INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 4, oktober 2011

Nieuwsflitsen Archeologische samenwerking gemeenten Bollenstreek De gemeente Lisse heeft een archeologische samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Katwijk. De archeoloog van Katwijk gaat dus ook werken voor Lisse.
Nieuwsflitsen Monumentale bomenlijst 2011 De gemeente heeft een nieuwe monumentale bomenlijst samengesteld. Dit is de basis voor een te maken wandel- en fiersboekje langs monumentale bomen.
Nieuwsflitsen Naamgeving historische bruggen in Lisse Aad van Kampen heeft de namen van 21 bruggen achterhaald. De gemeente Lisse wil bordjes met de naam van de brug maken. De VOL controleert de namen.
Nieuwsflitsen Oprichting Etymologische Naamkunde werkgroep Er is een Etymologische werkgroep opgericht om de oorsprong van namen te achterhalen.
Nieuwsflitsen Zienswijze op concept Cultuur 2012 tot en met 2015 Op 20 september 2011 werd de nieuwe conceptnota Cultuur 2012 tm 2015 gepresenteerd door gemeente Lisse. De VOL heeft een zienswijze ingediend. Er wordt verhoudingsgewijs veel geld uitgegeven aan beeldende kunst.
Nieuwsflitsen Historische wandeling door Lisse voor vleeswarenfabriek Persoon Op het personeelsfeest van vleeswarenfabriek werd onder leiding van 4 vrijwilligers van de VOL door het centrum van Lisse gewandeld. Omdat er ook  veel oud-Lissers aanwezig waren kwamen er veel verhalen los.
Nieuwsflitsen Lezing Vos over dialecten in de Bollenstreek Op een lezing voor de VOL op 20 september sprak Stephan de Vos over dialect. Hij onderzoekt de verschillende dialecten.
Nieuwsflitsen Cultuur Historische Atlas Bollenstreek Er is subsidie gekregen om een Cultuurhistorische atlas voor de Duin- en Bollenstreek te ontwikkelen. Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft de regie. Oa de VOL is benaderd om elementen aan te dragen.
Nieuwsflitsen In memoriam Cees Mosseveld Cees Mosseveld heeft veel ingebracht in het boekwerk ‘Registratie Waardevolle panden in Lisse’. Ook voor het stationsgebouw heeft hij zich ingespannen.
Bourgondiën, M. v. Grafelijk en hertogelijk bezoek aan het eind van de veertiende eeuw De graven van Holland reisden regelmatig door hun Graafschap. Lisse heeft in de veertiende eeuw als halteplaat gefungeerd. Diverse bijzonderheden van deze bezoeken worden vermeld.
Nieuwsflitsen Genlias en de Digitale Stamboom vervangen door WieWasWie.nl De websites Genlias en digitale stamboom.nl zijn gebundeld tot de website WieWasWie.nl. Het bevat burgerlijke standen en bevolkingsregisters van een groot aantal archieven. Ook DTB-registers, memories van successie, notariële archieven, scheepssoldijboeken van de VOC en het kadaster zijn opgenomen. De website wordt nog verder uitgebreid.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (7) De familiegeschiedenis vanaf 1802 tot 1813 wordt besproken. Jacoba de Smet, Leendert van der Werff, Bastiaan van der Tang, Kees van der Tang, bollenbedrijf de Graaff en Dirk van der Tang zijn enkele namen, die de revue passeren.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Johannes Berbee Bollenkweker Johannes Berbee is geboren op 13 juli 1875 en overleden op 16 december 1956.
Pex, R.J. Nogmaals over de zwerver Jude J. Landman, ca. 1850 In de notulen van het gemeentebestuur van Lisse komt Landman, geboren in 1790, regelmatig aan de orde. De armenwet komt aan de orde. Landman werd verpleegd in Arnhem . De kosten zouden daarom voor de gemeente Lisse zijn. Zij maakte echter bezwaar. Echter zonder resultaat
Veld, A. in ‘t Oudste inwoonster Lisse  C. Faas-Reijerkerk is 106 jaar Burgemeester Langelaan bezocht mevrouw C. Faas-Reijerkerk, die 106 jaar is geworden.
Veloo, A. Molens; Jan Pieter, molenaar van de Lageveense Molen Jan Pieter Molenaar was molenaar in de Lageveense Polder. Iedereen noemt hem JP. Hij is geboren op 3 maart 1931 in de Wategraafsmeer te Amsterdam. Vanaf 1995 was molenaar op de Lageveensepoldermolen.
Reacties info over Ter Meer-Timmer betreft restaurantje In een huis in de Ranonkelstraat was een Indisch eethuisje.
Reacties PTT Post Telegraaf Telefoon Ina van Leeuwen had extra informatie over directeur Thies, geboren in Meppel.
Boekbespreking Uitgave 5e  jaarboek Kasteel Keukenhof In het 5e jaarboek staat  een verslag van een reis naar Japan in 1855, een artikel over waaiers en Amerikaanse meisjesboeken op kasteel Keukenhof.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 3, juli 2011

