Op www.cultureelerfgoed.nl van ARCHIS staan archeologische vondsten in Lisse. Het is niet compleet. Menno Dijkstra zet zich in om niet opgenomen vondsten te registreren.

Nieuwflits

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 1, januari 2012

In het vorige nieuwsblad van oktober 2011 meldden wij dat naast de Gemeenten Noordwijk en Teylingen nu ook de Gemeenten Lisse en Noordwijkerhout een archeologische samenwerkingsovereenkomst met Katwijk gesloten hebben. Dit, omdat de gemeente Katwijk een deskundige senior archeoloog in dienst heeft.

Menno Dijkstra, senior archeoloog aan de UvA, constateerde dat de registratie van al verrichte archeologische vondsten in Lisse in ARCHIS incompleet is. ARCHIS is een databestand van de Rijksdienst voor het Cul­turele Erfgoed en kan door iedereen geverifieerd worden op www.cultureelerfgoed.nl . Dit is een bestand met alleen geautoriseerde toegang in passieve (raadple­gen) en actieve (melden) zin. Autorisatie kan alleen verkregen worden  professionele archeologen. Sinds 2004 is het eerst lege gegevensbestand door meldingen vanuit voor­noemde beroepsgroep ingevuld met tienduizenden vondstmeldingen. Menno, die in Lisse verschillende archeologische onderzoeken gedaan en gepubliceerd heeft, wil zich inzetten om de registratie van al verrichte archeologische, maar nog niet in ARCHIS opgenomen, vondsten aan ARCHIS te melden. B.v. de vondsten in het Kaaspakhuisje (Grachtweg 4), huize Rosendaal en andere. Waarvoor onze dank!.