BOEKRECENSIE: Uitgave 6e Jaarboek Kasteel Keukenhof

In deel 6 worden globes, oorkonden en botanica beschreven. Ook de verpachting van de heerlijkheid Lynden in Gelderland komt aan de orde. Het huisarchief van Keukenhof en het boek De florum cultura worden beschreven.

6e Jaarboek kasteel Keukenhof

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 4, oktober 2012

In de serie jaarboeken Kasteel Keukenhof verscheen in september 2012 jaarboek VI: “Globes, oorkonden en botanica op kasteel Keukenhof’ onder redactie van G.J.  Jaspers.e.a

In dit bijzonder interessante zesde Jaarboek Kasteel Keukenhof worden schatten uit de bibliotheek, het huisarchief en de kasteeltuin belicht. Dr. Gerard Jaspers geeft in een kort artikel weer hoe een oorspronkelijk uit de collectie van Kasteel Keukenhof afkomstig schilderij “Sint-Nicolaasavond” van de Haarlemse schilder Richard Brakenburg, eind oktober 2011 bij Christie’s in Amsterdam weer boven water is gekomen.

Dr. Peter van der Krogt, expert op het gebied van historische globes, geeft een uitgebreide omschrijving van de historie van globes en brengt de twee “Library Globes” voor het voetlicht, die aanwezig zijn in de bibliotheek van Kasteel Keukenhof. Deze fraaie globes zijn in 1851 door Charles Smith vervaardigd en zijn toen door Carel Anne Baron van Pallandt (1813-1899) aangekocht.

Dr. Gerard Jaspers behandelt een aantal zeer interessante historische stukken uit het Gelderse voorgeslacht van Jan Carel Elias graaf van Lynden (1837-1900) die in 1861 trouwde met Cornelia Johanna barones van Pallandt. Onder deze documenten, die nu aanwezig zijn in het huisarchief van Kasteel Keukenhof, is een zeer bijzondere oorkonde uit 1345 die “De verpachting van de jurisdictie in de heerlijkheid Lyenden in Gelderland aan hertog Reinald III (1345)” omschrijft. In de omschrijving van dit document geeft Gerard Jaspers zicht op de sinds 1345 wijdvertakte stamboom van het adellijke geslacht van Lynden die in het Betuwse Lienden zijn wortels heeft. Piet de Baar geeft een interessante inleiding over “Het huisarchief van het kasteel Keukenhof’. Ook beschrijft Gerard Jaspers het boek “De florum cultura” uit de bibliotheek van Kasteel Keukenhof, een rijk met gravures verlucht botanisch handboek uit 1633 van de Romeinse jezuïet Giovanni Battista Ferrari. Co Mesman buigt zich in het laatste, eveneens botanische artikel, “Duivelse dingen rond het Kasteel” over de bijna vijftig paddenstoelen die hij op het landgoed Keukenhof aantrof. Kortom een bijzonder interessant jaarboek!

Dit jaarboek omvat 119 blz. en is gebonden en geïllustreerd. Uitgeverij Verloren. ISBN: 978-90-8704-301-87; Prijs: €12,-

Na de verschijning eind september 2012 van het zesde Kasteel Keukenhof jaarboek zet de hoofdredacteur Dr. Gerard Jaspers, gezien zijn leeftijd (hij is inmiddels 80 jaar), echter een punt achter zijn inspanningen, die tot de productie van deze 6 prachtige jaarboeken hebben geleid. Naar een opvolger wordt nog gezocht!