INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 2, april 2014

Nieuwsflitsen Archeologisch onderzoek Heereweg 191 Het pand Heereweg 191 is helaas gesloopt. Ook de omliggende gebouwen zijn gesloopt. In het verslag van het archeologisch onderzoek wordt vermeld wat er is gevonden in de 12 proefsleuven. Helaas is er geen nader onderzoek gedaan vanwege het kostenaspect bij vertraging van de bouw.
Nieuwsflitsen Belgische vluchtelingen in Lisse (1914): een oproep Wie in Lisse kent nog verhalen van Belgische vluchtelingen in Lisse vanwege de 1e Wereldoorlog.
Nieuwsflitsen Boomplantdag en bomenboek Het eerste exemplaar van het boek Wandel- en Fietsroutes langs bomen in Lisse werd uitgereikt aan wethouder van Zelst. Ook werden 3 linden geplant op de hoek Lindenlaan en Kastanjelaan.
Baltes, C. Kind in de tweede wereldoorlog (2) Mevrouw Baltes vertelt over de mensen die haar ouders in de 2e wereldoorlog verborgen hielden in hun huis aan ’t Vierkant.
Pex, R.J. De winkels van Tissing en zijn voorgangers (1), 1860 -1905 Het huidige gebouw op de hoek van de Kanaalstraat en de van der Veldstraat is in 1938 gebouwd. Het huis daarvoor was in 1911 gebouwd. Daarvoor stond er ook al een gebouw van rond 1860. Dit is gebouwd door Karel Lindaart. Zijn wel en wee wordt besproken. Johannes Barnhoorn was de eerste bewoner. De overige eigenaren tot 1905 komen aan de orde.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Johanna Maria Schrama Johanna Maria Schrama is geboren op 13 augustus 1913 in Lisse en overleden op 1 april 2007 in Sassenheim.
Bemelman, L. Schrama, grossier in levensmiddelen, Heereweg 191 Ooit was Heereweg 191 een aantrekkelijk huis. Nu is het erg vervallen. Het zou gebouwd zijn tussen 1622 en 1626. De bewoners worden besproken. Antonius Schrama is in 1876 naar Lisse gekomen. In 1919 koopt zijn zoon Cornelis de woning op Heereweg 191. Hij begint daar een grossierderij in levensmiddelen.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (16) De periode rond 1850 wordt besproken. Elisabeth van der Linden, dirk van der Tang en de familie Hasselbach komen aan de orde.
Brouwer, L. Roversbroek, vervolg familie Duivenvoorden De geschiedenis van de familie tijdens de 2e Wereldoorlog wordt besproken. Ook Piet van Rijssel komt aan de orde.
Wie weet raad Reacties op “Dumpen van Bloembollen” In de vorige Nieuwsbrief stond een foto over het dumpen van bloembollen. Het is echter geen dumpen van bloembollen, maar een verplichte inlevering van plantgoed om overproductie te voorkomen.

NHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 1, januari 2014

I
Nieuwsflitsen Wandel- en fietsroutes langs monumentale en bijzondere bomen in Lisse Een werkgroep van de VOL heeft een wandel- en fietsrouteboek gerealiseerd door Lisse. Alle monumentale bomen en vele anderen zijn opgenomen in het boek. Het is eenzelfde uitvoering als het wandelboek over de monumenten in Lisse.
Nieuwsflitsen Yad Vashem onderscheiding Johannes Baltus en mevrouw Baltes-van der Heijden postuum geëerd met de Yad Vashem onderscheiding. Yad Vashem is de officiële Israëlische staatsinstelling voor het herdenken van Joodse slachtoffers.
Baltes, C. Kind in de tweede wereldoorlog (1) Coby Baltus, dochter van Johannes Baltus vertelt over haar herinneringen aan de 2e Wereldoorlog. Zij vertelt onder andere over de onderduikers in hun huis aan ’t Vierkant.
Boogerd, D. Sjacheraar met mazzel Arie en Maria van der Leede hadden het arm. Toch kocht hij een lot van ‘De joodse Invalide’. Dit is een instelling opgericht in 1911 door rabbijn Meijer de Hond. Hij won uiteindelijk een huis en geld.
Brouwer, L. Roversbroek: Dirk Duivenvoorden trekt naar Lisse De veenderij in het begin van de 19e eeuw was zwaar werk. Een staking voor meer loon wordt beschreven. Dirk Duivenvoorden wordt in 1895 geboren in de Haarlemmermeer. Zijn jeugdbelevenissen worden beschreven. In de Rooversbroekpolder werden bollen geteeld.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Johannes Cornelis Mijnders Johannes Cornelis Mijnders ia geboren op 28 november 1913 en overleden op 3 augustus 1989. Hij was kruidenier.
Bemelman, L. Familie Mijnders in Lisse In 1636 kwam Johann Meiners vanuit Wardenburg uit Oost-Friesland in Duitsland. Johannes (1872) begon van Mijnders Meubelen. Zijn zoon Johannes Cornelis (1913) begon voor zichzelf met de ‘Eerste Lissese Eiercentrale’. Later werd dit de Kijkgrijp, vervolgens de Cash & Carry. Later werd het bedrijf voortgezet aan de Grachtweg.
Boogerd, D. Schrijver van Dik Trom C.J. Kieviet was hier schoolmeester In 1877 kreeg Kievit een aanstelling bij de Openbare Lagere School in Lisse. Hij trouwde met Gezina Louisa Veldhujzen van Zanten. Zijn verhalen over Dik Trom zijn te herkennen in situaties in Lisse.
Boekbespreking Uitgave 7e jaarboek Kasteel Keukenhof Het thema is schilders en schrijvens. 17 Brieven uit Nederlands-Indië worden besproken, evenals 2 wapenschilden. Ook middeleeuwse handschriften en getijdenboeken komen aan de orde
Floorijp, D. Een stukje verleden tastbaar: weerbare mannen in 1585 In het gemeentearchief van Lisse is een unieke lijst met weerbare mannen  met leeftijden en wapenuitrusting. Van Ardyaen Cornelisz Costerman en zijn broer worden uitgebreid verslag gedaan.

NHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 4, oktober 2013

Nieuwsflitsen Zienswijze bestemmingsplan de Zon: Kanaalstraat 33 en Van der Veldstraat 2 Onder andere de VOL heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan De Zon. De bebouwing er om heen is te massaal. Er wordt geen rekening gehouden met het monumentale pand. Er is geen rekening gehouden met de nieuwe monumentenwet (MoMo), die op 1 januari 2012 is ingegaan. Deze wet gaat meer uit van de omgeving dan van het object.
Nieuwsflitsen Digitale Cultuurhistorische Atlas Bollenstreek Vele objecten in Lisse zijn beschreven door vrijwilligers van de VOL. Nu wordt alles ingevoerd in de atlas.
Nieuwsflitsen Post uit Zweden uit een rijk verleden Brigitta Elfgren heeft foto’s van haar opa Driehuizen opgestuurd. Zij zijn nu in bruikleen bij museum de Zwarte Tulp.
Nieuwsflitsen Veilinghallen CNB De gebouwen van de CNB  zijn gesloopt. De geschiedenis worden besproken.
Nieuwsflitsen Dever verliest bestuursleden Jan Beenakker en Han van Os zijn overleden. De inbreng van beide mannen is van blijvende waarde voor de cultuurhistorie van Lisse.
Bemelman, L. De Families Hulsbosch en Van Graven Melkboer Hulsbosch woonde in de Kanaalstraat 22 en was gehuwd met Cornelia van Graven. De voorouders worden beschreven.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Jacobus Hendrikus Hulsbosch Jacobus Hendricus Hulsbosch is geboren op 9 oktober 1913 en overleden op 11 augustus 1988 in Haarlem.
Brouwer, L. Roversbroek:  De weg erheen van de familie Huis Het wel en wee van de voorouders van Jan Huis worden beschreven. Zij woonden in een huis op de dijk aan de Ringvaart in de Rooversbroek. Ook de relatie met de familie Meijer wordt besproken. Belangrijk is de veenwinning in de Rooversbroekpolder.
Floorijp, D. Notaris Van Stockum Notaris Stockum maakte in 1889 bezwaar tegen de komst van de stoomtram, omdat de muren van zijn huis te lijden zouden hebben van te snel rijdende treinen.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (15) Allerlei perikelen  in de periode rond 1850 worden beschreven.
Reacties Artikel Hageman Maarten Timmer heeft nogal wat kritiek op het artikel van Hageman. De methode Hageman was geen voorloper, maar een achterloper. Veel van wat hij beschrijft, was al door onderzoek weerlegd.
Reacties  Lisses herinneringen over de oorlog Op 28 januari 1945 werd door drie Zweedse rodekruisschepen een grote hoeveelheid voedsel in de haven van Delftzijl. Dit werd in  februari geleverd in Lisse. Het werd dus niet gedropt.
Reacties Reactie familiegeschiedenis schilderij Veenenburg Een schilderij van Veenenburg werd ten onrechte toegeschreven aan Leembruggen. Dit moet Eymer zijn uit 1830.
Reacties Fotoarchief Leendert Blok In het Spaarnestadfoto-archief in Haarlem zijn veel foto’s van Leendert Blok .
Boekbespreking A.L. Cammenga  “Wees gerust…” Cammenga, die een lezing over zijn vader in de 2e wereldoorlog voor de VOL heeft gegeven, heeft daar nu een boek over uitgebracht. Het heet ‘Wees gerust! Voor tijdens en na je dood sta ik als een rots aan je zijde’.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 3, juli 2013

