BIJ DE VOORPLAAT: de oude Agathakerk

Gijsbert (geen Gerbrand, red.)  Slegtkamp schilderde de Agathakerk  van de voorkant in 1895. De kerkgangers komen net uit de kerk. Het is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig priesterschap van H. van Vlasselaar.

door de redactie

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 4 Herfst 2017

De mis is net voorbij de kerkgangers lopen naar buiten. Sommigen blijven nog wat napraten op het pleintje anderen gaan direct naar huis, trek in een lekkere bak koffie. Dit leuke tafereel toont het front van de oude St. Agathakerk. De kerk die in 1843 in gebruik werd genomen en in 1902 moest plaatsmaken voor de huidige St. Agathakerk. Gijsbert (geen Gerbrand, red) Slegtkamp is de schilder van dit kunstwerkje. Gerbrand was geboren op 4-8-1833 te Velsen en overleed op 24-1-1903 te Leiden. Op 5-8-1858 trouwde hij te Velsen met Neeltje Kooij. Zij was geboren op 10-4-1831 ook te Velsen en overleed op 6-2-1882 te Lisse. Gerbrand Slegtkamp vestigde zich in 1858 als huisschilder te Lisse. Hij heeft diverse aardige schilderijen gemaakt van Lisse en omgeving. Het inzetje bij voorpagina laat het interieur van hetzelfde kerkgebouw zien. Op de pilaren zijn de jaartallen 1845 en 1895 te zien. Het “Gloria et Honore” (Glorie en Ere) was ter ere van het feit dat H. van Vlasselaar zijn vijftigjarig priesterschap vierde. De zeer eerwaarde priester staat zelf ook op het fotootje afgebeeld achter de kerkbanken. Er hangt een prachtige koningsmantel en een kroon, wie kan vertellen wat deze symbolen bij deze gelegenheid kunnen betekenen?

bron:

Jasper van ‘t Wout gemeentearchief
en uit archief van Vereniging “Oud Lisse”

Reactie in het volgende Nieuwsblad

Dhr. J.F. de Boer reageerde op inzetje in de voorplaat en wel het interieur van de Oude Agatha. “De prachtige koningsmantel en de kroon zijn opgehangen en aangebracht t.g.v. het 50-jarig jubileum van pastoor Van Vlasselaar. Als u zo vriendelijk zou willen zijn om in het boekje van Hulkenberg ‘De Aagtenkerk van Lisse’ op de bldz. 152-154 te lezen hoe geliefd de pastoor was en daaraan de van nature zo uitbundige katholieke traditie van feestvieren te verbinden, verklaart dat veel. Als u andere reacties op uw vraag binnen krijgt wil ik die heel graag van u persoonlijk, of in de eerstvolgende uitgave, vernemen! Tenslotte mijn complimenten voor het tot stand brengen van zo’n prachtig blad!