Nieuwsflitsen Film over de 2e wereldoorlog Er is een DVD gemaakt over de intocht van de Geallieerden in Lisse in 1945 en over het Bevrijdingsfeest in Lisse. Ook een DVD over de snuffelmarkt van de Gereformeerde Gemeente met een stand van de VOL. Verder 2 DVD’s  800 jaar Lisse met beelden van voor en na de oorlog, trams in Lisse en de kermis van 1959.
Nieuwsflitsen Uitspraak sloop openbare lagere school en Raadhuisplein De rechtbank heeft het verzoek van het Cuypersgenootschap tegen het niet aanwijzen als gemeentelijk monument  van de Openbare Lagere School op 1 mei 2011 afgewezen.
Nieuwsflitsen Oud wandelboekje door Lisse uit 1922 Arie Raaphorst heeft een wandelboekje gemaakt in 1922 langs fraaie panden en  langs de bollenvelden. De VOL heeft een kopie mogen maken van eigenaar Piet van Nieuwkoop.
Nieuwsflitsen Waardering grenspalenonderzoek Gerard de Waard heeft vele grenspalen in Noord-Holland en de Bollenstreek beschreven. Zij masterarchief is aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem gegeven.
Nieuwsflitsen Europees jaar van de vrijwilligers Op 20 april en 14 mei werden wandelingen door Lisse langs mooie panden  georganiseerd. Deze werden besloten met een bezoek aan museum de Zwarte Tulp.
Nieuwsflitsen Lezing over burgemeester in oorlogstijd Ed Olivier gaf een lezing over burgemeester Mr. F.J.C.M. van Rijckevorsel. Hij handelde als een echte burgemeester in oorlogstijd. Hij werkte een beetje mee en een beetje tegen.
Veld, A. in ‘t Nog geen straat, maar wel een naam Een bouwvraag is ingediend voor het plan Mallegatsloot aan de westkant van de Engel. Een straatnaam is al bekend: W.L. Döllstraat. Hij was voor de oorlog tewerkgesteld bij de gemeente Lisse. Hij maakte in de oorlog oa valse persoonsbewijzen. Hij overleed in een concentratiekamp Rathenow.
Geest, A. van der Herdenkingsmonument ‘t Zwaantje In Delfzijl staat monument ’t Zwaantje’ ter herinnering aan de  verzetsgroep ’t Zwaantje’ uit de oorlog, die verraden is. Deze groep is vernoemd naar hotel de Witte Zwaan. Allard Oosterhuis uit Delftzijl werd als officier tijdens de mobilisatie gestationeerd in de Witte Zwaan.  In Delfzijl zette hij later de verzetsgroep op.
Veld, A. in ‘t Hobaho 90 jaar De eerste veiling van de HOBAHO was in 1921 in de Witte Zwaan. Op de Kappellewei werd in 1922 een hal gebouwd. Dit was oorspronkelijk een hangaar uit Duitsland. In 1928 werd een hal bijgebouwd. De verdere geschiedenis wordt besproken.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Johannes Roelof van der Voort Johannes van der Voort is geboren op 16 maart 1926 en overleden op 5 mei 1927.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (6) In 1796 werd de erfenis van Jacoba de Smet geveild. De familiegeschiedenis tot 1802 wordt besproken.
Brouwer. L. Een Dubbel 50-jarig Jubileum: Gagarin en Lefeber Vijftig jaar geleden maakte Gagarin de eerste bemande ruimtevlucht. Ook in Nederland was dit groot nieuws. Dirk Willem Lefeber (1894-1979) noemde een van zijn zaailingen daarom Gagarin. Dit stond in een Russische krant.
Archiefjes Geen bankjes op het Vierkant in 1937 Op 1 december 1937 was de gemeenteraad tegen plaatsing van zitbanken p het Vierkant.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 2, april 2011

