001 Overige gebouwen in Lisse , beoordeeld door DSL in 2007

Stichting Dorp, Stad en Land heeft in 2007 alle gebouwen in Lisse beoordeeld op hun monumentwaardigheid.

In de bijlage staan de gebouwen, die bij de beoordeling niet monumentwaardig waren. Bij ieder gebouw staat de waardering, die aan het gebouw is toegekend door DLS.

De score moet in Lisse 17 of hoger zijn om een gemeentelijk monument te kunnen worden.

DSL Lisse overige selectie – nov 2007-schermres