Nieuwsflitsen Wim Bosch Koninklijk onderscheiden Wim Bosch werd benoemd tot riddel in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn vrouw werd benoemd tot lid van Oranje-Nassau.
Nieuwsflitsen Herdenkingsboom voor de kroning Aan de Westerdreef werd op 30 april 2013 een koningslinde geplant met een fraai herdenkingshek.
Nieuwsflitsen “De kleine kroniek over de jaren zeventig”  is uit Het 2e deel in de serie ‘De kleine kroniek van Lisse’ van Arie in ’t Veld is uit. Het gaat over de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Nieuwsflitsen Indexering boek Erik Vergunst op de website van Oud Lisse Het boek Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden van Erik Vergunst uit 2007 is door Rob Pex geïndexeerd op de website van Oud Lisse op topografische namen en persoonsnamen. Ook Oude ansichten van Lisse van Rob Pex is geïndexeerd. Hij gaat ook andere boeken indexeren.
Nieuwsflitsen Lezing: razzia in maart 1945 Op 16 april hield de heer Anne Louis Cammenga een lezing over de aanhouding en inhechtenisneming van onder andere Lisser Jillert Cammenga, zijn vader. In maart 1945 werden 40 Lissers opgepakt.
Veld, A. in ‘t Kunst voor 50 jarige Poelpolder In 2015 is het 50 jaar geleden, dat de eerste huizen in de Poelpolder werden gebouwd. Er worden voor 2015 allerlei activiteiten voorbreid.
Reacties Bibliotheken in Lisse In een vorig artikel over bibliotheken in Lisse vroeg Bas Romeyn zich af wie boekhandel annex bibliotheek De Volharding leidde. Dit was Werner Haas.
Reacties De woorden  lys en het vierkant In het artikel over de naam van Lis en ’t Vierkant staat onder een foto van een plein in Venetië dat de tekst in het Deens is. Het is echter Zweeds.
Reacties Reactie op artikel J.W. A. Lefeber en Zwanendrift De holkamer stond niet aan het slootje vanaf de Kerksloot tot voorbij de Zwanendreef, maar meer naar de Heereweg aan een doodlopend stukje sloot.
Reacties Reacties artikel stoomgemaal Roversbroek In 2007 stond in het Nieuwsblad een artikel over het oude stoomgemaal.  Deze wordt totaal vernieuwd. Henry Kozijn uit de VS heeft nu diverse aanvullingen.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (14) De periode rond 1850 wordt beschreven. Onder andere wordt van Klaveren en Kramm worden genoemd.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Gijsbert Blokhuis Gijsbert  Blokhuis is geboren op 12 juli 1883 en overleden op 5 december 1949.
Duijnhoven, H, van Lisser Herinneringen Oud  Lisser Hans van Duijnhoven woont in Denemarken. Hij is geboren in 1937 aan de Tulpenstraat. Hij beschrijft uitvoerig zijn jeugd in Lisse.
Boogerd, D. Grote Schoolvakantie in 1963 Deen Boogerd beschrijft zijn jeugdactiviteiten in 1963.
Brouwer, L. Roversbroek: eiland, polder, veenderij. De geschiedenis van de Rooversbroek wordt beschreven. Ook de vervening aan het begin van de 20e eeuw komt aan de orde, evenals de middelen van bestaan. Een kasboek van 1888 tot 1923 wordt uitgebreid beschreven. Ook de verkaveling, bemaling en ontpoldering komt aan de orde.
Floorijp, D. Pensioenmeevaller in 1890 Gemeenteveldwachter Johannes Petrus Zijlmans (1819-1904) is op 1 oktober 1890 ontslag verleend vanwege ouderdom.
Wie weet raad Warmerdam Wie weet iets over een Warmerdam, die in de oorlog een winkel in schilderijen had in Lisse?
Wie weet raad Koelewijn Wie heeft informatie over Dirk Koelelwijn, die een bollenbedrijf had in de Rooversbroek. Het bedrijf is in de jaren 50-60 overgenomen door zijn zoon Willem.
Wie weet raad Leendert Blok Wie heeft er informatie over fotograaf Leendert Blok? Heeft er iemand afdrukken van een van zijn foto’s?