Nieuwsflitsen Hoorzitting Grotenhof Achterweg In een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Bond Heemschut, CHG Duin- en Bollenstreek, Monumentencommissie, Gemeente Lisse en de VOL heeft de gemeente toegegeven fouten te hebben gemaakt m.b.t. communicatie en goedgekeurde bouwtechnische tekeningen op de plek van de monumentale schuur van Grotenhof. Dit moet in de toekomst procedureel worden voorkomen.
Nieuwsflitsen Definitieve sloop het Hofje van Six Het hofje van Six is niet meer monumentwaardig, omdat er bewust geen onderhoud is gedaan. Op grond hiervan zou tegen de afspraak van de rechter beroep kunnen worden gedaan, maar helaas is dat nu te laat. Dit bleek tijdens bovengenoemde hoorzitting.
Nieuwsflitsen Verzoek gemeentelijk monument Openbare Lagere School Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de OLS tot gemeentelijk monument. De VOL ondersteunt dit.
Nieuwsflitsen Vaandel “De Hanze” Wim Bosch nam in Voorhout van broeder Dalmatius van Heel een vaandel in ontvangst. Het vaandel behoorde toe aan de RK Kruideniersvereniging van St. Jozef, afdeling Lisse, opgericht in 1912.
Nieuwsflitsen Oorkonde in priesterkoor Agathakerk Een kistje met documenten is ingemetseld tijdens de restauratie in het priesterkoor.
Nieuwsflitsen Erepenning voor Van der Salm, Achterweg 6 Op de jaarvergadering kreeg de familie van der Salm de erepenning van de VOL voor de renovatie van hun pand Achterweg 6.
Nieuwsflitsen Twee nieuwe fietsroutes langs monumenten Het boek wandel- en fietsroutes langs monumenten van VOL in Lisse in uitgekomen. Het is bij de VOL verkrijgbaar.
Nieuwsflitsen Lezing Erwin de Mooij over crash bommenwerper in de Engel Op 15 maart hield Erwin de Mooij een inleiding over de crash van bommenwerper Jay Hawk (26 sept. 1944) bij de Engelenbrug.
Pex, R.J. Uit de politierapporten: werken op zondag (13) Rond 1850 was het uit den boze om op zondag te werken. Teunis Obdam had echter onder kerktijd een kruiwagen gras gemaaid om te verkopen. De burgemeester wist niet wat hij er mee aan moest, omdat Obdam arm was.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (5) Dirk van der Tang is geboren in 1804 en overleden in 1899. na zijn huwelijk met zijn 2e vrouw, woonde hij in Amsterdam en overleefde de meeste van zijn kinderen. De geschiedenis van de familieleden van Tol, Klaveren, van der Bron en Tromp in die tijd worden weergegeven.
Floorijp, D. PTT, Post Telegraaf Telefoon Waar nu de Madelief staat, stond vroeger het statige postkantoor. In de vijftiger jaren werkten er 16 personen. De werkzaamheden worden besproken. De looproute in de Poelpolder is interessant.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Petrus Wilhelmus Lemmers Petrus Wilhelmus Lemmers is geboren op 4 november 1905 en overleden op 1 januari 1985 in Leimuiden. Hij was bollenkweker.
Wie weet raad Foto familie van der Zonneveld, Voorhout Wie staan er op de foto.
Romeyn, B. Hoog bezoek in Lisse Het CDA bestuur vergaderde  rond het aan het begin van de 20e eeuw in het gebouw aan de Bondstraat van de Katholieke Arbeidersbond. Het was een armoedige kroeg.  Een aantal leden van de Staten Generaal kwam op bezoek. De ordinaire omstandigheden in de kroeg worden besproken.
Oproep Familie Ter Meer-Timmer Henno Zelis vraagt info over zijn grootouders familie Ter Meer of Termeer. Zij zouden een eethuisje in Lisse hebben gehad.
Archiefjes Drinkwater in 1893 Er komt in 1893 een nieuwe waterput achter het raadhuis op ’t Vierkant nummer 140, naast de huidige apotheek. De waterput op het Vierkant wordt gedempt omdat het water slecht is.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 1, januari 2011

