BOLLENSCHUREN VOOR DE MONUMENTENLIJST

Een beschrijving van een groot aantal bollenschuren wordt weergegeven.

door de redactie

NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 4, oktober 2002

De foto’s zijn overgenomen van het CHG Bollenstreek, Werkgroep  Bollenschuren

De leden van de Monumentencommissie van Lisse hebben, gebruik makend van de inventarisatie van het bolllenschuren-bezit in Lisse die door de Projectgroep Herbestemming Oude Bollenschuren is opgesteld, een lijst opgesteld van een aantal schuren die de aandacht verdienen en het behouden waard zijn. Een aantal van deze schuren zal dus op de gemeentelijke Monumentenlijst komen te staan.

HEEREWEG 335/A

De schuur voorheen Theo Lefeber, thans van fa. Bakker. Van buiten gezien is de schuur gaaf en lijkt in goede conditie: een fraai exemplaar waar niets aan verrommeld is. Situatie van binnen onbekend!

 

 

 

NIEUWSTRAAT 20

Bollenschuur Nieuwstraat 20
Foto: CHG Bollenstreek

Schuur voorheen Beelen, thans schilders­bedrijf Marseille. Eveneens een puntgave schuur. Hij is van exact dezelfde construc­tie en ontwerp als die van Lefeber hier­boven.

Beide schuren stammen uit dezelfde periode. Er is al sterkstroom (rond 1930) dus zijn er ventilatoren en geen grote deu­ren meer aangebracht voor de ventilatie. De schuur van Lefeber heeft iets meer pretenties (een deftige fries met de naam erop). Uit het oogpunt van wijs beleid moet er slechts één bewaard blijven en op de lijst geplaatst: welke? Dat hangt ook af van andere zaken af.

 

HEEREWEG 450-452

Bollenschuur Heereweg 450
Foto: CHG Bollenstreek

Schuur en woonhuis Van der Zon. Puntgaaf complexje wat zeker op de lijst moet worden geplaatst.

 

 

 

 

 

 

HEEREWEG 341

Bollenschuur Heereweg 341.
Foto: CHG Bollenstreek

Schuur voorheen Verduyn en Ten Hagen thans Blanken. Schuur zelf is niet meer de mooiste, er is veel aan veranderd. Maar de combinatie met de villa (‘De Venne1), de ligging aan een (zand)vaart en de posi­tionering bij de voormalige tuinbouw-school schept wel een fraai ensemble. Behoud van de schuur zorgt er met name voor dat het fraaie zicht op de Tuinbouwschool vanaf het noorden via de Heereweg behouden blijft.

 

 

 

HEEREWEG 425

De voorkant van de bollenschuur is vanaf de weg goed te zien

Dames en Werkhoven. Het woonhuis en de schuur naast het woonhuis te samen zijn fraai en het behouden waard. Er moet echter wel veel aan verbeterd, c.q. in meer oorspronkelijke setting worden terugge­bracht om het goed te krijgen. Die kans moet het geheel echter wel krijgen.

HEEREWEG 449

Thans in gebruik door Walraven, timmer­werken. Mooi geheel, woonhuis in de lengte-richting van de weg en de schuur daar dwars op erachter en een beetje scheef geplaatst (waarom?). Een van de weinige schuren met een kap.

 

 

ZWARTE LAAN 30

Zwartelaan 30

Schuur in eigendom van W.R Ruigrok. Grote stenen schuur midden in het bol-lenland. Met nog een echte latten (narcis-sen)loods er tegen aan. Schuur ziet er gaaf uit, er is weinig aan verrommeld, daardoor en door de positionering is plaatsen op de lijst gewenst.

 

 

 

HEEREWEG 429

Bollenschuur Heereweg 429
Foto: CHG Bollenstreek

(eigendom onbekend). Een woonhuis en schuur aan elkaar vast. Zeer strakke, strenge vormgeving, van buiten gezien nog helemaal gaaf. Is nog niet eerder aan de orde geweest bij de Projectgroep Herbestemming Oude Bollenschuren.

 

 

 

 

 

SCHURENCOMPLEX TUSSEN DE SCHOOLSTRAAT EN DE 1STE HAVENDWARSSTRAAT

De zijkant van de Vergulde Zwaan

Het betreft een drietal schuren die als een cluster bij elkaar staan. Met de bijbehorende woonhuizen, (in de 1ste Havendwarstraat 6 zelfs eraan vast) geeft dit ensemble een karakteristiek dorpsbeeld uit het begin van de vorige eeuw. Sterk overwegen om op de lijst te plaat­sen. Juist met de ontwikkeling van de nieuwe centrumplannen is hier  wellicht een waardevol historisch element in het centrum van de maken.