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 2, april 2013

Nieuwsflitsen Presentatie “Kroniek van Van der Zaal” De kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Van der Zaal (1762-1839) is gepresenteerd op 15 januari 2013. Kölker heeft eerst de dagboeken van Van der zaal getranscribeerd. Later heeft hij een lopend verhaal gemaakt van alle in onderhoud zijnde molens. Ook het archief van de familie Beelen, molenaars van de korenmolen in Lisse werd gebruikt in het boek. Een genealogie van Van der Zaal ontbreekt niet.
Nieuwsflitsen Zienswijze VOL bestemmingsplan Centrum geaccepteerd De VOL heeft in 2012 een zienswijze gegeven over het bestemmingsplan Centrum. Veel van onze opmerkingen zijn in het plan verwerkt. Het belangrijkste punt echter niet. Dat is het aangeven van welke monumenten er in het plan staan. Dit is volgens de nieuwe wet MoMo (wet modernisering monumentenzorg) verplicht.
Nieuwsflitsen Zienswijze VOL Grotenhof gehonoreerd Onze zienswijze over de al herbouwde schuur van Grotenhof zijn gehonoreerd. Het betreft de hoogte van het gebouw.
Nieuwsflitsen Jaarvergadering: erepenning voor kantoor Driehuizen De erepenning 2013 werd uitgereikt aan de heren Paff en van der Klauw, bewoners van kantoorgebouw van Driehuizen. Er zijn nog originele details overgebleven. Een fraai staaltje van hergebruik van kantoor naar woonfunctie.
Nieuwsflitsen Lezing Jan Broekhuizen over de schuttersmaaltijd Een replica van het schilderij De Schuttersmaaltijd van Batholomeus van der Helst hang in het koetshuis van Keukenhof. In zijn verhaal kwamen regelmatig links met Lisse aan de orde.
Nieuwsflitsen Bruggen in Lisse In 2011 nam Aad van Kampen het initiatief om alle oude bruggen in Lisse een naam te geven.  In december werd het voorstel voor de namen en naambordjes aangenomen in de gemeenteraad. Helaas kwam hij te overlijden. Hij heeft dus de realisatie niet meegemaakt.
Veld, A. in ‘t Site op Facebook over Oud Lisse groot succes Eind januari 2013 is de facebook pagina Je bent Lisser als de lucht in gegaan. Het is een groot succes.
Pex, R.J. De ´verplaatsing´ van het gemeentehuis, 1848 (2) In 1848 vergadert de gemeenteraad niet meer in de Witte Zwaan, maar in het Oude Raadhuis, waar voorheen de Baljuw vergaderde en waar een gevangenis was. Het Oude Raadhuis werd in 1921 gesloopt. Hier kwam toen de ABN in de noordoosthoek van het Vierkant.
Boogerd, D. De naam van ‘Lis’ en ’t Vierkant’ Als reactie op het artikel over de naamgeving van Lisse wordt gemeld dat ’t Vierkant mogelijk plein zou kunnen betekenen. Analoog aan firkantet en square, dat beide plein betekent. Bij de Vuursteeglaan werd mogelijk vroeger vuil verbrandt. Zou Viersteeg vier haardsteden kunnen betekenen?

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 1, januari 2013

 