Nieuwsflitsen Sloop bollenschuur  op Grotenhof De gemeente Lisse gaat niet strafrechtelijk handhaven tegen de sloop van de monumentale bollenschuur op Grotenhof. Dit ondanks de eerder door de VOL aangevoerde argumenten.
Nieuwsflitsen Overdracht station aan Keukenhof Op 23 mei 2008 heeft de Stichting Kasteel Keukenhof het station gekocht. Per 1 januari 2011 heeft de VOL de onderhuur en de verplichting tot onderhoud over gedragen aan Keukenhof.
Nieuwsflitsen Uitspraak sloop Hofje van Six De rechter heeft bepaald dat het Hofje van Six niet meer monumentaal is, vanwege de nieuwbouw van sigarenmagazijn Juliaantje, Kanaalstraat 44.
Nieuwsflitsen Kleine Kroniek van Lisse in de zestiger jaren Arie in ’t Veld  heeft een boek over Lisse uitgebracht. Het heet de kleine kroniek van Lisse in de zestiger jaren.
Nieuwsflitsen Informatie over Lisser grenspalen Aad van Kampen heeft een artikel geschreven over de historie en plaats van de Halfscheidpaal, de grenspaal van Halfweg. Het staat in het meinummer 2010 van vakblad GEO-INFO. Het staat nu ook op ons digitaal archief.
Nieuwsflitsen Beroep sloop Heereweg 251 openbare lagere school Het college van B&W van Lisse heeft het verzoek van het Cuypersgenootschap om de Openbare Lagere School als gemeentelijk monument aan te wijzen, afgewezen. Het genootschap  is in beroep gegaan.
Veld, A. in ‘t De posterijen in vroegere dagen In Ons Weekblad van september 1920 legt van der Meij uit hoe het vanaf 1840 toeging om de post te bezorgen in Lisse.
Pex, R.J. De Lissese spoorwegkwestie (5) In de reeks gemeenteraadsnotulen in de 19e eeuw gaat het nu over de spoorwegkwestie. Eigenaar van Veenenburg, de heer Leembruggen was in 1842 tegen het doortrekken van de spoorlijn richting Leiden. Hij ging akkoord, mits er een station bij het landgoed zou komen. Daar kwam dus een station, maar niet bij de Delftweg. Na veel discussies werd In 1896 het station Veenenburg gesloten en die bij de Delftweg geopend.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (4) Op 31 januari 1804 werd Bastiaan van der Tang grootvader van Dirk van der Tang. Hij kreeg in 1828 een zoon, Bastiaan geheten. Dirk kwam regelmatig met het gezag in aanraking.
Bourgondiën, M. v. Niets nieuws onder de zon: zondagsopenstelling In 1932 werd gediscuteerd over de vraag of de winkels op zondag opengesteld zouden moeten worden. De gemoederen in de gemeenteraad liepen hoog op. De openstelling op zondag ging niet door.
Bourgondiën, M. v. Lissese familie Stamboom Nederland In september 2010 heeft het Centraal Bureau voor de Genealogie de website www.stamboomnederland.nl gelanceerd. Gebruikers moeten zich eerst registreren. De werkgroep Genealogie voert momenteel Lissese families in.
Bourgondiën, M. v. Project scans Mormonen afgerond De website van de mormonen is toegankelijk gemaakt voor Lisse en Hillegom. Op de website van de VOL is via Activiteiten  en werkgroep Genealogie een artikel te vinden. Onderin staat een link naar de bestanden.
Bourgondiën, M. v. DTB’s van Zuid-Holland digitaal beschikbaar De kopieën van doop- trouw- en begraafboeken van Zuid-Holland zijn digitaal beschikbaar via www.nationaalarchief.nl/voorouders/dtb/. Daaronder bevinden zich ook de DTB’s van Lisse uit de periode 1620 tot 1811.
Lisser kwartiertje Lisses kwartiertje: Cornelis Adrianus van der Zwet Vier generaties van van der Zwet worden weergegeven. Het gaat over de voorouders van Cornelis Adrianus van der Zwet, geboren op 2 april 1891 en overleden op 18 mei 1977. Hij was bollenkweker.
Boekbespreking Boek familie Steenvoorde Een boek over het middeleeuwse huis Steenvoorde in Rijswijk is verschenen. De families Steenvoorde en Steenvoorden uit de Bollenstreek stammen af van de oorspronkelijke adellijke familie.
Wie weet raad Foto Schrama Gerard Schrama reageerde op een foto in het nieuwsblad van oktober. Hij noemt namen van personen op de foto. De foto is gemaakt toen zijn opa Schrama en zijn oma Brouwer 25-jaar getouwd waren in 1931.
Oproep B17 in 1944 neergestort Erwin de Mooij is op zoek naar informatie over een Amerikaanse B-17 bommenwerper, die in 1944 is neergestort nabij de Engel.
Oproep Info gevraagd over IJke Ages IJke Ages leefde van 1878 tot 1925. Hij was een periode bollenkweker in Lisse.
Oproep Zwarte Tulpprijs 2011 De Zwarte Tulpprijs 2011 is uitgereikt aan de familie van der Salm aan de Vuursteeglaan 9A. De bollenschuur uit 1928 werd na een grondige renovatie in gebruik genomen als woning.

 

