Waardevolle bomen

Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse met een beuk (Links voor het gebouw)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 261

Eigendom: particulier

Adres: Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Aanduiding: links voor het gebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 63 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Mogeliijk meerdere bijzondere bomen. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen
beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Zwartelaan 2 boom 261

Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse met een beuk (rechts voor het gebouw)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 106

Eigendom: particulier

Adres: Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Aanduiding: rechts voor het gebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 97 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1910
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Vanuit alle richtingen beeldbepalend. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Zwartelaan 2 boom 106

 

Wagendwarsstraat 34 met een esdoorn (rechts achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1030

Eigendom: particulier

Adres: Wagendwarsstraat 34, 2161 ZJ, 2161GD Lisse

Aanduiding: rechts achter het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone esdoorn
Wetenschappelijke naam: Acer pseudoplatanus cv.
Stamdiameter: 45 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1970
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Wagendwarsstraat 34 boom 1030

Vuursteeglaan 11 met een bruine beuk (rechts achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 279

Eigendom: particulier

Adres: Vuursteeglaan 11, 2161GD Lisse

Aanduiding: links voor het gebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Bruine beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Stamdiameter: 64 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Vuursteeglaan 11 boom 279

Von Bönninghausenlaan 56 met een zwarte den (links op de hoek)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 55

Eigendom: particulier

Adres: Von Bonninghausenlaan 56, 2161 ET Lisse

Aanduiding: Links op de hoek van de tuin

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zwarte den
Wetenschappelijke naam: Pinus nigra subsp. nigra
Stamdiameter: 76 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Losse tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Von Bönninghausenlaan 56 boom 55

Von Bönninghausenlaan 1 met een derde zwarte den (links achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 238

Eigendom: particulier

Adres: Von Bonninghausenlaan 1, 2161ES Lisse

Aanduiding: links achter het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zwarte den
Wetenschappelijke naam: Pinus nigra subsp. nigra
Stamdiameter: 83 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Losse tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel:

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Ja. Voldoet aan groeiplaatsnormen ‘Handboek bomen 2014’.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Ja. Uniek vanwege grootte.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Von Bönninghausenlaan 1 boom 238

Von Bönninghausenlaan 1 met een zwarte den (op de hoek met de Westerdreef)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1109

Eigendom: particulier

Adres: Von Bonninghausenlaan 1, 2161ES Lisse

Aanduiding: links voor het gebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zwarte den
Wetenschappelijke naam: Pinus nigra subsp. nigra
Stamdiameter: 38 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of
dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Onderdeel
van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Twijfel of dit historisch pand betreft. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Statis in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Von Bönninghausenlaan 1 boom 1109

Von Bonninghausenlaan 1 met een zwarte den (op de hoek met de Westerdreef)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1108

Eigendom: particulier

Adres: Von Bonninghausenlaan 1, 2161ES Lisse

Aanduiding: links voor het gebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zwarte den
Wetenschappelijke naam: Pinus nigra subsp. nigra
Stamdiameter: 64 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Twijfel of dit historisch pand betreft. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Von Bönninghausenlaan 1 boom 1108

Vivaldistraat 67 met een plataan (voor het gebouw rechts)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1106

Eigendom: particulier

Adres: Vivaldistraat 67, 2162AB Lisse

Aanduiding: voor het gebouw rechts

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone plataan
Wetenschappelijke naam: Platanus x hispanica
Stamdiameter: 62 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1955
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Vivaldistraat 67 boom 1006

 

Vivaldistraat 67 met een plataan (links voor het gebouw)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1105

Eigendom: particulier

Adres: Vivaldistraat 67, 2162AB Lisse

Aanduiding: links voor het gebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone plataan
Wetenschappelijke naam: Platanus x hispanica
Stamdiameter: 64 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1955
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Vivaldistraat 67 boom1105