Von Bönninghausenlaan 1 – Villa ‘In de Bocht’

Gebouwd voor bollenkweker H. de Graaff en zn. Het dak heeft een lichte knik.

Kadaster: C-4266. Bouwjaar: 1923. Architect: Leen Tol Sr.

Villa “In de Bocht’’ is in 1923 ontworpen door architect Leen Tol Sr. en gebouwd door Hein Marseille. In die tijd bestond de Von Bönninghausenlaan nog niet en stond het huis inderdaad in de bocht. Het huisadres was toen Veldhorststraat 1.
De villa werd gebouwd voor de heer Bert van der Nat. De heer van der Nat was directeur van de Koninklijke Bloembollenmaatschappij H. de Graaff en Zonen te Lisse, gelegen op de hoek Heereweg/Julianastraat.
De bedrijfsgebouwen van deze firma werden in 1978 gesloopt.
In periode 1937-1979 was de villa de ambtswoning van de burgemeester.

Het pand “In de Bocht” heeft een rechthoekige plattegrond en is één bouwlaag hoog onder een zadeldak met lichte knik en overstek. De gevels zijn wit gepleisterd, met brede waterlijsten onder de vensteropeningen. In de gevels zijn verscheidene ornamenten uit de neo-empire verwerkt.

Voor DSL beschrijving klik hier: Bonninghausenlaan__Von_1