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 9 nummer 4, oktober 2010

Nieuwsflitsen Herplaatsing grenspalen Op initiatief van de VOL werden 2 19e eeuwse grenspalen gerestaureerd. Een tussen Voorhout en Lisse op Loosterweg Zuid en een tussen Hillegom en Lisse op Loosterweg Noord.
Nieuwsflitsen Bezwaar sloop Heereweg 251 Openbare Lagere School Op 8 juli 2010 werd een sloopvergunning voor de Openbare Lagere School, Heereweg 252. De VOL heeft bezwaar gemaakt.
Nieuwsflitsen Sloop bollenschuur Grotenhof De monumentale bollenschuur van Grotenhof aan de Achterweg Zuid 56 is gesloopt. De Vol vindt het triest, dat de illegale sloop niet wordt bestraft.
Nieuwsflitsen Hofboerderij Keukenhof onder het mes De restauratie van de hofboerderij van landgoed Keukenhof is begonnen.
Nieuwsflitsen Lezing Aad van der Geest over de herkomst van de naam Lis In 1182 is er een bruiloft van Margaretha, dochter van graaf Floris III. De naam lis wordt genoemd. Dit duidt mogelijk op een toernooifeest. In 1198 vinden we de vermelding ‘aput Lis’. Dit duidt op een plaatsnaam. Aanpassing in het dagelijks taalgebruik uit die tijd kan veroorzaakt hebben, dat het woord  ‘lis’ van bijvoeglijk naamwoord veranderde in een plaatsnaam.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (3) Na de dood van Jacoba Meerhout- de Smet in 1796 wordt de geschiedenis van de familie vervolgd tot 1809.
Pex, R.J. Uit de politierapporten van Lisse  uit 1848 (12) Janna van Dijk was dienstmeisje bij Jan van Riessen, tuinman van buitenplaats Wassergeest. Hij woonde recht tegenover de Deverlaan. Het dienstmeisje werd ten onrechte van diefstal beschuldigd. Toch werd zij ontslagen.
Bourgondiën, M. v. Afstammeling van een christenslaaf Arie den Hoed, vrijwilliger bij de VOL, blijkt af te stammen van een negentiende eeuwse christenslaaf uit Algerije. Deze slaaf heette Aie Riedijk.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Petrus Albertus van Beek Dit is de eerste van een nieuwe serie, Lisser kwartiertje. Het betreft 4 generaties van één persoon. Het betreft deze keer Petrus Albertus van Beek, geboren op 25 januari 1920 en overleden op 7 juni 2000. loodgieter van beroep.
Veld A. in ‘t De Poelpolder is ouder dan Lisse Volgens Hulkenberg werd het water van de Lisserpoel  al in 948 vermeld. Keizer Otto I, leenheer van Holland, geeft aan Bisdom Utrecht het recht toe te vissen in de Getrewat. Niet duidelijk is wat dit betekend. Later  heette dit Geestwater. De geschiedenis na de inpoldering wordt beschreven.
Brouwer, L. Als stenen zouden spreken: Anna van de Peet Op een gevelsteen in een muur bij de Engel staat 15 augustus 1906 en Anna van der Peet. Deze steen is teruggegeven aan de familie Lamboo bij de sloop van 10 huisjes aan de Heereweg, net voorbij de Catharijnelaan. Waar nu TOP- keukens staat.
Wie weet raad Willibrordschool In het januarinummer stond een foto van een klas. Ted Zandvliet meldde dat het de Willibrordschool uit ongeveer 1960.
Wie weet raad Plattegrond de Engel in 1850 Een duidelijke plattegrond van de Engel uit ongeveer 1850.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 9 nummer 3, juli 2010

Nieuwsflitsen Grenspaal bij Halfweg De grenspaal bij Halfweg is gerestaureerd en voorzien van een nieuw ANWB bord. Het is nu een gemeentelijk monument van de gemeente Noordwijkerhout. De kosten van restauratie en bordje worden gedeeld door de gemeentes Lisse en Noordwijkerhout.
Nieuwsflitsen Sloop schuur Grotenhof Het illegaal slopen van de monumentale schuur van Groetenhof, Achterweg zuid 56, wordt door de gemeente Lisse niet bestraft.
Nieuwsflitsen Heereweg 14 en 251 Het Cuypersgenootschap is ontvankelijk verklaard m.b.t. het niet aanwijzen als gemeentelijk monument van Wildlust en Openbare Lagere school.
Boekbespreking Uitgave Casparus Wolff en Huberta Verdegaal rond 1800 De VOL ontving een boek van 153 pagina’s over Casparus de Wolff en zijn vrouw Huberta Verdegaal over de periode 1795 tot 1828 met veel kaarten en foto’s. De vele bezittingen en de genealogie worden beschreven. Het boek is geschreven door zijn nazaat Christiaan de Wolff.
Boekbespreking Biografie Aad Paardekooper Ir. A.H.J. (Aad) Paardekooper (1819-1991) was na de oorlog de meest befaamde architect van de Bollenstreek. Zijn zoon heeft een biografie over hem gemaakt. Zowel wat zijn gebouwen betreft al de politiek, het verenigingsleven en privé.
Boekbespreking Uitgave 4e jaarboek Kasteel Keukenhof Het vierde jaarboek van de Keukenhof heeft als subtitel ‘Zeehelden, kooplieden, lords en lady’s op kasteel Keukenhof’. Maritieme prenten, patriciërsfamilie Geelvinck, de werken Byrons en de schelpen van Keukenhof worden beschreven.
Bourgondiën, M. v. Genealogisch onderzoek Genlias en digitalestamboom.nl Tegenwoordig kan via de websites genlias, familysearch en digitale stamboom veel informatie over familiestambomen worden opgezocht. Een voorbeeld wordt gegeven aan de hand van Wilhelmus Vincentius van Beek.
Pex, R.J.  Monumentenbeleid in Lisse in 1851 (4) Jan Guldemond is geboren in 1827. Hij kocht in 1851 het huis op de hoek van de Grachtweg en de Kapelstraat, waar nu Tibboel woont. Hij wilde dit huis slopen, maar kreeg geen toestemming van de gemeenteraad. Volgens een reglement van Provincie mochten gebouwen binnen de bebouwde kom niet worden gesloopt.
Veld, A. in ‘t Geschiedenis Poelpolder Arie beschrijft een  artikel van A. Hulkenberg over de ontstaans geschiedenis van de Poelpolder. Volgens Hulkenberg wordt de Poelpolder al in 948 vermeld. In dat jaar verleent keizer Otto I het recht tot visserij in ‘Getrewat’. Later Geestwater genoemd. Daarna kwam het in bezit van de grafelijkheid van Holland. Het wordt dan ‘s-Gravenwater’ of ‘Vroonwater’ genoemd. In 1433 wordt het verpacht aan de stad Leiden. op 23 juli 1622 valt de beslissing tot drooglegging van de Poel. De geschiedenis daarna, inclusief vele overstromingen wordt beschreven.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (2) Aad van der Tang beschrijft zijn familie  na de Bataafse vrijheid te beginnen met Jan de Smet en Rachel Somerwil. De dochter daarvan is geboren in 1739, die trouwde met Bastiaan van der Tang.
Rectificatie Rectificatie steenfabriek Hillegom De foto in het vorige Nieuwsblad was niet van de steenfabriek de Arnoud in Hillegom, maar van een steenfabriek in Katwijk.  Hier staan 2 goede foto’s.
Velsen, W. van 100 jaar Hoes De grondlegger van Hoes installatiebedrijven is Cees Hoes. Hij startte in 1910 een loodgietersbedrijf. Er wordt een oproep gedaan voor info over de 100 jaar.
Wie weet raad Reacties bewoners Heereweg Er kwamen diverse reacties op een artikel in het vorige Nieuwsblad over de oude huisjes rond Heereweg 131. De namen van bewoners worden genoemd. Ook stond er een café met de naam ‘De blauwe druif’.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 9 nummer 2, april 2010

