Begraafplaats St.Agatha

Nieuwsflitsen

NIEUWSBLAD Jaargang 3 nummer 3, juli 2004

Links van het priestergraf ligt de oudste zerk. Hij dateert uit de 18de eeuw en is afkomstig uit de Nederlands Hervormde kerk aan het Vierkant. Het opschrift luidt: Grafstede van de Heeren en Meesters, waarna vijf namen volgen Toen de oude dorpskerk in 1938 een nieuwe verwarming kreeg en de houten vloer werd opengebroken, kwamen diverse zerken aan het licht, waaronder deze. De veronderstelling dat het om het graf ging van Lissese schoolmeesters, bleek niet juist. Toen bij het openen van het graf vrijwel geen gebeente, maar bonnetten, drie- en vierpuntige hoofddeksels en restanten van liturgische gewaden tevoorschijn kwamen: de Heeren en Meesters waren de Domini et Magistri van een oude katholieke kerk. (…) De kerkvoogdij schonk de grafsteen en de resterende inhoud aan de Agathaparochie. Onbekenden boden tijdens de Tweede Wereldoorlog de ontvreemde bonnetten en muilen in Lisse te koop aan voor een mud tarwe en zestig gulden. (Funeraire cultuur Bollenstreek van de  Vereniging de Terebinth, Rotterdam