De Grote Poelmolen

Adres

Rooversbroekdijk 100, Lisse

Ontstaan monument

Gebouwd in opdracht van het bestuur van Lisserpoelpolder in 1676

Bezienswaardigheid

De Lisserpoelpolder wordt in de jaren 1622-1624 met behulp van twee molens drooggemaakt. In 1675 komt de polder onder water te staan nadat de Spaarndammerdijk bij Halfweg is doorgebroken tijdens een noordwesterstorm. Met grote moeite kan de polder weer drooggemaakt worden omdat de beide bestaande molens in slechte conditie zijn. Daarom wordt in maart 1675 besloten een nieuwe molen te bouwen.

Zo komt in 1676, ongeveer een kilometer ten zuiden van de beide oude molens, een nieuwe vijzelmolen te staan.

Bij de bouw van de molen in 1675-1676 wordt deze uitgerust met een vijzel. Dat is in die periode uitzonderlijk; vrijwel alle poldermolens worden in die tijd uitgerust met een scheprad. De ‘Lisserpoel’ is op dit moment de oudste poldermolen die vanaf de bouw uitgerust is met een vijzel.

Activiteit ter plaatse

Toelichting door de huidige molenaar Robert van Vuuren.

Sint Agathakerk

Adres

Heereweg 273, 2161 BH Lisse

Ontstaan monument

Architect J.H. van Groenendaal, inwijding Augustus 1903, bouwtijd 14 maanden

Bezienswaardigheid

De RK kerk wordt de kathedraal van de Bollenstreek genoemd vanwege zijn grootte en historische waarde. De oorspronkelijke torenspits is in 1930 vervangen in verband met instabiliteit van de oude spits. Een grote restauratie vond plaats rond het 100 jarig bestaan. Het gebouw is in een neogotische stijl gebouwd en zeer de moeite waard om aan de buiten en de binnenzijde te inspecteren. Het Adema orgel uit 1913 is befaamd om zijn klank en zal op Open Monumentendag bespeeld worden.

Activiteit ter plaatse

Informatie over de Lourdesreizen die jaarlijks vanuit de parochie worden georganiseerd.

Om 16.00 uur afsluiting Open Monumentendag met een orgel concert door Cor de Vries.