 

Nieuwsflitsen Boek “Wandel- en fietsroutes langs monumenten” Het boek  ‘Wandel- en fietsroutes langs monumenten in Lisse’ is op 26 februari 2010 gepresenteerd. Het beschrijft alle 128 monumenten in Lisse en geeft ook waardevolle historische informatie over deze panden. Ook andere markante objecten worden beschreven.
Nieuwsflitsen Boek “Grenspalen in Lisse” Bert Kölker heeft een boek over grenspalen in Lisse geschreven. Alle 15 nog aanwezige grenspalen in Lisse zijn beschreven en gelardeerd met fraaie kleurenfoto’s, prenten en kaarten.
Nieuwsflitsen Restauratie grenspalen De aandacht, die aan de grenspalen is besteed, heeft geleid tot de restauratie van 2 grenspalen, die erg beschadigd waren.
Nieuwsflitsen Erepenning voor Heereweg 225 Het pand Heereweg 225 van gebroeders Augustinus is gerestaureerd door architectenbureau Marco Bruijnes. Het gemeentelijk monument werd in 2005 in vervallen staat aangekocht van Museum de Zwarte Tulp.
Nieuwsflitsen Monumentenlijst nu definitief Er zijn in februari 2010 definitief 125 panden aangewezen als monument in Lisse, waarvan 35 rijks- en 93 gemeentelijk monument.
Nieuwsflitsen Onrechtmatige sloop Achterweg Zuid 56 De monumentale bollenschuur van Grotenhof aan de Achterweg Zuid 56 is gesloopt. Onbegrijpelijk dat de eigenaar vergeten is een sloop c.g. monumentenvergunning hiervoor aan te vragen.
Nieuwsflitsen Project Heerehof gestopt Gezien de 3 binnengekomen bezwaarschriften tegen de nieuwe plannen voor het project Heerehof, Heereweg 191, heeft de gemeente besloten het project voorlopig stop te zetten.
Nieuwsflitsen Oproep Hofje van Six Cor Dol zoekt voor een boekje over het Hofje van Six allerlei informatie over het Hofje.
Pex, R.J. Brand op de boerderij van Keukenhof in 1705 Op 26 juli 1705 stond de hofboerderij van Landgoed Keukenhof in brand. De boerderij, de hooiberg en de pasgebouwde schuur brandden af. Alleen het karnhuis kon worden gered. Diverse mensen worden ondervraagd door de eigenaar Hendrik van Hoven. De oorzaak was waarschijnlijk een vuur vlak bij de hooiberg, aangelegd door Andries Spruijt.
Pex, R.J. De oude Rooms-katholieke begraafplaats aan de Achterweg In 1828 kwam er een begraafplaats tussen de schuilkerk en de Achterweg, nabij het Mallegat. In het reglement opgesteld door de gemeentebestuur staat dat er 80 graven moeten kunnen komen op een opgehoogd terrein, omgeven door een muur. Er mogen maximaal 4 kisten boven elkaar. Reeds in 1866 wordt de begraafplaats opgeheven, omdat de zoon van boer Wubbe zijn  grond weer terug wilde hebben.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (1) De Lissese geschiedenis van Van der Tang vangt eind 18e eeuw aan met Bastiaan van der Tang. Hij was oorspronkelijk boer in Hazerswoude, waar hij op 28 oktober 1742 werd gedoopt. In 1773 duikt hij op in Lisse. Hij was gelinieerd aan landgoed Meer en Hout. Hij was in 1790 regerend burgemeester van Lisse en bezat flink wat land. De geschiedenis van Lisse in die periode wordt beschreven.
Brouwer. L. Museum de Zwarte Tulp 25 jaar Op 31 augustus 1985 werd het Museum de Zwarte Tulp geopend. Alle wetenswaardigheden van de afgelopen 25 jaar worden beschreven.
Oproep Oproep Week van de Geschiedenis Het thema van de week van de geschiedenis is water. De VOL wil een tentoonstelling organiseren over water. Men vraagt hiervoor informatie en materiaal.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 9 nummer 1, januari 2010

