschreven.
Koning, A. de De omwenteling De bevrijding van de Fransen in 1913 wordt beschreven naar aanleiding van een dagboek van Cornels van der Zaal. De Prins van Oranje kwam ook nog langs
Boogerd, D. Manneke Pis van Lis Diverse urinoirs in Lisse komen aan de orde. Een tegenover DeWitte Zwaan. Een aan de Haven bij de Hobaho en op ’t Vierkant.

Inhoud Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 2, april 2015

 

Nieuwsflitsen Het paard van Keukenhof Het kunstwerk van het paard van Keukenhof is van Paul Koning en is in Amsedam gemaakt in 1952
Nieuwsflitsen Kaart van de oude Banzijp De oude Banzijp tussen de Heereweg en de Achterweg liep vanaf het Mallegat tot de Vennesloot. Gedeeltes van deze waterloop zijn nog steeds aanwezig.
Nieuwsflitsen Erepenning 2015 voor Heereweg 46 Op de jaarvergadeing werd de erepenning uitgereikt aan de bewoners van Heereweg 46 voor de mooie restauratie van hun woning.
Nieuwsflitsen Schilderijen van Piet Horsman De zoon van Piet Horsman, die in 1976 overleed wil graag meer gegevens over de schilderijen van zijn vader. Koprs en schilderijen worden gnoemd.
Brouwer, L. Poelpolder: molenaar Duineveld De bewoningsgeschiedenis van de grote Poelpoldermolen wordt beschreven. Ook andere zaken over de Poelpolder komen aan de orde.
Hoed, A. den Een notariële akte uit 1868: 4 pandjes aan de Heereweg Aan de Heereweg tegenover de Westerdreef staan diverse mooie panden. De bewoningsgeschiedenis wordt besproken.
Bemelman, L. Hoogkamer, een familie in Lisse De voorouders van Cornelis Martinus Hoogkamer worden weergegeven. Zijn voorvader overleed in Lisse in 1708.
Lisser Kwartiertje Cornelis Martinus Hoogkamer Cornelis Martinus Hoogkamer is geboren in 1917 en overleden in in 1999.
Koning, A. De geboorte van een fenomeen, de tour de Lisse De ren- en tourvereniging De Bollenstreek is in 1951 opgericht.In 1956 werd de eerste Tour de Lisse gehouden.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (19) De periode rond 1860 wordt beschreven. O.a. Jaap van der Boom en Cornelis Jongbloed komen aan de orde.
Floorijp, D. Verdronken in de Haarlemmermeer 1688 Ermpje Munnik verdronk in 1688 in het Haarlemermeer. De zoekacties worden beschreven.
Boogerd, D. Waterloop van de oude Bansijp De Oude Banzijp tussen de Heereweg en de Achterweg liep vanaf het Mallegat tot de Vennesloot. Gedeeltes van deze waterloop zijn nog steeds aanwezig.
Wie weet raad? Wie is de orgelman en wat voor orgel is het? Op een foto uit 1931 staat de Agathakerk en een orgel met paard op de voorgrond. Wie is de orgelman en wat voor orgel is dit?

 

INHOUD Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 1, januari 2015

 

