Bij de hartpagina. Een luchtfoto uit 1926

Het gebied ten noorden van de Oranjelaan laat veel bollenvelden zien, waar nu huizen staan.

Redactie

Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

We vliegen met z’n allen over een stukje Heereweg ver terug in de tijd. Om precies te zijn het vroege voorjaar van 1926. Helemaal links zien we de grote bollenschuur van Grullemans nog niet. Er is ook nog net geen sprake van huize Meerenburgh, waarvan de bouw in dit zelfde
jaar zou aanvangen. Huize Somalo is vanaf de Lisserbrug het eerste huis langs de Heereweg. Naast Somalo ligt het toegangspad naar het oude Zandvliet dat verder weg in het bollenland ligt en nu aan de Westelijke Randweg. Bollenland was er nog in overvloed. Meer en Duin, de Blinkerd en Meerenburg was een en al bollencultuur. Van Zanten, Driehuizen, Van der Vlugt en de Nieuwenhuizens hebben hier heel wat bollen uit de grond gerooid. Alleen hun naam vinden we nog terug in de diverse parknamen. Bij het Nieuwenhuispark is men nu nog druk aan het bouwen op de plek waar tot voor kort nog ‘Welbedrogen’ overal boven uitstak. Alleen huize Baka is daar blijven staan. Waar eens bloemenvelden de landerijen kleurden staan nu huizen en aan de overkant van de Zandsloot (Lisserbeek) waar de geweldige schuur van Grullemans ooit stond, is het industrieterrein. We zien nog net waar de Zandsloot in de druk bevaren Ringvaart uitmondt. Heel wat zandschuiten kozen daar bij de “Lisserham” het ruime sop over het Haarlemmermeer wat bij veel wind een gevaarlijke onderneming was. Deze plaat geeft aan hoeveel er in zo’n honderd jaar kan veranderen, “bollen werden stenen” kunnen we zeggen.

Bloemen tot de Ringvaart! Kunt u dit bruggetje vinden op de hartpagina?

Bollen=schuur welbedrogen in volle glorie