Nieuwsflitsen Zienswijze bestemmingsplan Centrum De VOL heeft samen met Erfgoedhuis ZH een zienswijze gegeven op het nieuwe bestemmingsplan Centrum. Er is geen rekening gehouden met de nieuwe wet Modernisering Monumentenzorg (MoMo).
Nieuwsflitsen Nieuwe tuin Dever Dever heeft subsidie gekregen van de gemeente Lisse voor de realisatie van een Tuin der Zinnen. Deze tuin wordt aangelegd bij Dever ter gelegenheid van 50 jaar Stichting Dever.
Nieuwsflitsen Wandeltocht door Lisse De VOL organiseerde een wandeling door Lisse het voor notariskantoor Timmers. Een hoogtepunt was Romijn’s Antiek aan de Heereweg.
Nieuwsflitsen Excursie Archeon De VOL organiseerde een excursie naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. Ook diverse stukken uit Lisse waren te zien.
Nieuwsflitsen Onderzoek huisnummering Tot 1885 had ieder huis in Lisse een nummer. Daarna is Lisse verdeeld in Secties met een nummer, bijvoorbeeld Sectie C huis 80. Vanaf 1930 heb je de huidige nummering met daarna hernummeringen.
Groen, N. Nogmaals: de overeenkomst tussen Lisse en het Vierkant is vuur. Naar aanleiding van de vorige artikelen over Lisse en ’t Vierkant stelden diverse mensen, dat ’t Vierkant met de Vierschaar of rechtbank te maken zou kunnen hebben. Ook wordt genoemd dat ’t Vierkant palissade of verschansing zou kunnen betekenen. Lisse zou ook vernoemd kunnen zijn naar een toernooi in 1182.
Zaal, R. van der Verhalen bij Kroniek van Van der Zaal De schrijver heeft aanvullingen op het boek Kroniek van een molenaar. Hij heeft oudere foto’s en een beschrijving van de genealogie van zijn voorouders van der Zaal en A. van Grotenhof.
Romeyn, B. De bibliotheken van Lisse (3) Een bibliotheek annex boekenwinkel was gevestigd in de Kapelstraat. Dit was de algemene bibliotheek. Deze bibliotheek stopte toen het echtpaar de Haas met pensioen ging. Romeyn bouwde toen zelf een bibliotheek op.
Pex, R.J. De ´verplaatsing´ van het gemeentehuis, 1848 (1) Sinds lange tijd fungeerde de Witte Zwaan als Rechthuis. Door een ruzie tussen burgemeester van Rosse en logementhouder Rotteveel in 1848 kwam in de gemeenteraad aan de orde of het Rechthuis verplaats zou moeten worden.
Bourgondiën, M. v. Beroepen in het kohier van het familiegeld uit 1674 Een lijst met beroepen wordt in 1674 weergegeven in verband met geplande belastinghervormingen. De veranderingen gingen uiteindelijk niet door.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Abraham Moolenaar Abraham Moolenaar werd geboren in Lisse in 1898 en is overleden in 1971 in Haarlem.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (12) Op 4 november 1833 beviel Alida van Klaveren van een zoon, Aart Jacobus van der Boon was zijn naam . Zijn toekomstige schoonvader was Dirk van der Tang.
Floorijp, D. Hoe een uitgaansdag in 1845 tragisch eindigde Na bezichtiging van het nieuwe gemaal de Leegwater sloeg de boot om. Sijmen Barnhoorn, Jacob Koopmanschaap en Cornelis van Riek verdronken  toen.
Wie weet raad Lisser Boys Op een foto van Lisser Boys in het Nieuwsblad van oktober 2009 worden diverse namen genoemd
Wie weet raad Een foto voor de schuur van Segers Zomerzorg Wie herkent er personen op deze foto?
Boekbespreking Canon van Hillegom De vrienden van Oud Hillegom  hebben een canon gemaakt over Hillegom.

 

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 4, oktober 2012

Nieuwsflitsen Bollenstreek in bedrijf De VOL had een kraam bij het Oude Huis op de Rooversbroekdijk tijdens  de actie Bollenstreek in bedrijf.
Nieuwsflitsen Kroniek van Van der Zaal De kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Van der Zaal (1762-1839) is uitgekomen. Kölker heeft eerst de dagboeken van Van der zaal getranscribeerd. Later heeft hij een lopend verhaal gemaakt van alle in onderhoud zijnde molens. Ook het archief van de familie Beelen, molenaars van de korenmolen in Lisse werd gebruikt in het boek. Een genealogie van Van der Zaal ontbreekt niet in het boek.
Nieuwsflitsen Glas-in-lood raampjes in het gemeentehuis Else Wesseling onthulde de  glas-in-lood raampjes in het gemeentehuis. Zij zijn gerestaureerd door van der Meij. De raampjes komen uit het VVV-gebouw  aan de Grachtweg. Ze verwijzen naar een belangrijke bedrijfstak in Lisse;  de beurtschipperij. De laatste beurtschipper was Martinus van der Linden.
Groen, N. De overeenkomst tussen Lisse en ’t Vierkant: vuur, (2) Het Latijnse lux, het Deense lys, het Zweedse ljus en het oud-Zweedse lusne hebben alle vier een overeenkomst met onze plaatsnaam Lys. Het heeft in alle gevallen met licht of vuur te maken. Gezien de hiervoor geschetste betekenis van ’t Vierkant als verhoogd vuur en de vroegere fysieke overeenkomst tussen Lisse en ’t Verkant is het waarschijnlijker dat Lisse vuur betekent in plaats van licht, helder of blank.
Pex, R.J. Uit de politierapporten: een handgemeen bij Klopjeshove in 1847 (14) Op een schilderij is boerderij Klopjeshove te zien. In 1847 was Hermanus Wubben daar boer. Anthonie van der Vossen was de baas van het personeel.  Er was een gerucht dat van der Vossen geld schuldig was aan zijn werknemer Toon van der Linden. Het werd slaande ruzie, waarvan aangifte werd gedaan.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (11) Aad van der Meij woonde op landgoed Roosendaal naast de boerderij van Geesje Slootheer. Van der Meij overleed in 1827. In 1832 werd Roosendaal verkocht aan Ernst Joseph van den Berg.
Romeyn, B. De bibliotheken van Lisse (2) De katholieke bibliotheek was gevestigd aan de Kanaalstraat achter een winkel, die o.a. rozenkransen en wijwaterbakjes verkocht.
Hageman, J. Pioniers in de tulpenbroeierij Jan Hageman, cultuurbaas bij Leo van Grieken, was aan het experimenteren met het vervroegen van tulpen door warmte. In 1929 werd dit in de praktijk gebracht. Zij betalen Hageman f. 10000,- voor een volledige beschrijving en geheimhouding tot eind 1932. De resultaten in de loop der jaren waren matig tot slecht. De animo daalde tot een dieptepunt. Andere ontwikkelingen met koeling snelden de groep voorbij.
Lisses kwartiertje Rectificatie  kwartierstaat  Cornelis van Waveren Johanna Margaretha Marseille was niet de dochter van zijn eerste vrouw, maar van zijn tweede.
Archiefjes Voogden in 1782 Het aanstellen van voogden in 1782 wordt beschreven.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Leendert Tibboel Leendert Tibboel geboren in 1913 en overleden in 1991 was woninginrichter.
Boekbespreking 6e Jaarboek kasteel Keukenhof In deel 6 worden globes, oorkonden en botanica beschreven. Ook de verpachting van de heerlijkheid Lynden in Gelderland komt aan de orde. Het huisarchief van Keukenhof en het boek De florum cultura worden beschreven.
Wie weet raad Waar is het schilderij van Piet Horsman Piet Horsman schilderde in 1965 het interieur van Smederij Schuts aan de Kanaalstraat. Waar is dit schilderij gebleven?