Nieuwsflitsen Lisse is weer een Hofleverancier rijker (kistenfabriek Bakker) Op 4 december 2014 heeft kistenfabriek en houthandel M. Bakker  & Zonen het predicaat Hofleverancier gekregen. Zij bestaan 100 jaar.
Nieuwsflitsen Beeldbank van start Op 18 december 2014  is de Beeldbank van Lisse van start gegaan. (Beeldbanklisse.nl)
Veld, A. in ‘t De Poelpolder: van uitgestrekte weilanden tot grote woonwijk In 2015 is het vijftig jaar geleden dat begonnen is met bouwen  in de Poelpolder. Arie in ’t Veld heeft daar een boek over geschreven: “De Poelpolder: van uitgestrekte weilanden tot grote woonwijk.
Boogerd, D. Een eeuwenoude naam POELPOLDER In 1624 was de droogmaking van de Lisser Poel voltooid. Het heette toen ‘De bedijkte Lisser Poel’. Later werd dit de Lisser Poelpolder genoemd. Toch wordt er in 1602 al over een Lisser Poelpolder geschreven. Deze lag ten noorden van de huidige Poelpolder waar nu de Zemelpolder is.
Brouwer, L. Belangen in de Poelpolder De geschiedenis van de Lisser Poel van vóór 1624 wordt beschreven.
Schrama, G. De Schrama’s als bewoners van boerderij de Phoenix in Lisse De bewoningsgeschiedenis van boerderij de Phoenix wordt besproken.
Bemelman, L. De grote oorlog in een Hollands dorp Ongeveer vijfhonderd Belgische vluchtelingen werden tussen oktober 2014 en januari 2015 i Lisse opgevangen.
Pex, R.J. De winkel van Tissing (3). Het gaat je goed Kanaalstraat 33 De geschiedenis van Tissing van 1938 tot  1979 wordt beschreven.In 1938 werd het pand aan de Kanaalstraat 33, magazijn De Zon gebouwd voor Tissing.
Lisser kwartiertje Rectificatie Schrama Willem Verdegaal is niet in Lisse overleden, maar in Boekel.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (18) De trouwerij van Aart van der Boon en Gouda van der Tang in 1859 wordt beschreven.

 

INHOUD  NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 4, oktober 2014

 

Nieuwsflitsen Dringend bestuursleden gevraagd Een oproep voor nieuwe bestuursleden wordt gedaan.
Nieuwsflitsen Oproep voor leden werkgroep Heemkunde Een oproep voor nieuwe leden voor de werkgroep Heemkunde wordt gedaan.
Nieuwsflitsen Grote schenking van Kölker aan Vereniging Oud Lisse Een grote gift van Kölker  met vele boeken over Lisse is verkregen.
Nieuwsflitsen Project uitgave boek “Bruggen in Lisse” De VOL is van plan een wandel en fietsroute langs historische  bruggen in Lisse te maken.
Nieuwsflitsen Afronding provinciale Cultuur Historische Atlas vertraagd Omdat het Landschapsbeheer ZH onverwacht is opgeheven per 31 december 2013 is de afronding van de digitale Cultuurhistorische Atlas
Nieuwsflitsen Commentaar VOL op het Raadhuispleinplan De aangepaste raadhuisplannen (de Factorij) werden in de gemeenteraadsvergadering besproken. Wim Bosch heeft ingesproken. Het is te kolossaal  en de Openbare Lagere School en de linden er voor moeten niet worden gesloopt volgens de VOL. Bovendien wordt de waarde van de monumenten rondom verminderd.
Nieuwsflitsen Index op naam op de website van VOL De index van personen in publicaties en boeken van Ron ex op de website van de VOL is weer uitgebreid.
Brouwer, L. Roversbroek: familie de Groot Jan de Groot kwam in 1888 uit Friesland naar de Haarlemmermeer om turf te steken. Later verhuisde hij naar de Rooversbroekdijk om een boerderij te beginnen. De familie en hun werkzaamheden worden besproken.
Wie weet raad? Van der hulst staat op de foto. Op een foto van de familie Tissing staat Jan van der Hulst met een fiets. Hij was in 1880 geboren.
Wie weet raad? Herinneringen aan de oorlog Naar aanleiding van een foto beschrijft Jeltje Boonstra herinneringen aan de razzia van 1945 en andere angstige momenten van de oorlog.
Wie weet raad? Lisbloemschool Wie staat er op een foto van de Lisbloemschool uit 1945
Lisser kwartiertje Willem Johannes Schrama Willem Schrama is geboren in 1906 en overleden in 1991.
Bemelman, L. Poeleway en Zwanendrift De bewoners van Poeleway, Zwanendrift, Phoenix en Bloemhof komen aan de orde.
Geest, A. van der Kort historisch overzicht van Lisse en de grote kerk aan het Vierkant Een historisch overzicht vanaf de goederenlijst tot de graven van Holand met de kapel worden weergegeven.
Boogerd, D. Raadselen rond Abraham Randemaker Een overzicht van de familie van Abraham Rademaker wordt weergegeven.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 3, juli 2014

