Waardevolle bomen

Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (derde van rechts achter  het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 99

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: derde van rechts achter  het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 46 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 1016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 99

 

Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (Tweede van rechts achter  het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 98

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: Tweede van rechts achter  het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 52 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Matig
Conditie: Voldoende
Gebrek: Holte stam. Holte stamvoet. Rotting stamvoet.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 98

Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (rechts achter  het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 97

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: rechts achter  het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 125 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Matig
Stamvoet: Matig
Conditie: Voldoende
Gebrek: Holte stam. Holte stamvoet.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Ja. Uniek vanwege groeivorm.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 97

Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (rechts naast het huis, vierde van voren)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 96

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: rechts naast het huis, vierde van voren

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 71 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 96

Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (rechts naast het huis, derde van voren

Boomnummer en adres

Boomnummer: 74

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: rechts naast het huis, derde van voren

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 49 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Nader onderzoeken
Stamvoet: Onvoldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Klankafwijking stam. Spechtengat.
Technische levensduur: Nader onderzoek
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Nader onderzoek.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016

Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 74

 

Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (vierde van links achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 9

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: vierde van links achter het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 49 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Matig
Conditie: Voldoende
Gebrek: Echte honingzwam. Rotting stamvoet.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 9

Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (tweede van links achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 8

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: tweede van links achter het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 46 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of
dendrologisch waardevol: Nee.
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 8

Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (achterste boom naast het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 7

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: achterste boom naast het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 60 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Matig
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Klankafwijking stam.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 7

Achterweg 46 met een gewone esdoorn (achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 278

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 46, 2161 GB Lisse

Aanduiding: achter het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone esdoorn
Wetenschappelijke naam: Acer pseudoplatanus
Stamdiameter: 84 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1935
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Ja. Voldoet aan groeiplaatsnormen ‘Handboek bomen 2014’.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 46 boom 278

Achterweg 44 met een gewone linde (achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 152

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 44, 2161 GB Lisse

Aanduiding: achter het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 56 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Goed
Gebrek: Opnieuw terugzetten i.v.m. takbreukgevaar
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Kroon innemen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 44 boom 152