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 3, juli 2012

Nieuwsflitsen Dissertatie Menno Dijkstra: ‘Rondom de mondingen van Rijn en Maas” Menno Dijkstra, geboren in Lisse en lid van de VOL promoveerde op 14 december 2011 op zijn onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het kustgebied van Zuid-Holland, wat nu in boekvorm is uitgegeven.
Nieuwsflitsen ANBI status De VOL is aangewezen als culturele ANBI.
Nieuwsflitsen Open monumentendag Het thema van Open Monumentendag 2012 is ‘Groen van Toen’.
Nieuwsflitsen DTB boek St. Pancratius Sassenheim In de Rijnlandreeks van Doop- Trouw- en Begraafboeken is een nieuw boek over de St. Pancratiuskerk verschenen over de periode 1687 tot 1812.
Nieuwsflitsen Onderzoek razzia’s door Cammenga Er is veel info gekomen over de oproep over Jillert Cammenga in ons vorige Nieuwsbrief.
Nieuwsflitsen Verdwijning ABN/Amrobank  op het Vierkant Het ABN bankgebouw op het Vierkant wordt gesloopt. Hier stond vroeger het Rechthuis en het gemeentehuis. De nieuwbouw wordt Oud Raadwijk genoemd.
Nieuwsflitsen Bezoek BNS Voorhout (vaandel) Een vaandel van de Middenstandsvereniging St. Jozef, ‘De Hanze’ is geschonken aan de VOL door de broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Het vaandel is gerestaureerd.
Nieuwsflitsen Wandeling Heemtuin Er was een rondleiding in de Heemtuin. Dit stukje grond is ontstaan na aanleg van leidingen onder het huidige schelpenpad. Het hoorde bij boerderij Zwanendrift.
Nieuwsflitsen 50 jaar Poelpolder De eerste paal voor de nieuwbouw in de Poelpolder was op 6 mei 1965. Er zijn allerlei ideeën  geopperd om dit te vieren in 2015.
Wesseling, E. Glas-in-lood raampjes Twee glas-in-lood raampjes uit de zijmuur van de VVV aan de Grachtweg mochten niet onder de slopershamer vallen. Onlangs werden ze deskundig uit de sponningen verwijderd door de VOL. Ze werden vakkundig gerestaureerd en ten toon gesteld in het gemeentehuis. Daarna worden ze bij de VOL bewaard.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (10) Alida van Klaveren trouwde in 1825 met Jan van de Boon. De belevenissen van Dirk van der Tang in 1825 tot 1828 worden beschreven.
Floorijp, D. Brood in 1830 van Bakker Rotteveel Beschreven wordt hoe er in de 19e eeuw brood werd gebakken van het maken van meel tot het eindproduct in de winkel. Johannes Rotteveel had een winkel aan de Heereweg. Bij zijn overleden in 1880 werd de winkel verkocht aan Freriks.
Romeyn, B. De bibliotheken van Lisse (1) De eerste bibliotheek op Protestante basis van Lisse was aan de Kanaalstraat naast slagerij Koot. Deze was opgericht in 1947. In 1967 was de bibliotheek gevestigd in Salvatori aan de Wagenstraat.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Cornelis van Waveren Cornelis van Waveren is geboren op 17 maart 1897 en overleden op 17 september 1973.
Groen, N. De overeenkomst tussen Lisse en ’t Vierkant: vuur (1) De plaats Lisse en de duintop ’t Vierkant waren gelijk aan elkaar. Moet Vierkant eigenlijk Vuurkant zijn? Het Vuurkant kan gezien worden als verhoogd vuur of te wel vierbaak of vuurbaak. Ook brandstapel of nabij het vuur of de brand is een mogelijkheid.
Hageman, J. Tulpenbroeierij Verslagen over bijeenkomsten van bollenkwekers van 1829 tot 1932 van Jan Hageman geeft inzicht over een mogelijkheid om tulpen voor kerst in bloei te kunnen krijgen.
Hageman, J. Autobiografie Jan Hageman Jan Hageman  is geboren in 1884. Het werkzame leven van Jan in de bollen wordt beschreven. Hij is in 1949 overleden.
Wie weet raad Foto Grullemans Een klassefoto, omstreeks 1930 gemaakt. De vraag is van welke school en jaar is deze foto. Wie staan er op.
Wie weet raad Foto Roda Aanvullende info en namen worden gevraagd van een foto van RODA. Veel kinderen, keurig in dezelfde kleding staan er op.
Wie weet raad Oproep HBG: Maarten Timmer over vroegere proeftuin Info wordt gevraagd over de methode Betting. Hij dacht viruszieke bolgewassen te kunnen genezen. Daartoe werd door de HBG een proeftuintje opgericht in 1941. Ook voorzitter D. van Egmond van de HBG was hier bij betrokken.
Redactie Foto’s van glas-in-lood raampjes Op 2 mooie foto’s zijn de glas-in-lood raampjes uit het VVV-gebouw aan de Grachtweg te zien. Voorheen woonde hier beurtschipper Van der Linden.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 2, april 2012