Nieuwsflitsen Index boeken en nieuwsbladen Op de website van de VOL staat een nieuwe versie van de index op persoonsnamen en toponomienamen, gemaakt door Rob Pex.
Nieuwsflitsen Memorie major, archiveringsprogramma gemeente Lisse Dit programma van Pictura uit Heiloo wordt door de Gemeente Lisse en de VOL gebruikt om foto’s digitaal te ontsluiten. Het resultaat gaat Beeldbanklisse.nl heten.
Brouwer, L. Rooversbroekdijk, familie Duivenvoorden Uitgelegd wordt hoe de  dijken van de Rijn- of Ringsloot tussen de Poelpolder en de Rooversbroekpolder worden afgegraven en de weg in de Rijnsloot wordt aangelegd. Ook de molen van de Rooversbroekpolder wordt besproken.
Pex, R.J. De winkels van Tissing en zijn voorgangers (2), 1905-1938 Het oude winkelpand werd in 1911 gesloopt daar kwam magazijn de Zon voor in de plaats gehuurd door Egbert Tissing. In 1920 wordt hij eigenaar. In 1938 verscheen aan de rechterkant een nieuw gedeelte.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Cornelis van Waveren Cornelis van Waveren was geboren op 17 maart 1897 en overleden op 17 september 1973, beide in Lisse. Hij was bankemployé.
Bemelman, L. Van Waveren, koopman in brandstoffen Pieter van Waveren (1799-1885) werd marktschipper en koopman. Hij werd handelaar in brandstoffen. Zijn zoon Cornelis nam dit over. Zijn opslagplaats lag aan de Grachtweg waar nu de ingang van de 1e havendwarsstraat is. In 1964 ging WAVO naar de Nassaustraat.
Boogerd, D. Raadselen rond Abraham Rademaker De bekende tekenaar Abraham Rademaker is in 1677 in Lisse geboren waarschijnlijk in 1734 in de Haarlemse duinen vermoord, omdat men dacht dat hij een katholieke moordenaar. dat was vreemd, want hij was dan wel gedoopt, maar niet prakkiserend. Hij is gegraven in de Weeskerk in zonder dat iemand daar voor heeft. betaald. Dit ondanks het feit, dat zijn vrouw niet onbemiddeld werd achtergelaten.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (17) en George Haselbach. Zij zijn haar kinderen uit haar eerste huwelijk.
Groen, N. Naamgeving Akervoordelaan nog niet eenduidig Akervoort wordt voor het eerst genoemd in de 13e eeuw en geschreven als Acghenvort en Agghenvort, waarbij agghen ontstaan is uit acghen. Vort betekende oorspronkelijk ‘doorgang’. De betekenis van Akervoorde kan ‘de doorgang door het water’, ‘de doorgang van de heer Acgh’ of ‘de doorgang door de beek Acghen’ zijn.
Reacties Lezing A. M. Cammenga mevr. Boonstra- Meijer uit Edam reageerde op de lezing van Anne Cammenga. Zij vertelt over haar herinneringen aan de 2e Wereldoorlog.
Wie weet raad Het planten van de Bernardboom van Paul Wolvers heeft een mooie foto van het planten van de Bernardboom uit 1937 gegeven.
Wie weet raad Lisses kwartiertje: Johanna Maria Schrama Mevrouw Walenkamp-Schrama vertelt naar aanleiding van het Lisses kwartiertje een en ander over de familie Schrama. Zij verhaalt over de woningen Heereweg 86 tot 90.