Schoolstraat 11a – School ‘De Akker”

De school had eerst 4 lokalen, korte tijd later  is de school uitgebreid naar links.

Kadaster: D-7247. Bouwjaar: 1905.

Sinds 1901 was er de leerplichtwet, maar onder bepaalde groepen was er een grote achterdocht voor de openbare scholen. Hoewel een groot financieel offer werd gevraagd van de ouders, werden er overal scholen voor bijzonder onderwijs opgericht. Eind 1904 werd in Lisse de “Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag” opgericht. Het terrein waarop de school staat kwam in 1905 in handen van deze vereniging. Maar ten behoeve van de school moest men ook op eigen kosten een brug over de toen nog niet gedempte gracht laten aanleggen. Dank zij voortvarende gemeenteleden kwamen de financiën rond en in dec. 1905 werd de eerste gereformeerde school in Nederland met 4 lokalen, geopend. De brug en de woning voor het hoofd waren ook gereed. De school had zelfs verwarming, maar waterleiding was er niet. Dank zij enkele gemeenteleden kreeg men echter een mooie regenbak van 1200 liter cadeau. Tot de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in 1920 blijft het exploiteren van een school een moeizame onderneming, vooral omdat het in die tijd economisch achteruit ging. Men ondernam van alles om de zaak rond te krijgen. Zo werd het water uit de regenbak verkocht voor 2 cent de emmer. Ook werden er bollen geteeld op het terrein van de school. In 1918 werd er zelfs turf (veenlaag van 10 turven dik,achter de school) gestoken voor de verkoop. In 1920 worden openbaar en bijzonder onderwijs gelijkgesteld. Er hebben diverse uitbreidingen van de school plaatsgevonden. In 1984 krijgt de school de naam “de Akker”.

Voor DSL beschrijving klik hier: Schoolstraat_11b