Nieuwsflitsen Erepenning voor tuinbouwschool De jaarlijkse erepenning voor een goed gerestaureerd of gerenoveerd gebouw is dit jaar voor de voormalige tuinbouwschool. Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn prachtige details aan het gebouw bewaard gebleven
Nieuwsflitsen Digitale bibliotheek catalogi In een lezing over kaarten van de Bollenstreek vermeldde Paul van den Brink een groot aantal bibliotheekcatalogi die digitale kaarten hebben. Deze worden hier vermeld.
Nieuwsflitsen Beeldbanken In de lezing vermeldde Paul van den Brink ook een aantal beeldbanken met kaartmateriaal.
Nieuwsflitsen Naamgeving historische bruggen Op 6 maart 2012 werden 21 brugnamen officieel vastgesteld door de gemeente Lisse.
Nieuwsflitsen Vaandel St. Jozef  “De Hanze” Op 14 februari 2011 ontvingen wij een vaandel van de Lisser RK Middenstands Vereniging St. Jozef “De Hanze” uit Lisse van de Broedercongregatie “Onze Lieve Vrouw van zeven smarten” in Voorhout. Dit 100 jaar oude vaandel werd gerestaureerd  door Corrie Swinkels-Verwer. Zij presenteerde het vaandel tijdens een lezing over de geschiedenis van borduren en handwerken.
Nieuwsflitsen Kroniek van van der Zaal Cornelis van der Zaal, timmerman en molenmaker maakte een compleet overzicht van alle 22 molens, die hij had gebouwd of er werkzaamheden aan had verricht. Bert Kölker heeft een boek gemaakt van de getranscribeerde tekst. Het boek heet “Kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal (1762-1839)”. het boek is te koop bij de VOL.
Nieuwsflitsen Glas-in-lood raampjes In de zijmuur van het VVV-kantoor aan de Grachweg staan 2 glas-in-lood raampjes. Deze zijn door de VOL verwijderd en worden gerestaureerd.
Nieuwsflitsen Cultuur Historische Atlas Duin- en Bollenstreek In de nieuwe digitale Culturele Atlas Duin- en Bollenstreek worden zoveel mogelijk cultuur historische elementen beschreven. De atlas  is een initiatief van het CHG Duin- en Bollenstreek en Vereniging  Geestgrond
Hoed, A. den  Lissers en Hillegommers onder mekaar (1764) In Hillegom ontstond na een drankgelag een flinke ruzie tussen Lissers en Hillegommers. Dit kwam voor de grote Vierschaar. Personen, het verloop van de ruzie en de hoogte van de boetes wordt besproken.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (9) Art van Klaveren emigreerde in 1817 naar Suriname. In 1818 overleed hij daar. Geertje Slootweg, zijn moeder regelde de nalatenschap.
Bourgondiën, M. v. Schout versus dijkgraaf De lokale waterschapszaken werden afgehandeld door de schout, kroosheemraden en ambachtsbewaarders met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Deze stonden onder toezicht van de dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Schout Adriaan van Gorcum kwam in de eerste helft in de problemen met de Dijkgraaf, omdat hij buiten zijn boekje was gegaan. In een bijlage worden de heren van Dever en van Lisse in de 17e  eeuw genoemd.
Nieuwsflitsen Oranje Comité spant zich in voor oorlogsmonument Op 26 september 1944 is een Amerikaanse B17 bommenwerper bij de Engel neergehaald. Op 15 september 2012 wordt een monument voor de Engelenkerk onthult. Er komt ook een herdenkingboek.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Adrianus Johannes Wassenaar Adrianus Johannes Wassenaar is geboren op 16 september 1908 en overleden op 11 oktober 1986. hij was schuurbaas.
Wie weet raad Oproep razzia 7 maart 1945 Anne Cammenga verzoekt informatie over een razzia op 7 maart 1945 en over zijn vader Jillert Cammenga, die bij die razzia is opgepakt.
Wie weet raad Foto bloembollenkwekerij Segers Op een foto bij bloembollenkwekerij Segers zijn veel reactie gekomen. Veel namen zijn genoemd.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 1, januari 2012

