Nieuwsbrief 1993

Redactie Bomen in Lisse Een studie naar de bomen in Lisse is afgerond door Udo Hassefras met het boek ‘Bomen van Lisse’.
Redactie Restauratie station Er zijn voorbereidingen gemaakt voor de restauratie van het station. Het gebouw is voor een symbolisch bedrag gekocht door VOL. Een korte beschrijving van het oorspronkelijk bouwbestek en de bouw zelf wordt beschreven.  De VOL wil het gebouw weer in de oorspronkelijke staat brengen aan de hand van het bestek en oude foto’s.

 

Nieuwsbrief 1992

Redactie Bestemmingsplan Lisserbeek (Veldhuyzen van Zantenpark) De Vol is tegen de plannen voor de sloop van de villa’s aan de Heereweg in het concept bestemmingsplan Lisserbeek, later Veldhuyzen van Zantenpark genoemd.
Redactie Bestemmingsplannen gemeente te globaal Volgens RBOI moet het aantal bestemmingsplannen in Lisse omlaag van 22 naar 6. De VOL is er niet tegen, als er maar voldoende regels zijn. Als bestuur wil de VOL dit ter sprake brengen in het regelmatig overleg met de wethouders.

Nieuwsbrief 1991

Redactie Start van de vereniging In december 1991, ongeveer een jaar na de oprichting verschijnt de eerste nieuwsbrief.
Redactie Gesprek met de gemeente Gesprek met wethouder Meulemans over een constructieve samenwerking in de toekomst.
Redactie Bestemmingsplan Lisserbeek (Veldhuyzen van Zantenpark) De villa’s met bollenschuur op Heereweg 27, 27a en 29 zouden op de monumentenlijst moeten komen. De raad van Monumentenzorg vond de villa’s van lokaal historische betekenis. De VOL zal zich inspannen voor behoud van de villa’s en de monumentale bomen.
Redactie Inventarisatie karakteristieke panden Een inventarisatie van meer dan 200 panden is voltooid. Deze komen in aanmerking voor een gemeentelijk monumentenlijst.
Redactie Station Het monumentale NS station heeft veel achterstallig onderhoud. De NS wil het daarom slopen. Getracht wordt het gebouw te kopen en te restaureren.
Redactie Herinrichting Vierkant Er zijn plannen voor een modern kunstwerk op het Vierkant. De VOL is het daar niet mee eens. Er is een alternatief plan van de VOL met veel groen. De gemeente laat de zaak voorlopig rusten.
Redactie Oprichting bomen werkgroep Er worden plannen ontwikkeld voor een inventarisatie van het Lisses bomenbestand.