Heereweg 377 en 379 – Dubbel woonhuis

De gevel van deze symmetrische woningen in de Bossche School heeft een ritmische horizontale geleding.

Kadaster: B-2518 en B-2355. Bouwjaar: 1954. Architect: Bureau Paardekooper en Barnhoorn.

Detail van de voordeur van nummer 377

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_377-379