Nieuwsflitsen Archeologisch onderzoek Lisse Op www.cultureelerfgoed.nl van ARCHIS staan archeologische vondsten in Lisse. Het is niet compleet. Menno Dijkstra zet zich in om niet opgenomen vondsten te registreren.
Nieuwsflitsen Naamgeving bruggen, wegen, waterlopen en landerijen In een reactie op een artikel over naamgeving in Lisse geeft Nic Geerling aan, dat de brug in de 1e Poellaan de Hoge brug werd genoemd. Hij geeft ook met originele tekst aan dat in 1628 de brug in de Poellaan te laag was.
Nieuwsflitsen Etymologische werkgroep Een Etymologische en Toponymische werkgroep is ingesteld. De bedoeling is om de betekenis van Lissese namen, zoals ’t Vierkant en Akervoordelaan te achterhalen.
Nieuwsflitsen Werkgroep historie en genealogie De werkgroep Historie en Genealogie zoekt nieuwe leden. Er is veel archiefonderzoek noodzakelijk.
Veloo, A. Jan Pieter, molenaar van de Lageveense molen (2) De Lageveense molen heeft een vlucht van 18.40 meter. Na de brand in 1890 is de molen herbouwd  door molenmakersbedrijf Melman uit Warmond. Dit artikel en het artikel in het vorige Nieuwsblad met veel informatie is gebaseerd op Molenwereld 2000-9-192.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (8) Deze aflevering begin met het overlijden van Barend van der Bron in 1815 en eindigt met het overlijden van Gerrit van Klaveren in 1814. Namen die genoemd worden zijn Aaltje Tromp, Cornelis van der Bron, Antoinette Liefting en Teuntje van Tol.
Geest, A. van der Anna van Gogh-Kaulbach 1869-1960 Anna Kalbach heeft 40 romans en vele andere artikelen. Grootvader Kalbach was vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. Na haar huwelijk in 1899 woonden zij en haar man aan de Heereweg 296. Het huis was toen net gebouwd. Vanaf 1903 woonden zij op Hoofdstraat 18 in Sassenheim. In 1906 gingen zij naar Haarlem en daarna in Arnhem.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Johanna van Opzeeland Johanna van Opzeeland is geboren in 1857 en overleed een paar maanden later.
Veld, A. in ‘t Gebouw voormalige tuinbouwschool 100 jaar De 100-jarige geschiedenis van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool wordt besproken.
Bemelman, L. Lissese families: Brero In september 1725 staat een artikel over het geslacht Brederode geschreven door Matthieu in de Navorscher. De naam wordt op vele manieren geschreven, o.a. Brero. Gerrit Brero, geboren in 1615 in Lisse was de stamvader van een grote familie in Lisse. Zij nageslacht wordt beschreven.
Kaaden, H. van der De Heemtuin Lisse In 1971 kreeg de KMTP, afd. Lisse (Groei&Bloei) een stuk grond bij de Zemelpoldermolen. Het land hoorde oorspronkelijk bij boerderij Zwanendrift. De geschiedenis wordt besproken. Op www.heemtuinlisse.nl staat veel meer info.
Slottje-Kooiman, J. Een schoolfoto uit 1928 Tegenover de Westerdreef naast de stalhouderij van Scheeepmaker was een laantje. Daarachter was een bewaarschool. Op een foto uit 1928 staan diverse kinderen, die met name worden genoemd.
Wie weet raad Foto Looft den Heer Op een foto in het vorige Nieuwsblad staat het bestuur. Namen worden genoemd. Ook van een groepsfoto.
Wie weet raad Foto personen op de Stationsweg Op een foto uit het begin van de negentiende eeuw staan personen bij het station. Namen worden gevraagd.