Oranjelaan 76 – Voormalig school ‘Dominicus Savio’

Sinds 2014 is er een uitvaartcentrum. Daarvoor  het Nova College.

Kadaster: D-6173. Bouwjaar; 1955. Architect: Bureau Paardekooper en Barnhoorn.

In 1955 is deze school, de RK Dominicus Savio mulo, ontworpen door het bekende architectenbureau Paardekooper-Barnhoorn uit Lisse. De bouwkosten bedroegen in 1955 f175.000 De stijl waarin dit gebouw is ontworpen is Delftse School met invloeden van de Bossche School.
De school is duidelijk herkenbaar als een Paardekooper.
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, is twee bouwlagen hoog en wordt afgedekt met dubbel zadeldak. De voorgevel is symmetrische met zeven vensterassen en een galerij voorzien van arcadebogen. De voorgevel wordt afgesloten met twee frontons. Gevelbeëindiging door middel van een omlopende betonnen lijst met daarboven een fries met siermetselwerk.
De gevel is opgetrokken in rode baksteen in wildverband. Gevelbeëindiging door middel van betonnen lijst met daarboven fries met siermetselwerk in ruitmotief en twee frontons, waarvan de timpanen in vlak metselwerk zijn uitgevoerd.

Aan dit gedeelte van de Oranjelaan/Nassaustraat werden door het architectenbureau Paardekooper-Barnhoorn meerdere gebouwen gereali

seerd met een RK. Signatuur. De Mariakerk en de pastorie werden in 1952 gebouwd. De R.K. lagere school St.Willibrord en Gebouw Mariënburcht, het RK jeugdhuis en kleuterschool (fröbelschool), ontstonden ook in die jaren.

Jarenlang was Oranjelaan 76 het onderkomen van leerlingen. De Dominicus Savioschool was er gevestigd (later Nova College).

Toen het gebouw haar onderwijsfunctie verloor werd gezocht naar een andere invulling. In 2013 resulteerde dat in de verkoop van het gebouw aan Uitvaartzorg Bollenstreek St. Barbara.

Oranjelaan 76 werd na verbouw en aanpassing begin 2014 als Uitvaartcentrum Bollenstreek in gebruik genomen.

De binnenkant van de school

Aan de voorkant is een galerij

De voorzijde van de school

Voor DSL beschrijving klik hier: Oranjelaan_76