Nieuwsflitsen In memoriam Hans Smulders Oud bestuurslid en erelid Hans Smulders is in november 2009 overleden. Als oud journalist zette hij zich speciaal in voor de publiciteit. Sinds 2001 wordt het Nieuwsblad uitgegeven. Hij was ook een periode secretaris van de Vereniging.
Nieuwsflitsen Biografie architect Paardekooper Een biografie van architect Paardekooper (1918-1991) is in april 2010 uitgegeven. Hij heeft in de traditie van de Delftse en Bossche School veel gebouwd in de Bollenstreek.
Nieuwsflitsen Aanwijzingen gemeentelijk monument van 17 panden De vereniging  heeft de monumentencommissie geadviseerd om een 17-tal panden te (her)waarderen als gemeentelijk monument.
Nieuwsflitsen Gaat plan Heerehof wel door? Het plan Heerehof ter plaatse van Heereweg 191 is aanzienlijk veranderd. Het vroegere gemeentelijk monument is nu erg verpauperd. Wordt vervolgd.
Nieuwsflitsen Dwaze driehoeksruil Keukenhof De plannen van de tentoonstelling Keukenhof voor een driehoeksruil voor een nieuw parkeerterrein vallen niet in goede aarde. Vele instellingen waaronder de VOL protesteren hiertegen.
Nieuwsflitsen Lezing Zandvliet Op 17 november hield de heer Kees van der Leer een lezing voor de VOL over de vroegere buitenplaats Santvliet in Lisse en de relatie met het Zandvlietcollege in Den Haag.
Schalk, H. Winkels in 2e Wereldoorlog, reacties en aanvullingen Het artikel van Henk Schalk in het Nieuwsblad van juli 2009 en de reacties daarop, heeft weer heel wat reacties opgeleverd.
Veld, A in ‘t De afdeling Lisse van de KAVB. De afdeling Lisse van de Algemene Vereniging Bloembollencultuur werd in 1879 opgericht. De Lissese afdeling organiseerde onder andere tentoonstellingen. De tentoonstellingen werden gehouden in de Witte Zwaan. Deze afdeling bestaat nu 150 jaar. De wetenswaardigheden van de afgelopen 150 jaar worden besproken. In museum de Zwarte Tulp is een tentoonstelling hierover met de titel ‘Van windhandel tot wereldhandel’.
Bourgondiën, M. v. Verhuizing:Van Lisse naar Hillegom: A. Ruigrok van de Werve Bedelaars en armoedzaaiers worden uit de dorpen geweerd. Zo moest Adriaan Corsz. Ruigrok van der Werve verbannen worden naar Hillegom. Hij kwam oorspronkelijk uit Hillegom. De genealogie van de familie Ruigrok van der Werve wordt besproken.
Veld, A in ‘t Houtkap landgoed Keukenhof niet zonder reden De afgelopen tijd is in het bos nabij ’t Lammetje Groen veel essenhakhout gesnoeid. Er was een grote achterstand in het beheer van deze geriefbossen. Het was erg verwilderd en het voldeed niet meer aan de bedoelingen. De cyclus is nu weer opnieuw opgepakt.
Wie weet raad Lisser Boys In een vorig nieuwsblad stond een foto van Lisser Boys. Diverse namen worden genoemd.
De Post Wildlust Er was een reactie op een artikel over Wildlust.
De Post Excelsior Er was een reactie op een artikel over het honderdjarig bestaan van zangvereniging Excelsior. Dit ging over de samenwerking met  blaasorkest Crescendo uit Sassenheim.

INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 8 nummer 4, oktober 2009

Nieuwsflitsen Schenking historisch olieverfschilderij Agathakerk Mevr. Bep de Vos-Elfering heeft een olieverfschilderij uit ongeveer 1910  geschonken. De Agathakerk met de oude toren staat er op afgebeeld met de Gracht achter het Vierkant en de Kapelleweide. Het is geschilderd door Jan Bakker in opdracht van Arie Raaphorst, de grootvader van mevr. Vos. aan de hand van oude ansichten.
Nieuwsflitsen Uitgave boekje Grenspalen van Lisse Er komt een boekje over grenspalen in Lisse, gemaakt door B. Kölker. Alle 15 nog aanwezige grenspalen, hekpalen, wapenstenen en stoeppalen worden beschreven. Helaas heeft de gemeente Lisse de grenspalen niet op de monumentenlijst geplaatst.
Nieuwsflitsen Presentatie boek “Wandelingen langs monumenten” Er is een boekje gemaakt ‘Lisse Centrum Wandeling’. De wandeling is een samenwerking tussen de VOL, gemeente Lisse, de VVV en de citymanager.
Nieuwsflitsen Geschiedenis van Wildlust De geschiedenis van Wildlust vanaf het originele Wildlust tot Villa Wildlust wordt besproken. De oorspronkelijke buitenplaats Wildlust  is rond 1800 gebouwd. De bewoning en eigendom van de landerijen worden ook beschreven.
Brouwer, L. Excelsior 100 jaar In 1909 werd het koor Excelsior opgericht. Excelsior betekent ‘Steeds hoger’.  Er is een boek gemaakt over de geschiedenis en een cd van het Jubileumconcert.
Bourgondiën, M. v. Slag bij het Manpad in Lisse? In Heemstede op de hoek van de Manpadslaan  staat een herdenkingsnaald, waarmee de slag tussen de Vlamingen en de Hollanders wordt herdacht. Maarten van Bourgondiën meent dat de slag ook in Lisse kan hebben plaatsgevonden aan de hand van een kroniek uit de 15e eeuw, de Johan Huyssens van Kattendijke kroniek. Deze kroniek wordt uitgebreid behandeld.
Schalk, H. Welke winkels waren er in de 2e Wereldoorlog? Reacties Er zijn diverse aanvullingen op foto’s in een vorig artikel, waarvan de eigenaren van winkels in de tweede wereldoorlog nog niet bekend waren.
Wie weet raad Gymnastiekvereniging RODA Lisse Op een oproep, wie er op de foto van gymnastiekvereniging RODA Lisse zou kunnen staan, kwamen diverse reactie.
Wie weet raad Foto Lisser Boys Wie staan er op deze foto van Lisser Boys?
De Post Reacties  op Clara van Limburg-Boot Er zijn vele reacties gekomen die Clara van Limburg-Boot niet wist. Zij is daar erg dankbaar voor.
Oproep Oproep  van Blitterswijk Heleen van Blitterswijk vraag informatie over haar familieleden in Lisse.
Boekbespreking Boekbespreking 3e jaarboek Kasteel Keukenhof Het 3e jaarboek van Keukenhof is verschenen. Hierin worden onder anderen verdwenen schilderijen en oude techniek op Keukenhof beschreven, evenals de planten, mossen en paddenstoelen en info over Santvliet.

NIEUWSBLAD Jaargang 8 nummer 3, juli 2009

Nieuwsflitsen Grenspaal bij Halfweg Het kan verkeren! De gemeente Noordwijkerhout heeft de grenspaal bij de Leidse trekvaart aangemerkt als gemeentelijk monument.  De VOL is blij met de aanwijzing als gemeentelijk monument. De geschiedenis van de paal bij Halfweg wordt beschreven.
Nieuwsflitsen Onderscheiding Arie in ’t Veld Arie in ’t Veld heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen.
Nieuwsflitsen 3e Jaarboek Kasteel Keukenhof Het 3e jaarboek van Keukenhof is verschenen. Hierin wordt onder anderen de geschiedenis van de 96 Alpenschilderijen beschreven.
Nieuwsflitsen Rectificatie artikel Lefeber In het vorige artikel over de verhuizing van Graaf van Lynden naar het huis van Lefeber tijdens de oorlog meldt de familie dat het huis van Lefeber daarvóór was gevorderd door de Duitsers.
Schalk, H. Welke winkels waren er in de 2e Wereldoorlog. Alle winkels in Lisse tijdens de oorlog worden besproken. Welke winkels, waar ze stonden, wie de eigenaar was en wat ze verkochten komt aan de orde.
Veld, A. in ‘t Het wonderlijke avontuur van de gasfabriek ( 2) In de geschriften van Arie Raaphorst wordt alle politieke perikelen rond de bouw van de gasfabriek besproken. Ook de problemen met het buizenstelsel door het dorp wordt besproken.
Pex, R.J. Uit de politierapporten van Lisse over een lijk in 1847 (11) Het lijk van Schoontje de Brave werd in de Gracht gevonden. Ook werd het lijk van een vrouw gevonden. Diverse getuigen worden gehoord. Landman is verdachte, maar er zijn geen bewijzen.
Bourgondiën, M. v. Dubbelhoven aan de Achterweg (2) Voordat Dubbelhoven werd gebouwd, was er in de 17e eeuw al een boerderij van Schrama. De belastingen van diverse jaren van de huizen in Lisse worden weergegeven. Daarmee is de grootte van de huizen te bepalen. De vele landerijen van Schrama worden weergeven, evenals de opvolging op de boerderij.
Wie weet raad Foto gymnastiekvereniging RODA Lisse Wie staan er op een foto uit 1921 van RODA.