Antwoord op fotocollectie Jan Mijnders over een kaart aan Schippers

Een kaart uit het vorig Nieuwsblad  is verzonden naar Leendert Schippers in 1914, de overgrootvader van mevrouw Schippers, die reageerde op de oproep.

Wie weet raad

Jaargang 15 nummer 2, april 2016

In het januarinummer van 2013 stond in het Nieuwsblad een fraaie foto uit de collectie van Jan Mijnders. De foto werd ook geplaatst op de website. Onder de foto stond de volgende oproep: ‘Deze foto of ansichtkaart is verzonden naar de heer Schippers in de Meer en Houtstraat.
Op de foto staat een groep werkers voor de schuur van familie Segers Zomerzorg. Datering ca. 1914’

Twee namen zijn ons inmiddels bekend, staande 2e van rechts isdhr. Quartel naast, geheel rechts, Reng Segers. Maar herkent iemand nog andere personen op deze foto? En is er misschien nog iets te melden over de heer Schippers?

Dan komt de verrassing.
Een mevrouw Schippers reageerde onlangs op deze foto n.a.v. de melding dat de fotokaart in 1914 geadresseerd is aan de heer Schippers uit de Meer en Houtstraat. Zij veronderstelde dat het om haar overgrootvader zou kunnen gaan.
Laura Bemelman ging hier vervolgens weer mee aan de slag. Ze meldt hierover: “Ik heb e.e.a. uitgezocht en vastgesteld dat het inderdaad om Leendert Arij Schippers moet gaan, die volgens het Bevolkingsregister van 1910/1920 in de Meer en Houtstraat woonde. In 1921-1922 zou hij volgens een lijst van Gemeentelijke Belasting op nummer 7 wonen. Het gezin komt van oorsprong uit Maasdam en drie van hun kinderen zijn in Lisse geboren. Het is aannemelijk dat het gezin naar Lisse gekomen is omdat de levensomstandigheden de Hoeksche Waard (Zuid-Hollandse eilanden) en in Zeeland indertijd heel slecht waren door een groot gebrek aan werk daar. Veel bewoners trokken rond 1900 naar o.a. de Haarlemmermeer maar ook naar Lisse, waar de opkomende bloembollenteelt veel werknemers kon gebruiken. De gebroeders Segers hebben veel van deze mensen aan het werk genomen, waarbij mogelijk ook overeenkomsten in religie en levenswijze een rol gespeeld hebben. Mevrouw Schippers meldde hierop aan mij dat ze graag ook de adreszijde van de gepubliceerde fotokaart zou willen zien, met de adressering aan haarovergrootvader”.

Dat laatste zal inmiddels ook wel gelukt zijn.