Detail van een kaart van Jan Pietresz. Dou van de Poelpolder, Lisserbroek en Rooversbroek met tekst over 825 jaar Lisse.

Bij de voorplaat

Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

In het jaar 1198 is Lisse voor het eerst aantoonbaar beschreven inbeen oorkonde. Dat is dit jaar 825 jaar geleden. Al eerder wordt Lisse genoemd vanwege een groots huwelijksfeest dat mogelijk in Lisse zou zijn gevierd ter ere van het huwelijk van Diederik van Cleve en Margaretha, de dochter van graaf Floris en zijn vrouw Ada. Die locatie is nog steeds discutabel, vandaar dat men voor 1198 kiest wat wel te bewijzen is. Dat Lisse al veel eerder een woonoord bwas is heel zeker. Vondsten uit de Romeinse tijd, de vroege ijzertijd en zelfs uit het stenen tijdperk tonen dat aan. Verschillende beken die ontsprongen in ons duingebied zorgden voor de eerste levensbehoefte: drinkbaar water. In het duingebied liep heel wat wild rond te huppelen. Op de venige gronden waren genoeg grazige weiden voor het vee. Er was wat akkerbouw en fruitteelt. Het plassengebied was goed voor overdadig veel vis. Lisse was eigenlijk een soort paradijselijke omgeving. Letterlijk
en figuurlijk een heerlijkheid om te wonen. Dat is het nog steeds!