Heereweg 341 – Villa ‘De Venne’ met bollenschuur

Gebouwd voor bollenkweker A. Verduyn jr. Fraai huis mer erker en balmkon daarboven.

Kadaster: B-2627 en B-2628. Bouwjaar: ca. 1908.

Villa “ De Venne” is gebouwd op twee percelen die lagen tussen de Heereweg en de Ringsloot van de Poelpolder, en “De Venne” werden genoemd.
Venne is een oud woord voor weiland, mogelijk verklaart dat de naam.

De villa werd omstreeks 1908 gebouwd voor de bloembollenkweker A. Verduyn Jr. De losstaande bollenschuur werd ca. 1925-1930 gebouwd.

Het woonhuis is een samengesteld pand in een L-vorm. Het hoofdgebouw is twee bouwlagen hoog. Het pand heeft een samengesteld zadeldak in Lvorm. Links in de voorgevel een uitspringend deel met afgeschuinde erker met daarboven een overdekt balkon met houtwerk en topgevel.
De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen in kruisverband, voorzien van een gepleisterde plint. Boven de gevelopeningen lateien met daarboven bakstenen banden (uitspringend bouwvolume) en segmentbogen in het lage gedeelte met daarin rode strengperssteen verwerkt. De boogvelden en rechthoekige velden in het fries zijn gepleisterd.
In de topgevel bevinden zich in een rollaag aan weerszijden van het zoldervenster naamstenen die samen de naam van het pand ‘DE VENNE’ vormen. De gevels worden afgesloten met houten bakgoten, met in de topgevel windveren en een eenvoudig gedecoreerde makelaar met hangwerk.

De bollenschuur heeft een L-vormige plattegrond en is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Het pand heeft drie bouwlagen en een zeer licht hellend zadeldak, dat op eenvoudige klossen rust. De gevels zijn symmetrisch van opzet, met rechthoekige gevelopeningen in de eerste twee bouwlagen en vierkante in de derde bouwlaag

De oude bollenschuur, die achter de villa staat  leeg

Villa de Venne

Huize Venne

Voor DSL beschrijving klik hier: Heereweg_341_en_341A