Waardevolle bomen

Achterweg Zuid 64 met een gewone beuk (achterste boom links van het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1111

Bij de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 317

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 64, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: achterste boom links van het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 85 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1935
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Achterweg Zuid 64 met 3 zomereiken (groep bomen rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 164, 165, en 286

de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 166,226 en 280

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 64, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: groep bomen rechts voor het huis

Boomgegevens 2016

Boomsoort: Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur
Stamdiameter: 68 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Onderdeel van groep met
beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dndrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 64 boom 164

Achterweg Zuid 64 met 6 gewone lindes (voor  het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 156, 161, 162, 163, 284, en 285

de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 141, 144, 164. 165 en 224

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 64, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: voor  het huis

Boomgegevens 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 58 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Onderdeel van groep met
beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 64 boom 156

Achterweg Zuid 56 met een gewone beuk (linksvoor naast het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 283

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 163

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 56, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: linksvoor naast het huis

Boomgegevens 2016

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 75 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1900
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Zichtbaar vanuit openbaar
toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 56 boom 283

Achterweg Zuid 56 met een gewone linde (linksachter naast het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 160

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 143

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 52, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: linksachter naast het huis

Boomgegevens 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 35 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Geen criteria gevonden om te bepalen of dit een waardevolle
boom is. Mogelijk cultuurhistorische waardevolle boom.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 56 met een linde

Achterweg Zuid 52 met een gewone linde (ten oosten van de schuur)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 272

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 233

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 52, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: ten oosten van de schuur

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 91 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1880
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z, 52 boom 272

Achterweg Zuid 52 met een gewone linde (in de zuidwest hoek)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 158

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 142

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 52, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: in de zuidwest hoek

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 71 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1880
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 52 boom 158

Achterweg Zuid 52 met een gewone linde (ten zuiden van het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 78

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 218

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 52, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: ten zuiden van het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 87 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1880
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 52 boom 78

Achterweg Zuid 50 met 14 gewone lindes

Boomnummer en adres

Boomnummer: 7, 8 9  96, 97, 98, 99, 100, 101, 115,  134, 292, 74 en 422

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 271, 270, 265, 274, 319, 263, 195, 219 en 318

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: achterste boom naast het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 60 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Matig
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Klankafwijking stam.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 7

Achterweg 46 met een gewone esdoorn (achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 278

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 140

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 46, 2161 GB Lisse

Aanduiding: achter het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone esdoorn
Wetenschappelijke naam: Acer pseudoplatanus
Stamdiameter: 84 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1935
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Ja. Voldoet aan groeiplaatsnormen ‘Handboek bomen 2014’.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 46 boom 278